CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ

16 566 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 05:00

. của câu trần thuật đơn không có từ là? - Em hiểu thế nào là câu miêu tả, câu tồn tại? 1. Củng cố Hướng dẫn về nhà - Học thuộc lí thuyết. Tập đặt câu trần thuật đơn không có từ là. - Làm. những từ: không, chưa thì câu mang ý phủ định. Ví dụ: Phú ông mừng lắm Phú ông không (chưa) mừng lắm. => Vị ngữ của câu trần thuật đơn không có từ là do động từ, cụm động từ hoặc tính từ, . hoặc tính từ, cụm tính từ tạo thành. C C V V 3. Ghi nhớ 1 Trong câu trần thuật đơn không có từ là: - Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành. - Khi vị
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ, CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ, CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn