Thiết kế nhà máy sản xuất cafe nhân

112 544 5
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 16:34

Thiết kế nhà máy sản xuất cafe nhân . liên tục, nhà máy đã chuẩn bị một máy phát điện dự phòng. http://www.ebook.edu.vn - 6 - Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân . Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân Đồ Án Tốt ngiệp Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Lê Thị Thu Hiếu - Lớp 01H2B B- Dây chuyền công nghệ sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy sản xuất cafe nhân, Thiết kế nhà máy sản xuất cafe nhân, Thiết kế nhà máy sản xuất cafe nhân, Địa điểm. Nguồn nguyên liệu, Năng suất. Nguồn cung cấp năng lượng. Nguồn nhân lực. Thị trường tiêu thụ. Hợp tác hóa, liên hợp hóa., Xử lý chất thải. Cà phê Arabica: thường gọi là cà phê chè., Xay xát khô., Phân loại theo màu sắc. Bảo quản cà phê nhân., Xử lý và làm sạch. Rang., Làm nguội. Phối trộn. Nghiền cà phê rang. Phân loại., Bao gói, bảo quản cà phê bột. Biểu đồ sản xuất của nhà máy:, Thu nhận và bảo quản. Phơi hoặc sấy sơ bộ. Xay xát cà phê: Đánh bóng cà phê., Loại 2 hạt 5,6mm: + Lượng nguyên liệu vào: 63,460 – 0,635 = 62,825 kgh. Loại 3 hạt 5mm: + Lượng nguyên liệu vào: 31,731– 0,317 = 31,414 kgh. Loại 2 10 hạt loại 1+70 hạt loại 2 +20 hạt loại 3: + Lượng nguyên liệu vào: Loại 3 10 hạt loại 1+20 hạt lo, Các thơng số của khơng khí khi qua calorife trước khi vào máy sấy: Xác định nhiệt độ điểm sương: + Mục đích: Thơng số của khơng khí sau sấy:, Lượng khơng khí khơ tiêu hao riêng để bốc hơi 1 kg ẩm: Tổng lượng khơng khí khơ cần thiết cho q trình sấy: Tổng nhiệt lượng cần thiết cho q trình bốc ẩm: Lượng nhiệt cần cung cấp để đun nóng sản phẩm: Nhiệt lượng tổn thất trong q trình sấy:, Nhiệt lượng của calorife cần cung cấp: Nhiệt lượng ra khỏi máy sấy: Tính nhiệt trị thấp của nhiên liệu:, Cà phê Chari: thường gọi là cà phê mít. Nhiệt lượng do ngun liệu mang vào: Nhiệt lượng do khơng khí mang vào: Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy nhiên liệu: Tổng nhiệt lượng vào: Nhiệt do ẩm mang ra:, Nhiệt do khói lò mang ra: Nhiệt lượng tổn thất do phản ứng cháy khơng hồn tồn. Nhiệt tổn thất ra mơi trường:. Sàng tách tạp chất. + Chọn 2 sàng tách tạp chất. Máy xát khơ. + Chọn 2 máy xát khơ., Máy đánh bóng. + Chọn 2 máy đánh bóng. Phân loại theo kích thước. Phân loại theo trọng lượng. + Chọn 2 máy phân loại theo trọng lượng., Phân loại theo màu sắc. + Chọn 2 máy phân loại theo màu sắc. Máy phối trộn. + Chọn 2 máy phối trộn., Vít tải. Giới thiệu chung:, Sàng tạp chất. + Chọn sàng lắc dọc, ba lưới sàng [X - 142]., Chọn thiết bị cho công đoạn làm nguội. Máy phối trộn. + Năng suất cần thiết: Q = 205,503 kgh., Máy đóng gói: Bao bì để đựng cà phê bột gồm các lớp sau:, Tổng số công nhân viên của nhà máy. Số công nhân đông nhất trong 1 ca., Diện tích hội trường:, Phòng tắm: Khu vực rửa: Phòng vệ sinh:. Lượng dầu dùng cho q trình rang cà phê:, Chọn kiểu nồi. Tính nhiên liệu dùng cho nồi hơi. Lượng dầu dùng cho q trình rang. Lượng dầu dùng cho máy phát điện dự phòng., Lượng nước dùng cho sinh hoạt. Nước dùng để tưới cây xanh. Nước sử dụng vệ sinh thiết bị. Nước dùng để rửa xe. Nước dùng chữa cháy. Tổng lượng nước dùng cho nhà máy trong ngày. Lượng nước sử dụng cho 2 ngày sản xuất. Kích thước bể nước dự trữ. Đài nước sử, Độ chiếu sáng tối thiểu E Phương pháp tính cơng suất đèn., Điện năng cho động lực: A Điện năng tiêu thụ hàng năm: Tổng điện năng tiêu thụ thực tế nhà máy trong một năm:, Hệ số cos ϕ sau khi bù: Chọn máy biến áp: Tổng vốn đầu tư xây dựng: Vốn đầu tư thăm dò thiết kế 5X Tổng số vốn xây dựng: Vốn mua thiết bị chính. STT Vốn đầu tư mua thiết bị phụ khác 5T Vốn đầu tư mua thiết bị phòng KCS và bảo hộ lao động 10T Chi phí vận , Tiền lương cho cơng nhân: Tổng tiền lương cho tồn bộ cơng nhân viên nhà máy: Tiền mua nhiên liệu : Tiền điện sử dụng trong một năm:, Chi phí cho bao bì và hố chất: Tổng chi phí cho sản xuất:, Những nguyên nhân gây tai nạn:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn