Hóa vô cơ 1

2 361 6
Tran Thanh Hien

Tran Thanh Hien Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,839 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 14:05

Hóa vô cơ 1 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Học phần:  Inorganic Chemistry I - Mã số: TN104 - Số Tín chỉ: 2 + Giờ lý thuyết: 20 + Giờ bài tập: 10  Tên giảng viên: Lương Thị Kim Nga Thạc sĩ Tên người cùng tham gia giảng dạy: Nguyễn Thị Ánh Hồng Thạc sĩ Đơn vị: Khoa Khoa học Điện thoại: 0958529807 E-mail: ltknga@ctu.edu.vn Hóa học đại cương 2 (TN102)  Giúp sinh viên hiểu được các tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của các đơn chất cũng như các hợp chất của các đơn chất cũng như các hợp chất của các nguyên tố thuộc phân nhóm chính (từ nhóm IA đến nhómVIIIA). Học phần này là học phần tiên quyết của các học phần khác như Hóa vô cơ II, Tổng hợp Hóa vô cơ… : Lý thuyết:2/3 thời lượng giảng dạy Bài tập: 1/3 thời lượng giảng dạy : - Kiểm tra giữa kỳ: 30% - Thi kết thúc: 70%     Chương I: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố Chương II: Một số vấn đề về hóa học tinh thể Chương III: Danh pháp các hợp chất vô cơ Chương IV: Phản ứng oxy hóa khử Chương V: Hydro Chương VI: Khí hiếm Chương VII: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VII Chương VIII: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VI Chương IX: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm V 2t 2t 2t 2t 2t 2t 3t 3t 2t 2 Chương X: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm IV Chương XI: Kim loại Chương XII: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm III Chương XIII: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm II Chương XIV: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm I 2t 2t 2t 2t 2t 5. T: 1. Hoàng Nhâm Hóa học vô cơ tập I. NXB GD -1994 2. Hoàng Nhâm Hóa học vô cơ tập II. NXB GD -1994 3. Chu Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Huy Ngọc Hóa học đại cương – Vô cơ. NXB Hàn Thuyên, Sài Gòn – 1973 4. Nguyễn Đình Soa Hóa vô cơ. NXB ĐHQG Tp. HCM – 2000 5. Nguyễn Thị Tố Nga Hóa vô cơ tập II. NXB ĐHQG Tp. HCM – 2001 6. Nguyễn Đức Vận Bài tập Hóa học vô cơ. NXB GD - 1983 Ngày 06 tháng 11 năm 2007   Lương Thị Kim Nga . Ngọc Hóa học đại cương – Vô cơ. NXB Hàn Thuyên, Sài Gòn – 19 73 4. Nguyễn Đình Soa Hóa vô cơ. NXB ĐHQG Tp. HCM – 2000 5. Nguyễn Thị Tố Nga Hóa vô cơ tập. 5. T: 1. Hoàng Nhâm Hóa học vô cơ tập I. NXB GD -19 94 2. Hoàng Nhâm Hóa học vô cơ tập II. NXB GD -19 94 3. Chu Phạm Ngọc Sơn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa vô cơ 1, Hóa vô cơ 1, Hóa vô cơ 1

Bình luận về tài liệu hoa-vo-co-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP