CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ pdf

6 531 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 09:20

. Bài 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh biết: - Sự đa dạng của hoạt động nông nghiệp, công nghiệp và một số yếu tố ảnh hưởng tới phân bố sản xuất. - Nắm được các hoạt động sản xuất của con người đã tác động và làm thay đổi thiên nhiên mạnh mẽ, sâu sắc theo chiều hướng tích và tiêu cực. b. Kỹ năng: Mô tả, nhận xét, phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng địa lí tự nhiên. c. Thái độ: Liện hệ thực tế. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, một số tranh hoạt động CN, nông nghiệp. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Phương pháp đàm thoại. - Hoạt động nhóm. – Trực quan. 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: 4’. + Nêu đặc điểm 3 đới khí hậu? (7đ). - Nhiệt đới: nóng quanh năm. - Ôn đới: trung gian. - Hàn đới: lạnh lẽo quanh năm. + Chọn ý đúng nhất: Gió di chuyển từ (3đ). @. (+) – (-). b. (-) – (+). 4. 3. Bài mới: 33’ HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài. Hoạt động 1 ** Trực quan. ** Phương pháp đàm thoại. - Quan sát H 21.1 ( hoạt động nông nghiệp…) + Có những hình thức hoạt động nông nghiệp nào trong ảnh? TL: - Anh a,b,d,e là trồng trọt. - Anh c là chăn nuôi + Con người đã khai thác các kiểu khí hậu gì, địa hình gì để trồng trọt và chăn nuôi? 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí: - Hoạt động nông nghiệp diễn ra rất đa dạng, ở các kiểu khí hậu, địa hình khác nhau để trồng trọt và TL: - Khí hậu nhiệt đới ẩm, khô, ôn đới. - Địa hình: đồng bằng, đồi núi. + Sự phân bố phát triển ngành trông trọt và chăn nuôi phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện tự nhiên nào? TL: Điều kiện nhiệt ẩm của khí hậu. VD: + Chuối – đới nóng. + Lúa gạo – đới nhiều nước tưới. + Lúa mì – ôn hào có nước vừa phải. + Chăn nuôi cừu – đồng cỏ rộng. + Liên hệ thực tế Việt Nam? TL: Học sinh liên hệ. + Hoạt động nông nghiệp đã làm cảnh quan thay đổi như thế nào? TL: Biến đổi hình dạng sơ khai của bề mặt lớp vỏ Trái Đất…. Chuyển ý. Hoạt động 2. ** Hoạt động nhóm. ** Trực quan. chăn nuôi. - Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp toới sự phát triển phân bố sản xuất nông nghiệp. - Con người đang tác động đến môi trường tự nhiên. 2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí: - Quan sát H 221.2( khai thác đồng); H221.3( khu công nghiệp luyện kim ờ Đức) - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng * Nhóm 1: H 21.2 khai thác mỏ lộ thiên ảnh hưởng đến môi trường như thế nào? Cách khắc phục? TL: # Giáo viên: - Biến đổi toàn diện môi trường xung quanh mỏ. - Biện pháp: Xây dựng hồ nước, trồng cây xanh cân bằng sinh thái. * Nhóm 2: H 21.3 khu công nghiệp luyện kim ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên như thế nào? TL: # Giáo viên: Ô nhiễm không khí và nguồn nước sông + Sự phát triển và phân bố hoạt động công nghiệp chịu tác động của điều kiện chính là gì? TL: Điều kiện kinh tế xã hội. VD: Nbản, Xigapo. - Quan sát H21.4 ( Lược đồ khai thác + bản đồ thế giới). + Nơi xuất, nhập dầu chính. Tác động của hoạt động này tới môi trường? TL: - Nơi xuất TNÁ. - Nơi nhập Bắc Mĩ, châu Âu, Nhật Bản… - Phản ánh qui mô toàn cầu của ngành sản xuất và chế biến dầu mỏ. - Hoạt động công nghiệp ít chịu ảnh hưởng của tự nhiên. - Loài người với sự tiến bộ của KHKT ngày càng tác động mạnh mẽ làm biến đổi môi trường tự nhiên. - Để bảo vệ môi trường con người phải lựa chọn hành động cho phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường . 4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’ + Chọn ý đúng nhất: Sự phân bố phát triển ngành trông trọt và chăn nuôi phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện tự nhiên nào? @. Điều kiện nhiệt ẩm của khí hậu. b. Điều kiện địa hình. c. Không phụ thuộc. + Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí như thế nào? - Hoạt động công nghiệp ít chịu ảnh hưởng của tự nhiên. - Loài người với sự tiến bộ của KHKT ngày càng tác động mạnh mẽ làm biến đổi môi trường tự nhiên. - Để bảo vệ môi trường con người phải lựa chọn hành động cho phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường . 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Học bài. - Chuẩn bị bài mới: Việt Nam đất nước con người. - Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk. + Tìm hiểu vị trí địa lí Việt Nam trên bản đồ thế giới. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… . . Bài 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh biết: - Sự đa dạng của hoạt động nông nghiệp, công nghiệp và một số yếu tố ảnh hưởng tới. trọt. - Anh c là chăn nuôi + Con người đã khai thác các kiểu khí hậu gì, địa hình gì để trồng trọt và chăn nuôi? 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí: - Hoạt động nông. triển phân bố sản xuất nông nghiệp. - Con người đang tác động đến môi trường tự nhiên. 2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí: - Quan sát H 221.2( khai thác đồng); H221.3(
- Xem thêm -

Xem thêm: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ pdf, CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ pdf, CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn