BÀI GIẢNG HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNGx

9 833 32 Gửi tin nhắn cho Huỳnh Quốc Xi
Huỳnh Quốc Xi

Huỳnh Quốc Xi

Tải lên: 2 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2013, 21:41

Bài giảng môn Quản lý tổ chức y tế HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG Mục tiêu bài học: 1. Trình bày khái niệm cộng đồng và tầm quan trọng của sự tham gia của cộng đồng vào chăm sóc sức khỏe ban đầu. 2. Trình bày được các phương pháp huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu. 3. Thực hiện được các kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng trong một số tình huống quản lý quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu cụ thể. I. Khái niệm cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng. 1. Cộng đồng là gì? Là một nhóm người chung sống trong những liên kết xã hội nhất định, có chung một số đặc điểm và quyền lợi, dựa vào nhau cùng tồn tại và phát triển. 2. Sự tham gia của cộng đồng trong CSSKBĐ: - Cùng tham gia lập kế hoạch - Cùng thực hiện kế hoạch - Cùng chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi 3. Mức độ tham gia của cộng đồng: - Giản đơn, thụ động: mất khả năng sáng tạo - Tích cực, chủ động: II. Tầm quan trọng của sự tham gia của cộng đồng: 1. Giúp cho cán bộ y tế nắm được các thông tin về tình hình sức khỏe và nhu cầu CSSK nhân dân. 2. Là cơ sở để lập kế hoạch CSSK 3. Huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ 4. Tăng cường sử dụng các dịch vụ CSSKBĐ, nhất là các dịch vụ y tế dự phòng. 5. Chia sẻ trách nhiệm, tạo môi trường CSSK thuận lợi. III. Các bước trong huy động cộng đồng: 1. Quan sát, lắng nghe: điều tra, thu thập thông tin, nắm vấn đề sức khỏe 2. Bàn bạc, ra quyết định: lựa chọn ưu tiên ra quyết định 3. Tổ chức thực hiện và tham gia: phân công nhiệm vụ cho các đơn vị phối hợp, tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng thực hiện kế hoạch dưới sự giám sát của CBYT 4. Thông tin và quản lý thông tin: theo dõi tiến độ, khó khăn, điều chỉnh …đánh giá, rút kinh nghiệm. IV. CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG TRONG HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 1. Chính quyền địa phương 2. Đoàn thể, xã hội, tôn giáo 3. Quần chúng V. Yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của cộng đồng 1. Trình độ dân trí, phong tục tập quán 2. Điều kiện địa lý, kinh tế chính trị xã hội 3. Năng lực hoạt động của trạm y tế xã 4. Vai trò chính quyền địa phương, đoàn thể 5. Sự quan tâm, giám sát, chỉ đạo của cơ quan y tế cấp trên . HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG Mục tiêu bài học: 1. Trình bày khái niệm cộng đồng và tầm quan trọng của sự tham gia của cộng đồng. phương pháp huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu. 3. Thực hiện được các kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNGx, BÀI GIẢNG HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNGx, BÀI GIẢNG HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNGx

Bình luận về tài liệu bai-giang-huy-dong-su-tham-gia-cua-cong-dongx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP