Ô nhiễm môi trường đất do hoạt động công nghiệp

30 1,667 9
JUU

JUU Gửi tin nhắn

Tải lên: 4,201 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 14:53

Hoạt động công nghiệp là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của chất thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh của con người.  Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lượng chất thải công nghiệp sẽ gia tăng mạnh, gây ô nhiễm môi trường cho nên việc xử lý chất thải ở khu vực này có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế đồng thời với bảo vệ môi trường sinh thái.  Hoạt động công nghiệp là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của chất thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh của con người. STT Ngành Tỷ lệ (%) 1 Công nghiệp thực phẩm 36,76 2 Công nghiệp hóa chất 13,81 3 Vật liệu xây dựng 13,05 4 Thủ công nghiệp 12,26 5 Công nghiệp nhẹ 10,84 6 Công nghiệp nặng 9,03 7 Dịch vụ 3,71 8 Công nghiệp điện, điện tử 0,54 Cộng 100  Ước tính hiện nay tổng lượng chất thải rắn ở Việt Nam vào khoảng 49,3 nghìn tấn/ngày, trong đó chất thải rắn công nghiệp chiếm khoảng 54,8% (khoảng 27 nghìn tấn), chất thải sinh hoạt chiếm 44,4% (khoảng 21,9 nghìn tấn) và chất thải bệnh viện chiếm 0,8% (khoảng 0,4 nghìn tấn).  So với các nước trong khu vực và trên thế giới, tổng lượng chất thải rắn của Việt Nam là không lớn, nhưng điều đáng quan tâm ở đây là lượng chất thải này, nhất là chất thải sinh hoạt và chất thải bệnh viện ở hầu hết các địa phương và thành phố còn chưa được xử lý hợp vệ sinh trước khi thải ra môi truờng.  Các chất thải rắn ở các đô thị và các khu công nghiệp hầu như không được phân loại trước khi chôn lấp, tất cả các loại chất thải (công nghiệp, sinh hoạt, y tế) đều được chôn lấp lẫn lộn, ngoài ra tỷ lệ thu gom chất thải chỉ đạt 20 - 30%.  Lượng chất thải không được thu gom và chôn lấp (70 - 80%) đã và đang gây nên những tác động xấu tới môi trường, ảnh hưởng không tốt không chỉ tới đời sống, sinh hoạt mà còn cả tới hoạt động kinh tế. Ngay cả chất thải được chôn lấp cũng đã và đang đặt ra những vấn đề về môi trường cần phải giải quyết.  Hầu hết chất thải thường chứa những sản phẩm độc hại ở dạng dung dịch và dạng rắn của ngành công nghiệp như mạ, chế biến kim loại màu, pin, khai khoáng, xăng dầu, nhuộm… đổ ra môi trường đều không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để đã gây ra hậu quả ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống và môi trường xung quanh trong đó có môi trường đất.  Nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng minh sự thải bỏ các chất rắn tạo nên nguồn ô nhiễm nghiêm trọng cho đất. Khoảng 50% chất thải công nghiệp là dạng rắn (than, bụi, chất hữu cơ, xỉ quặng,…) và trong đó 15% có khả năng gây độc nguy hiểm; các chất thường là các chất khó có khả năng phân huỷ trong môi trường đất điển hình và đáng quan tâm nhiều hơn là các KLN: Pb, Cd, Hg, As, Cr, Zn, Ni…  Những hợp chất từ muối của axit asenic kết hợp với nhau trong đất tạo thành những hợp chất kết lắng tương đối bền vững. Nguyên tố Nguồn As Công nghiệp thuộc da, sành sứ, nhà máy hoá chất, thuốc trừ sâu, luyện kim Cd Công nghiệp luyện kim, lọc dầu, khai khoáng, mạ kim loại, ống dẫn nước Cr Công nghiệp nhuôm len, mạ, thuộc da, sản xuất đồ gốm, sản xuất chất nổ Pb Công nghiệp mỏ, than đá, sản xuất ác quy, xăng, hệ thống dẫn Cu Hoạt động khai khoáng, mạ kim loại, hoá chất BVTV Mn Khai khoáng, sản xuất pin, đốt nhiên liệu hoá thạch Hg Công nghiệp luyện kim, sản xuất pin, tế bào thuỷ ngân, đèn huỳnh quang nhiệt kế, thuốc BVTV  Hiện nay, nhiều nguồn nước thải ở các đô thị, khu công nghiệp và các làng nghề thủ công tái chế các kim loại chứa các KLN độc hại như: Cd, Cr, As, Hg, Ni, Pb… đã làm một diện tích đáng kể đất nông nghiệp ven các đô thị, khu công nghiệp và làng nghề bị ô nhiễm KLN khá trầm trọng tại một số địa bàn ở nước ta.  Theo số liệu điều tra của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và đô thị và khu công nghiệp năm 2010 cho biết lượng rác thải nguy hại nguồn gốc công nghiệp của Hà Nội dao động trong khoảng từ 13000 tấn/năm đến 20000 tấn/năm. Khối lượng chất thải có thành phần chất dễ ăn mòn là 2272,95 tấn (chiếm 18,80%), chất có độc tính cao là 2562,98 tấn (chiếm 20,91%).  Vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động làng nghề đã gây ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương, tính đến nay cả nước có khoảng 1450 làng nghề, trong đó tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng. Chỉ tính riêng ở đồng bằng sông Hồng đã tập trung tới 800 làng nghề, trong đó tập trung nhiều ở các tỉnh Hà Tây, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên…  Các làng nghề này vẫn tự sản xuất và tìm nơi tiêu thụ để tồn tại. Với sự mở cửa thông thoáng do cơ chế thị trường tạo ra, nhiều làng nghề đã tìm được hướng đi mới cho mình, tạo ra nhiều việc làm nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. [...]...Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lượng chất thải công nghiệp sẽ gia tăng mạnh, gây ô nhiễm môi trường cho nên việc xử lý chất thải ở khu vực này có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế đồng thời với bảo vệ môi trường sinh thái. Hoạt động công nghiệp là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của chất thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh của con người.... trong đất Dạng và nồng độ của các chất ô nhiễm Trạng thái vật lý của các chất ô nhiễm STT Ngành Tỷ lệ (%)1 Công nghiệp thực phẩm 36,762 Công nghiệp hóa chất 13,813 Vật liệu xây dựng 13,054 Thủ công nghiệp 12,265 Công nghiệp nhẹ 10,846 Công nghiệp nặng 9,037 Dịch vụ 3,718 Công nghiệp điện, điện tử 0,54Cộng 100 Trạng thái vật lý của các chất ô nhiễm cũng rất quan trọng nhưng đôi khi không... Cd, Cr, As, Hg, Ni, Pb… đã làm một diện tích đáng kể đất nông nghiệp ven các ô thị, khu công nghiệp và làng nghề bị ô nhiễm KLN khá trầm trọng tại một số địa bàn ở nước ta. Theo số liệu điều tra của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và ô thị và khu công nghiệp năm 2010 cho biết lượng rác thải nguy hại nguồn gốc công nghiệp của Hà Nội dao động trong khoảng từ 13000 tấn/năm đến 20000 tấn/năm.... SÁT MÔI TRƯỜNG Giám sát chất lượng môi trường đất Vị trí giám sátTrong khu vực dự án, nơi có nguy cơ bị ô nhiễm caoKhu lưu trữ chất thải, CTNHTrạm trung chuyển chất thải rắnTrạm xử lý nước thảiKhu vực xưởng hoặc gần sản xuất Thế nhưng, do sự mở rộng và phát triển làng nghề không đi kèm với các biện pháp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã làm cho môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm. .. phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Định hướng giải quyết.Các dự báo phát triển đều thống nhất nhận định rằng ở Việt Nam sức ép về môi trường, trong đó có từ phía chất thải, sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Việt Nam đang tiến hành đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước. Sản xuất công nghiệp, trong đó chủ yếu là công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp khai thác dự kiến sẽ tăng... trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh bằng các hình thức:Đầu tư công nghệ, thiết bị xử lý chất thải đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. Đầu tư đổi mới công nghệ và các thiết bị theo hướng sản xuất sạch hơn, vừa nâng cao công suất, hiệu suất, chất lượng sản phẩm, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Di chuyển một phần hay toàn bộ cơ sở ra khỏi địa bàn đang hoạt động. Đình chỉ một phần hay toàn... pha rắn và các khoảng hổng của phần tử đất Nguyên tố NguồnAs Công nghiệp thuộc da, sành sứ, nhà máy hoá chất, thuốc trừ sâu, luyện kimCd Công nghiệp luyện kim, lọc dầu, khai khoáng, mạ kim loại, ống dẫn nướcCr Công nghiệp nhuôm len, mạ, thuộc da, sản xuất đồ gốm, sản xuất chất nổPb Công nghiệp mỏ, than đá, sản xuất ác quy, xăng, hệ thống dẫnCu Hoạt động khai khoáng, mạ kim loại, hoá chất... làng nghề ở nước ta đều không đảm bảo chất lượng môi trường, trong đó nhiều làng nghề đang ở mức ô nhiễm nghiêm trọng. Hậu quả này do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng hoá chất trong quá trình sản xuất song lại chưa có các biện pháp xử lý chất thải.  Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề không chỉ gây ra những tác hại trước mắt mà nó còn có tác động tiềm ẩn gây ảnh hưởng... đến khả năng làm sạch đất. Các chất ô nhiễm có thể có mặt trong đất thường ở các dạng sau:Các chất ô nhiễm dạng hạt (với các phần tử có kích thước bằng hoặc lớn hơn các phần tử đất không ô nhiễm) Các màng lỏng xung quanh các phân tử đất Hấp phụ trên bề mặt các phần tử đất Hấp phụ trong phần tử đất (các chất hữu cơ)Tan trong pha nước và các khoảng hổng của các phần tử đất Có mặt trong các... các doanh nghiệp và mỗi người dân phải quan tâm và giành sự chú ý lớn. Quản lý chất thải trong suốt quá trình sản xuất mà trong quản lý môi trường được gọi là cách tiếp cận theo đường ống (production- pipe-line approach). Cách tiếp cận này đòi hỏi quản lý chất thải trong suốt quá trình sản xuất, bao gồm cả sự lựa chọn công nghệ sạch, sản phẩm sạch. Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường . với bảo vệ môi trường sinh thái.  Hoạt động công nghiệp là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của chất thải trong hoạt động sản . chuẩn môi trường, phải thân môi trường. Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh bằng các hình thức:  Đầu tư công
- Xem thêm -

Xem thêm: Ô nhiễm môi trường đất do hoạt động công nghiệp, Ô nhiễm môi trường đất do hoạt động công nghiệp, Ô nhiễm môi trường đất do hoạt động công nghiệp

Bình luận về tài liệu o-nhiem-moi-truong-dat-do-hoat-dong-cong-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP