Lý luận phương pháp dạy học Đại học

Mặc Kệ Mi
Mặc Kệ Mi(17814 tài liệu)
(180 người theo dõi)
Lượt xem 1897
37
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 204 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 15:44

Mô tả: Lý luận phương pháp dạy học Đại học TS.HỒ VĂN LIÊN ĐT:0918739536 Email: hovanlien@yahoo.com Mục tiêu Mục tiêu kiến thức • Nhận biết và lý giải được các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hiện nay. • Phân tích và liên hệ thực tế về các cở sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH. • Giải thích và chứng minh được mối quan hệ biện chứng giữa mục tiêu, nội dung, phương tiện, kiểm tra, đánh giá và các yếu tố có liên quan với PPDH ĐH • Nhận xét, so sánh và liên hệ thực tiễn các kinh nghiệm lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH. Mục tiêu kĩ năng • Tìm kiếm và xử lý thông tin từ tài liệu và Web. để trả lời các câu hỏi cơ bản của PPDH ĐH. • Xây dựng kế hoạch dạy học. • Phát triển các kỹ năng tổ chức HĐ DH: phân tích tình hình, xác định mục tiêu, chương trình, nội dung, đổi mới phương pháp, phương tiện và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình môn học • Phát triển kỹ năng tự học, nghiên cứu. • Phát triển các kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ĐH. Nội dung chi tiết 1. Những vấn đề chung 1.1. Đổi mới giáo dục 1.2. Các thành tố của HĐ DH 1.3. Cơ sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH 2. Mục tiêu và các yêu cầu đối với PPDH ĐH 2.1. Mục tiêu 2.2. Yêu cầu 3. Xây dựng kế hoạch dạy học 3.1. Phân tích tình hình 3.2. Xác định mục tiêu 3.3. Chọn lựa hoạt động DH 3.4. Tổ chức hoạt động DH 3.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả DH 4. Lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH • Các cơ sở lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH  Mục tiêu, nội dung dạy học  Chủ thể dạy và học  Điều kiện, phương tiện, hoàn cảnh dạy học  Đặc điểm của PPDH ĐH • Tiến trình sử dụng PPDH trong tổ chức hoạt động dạy học  Mở đầu bài học  Các hoạt động dạy và học  Kết thúc bài học CÂU HỎI  Các khái niệm cơ bản: mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, phương tiện, kết quả và môi trường dạy học?  Đổi mới PPDH ĐH: vì sao đổi mới và định hướng đổi mới?  Tổ chức khóa học và giờ học như thế nào?  Kiểm tra-đánh giá kết quả dạy học? TÀI LIỆU HỌC TẬP 6.1. Giáo trình môn học Hồ Văn Liên (2007): Bài giảng ”Lý luận và phương pháp dạy học ở trường cao đẳng, đại học” 6.2. Danh mục tài liệu tham khảo • Cải cách giáo dục cho thế kỉ XXI (2006). NXB Giáo dục. • Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới (2005), NXB Thế giới, HN. • Đặng Vũ Hoạt-Hà Thị Đức (1994): Lý luận dạy học đại học. NXB ĐHSP Hà Nội. • Pol Dupont-Marcelo Ossandon (2003): Nền sư phạm Đại học (bản dịch của Trần Thị Thục Nga).NXB Thế giới HN. • Khoa học giáo dục - đi tìm diện mạo mới (2006). NXB Trẻ. • Lê Công Triêm (chủ biên-2002): Một số vấn đề hiện nay của phương pháp dạy học đại học. NXB GD • Web. Moet.gov và các Web. Về giáo dục ĐỔI MỚI DẠY HỌC ĐẠI HỌC • Thay đổi mục tiêu DH • Đổi mới chương trình, nội dung dạy học • Đổi mới phương pháp dạy học • Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại • Đổi mới kiểm tra-đánh giá kết quả học tập • Thay đổi vai trò của người dạy • Thay đổi vai trò của người học MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI MỤC TIÊU NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THẦY TRÒ KẾT QUẢ MÔITRƯỜNG BÊN TRONG . MỚI DẠY HỌC ĐẠI HỌC • Thay đổi mục tiêu DH • Đổi mới chương trình, nội dung dạy học • Đổi mới phương pháp dạy học • Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại. kết quả dạy học? TÀI LIỆU HỌC TẬP 6.1. Giáo trình môn học Hồ Văn Liên (2007): Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học ở trường cao đẳng, đại học

— Xem thêm —

Xem thêm: Lý luận phương pháp dạy học Đại học, Lý luận phương pháp dạy học Đại học, Lý luận phương pháp dạy học Đại học

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ly-luan-phuong-phap-day-hoc-dai-hoc

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.17709803581238 s. Memory usage = 18.59 MB