CÁCH TẠO ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRONG PP

2 2,084 8
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 12:00

9/*CÁCH TẠO ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRONG PP B1/ Dùng AutoShapes hoặc Oval vẽ biểu tượng đồng hồ B2/ VÍ DỤ: Đếm ngược 4 giây thì Copy 6 biểu tượng đồng hồ và đánh số theo như hình vẽ - và một biểu tượng để ghi THỜI GIAN B3/ Sử dụng hiệu ứng xuất hiên liên kết với với chữ THỜI GIAN -> chọn thẻ Timing Chọn ở Start: After Speed chọn 1 giây Chọn LK với Thời gian B4/ chèn thêm am thanh vào biểt tượng Hết Giờ B4/ Sắp xếp các biểu tượng đồng hồ lên nhau . 9/*CÁCH TẠO ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRONG PP B1/ Dùng AutoShapes hoặc Oval vẽ biểu tượng đồng hồ B2/ VÍ DỤ: Đếm ngược 4 giây thì Copy 6 biểu tượng đồng hồ và đánh số theo như hình. Chọn LK với Thời gian B4/ chèn thêm am thanh vào biểt tượng Hết Giờ B4/ Sắp xếp các biểu tượng đồng hồ lên nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH TẠO ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRONG PP, CÁCH TẠO ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRONG PP, CÁCH TẠO ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRONG PP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn