Thiếu trung thực trong thi cử

25 1,800 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 08:01

. -Trong thi cử, thi u trung thực là gian lận, coi trọng điểm chác mà bỏ qua kiến thức thực C/BÌNH LUẬN Thái độ thi u trung thực trong thi cử. Về phía người đi thi Về phía người tổ chức thi cử Veà. vấn đề xã hội: một vấn nạn trong thi cử. Phạm vi dẫn chứng: Thực tế xã hội, số liệu. B: Giaỷi thớch 1/Nhử theỏ naứo laứ trung thửùc? 2/Nhử theỏ naứo laứ thieỏu trung thửùc Là luôn tôn trọng. BY:NGUYEN TROẽNG NGHểA AND BUỉI QUOC TOAỉN Đề 8:Hãy phân tích tác hại của thái độ thi u trung thực trong thi cử. theo anh ( chị ) làm thế nào để khắc phục được thái độ đó. A: Tìm hiểu đề Thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiếu trung thực trong thi cử, Thiếu trung thực trong thi cử, Thiếu trung thực trong thi cử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn