câu trần thuật đơn không có từ là

15 603 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 10:00

. là và câu trần thuật đơn không có từ “ là ? Câu trần thuật đơn có từ “ là Câu trần thuật đơn không có từ “ là -VN do từ là+ DT, CDT tạo thành ( hoặc do từ là + ĐT, CĐT và từ là +TT,. Quang D ơng) Câu miêu tả gồm các câu : 1, 3, 5 , 8 Câu tồn tại gồm các : 2, 4, 6 , 7 Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn có từ là Câu trần thuật đơn không có từ là Câu định nghĩa Câu giới. những câu dưới đây? Cho biết các câu đó thuộc kiểu câu nào ? A. Tôi là học sinh lớp 6A. B. Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo thành. C. Mị Nương là cô gái xinh đẹp tuyệt trần. A. Tôi // là
- Xem thêm -

Xem thêm: câu trần thuật đơn không có từ là, câu trần thuật đơn không có từ là, câu trần thuật đơn không có từ là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn