Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm và điều kiện phạm vi áp dụng.doc.DOC

13 3,074 10
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2012, 09:25

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm và điều kiện phạm vi áp dụng Lời Mở Đầu.Ngày nay trong nền kinh tế thị trờng sự quản lý của nhà nớc, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, phải tự quyết định từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển do đó nó ngày càng tạo ra các loại máy móc, thiết bị hiện đại, các loại dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến đòi hỏi các nhà quản lý phảI nắm bắt kịp thời cấu tổ chức của doanh nghiệp phải đ-ợc xây dựng phù hợp với một nền kinh tế thị trờng đầy biến động .Vì vậy yêu cầu đòi hỏi đặt ra cho doanh nghiệp là phải xây dựng cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp mình sao cho phù hợp để thể tồn tại phát triển trong chế thị trờng đầy những khó khăn biến động. Bộ máy quản lý của một doanh nghiệp đợc coi là một bộ phận đầu não cho sự ra đời những chủ trơng, chiến lợc, chính sách của doanh nghiệp đó. cấu tổ chức của một doanh nghiệp đợc tạo lập để thực hiện các kế hoạch , chiến lợc của doanh nghiệp đó nên nó luôn luôn phải đợc xây dựng để phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu mới. Việc xây dựng cấu tổ chức của một doanh nghiệp mà hợp lý, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì nó sẽ góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu bản của doanh nghiệp Quá trình xây dựng hoàn thiện cấu tổ chức bộ máy quản lý không phải là một việc làm đơn giản mà nó đòi hỏi phải sự nghiên cứu một cách kỹ lỡng nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực thế giới. Chính những lý do đó nên em xin chọn đề tài : Phơng pháp xây dựng cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhợc điểm điều kiện phạm vi áp dụng. tầm hiểu biết còn hạn chế nên trong bài em không thể không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em mong các thầy của khoa quản lý doanh nghiệp giúp em nhận ra những thiếu sót đó để sửa chữa. Em xin chân thành cảm ơn các thầy !1Nội DungI- sở lý luận chung về cấu tổ chức.1- KháI niệm cấu tổ chức. + cấu tổ chứcmột hệ thống các hoạt động chính thức bao gồm nhiều công việc riêng lẻ cũng nh những công việc chung, sự phân chia các công việc thành những phần việc cụ thể nhằm xác định ai là ngời làm việc gì ? họ mối quan hệ với nhau nh thế nào ?, chỉ rõ họ sẽ phải cùng nhau hợp tác bằng những phơng thức nào ?.+ cấu của một tổ chức quản lý là kết quả tổng thành của sự bố trí các bộ phận gắn bó với nhau một cách hợp lý tạo thành một hệ thống; khi các bộ phận hoạt động thì cả bộ máy vận hành ăn khớp nhịp nhàng theo sự đIều khiển thống nhất của một trung tâm, tạo ra hiệu lực quản lý chung.+ cấu tổ chức phảI hợp lý mới cho phép sử dụng tốt các nguồn lực, giúp cho việc ra các quyết định đúng đắn tổ chức thực hiện hiệu quả các quyết định đó, đIều hoà phối hợp các hoạt động.2- Đặc đIểm, vai trò của cấu tổ chức .2.1 Đặc đIểm của cấu tổ chức.+ Đảm bảo sự chuyên môn hoá: Chuyên môn hoá là quá trình nhận diện những công việc cụ thể phân công các cá nhân hay nhóm làm việc đã đợc huấn luyện thích hợp nhằm đẩm nhiệm chúng. Chính vậy cấu tổ chức của doanh nghiệp đẩm bảo đợc mỗi cá nhân hay nhóm lam việc thể chuyên sâu vào công việc nhất định trong chu trình sản xuất.+ Đảm bảo tính tiêu chuẩn hoá: Tiêu chuẩn hoá là quá trình phát triển các thủ tục của tổ chức mà theo đó các nhân viên thể hoàn thành công việc của họ theo một cách thức thống nhất thích hợp. Do đó, cấu tổ chức đảm bảo cho các nhà quản trị theo dõi thành tích của các nhân viên theo một tiêu chuẩn nhất định, đồng thời cùng với bản mô tả công việc, các tiêu chuẩn công việc là sở để tuyển chọn nhân viên của tổ chức.+ Xác định rõ đợc sự phối hợp: Phối hợp bao gồm những thủ tục chính thức phi chính thức để liên kết những hoạt động do các nhóm riêng rẽ trong tổ chức đảm 2nhiệm. vậy cấu chức của một doanh nghiệp đảm bảo cho sự phối hợp một cách linh hoạt trong việc giảI quyết những vấn đề của toàn công ty, đòi hỏi sự sẵn lòng chia sẻ trách nhiệm sự truyền thông một cách hiệu quả giữa các thành viên của tổ chức.+ Xác định rõ đợc dòng quyền lực: Quyền lực là quyền ra quyết định đIều khiển hoạt động của ngời khác. cấu tổ chức xác định rõ quyền lực thuộc về tay ai, phân bổ nh thế nào trong một tổ chức, một doanh nghiệp để từ đó đảm bảo công việc của tổ chức đợc thực hiện một cách tốt nhất.2.2 Vai trò của cấu tổ chức.+ Một là phân bổ các nguồn nhân lực các nguồn lực khác cho từng công việc cụ thể: Mỗi một công việc đều đòi hỏi những nguồn lực khác nhau, do vậy cấu tổ chức của một doanh nghiệp đợc xây dựng nhằm đảo bảo cho các nguồn lực đợc phân công cho đúng các công việc của nó từ đó giúp cho công việc đợc hoàn thành một cách hiệu quả nhất.+ Hai là xác định rõ trách nhiệm cách thức thể hiện vai trò của mỗi thành viên theo quy chế của bản mô tả công việc, sơ đồ tổ chức hệ thống phân cấp quyền hạn trong tổ chức: cấu tổ chức xác định rõ mỗi một thành viên đều phảI định rõ công việc trách nhiệm của mình trớc công việc đợc giao để từ đó chịu trách nhiệm trớc những hậu quả mà mình gây ra đảm bảo cho công việc hoàn thành mang tính tối u nhất.+ Ba là làm cho nhân viên hiểu đợc những kỳ vọng của cấp trên cũng nh của tổ chức đối với họ thông qua các quy tắc, quy trình làm việc những tiêu chuẩn về thành tích của mối công việc: ĐIều đó giúp cho mỗi nhân viên sẽ càng tích cực hơn trong công việc của mình họ cảm thấy đợc cấp trên cũng nh tổ chức trân trọng họ từ đó đem lại hiệu quả tốt nhất trong công việc cho doanh nghiêp, cho tổ chức.+ Bốn là xác định quy chế về thu thập, xử lý thông tin nội bộ từ đó đề ra quyết định giải quyết các vấn đề của tổ chức: cấu tổ chức của một doanh nghiệp giúp cho việc thu thập thông tin nội bộ một cách nhanh chóng nhất, chính xác nhất để từ đó 3các nhà quản lý doanh nghiệp thể đa ra cách thức giảI quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác.II- Các phơng pháp xây dựng cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhợc đIểm đIều kiện, phạm vi áp dụng.1- Bốn phơng pháp thiết kế cấu tổ chức của các nhà khoa học nghiên cứu về quản lý.1.1- Phơng pháp loại suy (hay còn gọi là phơng pháp ngoại suy): Là phơng pháp dùng những kinh nghiệm tiên tiến đIển hình, từ đó suy luận loại bỏ những đIều kiện bất hợp lý rồi từ đó áp dụng cho các mục tiêu của doanh nghiệp. Hay nói cách khác phơng pháp này suy từ cáI sẵn (bên ngoàI) để lợc bỏ lấy những cáI phù hợp, hợp lý nhất.+ Ưu điểm: - Chi phí thấp. - Đã đợc kiểm nghiệm trên thực tế. - Đảm bảo tính hợp lý trong cấu tổ chức của doanh nghiệp. + Nh ợc đIểm: - Không phù hợp với thời thế . - Dễ bị dập khuôn máy móc. - Không phù hợp với đặc điểm nghành nghề quy mô của doanh nghiệp Việt Nam.+ Phạm vi áp dụng: phơng pháp này những u đIểm cũng nh những hạn chế đã nêu ở trên nhng trong thực tế muôn màu, muôn vẻ cho nên không phải trong trờng hợp cụ thể nào cũng thể sao chép, chỉ nên tham khảo để vận dụng cho sáng tạo, chọn lọc các u đIểm phù hợp với đặc điểm điều kiện của doanh nghiệp mình. Thực tế cho thấy phơng pháp này đợc áp dụng nhiều ở Việt Nam chi phí thấp ( trong xây dựng cấu tổ chức của một doanh nghiệp thì vấn đề về chi phí xây dựngmột vấn đề khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam), hơn nữa phơng pháp này lại đợc kiểm nghiệm trên thực tế, từ đó thể rút ra đợc các kinh nghiệm trong việc xây dựng cấu tổ chức của doanh nghiệp đẩm bảo cho bộ máy của doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả nhất.41.2- Phơng pháp kết cấu hoá các mục tiêu: Là phơng pháp dựa trên các mục tiêu của doanh nghiệp để đề ra cấu tổ chức theo nội dung của nguyên tắc 1về tổ chức ( Từ mục tiêu hoạt động mà định ra các chức năng của tổ chức, từ chức năng xây dựng cấu bộ máy tổ chức, từ cấu bộ máy mà bố trí con ngời) . Thực chất của phơng pháp này là xuất phát từ để thấy các chức năng cần đợc thực hiện bằng cấu tổ chức phù hợp.Ưu điểm : - Xác định rõ chức năng của từng phòng ban, tránh trùng lặp các nhiệm vụ.- Từ các mục tiêu đã đề ra thể xác định , lập kế hoạch một cách chính xác nhất các nhu cầu phục vụ cho việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.- Phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp phù hợp với đIều kiện hiện tại.Nh ợc điểm : - Phơng pháp này thể dẫn tơí việc xây dựng co cấu tổ chức cồng kềnh -Tốn chi phí về nhân công cho bộ phận quản lý doanh nghiệp.Phạm vi áp dụng: Phơng pháp này phù hợp cho các doanh nghiệp vừa nhỏ :Một trong những cấu tổ chức áp dụng phong pháp kết cấu hoá các mục tiêu là cấu chức năngĐặc điểm là: mỗi bộ phận chức năng về từng lĩnh vực quản lý ( theo dõi phân tích tình hình , chuẩn bị các quyết định quản lý ,hớng dẫn cấp dới thi hành). Trong một doanh nghiệp xây dựng cấu tổ chức theo kiểu chức năng thể phân ra thành các phòng ban thể hiện việc kết cấu hoá các mục tiêu nh sau :+ Phòng cung ứng : Nguyên liệu , vật t .+ Phòng kế toán tài chính ( tài vụ ) :tài chính, kiểm tra dự án.+ Phòng kinh doanh : marketing , tiêu thụ sản phẩm,kế hoạch sản xuất.+ Phòng tổng hợp ( hành chính tổ chức ) : thông tin quản lý ,tổng hợp hành chính.+ Phòng tổ chức hoạt động: phúc lợi ,khen thởng.5Qua phân tích thể thấy việc xây dựng cấu tổ chức theo phuơng pháp kết cấu hoá các mục tiêu là cách tổ chức tổng thể nhằm hoàn thành mục tiêu đă định . Mọi việc thực hiện tổ chức phải phục vụ cho cái đích cuối cùng ấy , nếu công việc nào không đóng góp cho mục tiêu ấy thì là không cần thiết không nên tiến hành . Các tổ chức bộ phận cũng thế . Mỗi ban , xí nghiệp , phân xởng , đơn vị , tổ , nhóm .của công ty đều mục tiêu cụ thể riêng là bộ phận của mục tiêu chung, hoà nhịp vói mục tiêu chung .1.3 Phơng pháp chuyên gia: Là phơng pháp dùng kinh nghiệm kiến thức của các chuyên gia về các lĩnh vực các chức năng chuyên môn theo yêu cầu của doanh nghiệp, từ đó các chuyên gia xây dựng mô hình cấu tổ chức dựa vào mục tiêu, quy mô đặc điểm của doanh nghiệp . + Ưu điểm: - Tận dụng đợc những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau.- Các chuyên gia sẽ hội để thử nghiệm trong điều kiện của doanh nghiệp.- Tận dụng đợc những kết luận trớc đó của doanh nghiệp thông qua các chuyên gia. Tóm lại, các chuyên gia là những ngời giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn vậy thể đa ra các phơng án tối u phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. + Nh ợc điểm : - thể mang tính chất chủ quan.- thể bị ảnh hỏng của những ngời quyền lực- Tốn kém về thời gian chi phí cho việc thuê các chuyên gia giỏi, nếu các chuyên gia giỏi là những ngời nớc ngoài thì còn ảnh hởng trong vấn đề bất đồng ngôn ngữ, từ đó nhiều thông tin không đựơc chính xác.+ Phạm vi áp dụng: Phơng pháp này thờng đợc áp dụng cho các doanh nghiệp quy mô lớn, chi phí lớn trong việc xây dựng cấu của doanh nghiệp.1.4 Phơng pháp mô hình hoá: Là phơng pháp dùng các mô hình toán học để thông qua đó bằng các dữ liệu của doanh nghiệp rồi vẽ lên sơ đồ cấu tổ chức theo chơng trình hoặc mô hình sẵn.+ Ưu điểm: - Nhanh trong việc thiết kế cấu tổ chức của doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong việc xây dựng.6- Khá chính xác trong việc thiết kế cấu tổ chức của doanh nghiệp, từ đó đảm bảo bộ máy của doanh nghiệp không bị cồng kềnh bộ máy đó hoạt động một cách hiệu quả nhất.+ Nh ợc điểm : dùng các mô hình toán học, hình mẫu, đồ thị trong việc thiết kế cấu của doanh nghiệp do đó nhiều khi cấu tổ chức sẽ hơi bị gò bó, không mang tính linh hoạt.Dù theo bất kỳ phơng pháp nào trong bốn phơng pháp thiết kế cấu tổ chức ở trên thì cũng phảI đối chiếu với các nguyên tắc bản về tổ chức( Tám nguyên tắc trong chơng 1) để kiểm tra tính đúng đắn của phơng án đã lựa chọn để đảm bảo cho cấu tổ chức của doanh nghiệp mang lại tính tối u nhất, đạt hiệu quả cao nhất.2 - Theo một cách khái quát cao hơn, ngời ta thể gộp chung lại làm hai phơng pháp chính.2.1. Phơng pháp tơng tự : Đây là phơng pháp thừa kế những kinh nghiệm thành công gạt bỏ những yếu tố bất hợp lý trong một số cấu tổ chuức đã tỏ ra nhiều u điểm . Điều kiện để áp dụng phơng pháp này là những đặc điểm tơng tự giữa doanh nghiệp cần thiết kế tổ chức với doanh nghiệp làm mẫu bao gồm : tính đồng nhất về mục tiêu kết quả cuối cùng (sản phẩm, dịch vụ, công nghệ ) tính đồng nhất về các chức năng quản lý cần thực hiện;tính gần nhau về đặc điểm địa bàn( điều kiện kết cấu hạ tầng , môi trờng ) cùng các ngành kinh tế, kỹ thuật .+ Đây là phơng pháp áp dụng khá phổ biến, do các u điểm nổi bật là: Quá trình tổ chức nhanh, chi phí thiết kế ít, thừa kế đợc kinh nghiệm quí báu của quá khứ( đã đợc thực tế kiểm nghiệm) tuy vậy vẫn cần tỉnh táo khi vận dụng tránh sao chép dập khuôn, thiếu phân tích cụ thể không hoàn toàn giống nhau.2.2. Phơng pháp phân tích theo yếu tố : Đây là phơng pháp khoa học, đợc áp dụng rộng rãi cho mọi cấp tổ chức quản lý, mọi đối tợng quản lý . Tiến trình thực hiện gồm ba giai đoạn nh sau :- Giai đoạn I : Gồm các công việc sau+ Xây dựng sơ đồ cấu tổng quát.+ Xác định những kết luận tính chất nguyên tắc của cấu- Giai đoạn II : Gồm các công việc sau+ Xác định các thành phần cho các bộ phận của cấu.7+ Xác định mối liênhệ giữa các bộ phận.- Giai đoạn III : Gồm các công việc sau+ Xác định những đặc trng của các yếu tố cấu( chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn).+ Quy định hoạt động của cấu tổ chức quản lý( đIều lệ, quy chế ).- Phơng pháp phân tích theo yếu tố là phơng pháp khoa học, bản nhất đợc áp dụng trong việc thiết kế cấu tổ chức của doanh nghiệp, phơng pháp này đòi hỏi chi phí không cao hơn nữa nó lại đi sâu, đi sát trong công việc thiết kế cấu tổ chức của một doanh nghiệp đảm bảo cho cấu đó hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả cao từ đó mang lại cho cấu tổ chức tính tối u nhất, đáp ứng đợc với những thay đổi của môi trờng kinh doanh cũng nh những thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hơn cho cấu bộ máy của doanh nghiệp. Đồng thời, phơng pháp trên còn tiết kiệm đợc tối đa những chi phí trong công việc xây dựng cấu tổ chức của doanh nghiệp cũng nh chi phí trong việc điều hành cấu tổ chức đó nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để thu đợc lợi nhuận cao nhất, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp .III- á p dụng xây dựng cấu tổ chức ở Việt Nam. 1- Đặc điểm nền văn hoá, kinh tế Việt Nam. 1.1 . Văn hoá . + Nằm trong khu vực Đông Nam á do vậy đăc điểm văn hoá Việt Nam mang đậm nét Phơng Đông, đó là : Coi trọng thuần phong mỹ tục, kính trọng ngời lớn tuổi đề cao yếu tố kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực . + Về tính cách con ngời : Thiên về duy cảm( cảm tính, đức trị ), từ đó phản ứng thiên về nên hay không nên, hay hay là dở. Hay tính cách trầm, an bài, giấu mình. Trên sở lấy cộng đồng làm tâm để thể dễ lẩn tránh, mai phục, chờ đợi hội trong công việc. 1.2. Kinh tế . Việt nam xuất phát điểm thấp là một nớc nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu . Hơn nữa, nớc ta đã từng trải qua thời kỳ xây dựng nền kinh tế tập trung, quan liêu, 8bao cấp với những yếu kém về quản lý dẫn đến việc nảy sinh tiêu cực kìm hãm sự phát triển nền kinh tế . Do đó, từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng theo định h-ớng Xã hội chủ nghĩa sự quản lý của nhà nớc chúng ta đã gặp phải những khó khăn, thách thức không nhỏ trong việc xây dựng cấu tổ chức của doanh nghiệp để đảm bảo cho các doanh nghiệp Việt Nam thể tồn tại, đứng vững trớc sức ép của nền kinh tế thị trờng để thể tồn tại phát tiển đợc. 2. Đề xuất mô hình xây dựng cấu tổ chức ở Việt Nam . + ở Việt Nam, từ cuối những năm 1990 khối lợng mức độ phức tạp trong quá trình quản lý doanh nghiệp ngày một tăng nhanh rất lớn chúng ta chuyển sang làm ăn thực sự, bị sức ép ngày càng tăng của cạnh tranh, trong khi đó trình độ của lực lợng quản lý trang bị cho hoạt động quản lý ở phần đông doanh nghiệp tăng lên không đáng kể. Do đó vấn đề đặt ra là phải làm sao xây dựng cấu tổ chức của doanh nghiệp cho phù hợp để bảo đảm cho doanh nghiệp ngày một đứng vững phát triển trong môi trờng cạnh tranh gay gắt. + Dựa trên những đặc điểm về văn hoá- kinh tế của Việt nam thể đa ra một mô hình xây dựng quản lý nh sau : 1. Làm theo nhu cầu điều kiện của doanh nghiệp của ngời lao động theo pháp luật 2. Đề bạt đánh giá theo tiêu chuẩn chức danh tiêu chuẩn công việc của doanh nghiệp , theo năng lực điều kiện của ngời lao động chế kiểm tra cá nhân tự đánh giá tập thể tham gia ý kiến , trởng xác nhận. 3. Giỏi một nghề, biết vài nghề khác liên quan để từ đó thể phối hợp hay thay thế cho ngời khác khi cần thiết.4. Những vấn đề quan trọng bản lâu dài do tập thể quyết định, những vấn đề diều hành , đột xuất do cá nhân quyết định . 5. Ngời tập thể ra quyết định trách nhiệm về nghĩa vụ của mình với quyết định của tập thể, thủ trởng trách nhiệm liên đới( trách nhiệm ở một mức độ nào đó ).6. Quyền lợi, lơng, thởng phân phối theo sự đóng góp của ngời lao động hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian làm việc . Đơn vị 9quan tâm tạo quỹ phúc lợi chính đáng để tăng thu nhập cho ngời lao động (kể cả khi về hu). + Tuy nhiên mô hình xây dựng trên cũng chỉ mang tính chất tham khảo bởi không thể đề ra một mô hình xây dựng chuẩn cho tất cả các doanh nghiệp Viêt Nam trong thời đại ngày nay.Các doanh nghiệp cần xem xét cân nhắc kĩ lỡng khi lựa chọn cho minh một mô hình xây dựng phù hợp để đạt đợc hiệu quả cao nhất. + ở Việt Nam một số doanh nghiệp đã biết vận dụng những mô hình quản lý xây dựng tiên tiến trên thế giới vào doanh nghiệp của mình thu đợc những thành công đáng kể trong kinh doanh nh : Công ty dệt 10-10 chịu ảnh hởng của mô hình quản lý của Đức hay công ty ảnh hởng bởi mô hình quản lý Nhật Bản đó là : Công ty Panel-plastic, chuyên sản xuất lới thể thao . Một trong những bí quyết thành công của họ là quan tâm đế lợi ích của nhân viên , cất nhắc ngời tài để từ đó giúp cho họ làm việc hết mình lợi ích tập thể mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp 10[...]... đối với các doanh nghiệp Vi t Nam đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế khu vực thế giới. Mỗi một phơng pháp xây dựng cấu tổ chức đều những u, nhợc điểm điều kiện, phạm vi áp dụng riêng tuy nhiên phơng pháp nào cũng nhằm giúp cho vi c xây dựng cấu tổ chức của doanh nghiệp đợc hợp lý hơn , hoạt động hiệu quả hơn, để từ đó giúp cho vi c điều hành quá trình kinh doanh thể... nhiệm sự truyền thông một cách hiệu quả giữa các thành vi n của tổ chức. + Xác định rõ đợc dòng quyền lực: Quyền lực là quyền ra quyết định đIều khiển hoạt động của ngời khác. cấu tổ chức xác định rõ quyền lực thuộc về tay ai, phân bổ nh thế nào trong một tổ chức, một doanh nghiệp để từ đó đảm bảo công vi c của tổ chức đợc thực hiện một cách tốt nhất.2.2 Vai trò của cấu tổ chức. + Một. .. sao xây dựng cấu tổ chức của doanh nghiệp cho phù hợp để bảo đảm cho doanh nghiệp ngày một đứng vững phát triển trong môi trờng cạnh tranh gay gắt. + Dựa trên những đặc điểm về văn hoá- kinh tế của Vi t nam thể đa ra một mô hình xây dựng quản lý nh sau : 1. Làm theo nhu cầu điều kiện của doanh nghiệp của ngời lao động theo pháp luật 2. Đề bạt đánh giá theo tiêu chuẩn chức. .. định và giải quyết các vấn đề của tổ chức: cấu tổ chøc cđa mét doanh nghiƯp gióp cho vi c thu thËp thông tin nội bộ một cách nhanh chóng nhất, chính xác nhất để từ đó 3 KếT LUậNThông qua quá trình nghiên cứu lý luận thực tiễn , chúng ta thể thấy đợc rằng vi c xây dựng cấu tổ chức của doanh nghiệp vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với sự tồn tại phát triển của mọi doanh. .. chế của bản mô tả công vi c, sơ đồ tổ chức hệ thống phân cấp quyền hạn trong tổ chức: cấu tổ chức xác định rõ mỗi một thành vi n đều phảI định rõ công vi c trách nhiệm của mình trớc công vi c đợc giao để từ đó chịu trách nhiệm trớc những hậu quả mà mình gây ra đảm bảo cho công vi c hoµn thµnh mang tÝnh tèi u nhÊt.+ Ba lµ lµm cho nhân vi n hiểu đợc những kỳ vọng của cấp trên cũng nh của tổ. .. tranh của sản phẩm cũng nh cđa doanh nghiƯp trong nỊn kinh thÞ trêng đầy biến động để từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp đứng vững phát triển trong chế cạnh tranh gay gắt của thị trờng . Để đa ra ph-ơng pháp xây dựng cấu tổ chức quản lý phù hợp hiệu quả tối u nhất thì đòi hỏi nhà nớc các doanh nghiệp phải cân nhắc một cách kỹ lỡng cũng nh những quyết định sáng suốt trong vi c... nhân lực các nguồn lực khác cho từng công vi c cụ thể: Mỗi một công vi c đều đòi hỏi những nguồn lực khác nhau, do vậy cấu tổ chức của một doanh nghiệp đợc xây dựng nhằm đảo bảo cho các nguồn lực đợc phân công cho đúng các công vi c của nó từ đó giúp cho công vi c đợc hoàn thành một cách hiệu quả nhất.+ Hai là xác định rõ trách nhiệm cách thức thể hiện vai trò của mỗi thành vi n theo... nghĩa vụ của mình với quyết định của tập thể, thủ trởng trách nhiệm liên đới( trách nhiệm ở một mức độ nào đó ).6. Quyền lợi, lơng, thởng phân phối theo sự đóng góp của ngời lao động hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian làm vi c . Đơn vị 9 nhiệm. vậy cấu chức của một doanh nghiệp đảm bảo cho sự phối hợp một cách linh hoạt trong vi c giảI quyết những vấn đề của toàn... thể tồn tại phát tiển đợc. 2. Đề xuất mô hình xây dựng cấu tổ chứcVi t Nam . + ở Vi t Nam, từ cuối những năm 1990 khối lợng mức độ phức tạp trong quá trình quản lý doanh nghiệp ngày một tăng nhanh rất lớn chúng ta chuyển sang làm ăn thực sự, bị sức ép ngày càng tăng của cạnh tranh, trong khi đó trình độ của lực lợng quản lý trang bị cho hoạt động quản lý ở phần đông doanh nghiệp.. . những kỳ vọng của cấp trên cũng nh của tổ chức đối với họ thông qua các quy tắc, quy trình làm vi c những tiêu chuẩn về thành tích của mối công vi c: ĐIều đó giúp cho mỗi nhân vi n sẽ càng tích cực hơn trong công vi c của mình họ cảm thấy đợc cấp trên cũng nh tổ chức trân trọng họ từ đó đem lại hiệu quả tốt nhất trong công vi c cho doanh nghiêp, cho tổ chức. + Bốn là xác định quy chế về thu . của cơ cấu tổ chức. 2.1. Đặc điểm của cơ cấu tổ chức. 2.2. Vai trò của cơ cấu tổ chức. II Các ph ơng pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. . nên em xin chọn đề tài : Phơng pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhợc điểm và điều kiện phạm vi áp dụng. Vì tầm hiểu biết còn hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm và điều kiện phạm vi áp dụng.doc.DOC, Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm và điều kiện phạm vi áp dụng.doc.DOC, Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm và điều kiện phạm vi áp dụng.doc.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn