Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản ( Phần 3) doc

8 750 5

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 17:20

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản ( Phần 3) 1.Past Perfect Progressive (Quá khứ hoàn thành tiếp diễn) * Cách sử dụng: Diễn tả 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến một thời điểm trong quá khứ và vẫn tiếp tục xảy ra trong quá khứ khi có hành động thứ 2 xen vào trong quá khứ (thường sử dụng với for + khoảng thời gian) * Ví dụ: Tôi ngủ lúc 8h, bạn tôi đi chơi đến 10h về và tôi vẫn đang ngủ. Hôm sau tôi kể lại: “Hôm qua lúc bạn về thì mình đã ngủ được 2h rồi đó” thì đây là QKHTTD 2. Future Tense (Thì tương lai) * Near Future (Tương lai gần): - Diễn tả 1 hành động chắc chắn xảy ra trong tương lai (80 – 90%), (hành động này đã được chuẩn bị trước hoặc 1 cái gì đó đã sắp xếp trước rồi) - Diễn tả 1 kế hoạch, một dự định trong tương lai * Simple Future (Tương lai đơn): - Diễn tả 1 hành động sẽ xảy ra trong tương lai (50%) (hành động này không chắc chắn lắm) - Diễn tả một hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai (~ 100%) nhưng hành động này chỉ được nói vào đúng thời điểm người nói đưa ra câu nói (hành động này không được chuẩn bị trước) * Chú ý : - Nếu sau going to là một tính từ hay một danh từ thì người ta dùng chữ “be” + N/Adj I’m going to be a businessman It’s going to be nice tomorrow - Nếu sau going to là động từ “go to” thì ta bỏ đi từ “go to” ở phía đằng sau I’m going to HCM next week - Adverbs of time (Trạng từ chỉ thời gian) + tomorrow Morning Afternoon Evening Night + next Year Month Week (weekend) Thứ (2 à CN) Seasons + in số đếm Year Month Week Day Hour - Trong câu ghép, khi một vế sử dụng thì tương lai, sau đó cộng với các liên từ: when, before, after, until, as soon as thì câu sau các liên từ ta chia ở thì tương lai, câu trước các liên từ ta chia ở thì HTĐ 3. Future Progressive (Tương lai tiếp diễn) - Diễn tả một hành động sẽ đang xảy ra trong 1 thời điểm xác định trong tương lai - Khi nó là 1 câu ghép sử dụng với từ when thì là 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và 1 hành động thứ hai xen vào. Sau when chia ở thì hiện tại đơn còn hành động đang xảy ra chia ở tương lai tiếp diễn 4. Future Perfect (Tương lai hoàn thành) Diễn tả một hành động sẽ hoàn thành vào 1 thời điểm trong tương lai được bao nhiêu thời gian. Nó luôn là 1 câu ghép với từ when (có thể dùng thêm before, after, until, as soon as). Sau các liên từ thì vế đó chia ở thì hiện tại đơn còn vế kia chia ở thì tương lai hoàn thành 5. Future Perfect Progressive (Tương lai hoàn thành tiếp diễn) - Thường dùng với câu ghép giống thì tương lai hoàn thành. - Diễn tả một hành động sẽ đã và đang xảy ra trong tương lai và hoàn thành được bao nhiêu khi có 1 hành động thứ hai xen vào. . Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản ( Phần 3) 1.Past Perfect Progressive (Quá khứ hoàn thành tiếp diễn) * Cách sử dụng: Diễn tả 1. Simple Future (Tương lai đơn): - Diễn tả 1 hành động sẽ xảy ra trong tương lai (5 0%) (hành động này không chắc chắn lắm) - Diễn tả một hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai (~ 100%) nhưng. đó” thì đây là QKHTTD 2. Future Tense (Thì tương lai) * Near Future (Tương lai gần): - Diễn tả 1 hành động chắc chắn xảy ra trong tương lai (8 0 – 90%), (hành động này đã được chuẩn bị trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản ( Phần 3) doc, Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản ( Phần 3) doc, Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản ( Phần 3) doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn