Hàn Mặc Tử và mĩ học của khát vọng _3 pdf

5 300 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 03:20

. lên hố thẳm của hư vô và tuyệt vọng, Hàn Mặc Tử đã sống và đi vào cõi bất tử bằng tất cả niềm hy vọng. Nói đến điều này, tôi muốn nói đến một thứ mỹ học mang tên Hàn Mặc Tử. Tên gọi của nó không. Hàn Mặc Tử và mĩ học của khát vọng Chắc chắn, những hình thức diễn ngôn này là kết quả và cũng là biến thể của một tuyên ngôn, một bộc bạch: Tôi. kịch thơ Hàn Mặc Tử thống nhất với cảm hứng thơ của thi sĩ, ngập đầy mộng ảo. Có cảnh yêu đương giữa chàng (Hàn Mặc Tử) và nàng (Thương Thương), có chim hót, suối reo, thiên nhiên tuyệt mĩ. Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Hàn Mặc Tử và mĩ học của khát vọng _3 pdf, Hàn Mặc Tử và mĩ học của khát vọng _3 pdf, Hàn Mặc Tử và mĩ học của khát vọng _3 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn