skkn chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các môn khoa học xã hội nhân văn ở trường trung học phổ thông.

27 721 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 14:53

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Kiểm tra đánh giá (KTĐG) học tập của học sinh là một khâu rất quan trọng trong quá trình dạy học, nhằm xác định kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên. từ đó định hướng và thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy học sinh đổi mới phương pháp học tập. Thông qua KTĐG để tạo điều kiện cho giáo viên nắm được tình hình học tập, trình độ học lực của học sinh trong lớp, từ đó có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi. Trước nhu cầu bức thiết phải đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tổ chức các cuộc Hội thảo về "Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập các môn khoa học xã hội nhân văn ở các trường phổ thông" để chuyển biến mạnh theo hướng: phát triển tính tích cực, trí thông minh sáng tạo của học sinh, khuyến khích học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào những tình huống thực tế. Nói chung là việc KTĐG phải thoát khỏi phương pháp dạy và học thụ động để từng bước chuyển sang dạy và học tích cực, chủ động, sáng tạo. Thực tế, lâu nay đối với các môn khoa học xã hội nhân văn 1 (KHXHNV) ở các trường THPT có hiện tượng thiên về KTĐG mức độ học thuộc lòng, kiểm tra trí nhớ một cách đơn thuần. Người ra đề thường dùng lại ở mức độ KTĐG kiến thức lý thuyết, khả năng ghi nhớ, ít đặt ra yêu cầu KTĐG mức độ thông hiểu và kỹ năng vận dụng tri thức. Đề kiểm tra thường đòi hỏi học sinh phải nhớ nhiều sự kiện, con số, nhưng không hiểu được mục đích ghi nhớ ngoài mục đích ứng phó với kiểm tra, thi cử. Cách KTĐG đó gây nên tình trạng học tủ, học vẹt, ghi nhớ máy móc nhưng không nắm vững bản chất, thiếu kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tình trạng đó là hệ quả của lối dạy học cũ truyền thụ một chiều từ giáo viên đến học sinh và kèm theo đó khi kiểm tra học sinh thường thiên về yêu cầu tái hiện kiến thức, xem nhẹ kiểm tra mức độ thông hiểu và kỹ năng vận dụng kiến thức, ít đòi hỏi học sinh phân tích, suy luận, khái quát. Kiểm tra đánh giá mới chỉ tập trung vào việc giáo viên đánh giá học sinh, ít tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá mình và đánh giá lẫn nhau. Việc đánh giá còn mang nặng tính chủ quan do chưa xác định rõ mục tiêu KTĐG nên kết quả đánh giá của mỗi giáo viên, thường khác biệt nhau. Một bộ phận giáo viên còn chưa thấy hết vai trò của KTĐG, do vậy trong kiểm tra bài cũ, 15 phút, 45 phút, việc ra đề kiểm tra nhiều khi còn qua loa, nhiều giáo viên ra đề kiểm tra với mục đích làm sao để chấm dễ, chấm nhanh nên kết quả đánh giá chưa khách quan. Phần lớn giáo viên chưa quan tâm đến quy trình soạn đề kiểm tra nên các bài kiểm tra còn mang tính chủ quan của người dạy. Những năm gần đây, xu thế áp dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm phát triển khá mạnh trong các trường học, môn học. Hình thức 2 kiểm tra này được giáo viên và học sinh hưởng ứng và áp dụng khá tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa cân đối giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm, có biểu hiện đơn điệu thiên về câu hỏi đúng - sai, hoặc lạm dụng hình thức trắc nghiệm làm giảm hiệu quả KTĐG. Với những lý do trên đây, là một cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy môn Lịch Sử, tôi có nhiều suy nghĩ, trăn trở nên quyết định chọn đề tài "Kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đổi mói kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với các môn khoa học xã hội nhân văn ở trường THPT", nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông hiện nay. 2. Mục đích của đề tài SKKN Trên cơ sở nhìn thẳng vào thực trạng của tình hình dạy học, thi cử, kiểm tra đánh giá học sinh hiện nay còn nhiều bất cập. Xác định rõ nguyên nhân, từ đó đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm đổi mới cách kiển tra đánh giá kết quả học tập của học sinh để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy-học đối với các môn KHXHNV ở trường THPT. Qua đề tài SKKN này, là một cán bộ quản lý trường học tôi cũng muốn đóng góp những kinh nghiệm của mình trong việc chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn, trong đó có việc KTĐG kết quả học tập của học sinh. Nếu đề tài được ứng dụng rộng rãi trong đồng nghiệp, là tôi đã góp một phần vào việc đổi mới KTĐG, thúc đẩy đổi mới PPDH mà toàn ngành giáo dục hiện nay đang quan tâm thực hiện. II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 3 1. Cơ sở lý luận của để tài SKKN Để chỉ đạo về đổi mới KTĐG tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới PPDH ở các môn KHXH-NV, từ năm học 2009-2010 Vụ GDTrH thuộc Bộ GD&ĐT đã định hướng như sau: " KTĐG phải bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập, phân biệt được đúng sai, tìm ra nguyên nhân để tự khắc phục, rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập, khả năng tự học; Khi thực hiện KTĐG, phải đảm bảo sự cân đối giữa kiểm tra kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ đối với học sinh. Kết hợp hợp lý hình thức tự luận với trắc nghiệm; vận dụng các kiểu câu hỏi trắc nghiệm phù hợp (đúng - sai, điền khuyết, trả lời ngắn, ghép đôi, nhiều lựa chọn, ) với nhiều phiên bản. Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh, tiến hành đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì, kiểm tra học kì cả lí thuyết và thực hành, vận dụng linh hoạt các hình thức đánh giá qua các bước lên lớp; Kết hợp giữa đánh giá trong với đánh giá ngoài (lấy ý kiến của đồng nghiệp, kiểm tra từ bên ngoài để khách quan hoá việc đánh giá ). Quán triệt đặc trưng của các nhóm môn học để tăng hiệu quả các môn KHXH-NV, tránh học theo kiểu thuần túy lý thuyết, coi nhẹ việc rèn luyện thói quen và kỹ năng vận dụng tri thức vào thực tiễn. Định hướng đổi mới chung là: Khắc phục tình trạng thiên về kiểm tra ghi nhớ kiến thức, tăng cường kiểm tra mức độ thông hiểu và kỹ năng vận 4 dụng tổng hợp tri thức để giải quyết một vấn đề; tăng cường ra đề "mở" nhằm đòi hỏi vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng với yêu cầu biểu đạt chính kiến khi trình bày". Bước vào năm học 2012-2013, tại Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã chỉ rõ: "Tập trung chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Chỉ đạo mô hình trường trung học đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục". Những định hướng trên đây của Vụ GDTrH thuộc Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Thanh Hóa là đúng đắn, phù hợp với tình hình, thực trạng hiện nay. 2. Cơ sở thực tiễn: Thực trạng việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh hiện nay. Thực trạng về KTĐG tại trường THPT Thiệu Hóa trong những năm trước khi chưa thực hiện đề tài SKKN. Ưu điểm: Đa số cán bộ giáo viên đã có những nhận thức đúng đắn về việc đổi mới kiểm tra đánh giá và đổi mới phương pháp dạy học là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Ban giám hiệu đã chỉ đạo triển khai và thực hiện việc đổi mới kiểm tra đánh giá và đổi mới phương pháp dạy học đến đội ngũ giáo viên trong trường. Việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường hưởng ứng và có chuyển biến tích cực trong kiểm tra, thi cử. 5 Hạn chế: Công tác quản lý chỉ đạo của Ban giám hiệu có lúc chưa thật chặt chẽ. Nhiều giáo viên vẫn làm theo phương pháp truyền thống lâu nay. Việc kiểm tra, cho điểm, đánh giá học tập của học sinh đều do giáo viên bộ môn tự ra đề kiểm tra, tự cho điểm và lấy kết quả. Có giáo viên kiểm tra tuỳ hứng không theo quy định của phân phối chương trình. Tổ chuyên môn chưa thành lập được ngân hàng đề thi, đề kiểm tra. Chưa vận dụng tốt công nghệ thông tin vào việc KTĐG kết quả học tập của học sinh. Phương pháp dạy học của giáo viên chưa phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh. Thầy là nguồn kiến thức duy nhất, vì vậy, việc kiểm tra đánh giá vẫn chủ yếu theo phương pháp cũ. Khi kiểm tra đánh giá, giáo viên mới chỉ chú ý đến mặt nắm kiến thức, coi nhẹ việc hiểu nội dung. Phương pháp kiểm tra ôm đồm, ít phát huy tư duy sáng tạo của học sinh. Cách đánh giá kết quả học tập của học sinh thiếu cơ sở thực tế và khoa học. Kiểm tra đánh giá như vậy dẫn đến tình trạng học sinh học đối phó, học vẹt. Mặt khác, hiện nay một số giáo viên trong trường vẫn còn chạy theo thành tích, vì thế, việc kiểm tra đánh giá chưa phản ánh đúng chất lượng dạy-học. Những năm gần đây, xu thế áp dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm phát triển khá mạnh trong các trường học. Hình thức kiểm tra này được giáo viên và học sinh trong trường hưởng ứng và áp dụng khá tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa cân đối giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm theo đặc thù bộ môn, Qua nhiều năm giảng dạy, tôi thấy một thực trạng cần được khắc phục ở khâu này đó là: Rất ít tổ chuyên môn đưa ra kế hoạch kiểm tra đánh giá từ đầu năm học, chỉ kiểm tra cho đủ con điểm quy định. Giáo 6 viên dạy ở lớp nào tự ra đề kiểm tra ở lớp đó, dẫn đến mỗi lớp ra đề khác nhau, có sự chênh lệch nhau về mức độ khó dễ và giáo viên chấm điểm cũng không đồng nhất….Điều này vô tình đã tạo ra sự không công bằng trong đánh giá chất lượng học sinh và ảnh hưởng đến quá trình đổi mới dạy học mà chúng ta đang hướng đến. Về học sinh hiện nay có xu hướng chung là không thích học các môn khoa học XHNV nhất là Lich Sử, Địa Lý, GDCD …Cả trường hơn 1500 học sinh nhưng không có em nào đăng ký học ban KHXH- NV. Thực trạng lâu nay về cách nhận xét đánh giá trong học bạ của học sinh bậc THPT: Học bạ là nơi để lưu lại kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của học sinh trong 3 năm học, và cũng là nơi giáo viên bộ môn, giáo viện chủ nhiệm nhận xét đánh giá về kết quả của học sinh. Nhưng những nội dung do Bộ GD&ĐT quy định trong đó đã mấy chục năm nay cơ bản là không có thay đổi, các mục quy định chưa phản ánh được toàn diện về học sinh. Trong khi đó giáo viên bộ môn không có chỗ để nhận xét đánh giá học sinh về năng lực bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thì nhận xét đánh giá chung chung, qua loa đại khái như: Học lực - trung bình; hạnh kiểm - tốt Thực trạng này đặt ra một vấn đề cấp thiết là phải tập trung vào việc đổi mới KTĐG để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự công bằng minh bạch, toàn diện trong KTĐG, nhằm tạo hứng thú niềm tin cho học sinh trong việc học tập các môn KHXHN và cuối cùng là nâng cao chất lượng dạy học các môn này. 3. Các giải pháp đã thực hiện đề tài SKKN 7 Để thực hiện đề tài SKKN trên tôi đã thực hiện và đổi mới chỉ đạo KTĐG bằng các biện pháp như sau: 3.1 Đổi mới công tác chỉ đạo kiểm tra đánh giá học sinh: Trước hết tôi cùng BGH đã nhận thức sâu sắc các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT về đổi mới KTĐG để thúc đẩy đổi mới PPDH. Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tang cường ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới PPDH và KTĐG. Lồng ghép với kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động "Hai không" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" ở đơn vị. Từ năm học 2009-2010, tôi đã chỉ đạo tổ chức hội thảo "Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học" theo nội dung: Thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh đảm bảo tính chính xác, công bằng và khách quan. Việc kiểm tra, đánh giá phải bám sát mục tiêu chung của giáo dục, mục tiêu của môn học được thể hiện cụ thể bằng chuẩn kiến thức và kĩ năng của các đơn vị kiến thức. (Tài liệu chuẩn kiến thức của các môn đã được pôtô, phát cho từng giáo viên). Thực hiện nghiêm túc các chuyên đề đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ, của Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Tôi cùng Ban giám hiệu đã chỉ đạo: tất cả các đề thi, đề kiểm tra và đáp án từ 1 tiết trở lên đều được các giáo viên trong tổ nhóm chuyên môn tham gia xây dựng, thảo luận và thẩm định kỷ càng. Tổ trưởng lưu giữ đề và đáp án kiểm tra 1 tiết. Đề kiểm tra học kỳ (Kể cả các môn không thi chung) được lưu tại ngân hàng đề của trường do Phó Hiệu trưởng phụ trách. Các tổ, nhóm chuyên môn lập đề cương ôn thi học kỳ, thi thử tốt nghiệp và hướng dẫn học sinh ôn tập trước kỳ 8 thi 2 tuần. Sau mỗi kỳ thi do nhà trường tổ chức, các tổ nhóm chuyên môn họp để nhận xét đánh giá về đề thi, đáp án biểu điểm, rút kinh nghiệm trong công tác ra đề, chấm thi, phân tích xử lý kết quả để tìm nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng học tập ở giai đoạn tiếp theo. Một trong những khâu rất quan trọng của người cán bộ quản lý là kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc thường xuyên đến các tổ chuyên môn và đội ngũ giáo viên. Tôi cùng BGH thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn và việc kiểm tra đánh giá học sinh của giáo viên bằng nhiều hình thức như: Kiểm tra đột xuất và định kỳ việc ghi điểm kiểm tra miệng trong sổ đầu bài, cập nhật điểm hàng tháng vào sổ điểm lớn, kiểm tra túi đựng bài kiểm tra của học sinh để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của các tổ và từng giáo viên. Nếu giáo viên nào làm chưa tốt, không đúng quy chế sẽ bị nhắc nhở, phê bình ngay. Với cách làm này nề nếp chuyên môn của giáo viên từng bước chuyển biến tích cực. 3.2 Đổi mới việc ra đề thi, đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ Xây dựng Ngân hàng đề thi, đề kiểm tra: Thay mặt Ban Giám hiệu tôi đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra và đáp án chấm điểm cho từng môn, từng khối lớp. Tất cả giáo viên dạy bộ môn đều tham gia ra đề theo những yêu cầu chung của chuẩn kiến thức của từng bài, từng môn học. Tổ chuyên môn tổ chức thẩm định, đánh giá đề công khai, chọn lọc, chỉnh sữa các câu hỏi để đưa vào Ngân hàng đè thi. Giao cho tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm về chất lượng của các đề thi, đề kiểm tra. Kinh nghiệm xây dựng đề thi tập trung, đề kiểm tra 1 tiết trở lên: 9 Xây dựng ma trận khi ra một đề thi, đề kiểm tra. Vì thông qua việc thiết lập ma trận, giáo viên sẽ có cái nhìn tổng thể về những nội dung kiến thức cần kiểm tra, về các mức độ cần đạt được đồng thời chủ động kết hợp các hình thức kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm). Trong thực tế, nhiều giáo viên chưa quen, thậm chí chưa biết cách thiết lập ma trận nên thường bỏ qua khâu này dẫn đến việc thiết kế một đề kiểm tra chưa thật khoa học. Khi ra đề phải đảm bảo độ tin cậy, tính toàn diện trong đề. Muốn thực hiện được mục tiêu này, phải giảm các yếu tố ngẫu nhiên, may rủi đến mức tối thiểu. Diễn đạt đề bài rõ ràng để mọi học sinh có thể hiểu đúng tránh những câu hỏi rườm rà, tối nghĩa. Ra nhiều câu hỏi, bao quát đến mức tối đa các vấn đề cần kiểm tra, vừa có phần nhận biết, vừa có phần thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá. Tuy nhiên phải căn cứ vào tính chất của kì thi hay kiểm tra mà lựa chọn các mức độ trên cho phù hợp. Đối với những bài kiểm tra thông thường (15 phút, 45 phút, học kì ) cho học sinh đại trà thì chỉ nên dừng ở 3 mức độ đầu là nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Còn đối với bài thi đại học, thi học sinh giỏi thì phải đảm bảo cả 6 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá (lưu ý là trong một đề kiểm tra, đôi khi các mức độ này không tách bạch một cách tuyệt đối mà thường đan xen,có lúc đi liền với nhau). - Đầu tư nhiều cả về công sức, trí tuệ cho việc biên soạn một đề kiểm tra. Đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân nên chú ý đến việc ra các dạng đề mở. Chú trọng đến các câu hỏi buộc học sinh phải suy nghĩ, trả lời theo ý kiến cá nhân của mình. Điều này được áp dụng cả cho câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm. 10 [...]... có thể kiểm tra đánh giá được từ 3-4 học sinh mà lại động viên, kích thích được học sinh về nhà học bài làm bài tập cũ - Mới trong cách nhận xét đánh giá học sinh ngay trong bài thi và bài kiểm tra Nhận xét đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối năm học trong học bạ… III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 1 Kết luận Với sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thanh Hóa về đổi mới KTĐG, thúc đẩy đổi mới PPDH Từ thực trạng... của đề tài II NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1 Cơ sở lý luận của vấn đề 2 Thực trạng của vấn đề 3 Các biện pháp đã thực hiện đề tài SKKN 3.1 Đổi mới công tác chỉ đạo của BGH về KTĐG 3.2 Đổi mới việc ra đề thi, đề kiểm tra 3.3 Đổi mới việc tổ chức thi và kiểm tra đánh giá học sinh 4 Kiểm nghiệm đề tài SKKN 4.1 Những tác dụng của đề tài SKKN 4.2 Kết quả qua khảo sát và kiểm chứng thực tế của. .. xuấti với Sở GD&ĐT - Cần tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới PPDH và KTĐG trong từng năm học - Thường xuyên tổ chức kiểm tra thanh tra chuyên môn trong đó có việc thực hiện đổi mới KTĐG, đổi mới PPGD của giáo viên, vì sau 24 mỗi lần kiểm tra, thanh tra sẽ giúp cho đội ngũ giáo viên nhà trường tốt hơn 3 Đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường - Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các tổ chuyên môn về đổi mới KTĐG... đánh giá học sinh để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học 4.4 Những điểm mới của đề tài SKKN Nội dung đổi mới KTĐG kết quả học tập của học sinh không phải là một đề tài mới Đã có nhiều bài nói về nội dung này, kể cả các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ, của Sở GD&ĐT Nhưng trong 21 thực tế vẫn còn nhiều bất cập giữa công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu và việc triển khai thực hiện của đội ngũ giáo viên... với các môn không thi tập trung (của thi học kỳ), Tổ trưởng nhận đề từ BGH và điều hành giáo viên trong tổ đến coi thi ở các lớp với nguyên tắc giáo viên trực tiếp dạy không coi thi và chấm bài ở các lớp đó 22 - Mới trong việc chỉ đạo Tổ trưởng chuyên môn thực hiện cử giáo viên trong tổ, nhóm của minh chấm chéo bài kiểm tra 1 tiết - Mới về phương pháp kiểm tra bài cù (kiểm tra miệng): Với biện pháp mới. .. tổng số giải của trường Đặc biệt Năm học 2011-2012 có 1 học sinh của trường đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử), tỉ lệ học sinh yếu kém giảm đi rõ rệt Với cách kiểm tra đánh giá như thế này đã khích lệ việc học tập của những học sinh giỏi, khá và chăm học đồng thời những học sinh yếu kém không ỷ lại, chủ quan Thiết nghĩ với hình thức kiểm tra đánh giá như trên, nếu thực hiện một cách... bài tập - Chỉ đạo các trường ĐHSP đổi mới nội dung KTĐG để sinh viên ra trường có thể tiếp cận với cách thức KTĐG mới khoa học - Đưa thêm vào phân phối chương trình 1 tiết trả bài kiểm tra 45 phút trở lên đối với các môn Sử, Đia, GDCD ở bậc THPT - Chỉnh sửa lại những nội dung trong cuốn học bạ của bậc THPT để thể kiện sự nhận xét đánh giá kết quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện của học sinh sau một năm học. .. mới KTĐG, thúc đẩy đổi mới PPDH Từ thực trạng của việc KTĐG hiện nay, tôi đã đi sâu tìm hiểu, khảo sát, thực nghiệm và đúc rút thành những sáng kiến kinh nghiệm về: đổi mới chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc KTĐG kết quả học tập của học sinh các môn khoa học xã hội nhân văn, ở trường THPT Tôi khẳng định đề tài SKKN này là hợp lý, sát thực tiễn, rất thiết thực và khả thi Nó góp phần tạo ra sự nghiêm túc,... định để đánh giá chính xác kết quả học, sự lĩnh hội kiến thức của các em Vì vậy, trong mỗi bài kiểm tra 1 tiết tôi chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên thực hiện những công việc sau: Ra đề: Đây là bài kiểm tra mà điểm mang hệ số 2 nên học sinh rất quan tâm về điểm số Do vậy nếu đề kiểm tra không vừa sức thì các em bị điểm kém sẽ dẫn đến tình trạng bi quan chán nản trong học tập Nếu đề kiểm tra. .. học sinh rút được kinh nghiệm cho bài làm lần sau Tôi đã thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra giáo viên để hình thành nề nếp lâu dài Hiện nay trong phân phối chương trình các môn Lịch Sử, Địa Lý, Giáo dục Công dân, không có tiết trả bài kiểm tra, đây là một khó khăn khi nhận xét đánh giá kết quả làm bài kiểm tra 1 tiết của học sinh các môn này Tôi cho rằng tiết trả và chữa bài kiểm tra 45 phút của các môn . NGHIỆM CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Kiểm tra. " ;Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập các môn khoa học xã hội nhân văn ở các trường phổ thông& quot; để chuyển biến mạnh theo hướng: phát triển tính tích cực, trí thông minh sáng tạo của. Các giải pháp đã thực hiện đề tài SKKN 7 Để thực hiện đề tài SKKN trên tôi đã thực hiện và đổi mới chỉ đạo KTĐG bằng các biện pháp như sau: 3.1 Đổi mới công tác chỉ đạo kiểm tra đánh giá học
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các môn khoa học xã hội nhân văn ở trường trung học phổ thông., skkn chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các môn khoa học xã hội nhân văn ở trường trung học phổ thông., skkn chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các môn khoa học xã hội nhân văn ở trường trung học phổ thông.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn