Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương ppt

6 632 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 16:21

Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng ký hợp đồng chuyển nhượng. 2. Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Địa chỉ: Số 5 đường Quang Trung, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương,.để lấy Phiếu yêu cầu hoặc tải Phiếu yêu cầu (Mẫu 01/PYC của Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT) từ trang web của Bộ Tư pháp hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn) về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. 4. Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để nhận Văn bản xác nhận hợp đồng chuyển nhượng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu xác nhận hợp đồng, văn bản (theo mẫu). 2. Bên chuyển nhượng – Chứng minh người ký kết hợp đồng là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp gồm: + Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh (1 bản sao y của doanh nghiệp). + Biên bản họp thành viên, cổ đông, hội đồng quản trị, hoặc các giấy tờ khác có nội dung tương tự (1 bản chính của doanh nghiệp). Thành phần hồ sơ + CMND hoặc passport của người ký kết (1 bản sao y của doanh nghiệp). + Giấy tờ về việc giải quyết quyền lợi cho người lao động đang làm việc tại nơi có tài sản chuyển nhượng (nếu chuyển nhượng toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất). 3. Bên nhận chuyển nhượng: + Chứng minh người ký kết hợp đồng là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. + Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào khu công nghiệp. + CMND hoặc passport của người ký kết (1 bản sao y của doanh nghiệp ). 4. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( 1 bản chính để đối chiếu và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu). + Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (1 bản chính để đối chiếu và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu). 5. Giấy tờ chứng minh nghĩa vụ tài chính: + Hóa đơn tài chính (1 bản chính và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu). + Hợp đồng thuê đất (bản sao y của doanh nghiệp). Thành phần hồ sơ 6. Hợp đồng chuyển nhượng ( tối thiểu 5 bản chính). 7. Nếu Bên bán thuộc trường hợp phá sản doanh nghiệp thì nộp thêm: + Quyết định của Tòa án về mở thủ tục thanh lý tài sản, các văn bản có liên quan. + Giấy tờ về thi hành án có liên quan đến tài sản đang giao dịch. 8. Nếu Bên bán thuộc trường hợp giải thể thì nộp thêm: + Quyết định giải thể doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu xác nhận hợp đồng, văn bản Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương Thông tin Lĩnh vực thống. giải quyết quyền lợi cho người lao động đang làm việc tại nơi có tài sản chuyển nhượng (nếu chuyển nhượng toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) . 3. Bên nhận chuyển nhượng: . của doanh nghiệp ). 4. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( 1 bản chính để đối chiếu và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu). + Giấy chứng nhận quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương ppt, Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương ppt, Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn