Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Mặc Kệ Mi
Mặc Kệ Mi(17814 tài liệu)
(180 người theo dõi)
Lượt xem 12867
74
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 48 | Loại file: PPT
2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 09:14

Mô tả: Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non Học viên nắm được: • Nguyên tắc cơ bản khi lập KHGD theo năm, KH chủ đề, KH tuần và KH một ngày • Cách hướng dẫn GV XD, tổ chức thực hiện CT thuận lợi, đạt mục tiêu GD • Cách lập KH GD như: năm, chủ đề, tuần, ngày NỘI DUNG 1. Một số vấn đề chung về lập KHGD thực hiện CT 1. Một số vấn đề chung về lập KHGD thực hiện CT 2. Lập kế hoạch GD năm 2. Lập kế hoạch GD năm 3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ 3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ 4. Lập kế hoạch thực hiện chủ đề 4. Lập kế hoạch thực hiện chủ đề 5. Lập kế hoạch tuần 5. Lập kế hoạch tuần 1.1 Sự cần thiết của việc lập KHGD thực hiện CT • Giáo viên Giáo viên  Giúp GV luôn chủ động thực Giúp GV luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ, tránh được tình hiện nhiệm vụ, tránh được tình tang chồng chéo hoặc tùy tiện tang chồng chéo hoặc tùy tiện cắt xén các hoạt động trong cắt xén các hoạt động trong quá trình thực hiện CT GDMN. quá trình thực hiện CT GDMN.  GV có điều kiện quan tâm đến GV có điều kiện quan tâm đến trẻ, hiểu biết về trẻ nhiều hơn, trẻ, hiểu biết về trẻ nhiều hơn, thấy được những tiến bộ và thấy được những tiến bộ và khó khăn của trẻ khó khăn của trẻ   tìm những tìm những biện pháp tác động tới trẻ phù biện pháp tác động tới trẻ phù hợp hơn thông qua các loại hợp hơn thông qua các loại KH, đặc biệt là KH cá nhân. KH, đặc biệt là KH cá nhân.  Tạo cơ hội cho GV biết chia Tạo cơ hội cho GV biết chia sẻ, hợp tác chặt chẽ và thống sẻ, hợp tác chặt chẽ và thống nhất với nhau để hoàn thành nhất với nhau để hoàn thành các nhiệm vụ trong QT thực các nhiệm vụ trong QT thực hiện chương trình hiện chương trình • Cán bộ quản lý  Đưa ra các biện pháp chỉ đạo thống nhất trong QT thực hiện CT trong đơn vị của mình.  Giúp CBQL thể hiện được hướng đi riêng của trường và những định hướng cơ bản giúp GV XD và tổ chức thực hiện KH trong từng nhóm, lớp 1 cách có hiệu quả  Là cơ sở để các CBQL của trường thấy được thực trạng kết quả thực hiện CT của trường mình 1.2 Tính chất của kế hoạch GD • Kế hoạch GD nhằm cụ thể hoá nội dung các lĩnh vực và các hoạt động giáo dục trong chương trình GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. • Kế hoạch GD thể hiện chất lượng GD của mỗi trường, mỗi vùng miền. • Kế hoạch GD có thể thay đổi trong quá trình thực hiện 1.3 Trách nhiệm của GV và CBQL khi xây dựng KH Giáo viên Giáo viên Cán bộ QL Cán bộ QL  Tham gia xây dựng KHGD năm  Chủ động xây dựng KH chủ đề, tuần, ngày  Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn GV xây dựng KH  Phối hợp hỗ trợ với GV, cùng với GV xây dựng KHGD 1.4 Các loại kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình 1 1 2 2 3 3 Kế hoạch giáo dục năm Kế hoạch thực hiện tháng/chủ đề Kế hoạch giáo dục tuần, ngày Xây dựng kế hoạch: Xây dựng kế hoạch: Kế hoạch ngày 2. Lập kế hoạch giáo dục năm 2.1 Trách nhiệm của CBQL trong việc xây dựng kế hoạch 2.2 Nêu khó khăn khi triển khai lập kế hoạch GD năm 2.3 Lập kế hoạch năm cho các độ tuổi HOẠT ĐỘNG 2 HOẠT ĐỘNG 2 2.1 Trách nhiệm của CBQL trong xây dựng 2.1 Trách nhiệm của CBQL trong xây dựng kế hoạch kế hoạch • Thông báo cho GV nắm được kế hoạch năm của nhà trường • Cùng với GV xác định mục tiêu, nội dung giáo dục • GV dự kiến chủ đề, thời gian thực hiện . 1.4 Các loại kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình 1 1 2 2 3 3 Kế hoạch giáo dục năm Kế hoạch thực hiện tháng/chủ đề Kế hoạch giáo dục tuần, ngày. KHGD thực hiện CT 2. Lập kế hoạch GD năm 2. Lập kế hoạch GD năm 3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ 3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ 4. Lập kế hoạch thực hiện

— Xem thêm —

Xem thêm: Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non, Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non, Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Củm Đại Ca
Củm Đại Ca Vào lúc 09:45 am 06/05/2015

muon xem

Trả lời

Duyen Duyen HI
Duyen Duyen HI Vào lúc 08:53 pm 29/08/2014

mua rồi sao k xem được như vậy là sao

Trả lời

Tuan Dang
Tuan Dang Vào lúc 07:48 pm 12/08/2014

mình muốn tải về máy mà sao ko tải được

Trả lời

Van Le
Van Le Vào lúc 03:44 pm 27/06/2014

vv

Trả lời

Chu Thị Hiên
Chu Thị Hiên Vào lúc 10:18 pm 14/04/2014

mình muốn tải về máy mà sao ko tải được

Trả lời

Vào lúc 09:31 am 19/08/2014

ban hay vao dooloats

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-mam-non

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.12501978874207 s. Memory usage = 18.57 MB