các sai lầm hay mắc phải của một nhà đầu tư nhỏ pot

38 175 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 06:20

. các sai lầm hay mắc phải của một nhà đầu tư nhỏ Tôi là một cán bộ hưu trí, dành dụm cả đời được 100 triệu, cũng định gửi. Viết ra những sai lầm của mình cũng là một cách chia sẻ và rút kinh nghiệm. Theo bảng liệt kê, tôi đã phạm phải khoảng 80 loại sai lầm. Tôi sẽ viết ra dần những sai lầm của mình. 1. Không. rằng dù một cổ phiếu có tốt đến mấy thì nhà đầu tư vẫn nên có thời điểm để vào - ra khỏi nó một cách hợp lý. Tôi chỉ là một người hưu trí bình thường, nhưng nếu đầu tư theo phương pháp của W.J.O
- Xem thêm -

Xem thêm: các sai lầm hay mắc phải của một nhà đầu tư nhỏ pot, các sai lầm hay mắc phải của một nhà đầu tư nhỏ pot, các sai lầm hay mắc phải của một nhà đầu tư nhỏ pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn