CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ HỌC TẬP ĐĐ HCM

23 364 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 18:00

. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. - Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động, học tập, công tác. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về. đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm nay – 2010, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ HỌC TẬP ĐĐ HCM, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ HỌC TẬP ĐĐ HCM, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ HỌC TẬP ĐĐ HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn