Tiet 118. Cau tran thuat don khong co tu la (Lang)

14 276 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 06:00

. đến mù mịt. b -Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. c -Sức khỏe là vốn quý của con người. KIỂM TRA BÀI CŨ Ngữ Văn: TIEÁÂT118: a) Chiều hôm nay, tôi học. b) Bông hoa này đẹp. c) Phú ông mừng lắm. d). CÓ TỪ LÀ a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. b) Phú ơng mừng lắm. c) Dòng sơng Năm Căn rộng mênh mơng. a’) Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con. b’) Giữa sân trường, sừng sững một. cỏ, chui nhanh về hang. (Theo Tô Hoài) a- Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. b- Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con Không phù hợp Phù hợp Bài tập Bài tập 1- Trong những câu sau,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 118. Cau tran thuat don khong co tu la (Lang), Tiet 118. Cau tran thuat don khong co tu la (Lang), Tiet 118. Cau tran thuat don khong co tu la (Lang)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn