ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI NĂM

2 891 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 07:00

. . . . . . . . . Lớp : 3A . . . . ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2009 – 2010 MƠN: TỐN – LỚP 3 Thời gian : 40 phút Đ i ể m : Chữ ký giám thị: Chữ ký giám khảo: Bài 1. (3 điểm) Mỗi bài tập. sau: 42 36 0 , 42 0 63 , 42 6 03 , 42 630 số nào lớn nhất: A. 42 630 . B. 42 0 63. C. 42 6 03. D. 42 36 0. 2. (0.5đ) Sân trường của em có chiều dài khoảng : A. 60km B. 60m C. 60dm D. 60cm 3. (0.5đ). 600 Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính : a/ 35 56 x 5 = b/ 5468 - 35 40 = c/ 634 5 + 239 4 = d/ 6726 : 6 = Bài 3. (1 điểm) Tìm x : a/ x x 3 = 4254 b/ x - 24267 = 634 60 Bài 4. (1 điểm) Hãy nối biểu thức
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI NĂM, ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI NĂM, ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI NĂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn