Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật

22 2,518 9
luanvan01

luanvan01 Gửi tin nhắn

Tải lên: 155 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2012, 09:28

Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật Mục lục:TT TrangI Mở đầu 1II Nội dung 3Chơng 1: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật31.1 Các định nghĩa 31.2 Tính tất yếu phải hội nhập kinh tế 6Chơng 2: Mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế62.1 Một số đặc trng của nền kinh tế độc lập tự chủ 62.2 Nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế 82.3 Mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế82.4 Những lợi ích và hạn chế của việc hội nhập kinh tế quốc tế 112.5 Vấn đề hội nhập kinh tế ở Việt Nam 122.5.1 Đờng lối quan điểm của Đảng ta trong quá trình hội nhập 122.5.2 Quá trình hội nhập ở Việt Nam 142.5.3 Những lợi ích và hạn chế của Việt Nam trong quá trình hội nhập 152.5.4 Một số ý kiến và giải pháp cho quá trình hội nhập ở Việt Nam 16III. Kết luận1I. Mở ĐầuToàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang trở thành một xu thế khách quan và tất yếu của tất cả các nớc trên thế giới, không kể các nớc đang phát triển hay phát triển, các nớc giàu hay nghèo. Trong xu thế đó quốc gia nào có chiến lợc, chính sách, biện pháp và công cụ quản lí hợp lí sẽ mang lại lợi ích, sự phát triển về kinh tế cho quốc gia đó, ngợc lại sẽ mang lại kết quả xấu. Để có thể tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài đặc biệt là nguồn vốn, tiến bộ khoa học công nghệ . đòi hỏi các nớc phải có sự mở cửa, sự giao lu, buôn bán hợp tác với các nớc trên thế giới mà đặc biệt là các nớc t bản phát triển. Tuy vậy đi song song với việc hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta cần phải có sự thống nhất nhận thức về việc giữ độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập. Đây là một mối lo ngại lớn với các nớc trên thế giới đặc biệt là các nớc đang phát triển. Mối lo này phần nào cũng có lí do chính đáng bởi hầu hết các nớc đang phát triển đều có xuất phát điểm từ một nền kinh tế ``nghèo nàn, lạc hậu, khoa học công nghệ còn thấp kém, năng suất lao động còn cha cao, sức cạnh tranh về các loại hàng hoá trên thị trờng thế giới thấp trong khi đó các nớc đi trớc có lợi thế hơn hẳn về mọi mặt, việc mở rộng quan hệ với các nớc đó sẽ dẫn đến tình trạng các nớc kém phát triển khó tránh khỏi bị lệ thuộc về kinh tế và từ chỗ bị lệ thuộc về kinh tế có thể bị lệ thuộc về chính trị dẫn tới không giữ vững đợc chủ quyền. Thực tế ngày nay cho thấy có rất nhiều nớc trên thế giới đã bị lệ thuộc quá nhiều vào các nớc t bản nên mọi đờng lối, chính sách phát triển kinh tế đều bị các nớc t bản này chi phối và nắm giữ. Điển hình nh nớc Cuba có một thời gian đã bi phụ thuộc quá nhiều vào Mĩ. Vốn là một nớc trồng rất nhiếu mía song khoa học kĩ thuật của nớc này lại thấp kém cho nên để sản xuất đ-ờng Cuba phải nhập khẩu trang thiết bị của Mĩ. Lợi dụng thời cơ này Mĩ đã tìm mọi cách để gây áp lực về kinh tế đối với Cuba và buộc Cuba phải lệ thuộc vào Mĩ. Dựa vào đó Mĩ đã nắm đợc quyền chi phối về kinh tế cũng nh chính trị ở Cuba.Hiện nay nớc Việt Nam ta cũng đang tham gia vào các tổ chức, hiệp hội trên thế giới. Nớc ta cũng là một nớc nghèo nàn, lạc hậu hơn rất nhiều so với các nớc khác vì vậy chúng ta phải chủ động tham gia hội nhập kinh tế gắn liền với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Đảng và nhà nớc ta đã xác định độc lập tự chủ 2kinh tế là nền tảng vật chất cơ bản bảo đảm sự bền vững của đất nớc ta về chính trị .Chính vì việc hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang là một vấn đề nóng bỏng, cấp bách và cần thiết đối với tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có cả nớc ta. Vì vậy đề tài này có một ý nghĩa thực tiễn vô cùng quan trọng đối với các nớc trên thế giới trong việc đề ra các đờng lối, chính sách trong quan hệ giao lu, buôn bán với nớc ngoài. Vì lí do nay tôi đã quyết định chọn đề tài "Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ" với hy vọng bài tiểu luận này sẽ góp một phần nhỏ vào công việc xây dựng nền kinh tế nớc ta ngày càng giàu mạnh . Trong quá trình viết bài tiểu luận tôi đã nhận đợc sự chỉ dẫn nhiệt tình của TS Mai Xuân Hợi. Tôi xin chân thành cảm ơn. 3II. Nội dung Chơng 1: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật1.1. Các định nghĩa:Phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến, nó chẳng qua là bộ môn khoa học nghiên cứu những quy luật vận động phát triển của tự nhiên, xã hội và t duy. Nh vậy phép biện chứng đã thừa nhận sự vật, hiện tợng của thế giới khách quan tồn tại theo mối quan hệ phổ biến, chúng vận động, phát triển theo quy luật nhất định. Phép biện chứng có nhiệm vụ phải chỉ ra những quy luật đó để định h-ớng cho con ngời trong nhiệm vụ thực tiễn. Phép biện chứng có ba hình thức cơ bản trong quá trình phát triển của triết học đó là: Phép biện chứng chất phác, phép biện chứng duy tâm, phép biện chứng duy vật . Thời cổ đại, do trình độ t duy phát triển cha cao, khoa học cha phát triển nên các nhà triết học chỉ dựa vào cảm giác, vào cái nhìn trực tiếp để xem xét mọi vật. Phép biện chứng này còn thiếu nhiều căn cứ khoa học do vậy mà nó đã bị phép siêu hình, xuất hiện từ nửa cuối thế kỉ XV thay thế. Phép biện chứng duy tâm xuất hiện trong triết học Cantơ và hoàn thiện trong triết học của Hêghen. Tính chất duy tâm trong phép biện chứng của Hêghen đợc thể hiện ở chỗ: Ông coi ý niệm tuyệt đối có trớc và trong quá trình vận động phát triển cuối cùng nó lại trở về với chính mình trong tinh thần. Kế thừa có chọn lọc những thành tựu của các nhà triết học trớc đó Mác và Anghen đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng. Phép biện chứng duy vật đợc xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lí, những phạm trù cơ sở, những quy luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện thực. Trong hệ thống đó nguyên lí về mối liên hệ phổ biến là một trong những nguyên lí khái quát nhất. Mối liên hệ phổ biến là khái niệm đúng để chỉ sự ràng buộc, nơng tựa, tác động qui định lẫn nhau của các sự vật hiện tợng trong thế giới khách quan. Trong thực tế ngời ta luôn đặt ra các câu hỏi các sự vật hiện tợng có 4mối quan hệ tác động qua lại với nhau hay không? Những ngời theo quan điểm siêu hình cho rằng các sự vật, hiện tợng tồn tại trong trạng thái độc lập, tách rời nhau, cái này tồn tại bên cạnh cái kia. Nếu giữa chúng có mối quan hệ thì cũng chỉ là mối liên hệ bên ngoài. Còn những ngời theo quan điểm biện chứng lại cho rằng các sự vật, hiện tợng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập vừa qui định tác động qua lại chuyển hoá lẫn nhau. Phép duy vật biện chứng khẳng định mọi sự vật hiện tợng đều tồn tại trong mối liên hệ phổ biến. Sự vật là tiền đề, là điều kiện tồn tại và phát triển của nhau. Chúng thờng xuyên thâm nhập, chuyển hoá lẫn nhau làm cho ranh giới giữa các lớp sự vật không phải là tuyệt đối mà bao giờ cũng có lớp trung gian chuyển tiếp. Mối liên hệ phổ biến không chỉ diễn ra giữa các sự vật khác nhau mà còn diễn ra trong bản thân từng sự vật và đều là khách quan. Mặc dù sự vật tồn tại trong những mối liên hệ phổ biến với nhiều mối liên hệ khác nhau nhng vị trí, vai trò của từng mối liên hệ không giống nhau trong tổng số mối liên hệ về sự vật, trong đó có mối liên hệ giữ vai trò quyết định đén sự tồn tại, vận động biến đổi của sự vật nh mối liên hệ bên trong, bản chất Còn những mối liên hệ khác chỉ có những ảnh hởng nhất định. Tuy vậy mọi mối liên hệ của các sự vật hiện tợng là khách quan, là vốn có của mọi sự vật, hiện tợng. Ngay cả những vật vô tri vô giác cũng đang hàng ngày chịu sự tác động của các sự vật, hiện tợng khác nh: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm . và đôi khi cũng chịu sự tác động của con ngời. Con ngời - một sinh vật phát triển cao nhất trong tự nhiên luôn chịu sự tác động của các sự vật, hiện tợng trong giới tự nhiên và ngay cả các yếu tố trong chính bản thân nó. Ngoài sự tác động của tự nhiên nh các sự vật khác còn tiếp nhận sự tác động của xã hội và của những ngời khác. Chính con ngời và chỉ có con ngời mới có thể tiếp nhận vô vàn mối quan hệ đó. Vấn đề là con ngời phải hiểu biết các mối liên hệ, vận dụng chúng vào hoạt động của mình giải quyết các mối liên hệ phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích của xã hội và của bản thân. Mối liên hệ không chỉ mang tính khách quan mà còn mang tính phổ biến. Tính phổ biến của mối liên hệ đợc thể hiện ở chỗ: thứ nhất bất cứ sự vật, hiện tợng nào cũng liên hệ với sự vật, hiện tợng khác. Không có sự vật, hiện tợng nào nằm ngoài mối liên hệ. Trong thời đại ngày nay không một quốc gia nào không có quan hệ, liên hệ với quốc gia khác về mọi mặt của đời sống xã hội. Chính vì thế hiện nay trên thế giới đã và đang xuất hiện xu hớng toàn cầu hoá, khu 5vực hoá mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều vấn đề đã và đang trở thành vấn đề toàn cầu nh: đói nghèo, bệnh tật Thứ hai, mối liên hệ biểu hiện dới những hình thức riêng biệt, cụ thể tuỳ theo điều kiện nhất định. Song, dù dới những hình thức nào chúng cũng chỉ là biểu hiện của mối liên hệ phổ biến nhất, chung nhất. Nghiên cứu mối liên hệ của các sự vật, hiện tợng trên thế giới ta còn thấy rõ tính đa dạng, nhiều vẻ của nó. Dựa vào tính đa dạng đó có thể phân chia ra các mối liên hệ khác nhau theo từng cặp: Mối liên hệ bên trong và mối liên hệ bên ngoài, mối liên hệ chủ yếu và thứ yếu Chính tính đa dạng trong quá trình tồn tại và phát triển bản thân sự vật, hiện tợng qui định tính đa dạng của mối liên hệ. Vì vậy trong một sự vật có thể bao gồm rất nhiều mối liên hệ chứ không phải chỉ có một mối liên hệ xác định. Song mỗi cặp mối liên hệ có những đặc trng riêng tuy theo từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể các mối liên hệ tơng ứng sẽ giữ vai trò quyết định. Sự phân chia từng cặp mối liên hệ chỉ mang tính tơng đối vì mỗi loại mối liên hệ chỉ là một hình thức, một bộ phận của mối liên hệ phổ biến. Mỗi loại mối liên hệ trong từng cặp có thể chuyển hoá lẫn nhau tuỳ theo phạm vi bao quát của mối liên hệ hoặc do kết quả của sự vận động và phát triển của chính các sự vật. Tuy sự phân chia thành các loại mối liên hệ chỉ mang tính tơng đối nhng sự phân chia đó lại rất cần thiết bởi vì mỗi loại mối liên hệ có vị trí và vai trò xác định trong sự vận động và phát triển của sự vật. Con ngời phải nắm bắt đúng các mối liên hệ đó để có cách tác động phù hợp nhằm đa lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động của mình. Từ nội dung của mối liên hệ phổ biến bất cứ sự vật, hiện tợng nào trong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ với các sự vật, hiện tợng khác và mối liên hệ rất đa dạng phong phú do đó trong hoạt động nhận thức cũng nh trong hoạt động thực tiễn chúng ta phải có quan điểm toàn diện tránh quan điểm phiến diện, chỉ xét sự vật, hiện tợng ở một mối liên hệ đã vội vàng kết luận về bản chất hay về tính qui luật của chúng. Quan điểm toàn diện đòi hỏi khi ngiên cứu phải xem xét sự vật, phải xem xét tất cả các mối quan hệ vốn có của nó nhng không đợc đặt các mối quan hệ có vị trí vai trò nh nhau. Cần phải phân biệt đợc đâu là những mối quan hệ bản chất tất yếu của sự vật, đâu là những mối quan hệ khác để từ đó có kết luận đúng về sự vật. Trong thực tế theo quan điểm toàn diện khi tác động vào sự vật chúng ta không những phải chú ý đến những mối liên hệ nội tại của chúng mà còn phải lu ý tới những mối liên hệ của sự vật ấy với sự vật khác và sự chuyển hoá lẫn nhau giữa chúng trong từng điều kiện. Đồng thời 6chúng ta phải biết sử dụng đồng bộ các biện pháp, các phơng tiện khác nhau để tác động nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Với t cách là những nguyên tắc phơng pháp luận quan điểm toàn diện góp phần định hớng chỉ đạo hoạt động nhận thức và thực tiễn cải tạo hiện thực, cải tạo chính bản thân chúng ta. Thực hiện đúng quan điểm đó chính là chúng ta đã nắm đợc và vận dụng tốt phơng pháp biện chứng trong nhận thức về hoạt động thực tiễn.1.2 Tính tất yếu phải hội nhập kinh tế quốc tế:Hội nhập kinh tế quốc tế vừa là một tất yếu khách quan vừa là yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia trên thế giới không thể tự mình xây dựng đợc một nền kịnh tế phát triển bất kể nớc ấy giầu hay nghèo đặc biệt là đối với các nớc chậm phát triển và đang phát triển. Nền kinh tế của các nớc này còn thấp kém, chậm phát triển, khoa học học kỹ thuật còn thua xa các nớc t bản thì việc mở rộng giao lu, buôn bán với các nớc trên thế giới là một vấn đề cần thiết và mang tính tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Vịêt Nam cũng nằm trong các nớc đang phát triển, xuất phát điểm của nớc ta là một nớc nông nghiệp nghèo, do vậy chúng ta cần phải mở rộng quan hệ với các nớc khác nhằm tạo thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế. Trong Đại hội Đảng 9 của ta vừa qua, Đảng đã nêu ra "Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hớng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá và bảo vệ môi trờng".Chơng 2:7Mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế2.1 Một số đặc trng của nền kinh tế độc lập tự chủ:Khác với trớc đây khi nói tới độc lập tự chủ về kinh tế, nhiều ngời thờng hình dung tới một nền kinh tế khép kín, tự cung, tự cấp. Trong điều kiện hiện nay đọc lập tự chủ về kinh tế phải là độc lập, tự chủ trong phát triển kinh tế thị trờng và tự chủ mở cửa, hội nhập có hiệu quả với nền kinh tế thế giới, tích cực tham gia vào sự giao lu, hợp tác, phân công lao động quốc tế trên cơ sở phát huy tốt nội lực, lợi thế so sánh của quốc gia để cạnh tranh có hiệu quả trên thơng trờng quốc tế. Do vậy độc lập tự chủ trong điều kiện hiện nay có các đặc trng sau: trớc hết và quan trọng nhất là phải đảm bảo lợi ích phát triển của quốc gia ở mức cao nhất có thể đ-ợc. Có thể có một nền kinh tế không phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài, tự đảm bảo đợc các nhu cầu chủ yếu trong nớc. Các mối quan hệ giữa nớc đó với các nớc trên thế giới phải đợc xem xét đánh giá trên tiêu chuẩn có đảm bảo đợc lợi ích phát triển của đất nớc không? Đó mới là mục tiêu cho mọi chiến lợc phát trển. Trong điều kiện hội nhập quốc tế tiến triển nh hiện nay mọi nền kinh tế ngày càng có sự ràng buộc, phụ thuộc vào các nớc khác. Nếu sự ràng buộc đó đảm bảo tốt hơn cho lợi ích phát triển quốc gia thì đó là một điều nên làm. Nền kinh tế nớc ta trong thời kỳ đổi mới đã ngày càng mở rộng, giao lu với các nớc khác; kim ngạch xuất khẩu của ta năm 1999 chiếm tới trên 90% GDP, vốn đầu t nớc ngoài chiếm 28% tổng đầu t xã hội. Đặc trng thứ hai của nền kinh tế độc lập tự chủ đó là sức cạnh tranh của nền kinh tế phải đợc cải thiện và tăng dần. Sức cạnh tranh này đợc thể hiện ở các mặt. Thể chế chính trị, kinh tế xã hội phải đủ mạnh đủ tạo ra một môi trờng đầu t, kinh doanh thuận lợi, chi phí và rủi ro thấp; khả năng sinh lợi lớn. Cơ cấu kinh tế gồm những ngành có khả năng cạnh tranh cao, có khả năng tự điều chỉnh, tự rút khỏi những ngành kém khả năng cạnh tranh. Cơ cấu doanh nghiệp cũng phải bao gồm những doanh nghiệp có sức mạnh trên thị trờng. Biểu hiện tập trung của sức cạnh tranh của nền kinh tế là ở chất lợng, giá thành sản phẩm và dịch vụ của đất nớc. Nếu sản phẩm và dịch vụ của một quốc gia có giá thành cao, chất lợng lại thấp thì nó sẽ khó tiêu thụ và kết cục là gây suy thoái nền kinh tế. Trong điều kiện đó khó có thể nói đến độc lập và tự chủ. Còn một nền kinh tế làm ra các sản phẩm 8có chất lợng cao, giá thành thấp thì có thể chiếm lĩnh thị trờng trong nớc và quốc tế tạo ra thu nhập lớn. Một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao nh vậy trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay là một nền kinh tế có tính độc lập, tự chủ cao. Đặc trng thứ ba của nền kinh tế độc lập tự chủ đó là khả năng ứng phó có hiệu qủa với những chấn động chính trị, kinh tế, xã hội bên ngoài. Những chấn động đó có thể là một cuộc khủng hoảngChiến lợc tốt nhất của một quốc gia là cố tránh tham gia những cuộc chiến tranh ở bên ngoài và tránh để xảy ra xung đột và chiến tranh ở trong nớc. Song một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao, có dự trữ ngoại tệ lớn sẽ có sức chịu đựng lớn so với nền kinh tế lạc hậu. Một nền kinh tế hội nhập quốc tế cao lợi ích quốc gia đan xen chặt chẽ với lợi ích của nhiều quốc gia khác, nhiều trung tâm kinh tế thì sẽ có nhiều khả năng kết sức mạnh quốc gia với sức mạnh quốc tế để bảo vệ đất nớc tốt hơn.2.2 Nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế:Các nguyên tắc hội nhập kinh tế quốc tế nói cung và WTO nêu ra là không phân biệt đối xử, tiếp cận thị trởng, cạnh tranh công bằng, áp dụng các hành động khẩn cấp trong trờng hợp cần thiết, dành u đãi cho các nớc đang và chậm phát triển. Nội dung của hội nhập kinh tế là mở cửa thị trờng, tạo điều kiện thuận lợi để tự do buôn bán, phát triển.Về thơng mại hàng hoá: các nớc cam kết bãi bỏ hàng rào phi thuế quan nh giấy phép xuất khẩu, Về th ơng mại dịch vụ, các nớc mở cửa thị trờng cho nhau với 4 phơng thức: cung cấp qua biên giới, sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ, thông qua doanh nhâ, hiện diện thể nhân,Về thị trờng đầu t: không áp dụng đối với đầu t nớc ngoài các yêu cầu về tỷ lệ nội địa hoá cân bằng xuất nhập khẩu, hạn chế tiếp cận nguồn ngoại tệ Các nguyên tắc này đợc tất cả các nớc thành viên WTO và các nớc đang gia nhập WTO thừa nhận và thực hiện.2.3 Mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế.Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, sự tuỳ thuộc lẫn nhau về kinh tế ngày càng gia tăng, các nớc trên thế giới đều rất coi trọn đến khả năng độc 9lập tự chủ về kinh tế nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của quốc gia, dân tộc mình trong cuộc cạnh tranh kinh tế gay gắt và để xác lập một vị thế chính trị nhất định trên trờng quốc tế.Độc lập tự chủ về kinh tế phải đợc đặt trong mối quan hệ biện chứng với độc lập tự chủ về chính trị và các mặt khác để tạo thành sức mạnh tổng hợp của một quốc gia. Độc lập tự chủ vè kinh tế trớc hết là không bị chi phối lệ thuộc vào bên ngoài về đờng lối, chính sách phát triển kinh tế vào những điều kiện kinh tế chính trị mà họ muốn áp đặt cho ta trong trợ giúp, hợp tác song phơng, đa phơng, mà những điều kiện ấy sẽ gây tổn hại cho chủ quyền quốc gia và lợi ích cơ bản của dân tộc. Độc lập tự chủ về kinh tế cũng có nghĩa là trớc những chấn động của thị trờng, của khủng hoảng kinh tế - tài chính, cũng nh trớc sự bao vây, cô lập từ bên ngoài vẫn giữ đợc sự ổn định và phát triển cần thiết, không bị sụp đổ về kinh tế, chính trị. Khác với trớc đây khi nói đến độc lập tự chủ về kinh tế, nhiều ngời thờng hình dung tới một nền kinh tế khép kín, tự cung tự cấp. Trong điều kiện hiện nay độc lập tự chủ về kinh tế phải là độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế thị trờng và chủ động hội nhập có hiệu quả với nền kinh tế thế giới, tích cực tham gia vào sự giao lu, hợp tác, phân công lao động quốc tế trên cơ sở phát huy tốt nhất nội lực, lợi thế so sánh của quốc gia để cạnh tranh có hiệu qủa trên trờng quốc tế. Quan niệm độc lập tự chủ theo kiểu tự cung, tự cấp đã đợc kinh nghiệm của nhiều nớc trên thế giới chứng minh là không phù hợp với xu thế của thời đại, và làm cho đất nớc ngày càng tụt hậu xa hơn. Đến tình trạng chậm phát triển về kinh tế không đợc khắc phục sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề xã hội nan giải, tạo nguy cơ từ bên trong đối với trật tự, an toàn xã hội và điều đó cuối cùng sẽ gây cho quốc gia đó khó giữ vững đợc con đờng và mô hình phát triển đã lựa chọn. Trong vài chục năm gần đây, tình hình thế giới cũng có rất nhiều biến đổi quan trọng theo các hớng chủ yếu sau đây: một là xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển, xu thế này càng ngày càng trở thành xu thế chính thay thế cho sự đối đầu giữa các siêu cờng, sự xung đột, chạy đua vũ trang giữa hai hệ thống xã hội đối lập, các cuộc chiến tranh xâm lợc đã bị lên án khắp nơi. Đây chính là điều kiện quan trọng giúp cho các quốc gia có thể mở cửa đất nớc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế. Mô hình kinh tế phát triển trong xu thế hoà bình đang thay thế cho mô hình kinh tế trong tình trạng đối đầu và chiến tranh lạnh. Hai là xu thế phát triển công nghệ đang chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức. Trong những thập niên vừa qua sự phát 10[...]... biƯn chøng và phép biện chứng. Phép biện chứng duy vật đợc xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lí, những phạm trù cơ sở, những quy luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện thực. Trong hệ thống đó nguyên lí về mối liên hệ phổ biến là một trong những nguyên lí khái quát nhất. Mối liên hệ phổ biến là khái niệm đúng để chỉ sự ràng buộc, nơng tựa, tác động qui định lẫn nhau của các sự vật hiện... các lớp sự vật không phải là tuyệt đối mà bao giờ cũng có líp trung gian chun tiÕp. Mèi liªn hƯ phỉ biÕn không chỉ diễn ra giữa các sự vật khác nhau mà còn diễn ra trong bản thân từng sự vật và đều là khách quan. Mặc dù sự vật tồn tại trong những mối liên hệ phổ biến với nhiều mối liên hệ khác nhau nhng vị trí, vai trò của từng mối liên hệ không giống nhau trong tổng số mối liên hệ về sự vật, trong... vô vàn mối quan hệ đó. Vấn đề là con ngời phải hiểu biết các mối liên hệ, vận dụng chúng vào hoạt động của mình giải quyết các mối liên hệ phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích của xà hội và của bản thân. Mối liên hệ không chỉ mang tính khách quan mà còn mang tính phổ biến. Tính phổ biến của mối liên hệ đợc thể hiện ở chỗ: thứ nhất bất cứ sự vật, hiện tợng nào cũng liên hệ với sự vật, hiện tợng... mối quan hệ thì cũng chỉ là mối liên hệ bên ngoài. Còn những ngời theo quan điểm biện chứng lại cho rằng các sự vật, hiện tợng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập vừa qui định tác động qua lại chuyển hoá lẫn nhau. Phép duy vật biện chứng khẳng định mọi sự vật hiện tợng đều tồn tại trong mối liên hệ phổ biến. Sự vật là tiền đề, là điều kiện tồn tại và phát triển của nhau. Chúng thờng xuyên... sự vật, trong đó có mối liên hệ giữ vai trò quyết định đén sự tồn tại, vận động biến đổi của sự vật nh mối liên hệ bên trong, bản chất Còn những mối liên hệ khác chỉ có những ảnh hởng nhất định. Tuy vậy mọi mối liên hệ của các sự vật hiện tợng là khách quan, là vốn có của mọi sự vật, hiện tợng. Ngay cả những vật vô tri vô giác cũng đang hàng ngày chịu sự tác động của các sự vật, hiện tợng khác... thức cơ bản trong quá trình phát triển của triết học đó là: Phép biện chứng chất phác, phép biện chứng duy tâm, phép biện chứng duy vật . Thời cổ đại, do trình độ t duy ph¸t triĨn cha cao, khoa häc cha ph¸t triĨn nên các nhà triết học chỉ dựa vào cảm giác, vào cái nhìn trực tiếp để xem xét mọi vật. Phép biện chứng này còn thiếu nhiều căn cứ khoa học do vậy mà nó đà bị phép siêu hình, xt hiƯn tõ... định nghĩa: Phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến, nó chẳng qua là bộ môn khoa học nghiên cứu những quy luật vận động phát triển của tự nhiên, xà hội và t duy. Nh vậy phép biện chứng đà thừa nhận sự vật, hiện tợng của thế giới khách quan tồn tại theo mối quan hệ phổ biến, chúng vận động, phát triển theo quy luật nhất định. Phép biện chứng có nhiệm vụ phải chỉ ra những quy luật đó... sự vật, hiện tợng nào nằm ngoài mối liên hệ. Trong thời đại ngày nay không một quốc gia nào không có quan hệ, liên hệ với quốc gia khác về mọi mặt của đời sống xà hội. Chính vì thế hiện nay trên thế giới đà và đang xuất hiện xu hớng toàn cầu hoá, khu 5 II. Nội dung Chơng 1: Nguyên lí về mối liên hƯ phỉ biÕn trong phÐp biƯn chøng duy vËt1.1. C¸c định nghĩa: Phép biện chứng là khoa học về mối. .. ẩm và đôi khi cũng chịu sự tác động của con ngời. Con ngời - một sinh vật phát triển cao nhất trong tự nhiên luôn chịu sự tác động của các sự vật, hiện tợng trong giới tự nhiên và ngay cả các yếu tố trong chính bản thân nó. Ngoài sự tác động của tự nhiên nh các sự vật khác còn tiếp nhận sự tác động của xà hội và của những ngời khác. Chính con ngời và chỉ có con ngời mới có thể tiếp nhận vô vàn mối. .. độc 9 I. Mở ĐầuToàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang trở thành một xu thế khách quan và tất yếu của tất cả các nớc trên thế giới, không kể các nớc đang phát triển hay phát triển, các nớc giàu hay nghèo. Trong xu thế đó quốc gia nào có chiến lợc, chính sách, biện pháp và công cụ quản lí hợp lí sẽ mang lại lợi ích, sự phát triển về kinh tế cho quốc gia đó, ngợc lại sẽ . Chơng 1: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật1 .1. Các định nghĩa :Phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến, nó chẳng. luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện thực. Trong hệ thống đó nguyên lí về mối liên hệ phổ biến là một trong những nguyên lí khái quát nhất. Mối liên hệ phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật, Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật, Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật

Bình luận về tài liệu nguyen-li-ve-moi-lien-he-pho-bien-va-su-phat-trien-phep-bien-chung-duy-vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP