ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI NĂM

2 1,021 16
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 07:00

. D. 0, 45 3. (0 .5 ) Tiết học Toán bắt đầu lúc 8 giờ 05 phút và kết thúc lúc 8 giờ 45 phút. Vậy tiết học Toán diễn ra trong thời gian là : A. 40 phút B. 45 phút C. 50 phút D. 55 phút 4. (0 .5 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 5A . . . . ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2009 – 2010 MƠN : TỐN ; LỚP 5 Thời gian : 40 phút Đ i ể m: Chữ ký giám thị: Chữ ký. phần trăm của số gạo đã bán là: A. 65% . B. 75% . C. 70%. D. 80%. Bài 2/ Đặt tính rồi tính (3 điểm): a) 75, 1 25 + 43,637 b) 53 ,68 - 38,38 c) 143 ,5 x 2 ,5 d) 204,6 : 6,2 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI NĂM, ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI NĂM, ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI NĂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn