Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Mặc Kệ Mi
Mặc Kệ Mi(17814 tài liệu)
(180 người theo dõi)
Lượt xem 421
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 09:15

Mô tả: Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh MODUN3: KĨ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC VVOB CỤC NHÀ GIÁO VÀ CBQL CƠ SỞ GIÁO DỤC 1 MỤC TIÊU MÔ ĐUN 3 Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: - Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g/dục, . - Phân tích được tình huống quản lí GD trong đó vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả. - Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt được thành công. / Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: - Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g/dục, . - Phân tích được tình huống quản lí GD trong đó vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả. - Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt được thành công. / 2 NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA MÔĐUN 3 1. Một số khái niệm: giao tiếp, ứng xử, tình huống và tình huống QLGD. 2. Một số vấn đề lí luận về giao tiếp, ứng xử trong QLGD 3. Vận dụng ứng xử các tình huống QLGD 3 a) Giao tiếp: - là tiếp xúc, trao đổi thông tin với nhau. - Trong TLH: GT là mối q/hệ, sự tiếp xúc giữa người với người, qua đó con người trao đổi với nhau thông tin và cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. Trong giao tiếp, ba mặt biện chứng với nhau, là: nhận thức, thái độ cảm xúc và tương tác đ/điểm: mang tính cá nhân, tính XH. 4 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 5 • Các loại giao tiếp: - Giao tiếp chính thức và không chính thức - Giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp - Giao tiếp qua nói, viết, ngôn ngữ cơ thể và vật chất. - Giao tiếp cá nhân – cá nhân, cá nhân – nhóm, nhóm - nhóm b) Ứng xử: Là khả năng ứng phó, xử thế (hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ cụ thể) của con người trước sự tác động (tiếp xúc) của người khác trong một tình huống cụ thể. đ/điểm: Mang tính cụ thể, xác định gắn với tình huống và con người cụ thể. 6 7 c) Tình huống: là sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh trong HĐ, trong mối q/hệ giữa con người với tự nhiên, với XH, giữa con người với nhau, mà ta phải giải quyết, ứng xử kịp thời nhằm hướng bất lợi thành có lợi, làm cho hệ thống ổn định và phát triển bền vững hơn. d) Tình huống trong QLGD: TH trong q/lí GD là sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình q/lí GD và trong mối q/hệ buộc người q/lí phải g/quyết, ứng xử kịp thời nhằm quản lí nhà trường ổn định, phát triển và bền vững. / e) Ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục: Trong c/tác q/lí n/trường, CBQL phải có h/vi, cử chỉ, ngôn ngữ phù hợp nhằm giải quyết những tình huống nảy sinh trong công tác QL nhà trường để hướng tới mục tiêu đã định. 8 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM 9 THẢO LUẬN • Theo thày/cô, các yêu cầu đ/v hiệu trưởng để giao tiếp hiệu quả là gì? 10 . MODUN3: KĨ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC VVOB CỤC NHÀ GIÁO VÀ CBQL CƠ SỞ GIÁO DỤC 1 MỤC TIÊU. vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả. - Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt

— Xem thêm —

Xem thêm: Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu hieu-truong-truong-thpt-voi-van-de-giao-duc-ki-nang-song-cho-hoc-sinh

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.21240997314453 s. Memory usage = 18.56 MB