Lý luận phương pháp dạy học Đại học

204 2,053 37
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/204 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 15:44

Lý luận phương pháp dạy học Đại học TS.HỒ VĂN LIÊN ĐT:0918739536 Email: hovanlien@yahoo.com Mục tiêu Mục tiêu kiến thức • Nhận biết và lý giải được các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hiện nay. • Phân tích và liên hệ thực tế về các cở sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH. • Giải thích và chứng minh được mối quan hệ biện chứng giữa mục tiêu, nội dung, phương tiện, kiểm tra, đánh giá và các yếu tố có liên quan với PPDH ĐH • Nhận xét, so sánh và liên hệ thực tiễn các kinh nghiệm lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH. Mục tiêu kĩ năng • Tìm kiếm và xử lý thông tin từ tài liệu và Web. để trả lời các câu hỏi cơ bản của PPDH ĐH. • Xây dựng kế hoạch dạy học. • Phát triển các kỹ năng tổ chức HĐ DH: phân tích tình hình, xác định mục tiêu, chương trình, nội dung, đổi mới phương pháp, phương tiện và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình môn học • Phát triển kỹ năng tự học, nghiên cứu. • Phát triển các kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ĐH. Nội dung chi tiết 1. Những vấn đề chung 1.1. Đổi mới giáo dục 1.2. Các thành tố của HĐ DH 1.3. Cơ sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH 2. Mục tiêu và các yêu cầu đối với PPDH ĐH 2.1. Mục tiêu 2.2. Yêu cầu 3. Xây dựng kế hoạch dạy học 3.1. Phân tích tình hình 3.2. Xác định mục tiêu 3.3. Chọn lựa hoạt động DH 3.4. Tổ chức hoạt động DH 3.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả DH 4. Lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH • Các cơ sở lựa chọn và sử dụng PPDH ĐH  Mục tiêu, nội dung dạy học  Chủ thể dạy và học  Điều kiện, phương tiện, hoàn cảnh dạy học  Đặc điểm của PPDH ĐH • Tiến trình sử dụng PPDH trong tổ chức hoạt động dạy học  Mở đầu bài học  Các hoạt động dạy và học  Kết thúc bài học CÂU HỎI  Các khái niệm cơ bản: mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, phương tiện, kết quả và môi trường dạy học?  Đổi mới PPDH ĐH: vì sao đổi mới và định hướng đổi mới?  Tổ chức khóa học và giờ học như thế nào?  Kiểm tra-đánh giá kết quả dạy học? TÀI LIỆU HỌC TẬP 6.1. Giáo trình môn học Hồ Văn Liên (2007): Bài giảng ”Lý luận và phương pháp dạy học ở trường cao đẳng, đại học” 6.2. Danh mục tài liệu tham khảo • Cải cách giáo dục cho thế kỉ XXI (2006). NXB Giáo dục. • Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới (2005), NXB Thế giới, HN. • Đặng Vũ Hoạt-Hà Thị Đức (1994): Lý luận dạy học đại học. NXB ĐHSP Hà Nội. • Pol Dupont-Marcelo Ossandon (2003): Nền sư phạm Đại học (bản dịch của Trần Thị Thục Nga).NXB Thế giới HN. • Khoa học giáo dục - đi tìm diện mạo mới (2006). NXB Trẻ. • Lê Công Triêm (chủ biên-2002): Một số vấn đề hiện nay của phương pháp dạy học đại học. NXB GD • Web. Moet.gov và các Web. Về giáo dục ĐỔI MỚI DẠY HỌC ĐẠI HỌC • Thay đổi mục tiêu DH • Đổi mới chương trình, nội dung dạy học • Đổi mới phương pháp dạy học • Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại • Đổi mới kiểm tra-đánh giá kết quả học tập • Thay đổi vai trò của người dạy • Thay đổi vai trò của người học MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI MỤC TIÊU NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THẦY TRÒ KẾT QUẢ MÔITRƯỜNG BÊN TRONG [...]... v s dng PPDH H ãCỏc c sở lựa chọn và sử dụng PPDH ĐHMục tiêu, nội dung dạy học Chủ thể dạy và học Điều kiện, phương tiện, hon cnh dy hcc im ca PPDH HãTin trỡnh s dụng PPDH trong tổ chức hoạt động dạy học Mở đầu bài học Các hoạt động dạy và học Kết thúc bài học •Chúng ta nghiên cứu các sự kiện trong lúc học cách sử dụng những sự kiện ấy để ra quyết nh v gii quyt vn ãNhng cõu... niệmTuần 1Thời gianSự phức tạpTrình tự khóa học về mặt nội dung CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG TÂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG Mc tiờuMc tiờu kin thc ãNhn bit v lý gii được các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hin nay.ãPhõn tớch v liờn h thc t v các cở sở Tâm lý học và Giáo dục học ca PPDH H.ãGii thớch v chng minh c mi quan hệ biện chứng giữa mục tiêu, nội dung, phương tiện, kiểm tra, đánh giá và các yếu... hệ quanh bài học và lớp học. Nắm bắt được giá trị kiến thức và biết áp dụng vào cuộc sống Chng trỡnh hcãChng trỡnh H l mt bn thit k tổng thể cho hoạt động H; cho ta biết toàn bộ nội dung cần H, chỉ rõ những trông đợi ở người học sau khoá học (kết quả), phác thảo quy trình cần thiết để thực hiện nội dung H, phương pháp H và cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, được sắp xếp theo... DUNGPHƯƠNG PHÁPTHẦYTRÒKẾT QUẢMÔITRƯỜNG BÊN TRONG Phân loại mục tiêu GD theo :lĩnh vực thái độ(theo D.V.Krathwohl)Tiếp nhận Phản hồi,Đáp ứngChú trọng Tổ chức Tính cách hóaCó mặt.Bắt đầu nhận thức , tiếp nhận kiến thức.Tiếp nhận kiến thức với thái độ tự giác, hài lòng.Chấp nhận giá trị của bài học và thích thú với kiến thức.Bắt đầu tham gia vào các mối quan hệ quanh bài học. .. việc ở lại lớp và bỏ học -100% HV lên lớp-Không có HV nào bỏ học …Ghi chú: sau khi liệt kê các mục tiêu thành những tuyên bố , ta liên hệ trực tiếp với điều kiện của vùng-trường.Nếu thấy không thể hoàn thành được mục tiêu ta có thể sữa đổi lại mục đích cũng như mục tiêu. Việc học tập của HV  Kỹ năng của HV  Thái độ của HV Những thay đổi trong chương trình/môn học Đánh giá là gì?Việc...CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾTCÁC NHÓM MÔN HỌCCHUNG-LIÊN NGÀNHNHÓM CƠ SỞNHÓM CƠ BẢNNHÓM CHUYÊN NGÀNHNHÓM TỰ CHỌN Chửụng trỡnh hoùcãNgy nay thut ng chng trỡnh ó c hiểu là một bản thiết kế tổng hợp, đồng bộ bao quát các hoạt động chính của một kế hoạch giỏo dc trong mt thi gian di xỏc nh.ãChng trỡnh dạy học được xây dựng theo từng môn học, chương trình các hoạt động giáo dục và chương... Chúng ta học tập như thế nào Những câu hỏi trọng yếu nhất về việc học tập 1. Chúng ta muốn HV của mình biết những gì và có thể làm được những gì? 2. HV của chúng ta đến với môn học với những tri thức gì hay những quan niệm sai lầm như thế nào? 3. Những minh chứng gì được chúng ta chấp nhận là dấu hiệu cho thấy HV của chúng ta có tri thức và có khả năng làm việc? 4. Việc giảng dạy của chúng... tp ãCú nhn thc về học tập chiều sâu”, khi sinh viên xây dựng những quan điểm đa chiều, biết suy nghĩ về cách tư duy của mình, biết suy luận với các khái niệm, biết kết nối tư liệu đang có với những trải nghiệm và tri thức trước đó, biết suy nghĩ về các giả định, các minh chứng, và biết kết luận. •CTH là một tập hợp các mục tiêu và giá trị có thể được hình thành ở người học thông qua các hoạt... đổi nó. Xỏc nh th noãHc viờn cú th hc c mt iu gỡ miãDuy trỡ c vic hc tp liờn tcãLm cho HV thấy rõ việc học tập có một ý ngha quan trng thc sãLm cho vic hc tp nh hưởng tích cực đến cách suy nghĩ, cảm xúc và hnh ng ca sinh viờn ãGiỏo viờn t c nhng kết quả này bằng cách nào (phương pháp gì hay hoạt động như thế nào) không quan trọng, tạo ra được kết quả giáo dục như vậy mới là điều quan... gì đã được truyền đạtBiết sử dụng tư tưởng, nguyên tắc, lý thuyết vào hoàn cảnh cụ thểCó khả năng phân chia thông tin thành các thành phần để làm rõ vấn đềCó khả năng đặt các bộ phận và yếu tố vào một vấn đề thống nhất hoặc tổng thểCó khả năng xét đoán giá trị của các tư tưởng, quá trình, phương pháp Minh chng cho vic dyãHV hi lũng mc cao ãHV cm thy . MỚI DẠY HỌC ĐẠI HỌC • Thay đổi mục tiêu DH • Đổi mới chương trình, nội dung dạy học • Đổi mới phương pháp dạy học • Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại. kết quả dạy học? TÀI LIỆU HỌC TẬP 6.1. Giáo trình môn học Hồ Văn Liên (2007): Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học ở trường cao đẳng, đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận phương pháp dạy học Đại học, Lý luận phương pháp dạy học Đại học, Lý luận phương pháp dạy học Đại học

Bình luận về tài liệu ly-luan-phuong-phap-day-hoc-dai-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP