Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

26 460 5
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 09:15

Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh MODUN3: KĨ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC VVOB CỤC NHÀ GIÁO VÀ CBQL CƠ SỞ GIÁO DỤC 1 MỤC TIÊU MÔ ĐUN 3 Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: - Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g/dục, . - Phân tích được tình huống quản lí GD trong đó vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả. - Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt được thành công. / Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: - Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g/dục, . - Phân tích được tình huống quản lí GD trong đó vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả. - Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt được thành công. / 2 NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA MÔĐUN 3 1. Một số khái niệm: giao tiếp, ứng xử, tình huống và tình huống QLGD. 2. Một số vấn đề lí luận về giao tiếp, ứng xử trong QLGD 3. Vận dụng ứng xử các tình huống QLGD 3 a) Giao tiếp: - là tiếp xúc, trao đổi thông tin với nhau. - Trong TLH: GT là mối q/hệ, sự tiếp xúc giữa người với người, qua đó con người trao đổi với nhau thông tin và cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. Trong giao tiếp, ba mặt biện chứng với nhau, là: nhận thức, thái độ cảm xúc và tương tác đ/điểm: mang tính cá nhân, tính XH. 4 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 5 • Các loại giao tiếp: - Giao tiếp chính thức và không chính thức - Giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp - Giao tiếp qua nói, viết, ngôn ngữ cơ thể và vật chất. - Giao tiếp cá nhân – cá nhân, cá nhân – nhóm, nhóm - nhóm b) Ứng xử: Là khả năng ứng phó, xử thế (hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ cụ thể) của con người trước sự tác động (tiếp xúc) của người khác trong một tình huống cụ thể. đ/điểm: Mang tính cụ thể, xác định gắn với tình huống và con người cụ thể. 6 7 c) Tình huống: là sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh trong HĐ, trong mối q/hệ giữa con người với tự nhiên, với XH, giữa con người với nhau, mà ta phải giải quyết, ứng xử kịp thời nhằm hướng bất lợi thành có lợi, làm cho hệ thống ổn định và phát triển bền vững hơn. d) Tình huống trong QLGD: TH trong q/lí GD là sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình q/lí GD và trong mối q/hệ buộc người q/lí phải g/quyết, ứng xử kịp thời nhằm quản lí nhà trường ổn định, phát triển và bền vững. / e) Ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục: Trong c/tác q/lí n/trường, CBQL phải có h/vi, cử chỉ, ngôn ngữ phù hợp nhằm giải quyết những tình huống nảy sinh trong công tác QL nhà trường để hướng tới mục tiêu đã định. 8 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM 9 THẢO LUẬN • Theo thày/cô, các yêu cầu đ/v hiệu trưởng để giao tiếp hiệu quả là gì? 10 [...]...* B1: Huy động kĩ năng nhận thức tình huống có vấn đề * B2: Phát triển kĩ năng xác định và biểu đạt vấn đề. * B3: Vận dụng kĩ năng đề xuất ý tưởng, * B4: Vận dụng kĩ năng lựa chọn phương án tối ưu, * B5: Vận dụng kĩ năng thực hiện phương án đã lựa chọn* B6: Vận dụng kĩ năng kiểm tra - đánh giá. /22 18 NG X THEO N/TC: Sự tích hợp Lục tri”(1)... dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả.- Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt được thành công. /Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:- Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g /dục, - Phân tích được tình huống quản lí GD trong đó vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả.-... gặp trong quản lí trường học để đạt được thành công. /2 5. Các bước ứng xử tình huống 21 BƯỚC 5 – KĨ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆNBƯỚC 6 – KĨ NĂNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ26 17ỨNG XỬ THEO NGUYÊN TẮC: "D b t bi n, ng v n bi nĩ ấ ế ứ ạ ế ” 1. Tình huống trong công tác kế hoạchTH1: Đã khai giảng được 2 tuần, hôm nay thầy giáo Nguyễn Thành Trung mới nhận được QĐ bổ nhiệm về làm HT n /trường. Ngày thầy... nhiệm về làm HT n /trường. Ngày thầy nhậm chức cũng là ngày trường có lịch họp CBQL để xây dựng KH năm học. Hãy dự đoán cách ứng xử của thầy HT mới trong cuộc họp xây dựng Kế hoạch năm học đó. TH2: Thầy HT mới về Trường c/tác được 2 tuần đã phát hiện thấy KH năm học của Trường có nhiều v /đề bất cập. Hỏi ra được biết KH đó do PHT phụ trách Trường viết và nộp về PGD huyện theo đúng hạn từ mấy hôm... người với người, -mâu thuẫn giữa người với việc.3. Vận dụng các KN theo các bước lô gíc để GT có hiệu quả24 5ãCỏc loi giao tip:-Giao tip chớnh thc v khụng chớnh thức-Giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp-Giao tiếp qua nói, viết, ngôn ngữ cơ thể và vật chất.-Giao tiếp cá nhân – cá nhân, cá nhân – nhóm, nhóm - nhóm MODUN3: KĨ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌCVVOB... vụ việc, hoàn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh trong HĐ, trong mối q/hệ giữa con người với tự nhiên, với XH, giữa con người với nhau, mà ta phải giải quyết, ứng xử kịp thời nhằm hướng bất lợi thành có lợi, làm cho hệ thống ổn định và phát triển bền vững hơn. d) Tình huống trong QLGD: TH trong q/lí GD là sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình q/lí GD và trong mối... gắn với tình huống và con người cụ thể.6 5. Ứng xử theo phương châm “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”: Tìm ra điều người ta làm “đúng” thay vì tập trung vào điều người ta làm “sai”.5. Ứng xử theo phương châm “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”: Tìm ra điều người ta làm “đúng” thay vì tập trung vào điều người ta làm “sai”.19 6. ỨNG DỤNG ỨNG XỬ HIỆU QUẢ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN LÍ GIÁO DỤC1.... chất.-Giao tiếp cá nhân – cá nhân, cá nhân – nhóm, nhóm - nhóm MODUN3: KĨ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌCVVOB CỤC NHÀ GIÁO VÀ CBQL CƠ SỞ GIÁO DỤC 1 •Kết hợp giữa lời nói với ngôn ngữ cơ thể (và phương tiện vật chất hỗ trợ, trong 1 số trường hợp) để tạo ra sự hấp dẫn, dễ hiểu i vi ngi nghe.ãLuụn tỡm ra nhng im tt, im tích cực của đối tượng để động viên, khen ngợi, tránh... ứng xử kịp thời nhằm quản lí nhà trường ổn định, phát triển và bền vững. / 161.Nguyên tắc 3lí ; 2.Theo nhu cầu; 3. ứng bất biến, dĩ vạn biến ; 4.Tích hợp lục chi “ ”ỨNG XỬ THEO N/ TẮC: Nhu c u ầ (MASLOW) MỤC TIÊU MÔ ĐUN 3Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:- Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g /dục, - Phân tích được tình huống... tìm cách tạo ra môi trường mới, cơ hội mới để lấp dần hố ngăn cách.6.Ứng xử theo nghệ thuật chuyển hướngcần tìm cách tạo ra môi trường mới, cơ hội mới để lấp dần hố ngăn cách.20 NHIM VãHóy thut li mt tỡnh hung qun lớ giỏo dục trong quá khứ mà thày /cô đã ứng xử thnh cụng hoc cha thnh cụng.ãPhõn tớch nguyờn nhõn thnh công hoặc chưa thành công13 b) Ứng xử: Là khả năng ứng phó, xử thế . MODUN3: KĨ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC VVOB CỤC NHÀ GIÁO VÀ CBQL CƠ SỞ GIÁO DỤC 1 MỤC TIÊU. vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả. - Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Bình luận về tài liệu hieu-truong-truong-thpt-voi-van-de-giao-duc-ki-nang-song-cho-hoc-sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP