ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6

21 29,028 9
JUU

JUU Gửi tin nhắn

Tải lên: 4,201 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 14:59

Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối đối với nhân dân ta THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH LỊCH SỬ 6 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LÊ ÁNH ÔN TẬP CHƯƠNG III 1.Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối đối với nhân dân ta a.Thời Bắc thuộc ( 179 TCN – TK X) Đây là thời kì nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc thay nhau đô hộ b.Tên gọi của nước ta qua từng thời kì đô hộ: TIẾT 28 H? Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179TCN Đến TK X là thời Bắc thuộc ? Thi gian Triu i Trung Quc Cỏc tờn gi khỏc nhau ca nc ta T nm 179 TCN Nh Triu (Nam Vit) Sỏp nhp vo Nam Vit, chia thnh 2 qun Giao Ch, Cu Chõn T nm 111 TCN Nh Hỏn Chia nc ta thnh 3 qun: Giao Ch, Cu Chõn, Nht Nam. Gp vi 6 qun ca Trung Quc) thnh Giao Chõu. T u TKIII Nh Ngụ (Tam Quc) Giao Chõu TKVI TKVI Nh Lng Nh Lng 618 Nh ng Gi l Giao Chõu, n nm 679 i Gi l Giao Chõu, n nm 679 i thnh An Nam ụ h ph. thnh An Nam ụ h ph. Chia nc ta thnh: Giao Chõu, i Chõu, c Chõu, Li Chõu, Minh Chõu, Hong Chõu. hoàng châu Giao châu ái châu đức châu lợi châu Minh châu GIAO CHU CC CHU KI MI PHONG CHU Tng Bỡnh TRNG CHU I CHU DIN CHU HOAN CHU PHC LC CHU c.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân *Chính trị : - Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm giữ đến tận các huyện. - Dùng mọi thủ đoạn : Đàn áp,mua chuộc, chia rẽ. * Chính sách bóc lột: + Đặt nhiều thứ thuế . + Cống nạp sản vật quý, lao dịch nặng nề. Sản vật cống nạp c.Chính sách cai trị của c ác triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân *Chính trị: - Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm giữ đến tận các huyện. - - Dùng mọi thủ đoạn : Đàn áp,mua chuộc, chia rẽ. * Chính sách bóc lột: + Đặt nhiều thứ thuế . + Cống nạp sản vât quý, lao dịch nặng nề. * Chính sách đồng hóa: + Du nhập những phong tục, luật lệ của người Hán vào nước ta. +Mở trường dạy chữ Hán, tiếng Hán. + Đưa người Hán sang ở cùng với dân ta. ⇒ Chính sách thâm độc nhất. ÔN TẬP CHƯƠNG III 1.Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối đối với nhân dân ta a.Thời Bắc thuộc ( 179 TCN – TK X) b.Tên gọi của nước ta qua từng thời kì đô hộ: TIẾT 28 c.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân 2.Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc: S TT THI GIAN TấN CUC KHI NGHA NGI LNH O TểM TT DIN BIN CHNH í NGHA 1 Nm 40 Hai B Trng Hai B Trng - Mựa xuõn 40, Hai B Trng khi ngha Mờ Linh, ngha quõn chim Giao Chõu 2 Nm 248 B Triu Triu Th Trinh - 248 Khi ngha Phỳ in (Hu Lc - Thanh Hoỏ) ri lan khp Giao Chõu. 3 542 -602 Lớ Bớ Lớ Bớ - Nm 542, Lý Bớ pht c khi ngha. Trong vũng cha y 3 thỏng ngha quõn chim hu ht cỏc qun, huyn. Nm 544 Lý Bớ lờn ngụi hong t tờn nc l Vn Xuõn 4 722 Mai Thỳc Loan Mai Thỳc Loan Mai Thỳc Loan kờu gi nhõn dõn khi ngha. Ngha quõn nhanh chúng chim c Hoan Chõu v Chm-pa chim c thnh Tng Bỡnh 5 Phựng Hng Phựng Hng 776 Phựng Hng v em l Phựng Hi, khi ngha ng Lõm, ngha quõn nhanh chúng chim c thnh Tng Bỡnh. Trong khong 776- 791 ý chí quyết tâm giành lại độc lập chủ quyn của Tổ quốc. [...]... biến về kinh tế, văn hóa, xã hội. a. Sự chuyển biến về kinh tế : - Nghề rèn sắt vẫn phát triển. - Nông nghiệp : Sử dụng sức kéo của trâu bò, biết làm thủy lợi, trồng lúa một năm hai vụ. - Các nghề thủ công được duy trì và phát triển : Nghề gốm, dệt vải. - Thương nghiệp: Buôn bán với các nước Ấn Độ, Trung Quốc.TI T 28Ế ÔN TẬP CHƯƠNG III 2.Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc:1.Ách... kĩ bài theo câu hỏi ôn tập để giờ sau kiểm tra 1 tiết Tìm hiểu trước bài 26 : Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương. b. Sự chuyển biến về văn hóa: - Chữ Hán và đạo phật , đạo nho, đạo lão được truyền vào nước ta. - Người Việt vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sống theo nếp riêng với những phong tục cổ truyền của dân tộc. TI T 28Ế ÔN TẬP CHƯƠNG III 1.Ách thống trị... kì Bắc thuộc: c. Sự chuyển biến về xã hội.THỜI KÌ BỊ ĐÔ HỘ THỜI VĂN LANG - ÂU LẠCQuan lại đô hộ VuaHào trưởng Việt Địa chủ Hán Quý tộcNông dân công xãNông dân công xãNông dân lệ thuộcNô tì Nô tì⇒Xã hội có sự phân hóa sâu sắc.TI T 28Ế ÔN TẬP CHƯƠNG III 2.Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc.1.Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối đối với nhân dân ta3.Sự... CHÂUDIỄN CHÂUHOAN CHÂUPHÚC LỘC CHÂU ÔN TẬP CHƯƠNG III Ách thống trị của các triều đại PKTQCuộc đấu tranh của nhân dân taSự chuyển biến về kinh tế, xã hộiTRIỆU HÁN NGÔLƯƠNGĐƯỜNGKhởi nghĩaHai BàTrưng Khởi nghĩa Bà TriệuKhởi nghĩaLí Bí Khởi nghĩaMai Thúc LoanKhởi nghĩaPhùng HưngKINH TẾVĂN HÓAXÃ HỘI THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH LỊCH SỬ 6 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LÊ ÁNH ... nhân vật lịch sử Hãy ghi lại tên các nhân vật lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ năm 40 đến năm 791trong thời gian 1’BÀI TẬP CỦNG CỐ Thời gianTriều đại Trung QuốcCác tên gọi khác nhau của nước taTừ năm 179 TCNNhà Triệu (Nam Việt)Sáp nhập vào Nam Việt, chia thành 2 quận Giao Chỉ, Cửu ChânTừ năm 111 TCN Nhà HánChia nước ta thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Gộp với 6 quận... nhất. ÔN TẬP CHƯƠNG III 1.Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối đối với nhân dân taa.Thời Bắc thuộc ( 179 TCN – TK X) b.Tên gọi của nước ta qua từng thời kì đô hộ:TIẾT 28c.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân2.Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc: c. Sự chuyển biến về xã hội.THỜI KÌ BỊ ĐÔ HỘ THỜI VĂN LANG - ÂU... TCN Nhà HánChia nước ta thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Gộp với 6 quận của Trung Quốc) thành Giao Châu.Từ đầu TKIII Nhà Ngô (Tam Quốc)Giao ChâuTKVITKVI Nhà LươngNhà Lương 61 8 Nhà ĐườngGọi là Giao Châu, đến năm 67 9 đổi Gọi là Giao Châu, đến năm 67 9 đổi thành An Nam đô hộ phủ.thành An Nam đô hộ phủ.Chia nước ta thành: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu,... phong kiến Trung Quốc đối đối với nhân dân ta. Sản vật cống nạp c.Chính sách cai trị của c ác triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân*Chính trị: - Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm giữ đến tận các huyện. - - Dùng mọi thủ đoạn : Đàn áp,mua chuộc, chia rẽ.* Chính sách bóc lột:+ Đặt nhiều thứ thuế .+ Cống nạp sản vât quý, lao dịch nặng nề.* Chính sách đồng hóa:+ Du nhập . THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH LỊCH SỬ 6 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LÊ ÁNH ÔN TẬP CHƯƠNG III 1.Ách thống trị của các triều đại phong. vật lịch sử Hãy ghi lại tên các nhân vật lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ năm 40 đến năm 791 trong thời gian 1’ BÀI TẬP CỦNG CỐ CÂU HỎI ÔN TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6, ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6, ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6

Bình luận về tài liệu on-tap-chuong-iii-lich-su-lop-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP