Câu trần thuật đon không có tu là ( buổi chiều)

4 340 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 01:00

. VN. - Câu tồn tại: VN đứng trước CN -Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là ? - Phân loại câu theo tác dụng của kiểu câu này? II.Luyện tập: Bài 1:Xác địnhCN, VN của các câu trần thuật. ĐgT Cụm ĐgT TT Cụm TT Cụm ĐgT Tiết 36: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ . I.Kiến thức cơ bản: II.Luyện tập: Bài 1: Bài 2:Chuyển những câu dưới đây thành câu tồn tại: a. Trong vườn, nhiều tàn. cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết . Tiết 36: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ . I.Kiến thức cơ bản: II.Luyện tập: Bài 1: Bài 2: Bài 3 : Nêu tác dụng của câu tồn tại trong các ví dụ dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu trần thuật đon không có tu là ( buổi chiều), Câu trần thuật đon không có tu là ( buổi chiều), Câu trần thuật đon không có tu là ( buổi chiều)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn