Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

21 873 1
JUU

JUU

Tải lên: 4,201 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 09:56

Bài giảng điện tử môn Kinh tế Châu Á Câu 1: Diện tích của châu á đứng thứ mấy thế giới A. Thứ nhất B. Thứ 2 C. Thứ 3 D. Thứ 4 12345678910 Câu 2: Dân số châu á đứng thứ mấy thế giới? A. Thứ nhất B. Thứ 2 C. Thứ 3 D. Thứ 4 12345678910 Câu 3: Quốc gia nào của châu á có số dân đông thứ 2 thế giới A. Trung Quốc B. ấn Độ C. Nhật Bản D. In-đô-nê-xi-a 12345678910 Bài 7: Bài 7: đặc điểm phát triển kinh tế đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu á xã hội các nước châu á Giáo viên giảng dạy: Bùi Quốc Hoàn I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á Bằng hiểu biết của em và SGK em hãy hoàn thành sơ đồ sau? BàI 7: đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu á I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á BàI 7: đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu á Lịch sử phát triển các nước châu á Lịch sử phát triển các nước châu á Thời Cổ và Trung đại Thế kỉ XVI TK XIX - Cú trỡnh . - SX nhiu mt hng. - Phỏt trin nhiu ngnh ngh - Hu ht l ca cỏc nc Phng Tõy - L ni cung cp v cng l nihng húa cho cỏc nc quc - Cú cuc ci cỏch Minh Tr nờn kinh t phỏt trin cao ni ting Nụng nghip, th cụng nghip, thng nghip. thuc a nguyờn liu tiờu th Nht Bn phỏt trin II. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội hiện nay II. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội hiện nay Dựa vào bảng 7.2 (SGK) và hiểu biết của em thông qua các phương tiện thông tin em hãy nêu đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu á hiện nay? BàI 12: Sự PHáT TRIểN Và PHÂN Bố CÔNG NGHIệP - Các quốc gia có thu nhập thấp, đời sông nhân dân nghèo khổ còn chiến tỉ lệ lớn. - Có nhiều chuyển biến mạnh mẽ - Phần lớn các nước châu á đang tiến hành công nghiệp hóa - Sự phát triển giữa các nước và vùng l nh thổ ã không đồng đều I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á Quan sát các bức ảnh sau và điền các thông tin vào phiếu học tập BàI 7: đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu á [...]... tạoGiấy viết do Thái Luân người Trung Quốc sáng chếĐồ gốm sứTơ lụaĐồ trang sứcThảm Len ở Tây Nam Á I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á BàI 7: đặc điểm phát triển kinh tế xà hội các nước châu á Lịch sử phát triển các nước châu á Lịch sử phát triển các nước châu á Thời Cổ và Trung đại Thế kỉ XVI TK XIX - Có trình độ …………………. - SX nhiều mặt... sử phát triển các nước châu á I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á Bằng hiểu biết của em và SGK em hÃy hoàn thành sơ đồ sau?BàI 7: đặc điểm phát triển kinh tế xà hội các nước châu á - Các quốc gia có thu nhập thấp, đời sông nhân dân nghèo khổ còn chiến tỉ lệ lớn. - Có nhiều chuyển biến mạnh mẽ - Phần lớn các nước châu á đang tiến hành công nghiệp hóa - Sự phát triển giữa các nước. .. Câu 3: Trình độ phát triển kinh tế xà hội giữa các quốc gia châu á là?A. Không đồng đềuB. Đồng đều12345678910 Câu 2: Cuộc cải cách Minh Trị diễn ra ở đâu?A. Nhật BảnB. Trung QuốcC. ấn Độ D. Việt Nam12345678910 Bài 7:Bài 7: đặc điểm phát triển kinh tế đặc điểm phát triển kinh tế xà hội các nước châu á xà hội các nước châu á Giáo viên giảng dạy: Bùi Quốc Hoàn ... hàng…………. - Phát triển nhiều ngành nghề…………………………………………………………………… - Hầu hết là …………… của các nước Phương Tây - Là nơi cung cấp……………… và cũng là nơi…………………hàng hóa cho các nước đế quốc - …………… Có cuộc cải cách Minh Trị nên kinh tế …………… phát triển cao nổi tiếngNông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp….thuộc địanguyên liệutiêu thụNhật Bản phát triển Câu 3: Trình độ phát triển kinh tế xà hội. ..Câu 1: Diện tích của châu á đứng thứ mấy thÕ giíiA. Thø nhÊtB. Thø 2C. Thø 3 D. Thø 412345678910 Câu 1: Các nền văn minh cổ đại của Châu á là?A. Trung Quốc, ấn Độ, Lưỡng Hà, Đông Nam á B. Trung Quốc, ấn Độ, Ai CậpC. Trung Quốc, ấn Độ, Hi LạpD. Trung Quốc, Lưỡng Hà, Hi Lạp12345678910 Câu 2: Dân số châu á đứng thứ mấy thế giíi?A. Thø nhÊtB. Thø 2C. Thø . các nước châu á BàI 7: đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu á Lịch sử phát triển các nước châu á Lịch sử phát triển các nước châu á Thời Cổ và. 7: đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu á I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á, Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á, Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

Bình luận về tài liệu dac-diem-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cac-nuoc-chau-a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP