Marketing và hành vi khách hàng

35 510 3
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 15:31

Marketing và hành vi khách hàng . Marketing và hành vi khách hàng Lê Văn Nam Vi n Quản trị Kinh doanh - ĐH KTQD Chúng ta cùng tìm câu trả lời • Marketing là gì và khách hàng là. bao nhiêu dạng Marketing ? Marketing trải nghiệm Marketing phá cách Marketing du kích Email Marketing SMS Marketing WOM Marketing Marketing công
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing và hành vi khách hàng, Marketing và hành vi khách hàng, Marketing và hành vi khách hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn