Giaó dục phát triển tình cảm-kĩ năng xã hội

32 6,782 16 Gửi tin nhắn cho vờ_inh xinh
vờ_inh xinh

vờ_inh xinh

Tải lên: 17,813 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 09:14

Giaó dục phát triển tình cảm-kĩ năng xã hội Mục đích bài học Giúp học viên nắm được: 1/ Mục tiêu, nội dung GD phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội 2/ Những điểm mới của lĩnh vực giáo dục phát triển TC-KNXH 3/ Cách thức tổ chức thực hiện nội dung GD phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội theo hướng tích hợp chủ đề.  Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-KNXH trong chương trình GDMN  Hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển tình cảm - KN xã hội  Thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phát triển TC-KNXH  Tổ chức môi trường đáp ứng nội dung giáo dục phát triển TC-KNXH. Nội dung 1. Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-XH trong chương trình GDMN 1.1 Vai trò của GD tình cảm - KNXH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ 1.2 Mục tiêu, nội dung, kết quả mong đợi 1.3 Những điểm mới Vai trò giáo dục TC-KNXH đối với Vai trò giáo dục TC-KNXH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ sự phát triển toàn diện của trẻ  PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mình  PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (vui, giận dữ, sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…)  PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH, ). MQH giữa người lớn và bạn bè. Tóm lại: Tóm lại: GD TC-KNXH hình thành ở trẻ những năng lực, những hành vi tích cực giúp trẻ tham gia vào cuộc sống hàng ngày, trang bị cho trẻ kỹ năng sống để giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng, xã hội. 2/ Giáo dục phát triển TC-KNXH và thẩm mĩ 2/ Giáo dục phát triển TC-KNXH và thẩm mĩ (chương trình GD nhà trẻ) (chương trình GD nhà trẻ)  Mục tiêu Mục tiêu  Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi.  Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi.  Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.  Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình… Nội dung GD phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ (NT)  Phát triển tình cảm: Phát triển tình cảm: + Ý thức về bản thân + Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc  Phát triển kĩ năng xã hội: + Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi + Hành vi văn hóa và thực hiện các qui định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt Nội dung GD phát triển TC-KNXH và Nội dung GD phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ (NT) thẩm mỹ (NT)  Phát triển cảm xúc TM + + Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc + Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh * Nội dung giáo dục PT TC- KNXH được chia theo độ tuổi: 3 - 12 tháng, 12 - 24 tháng, 24 - 36 tháng Kết quả mong đợi (Nhà trẻ):  Biểu lộ sự nhận thức về bản thân  Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi  Thực hiện hành vi xã hội đơn giản  Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh [...]... GD phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội 2/ Những điểm mới của lĩnh vực giáo dục phát triển TC-KNXH 3/ Cách thức tổ chức thực hiện nội dung GD phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội theo hướng tích hợp chủ đề.  Phát triển tình cảm:+ Ý thức về bản thân+ Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người và hiện tượng XQ.Nội dung Giáo dục phát triển TC-KNXH Nội dung Giáo dục phát triển TC-KNXH... trẻ kỹ năng sống để giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng, xã hội. Vai trò giáo dục TC-KNXH đối với Vai trò giáo dục TC-KNXH đối với sự phát triển toàn diện của trẻsự phát triển toàn diện của trẻPT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mìnhPT khả năng điều chỉnh cảm xúc (vui, giận dữ, sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…)PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển khả năng nhận... gũi Các HĐ giáo dục trẻ tình cảm với quê hương đất nước (Mẫu giáo) Xem tranh ảnh, băng hình Tham quan, sưu tầm làm sách tranh. Nghe kể chuyện lịch sử, hát dân ca. Vẽ, xé dán, tô màu, làm sách tranh… Tham gia tổ chức lễ hội 2. 2. Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục phát triển tình cảm – KN xã hội dục phát triển tình cảm – KN xã hội 2.1. Tích... GD phát triển TC-KNXH trong một chủ đềLựa chọn chủ đề, độ tuổi, nội dung, thời điểm thực hiệnThiết kế hoạt động:- Tên hoạt động- Tên hoạt động- Mục đích- Mục đích- Chuẩn bị - Chuẩn bị - Tiến hành- Tiến hành Nội dung GD phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ (NT) Phát triển tình cảm: Phát triển tình cảm:+ Ý thức về bản thân+ Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc Phát triển kĩ năng. .. nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH, ). MQH giữa người lớn và bạn bè. Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-KNXH trong chương trình GDMN Hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển tình cảm - KN xã hội Thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phát triển TC-KNXHTổ chức môi trường đáp ứng nội dung giáo dục phát triển TC-KNXH.Nội dung ... chuyện, đọc thơ, hát về tình cảm gia đình, bạn bè, cô giáoTrò chơi. Giáo dục phát triển TC-KNXH Giáo dục phát triển TC-KNXH (chương trình GD mẫu giáo)(chương trình GD mẫu giáo)Kết quả mong đợi:Thể hiện ý thức về bản thânThể hiện sự tự tin, tự lực Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanhHành vi và quy tắc ứng xử xã hội Quan tâm đến môi...Giáo dục phát triển TC-KNXH Giáo dục phát triển TC-KNXH (chương trình GD mẫu giáo)(chương trình GD mẫu giáo)MMục tiêu:ục tiêu: Có ý thức về bản thânCó khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm vói con người, SVHT xung quanhCó 1 số phẩm chất cá nhân : mạnh dạn, tự tin, tự lực.Có 1... khu vực chơi cần được thay đổi phù hợp với chủ đề. 4. Tổ chức môi trường GD 2/ Giáo dục phát triển TC-KNXH và thẩm mĩ 2/ Giáo dục phát triển TC-KNXH và thẩm mĩ (chương trình GD nhà trẻ)(chương trình GD nhà trẻ)Mục tiêu Mục tiêu Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi. Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi. Thực hiện được một... khi tổ chức các HĐGDTC - KN xã hội Thường xuyên trò chuyện thân thiện với trẻ.Không nên đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với trẻ.Luôn chú ý lắng nghe để hiểu trẻ, tôn trọng, tin tưởng trẻ. Kịp thời khen ngợi, động viên trẻ khi trẻ thể hiện những kĩ năng xã hội hợp lý. Một số điểm mới của lĩnh vực GD PT TC-KNXH (tt)Đối với lứa tuổi MG, các hoạt động GD phát triển TC-XH ở trẻ được thiết... động hàng ngày, trong hoạt động GD phát triển các lĩnh vực khác và được tiến hành MLMN trong, mọi tình huống, mọi thời điểm thích hợp.Tích hợp trong tất cả các chủ đề như: Bản thân, gia đình, trường/ lớp mầm non, nghề nghiệp, GT, động vật, thực vật 1. Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-XH trong chương trình GDMN1.1 Vai trò của GD tình cảm - KNXH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ1.2 Mục . giáo Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục phát triển tình cảm – KN xã hội dục phát triển tình cảm – KN xã hội 2.1. Tích hợp nội dung GD PT TC-KNXH. dung phát triển tình cảm - KN xã hội  Thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phát triển TC-KNXH  Tổ chức môi trường đáp ứng nội dung giáo dục phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giaó dục phát triển tình cảm-kĩ năng xã hội, Giaó dục phát triển tình cảm-kĩ năng xã hội, Giaó dục phát triển tình cảm-kĩ năng xã hội

Bình luận về tài liệu giao-duc-phat-trien-tinh-cam-ki-nang-xa-hoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP