Con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

30 1,410 4 Gửi tin nhắn cho bocapdangiu
bocapdangiu

bocapdangiu

Tải lên: 2,157 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2013, 17:03

Con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam LỜIMỞĐẦU Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước,chịu khuất phục trước khó khăn. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã lựa chọn, chúng ta đề ra nhiệm vụđể hoàn thành nó và những phương hướng để dẫn chúng ta tới thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chon . Tuy nhiên để tiến đến được CNXH chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao và thử thách , đó là bước quáđộđể Tổ quốc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới , đó là bước quáđộđể chúng ta tiến đến chếđộ mới , chếđộ Cộng sản chủ nghĩa , chếđộ mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc , ấm no và công bằng .Tuy nhiên từ giờđến đó chúng ta còn bao nhiêu công việc phải làm , bao nhiệm vụ phải hoàn tất. Con đường mà chúng ta đang đi đầy chông gai, đòi hỏi chúng ta phải cóđược phương hướng đúng đắn.Phải nêu được rõ nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta cần làm . Để có thể làm được điều đó , chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về CNXH và con đường quáđộđể tiến lên CNXH . Vàđể có thể làm được điều đó thì tất cả chúng ta cùng phải đồng long, chung sức vun đắp nó . Đặc biệt làđối với thế hệ trẻ chúng em, thì nhiệm vụ càng nhiều và thêm phần nặng gánh , đòi hỏi chúng em phải cố gắng ,nỗ lực hết mình để góp phần vào cùng đất nước tiến lên . Đó chính là lý do khiến em chọn đề tài này. Em mong rằng sau 1 đề tài mà mình làm, em có thể biết rõ hơn về con đường mà chúng ta đang đi , nhận thức về nó sâu sắc hơn sẽ có thể hiểu được nhiệm vụ mà cả nước ta phải làm , con đường mà chúng ta phải vượt qua . Qua đề tài này, em muốn gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáođã giúp em hiểu sâu sắc hơn con đường mà cả nước ta đang tiến đến .Những lời giảng của thầy giúp em biết thêm những khó khăn và thử thách mà cả nước đang phải trải qua trên con đường tiến lên CNXH . Với đề tài này, em muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước Trong quá trình thực hiện đề tài ,em cũng đã rất cố gắng ,nhưng sự cố gắng đó không thể không có những thiếu xót ,vì thế em mong thầy có thể làm cho nó trở nên đầy đủ hơn . 2 PHẦN I: LÝLUẬNCHUNGVỀQUÁĐỘĐILÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1. THỜIKỲQUÁĐỘ: a. Những định nghĩa về thời kỳ này: Thời kỳ quáđộ lên Chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để và toàn diện từ xã hội cũ sang xã hội mới xã hội xã hội chủ nghĩa .Nó diễn ra trong toàn bộ các lĩnh vực đời sống của xã hội , tạo ra các tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hình thành một xã hội mà trong đó những nguyên tắc căn bản của xã hội xã hội chủ nghĩa từng bước được thực hiện. Thời kỳ quáđộ này lại chia làm nhiều bước quáđộ nhỏ, bao nhiêu bước là tùy thuộc vào điêu kiện cụ thể của từng nước. Song đối với các nước càng lạc hậu màđi lên CNXH thì thời kỳ quáđộ càng kéo dài và càng chia làm nhiều bước quáđộ nhỏ.Thời kỳ quáđộ bắt đầu từ khi giai cấp vô sản giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong về cơ bản cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội Đấu tranh giai cấp quyết liệt trong tương qua mới, với những nội dung mới và những phương pháp mới, nhằm cải tạo triệt để, toàn diện xã hội cũ, xây dựng xã hội mới XHCN về căn bản trong tất cả các lĩnh vực. Do đó, thời kì quáđộ lên CNXH đương nhiên gặp khó khăn, phức tạp và phải lâu dài. Tuy vậy, khó khăn trong thời kì quáđộ là khó khăn trong sự trưởng thành, khó khăn nhất định sẽ vượt qua được. Vì sự ra đời của CNXH hoàn toàn phù hợp với sự phát triển khách quan của lịch sử xã hội . Thời kì quáđộ lên CNXH thể hiện rõ nhất những đặc thù của các loại nước và mỗi nước.Do sự khác nhau vềđiểm xuất phát, về trình độ 3 phát triển, điều kiện thế giới cũng khác nhau ở mỗi giai đoạn, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc khác nhau .Điều đó cho phép thừa nhận sựđa dạng mô hình CNXH, sự phong phú về hình thức, phương pháp, bước đi trong tiến trình xây dựng CNXH trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội. b. Đặc điểm: *.Về kinh tế Về mặt kinh tếđây là thời kỳ bao gồm những mảng, những phần,những bộ phận của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội xen kẽ nhau ,tác động với nhau, lồng vào nhau,nghiã là thời kỳ tồn tại nhiều hình thức dở hữu về tư liệu sản xuất ,do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế ,các thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa và thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa;những thành phần kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ cùng tồn tại và phát triển,vừa hợp tác thống nhất nhưng lại vừa mâu thuẫn và cạnh tranh gay gắt với nhau (Mac gọi đây là thời kỳđau đẻ kéo dài ) Thời kỳ này bắt đầu từ khi giai cấp vô sản giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong về cơ bản cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội . *. Về chính trị: Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quáđộ lên Chủ nghĩa xã hội là những nhân tố của xã hội mới và tàn dư của xã hội cũ tồn tại đan xen lẫn nhau , đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế , văn hóa , xã hội , tư tưởng , tập quán trong xã hội . trong xã hội lúc này tồn tại nhiều thành phân, xã hội gồm đầy đủ mọi thành phần với nhiều tư tưởng khác nhau. 1.2. VÌSAOQÚAĐỘLÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘIBỎQUACHẾĐỘTƯBẢNLÀMỘTTẤTYẾULỊCHSỬVỚINƯỚCTA : (HAIĐIỀUKIỆNCỦALÊNIN) Qúa độ lên CNXH là một tất yếu lịch sử. 4 Thời kỳ quáđộ lên CNXH là tất yếu đối với mọi nước đi lên CNXH. Bộ phận quan trọng trong học thuyết của V.I.Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội là lý luận về thời kỳ quáđộ lên CNXH.Theo V.I.Lênin, sự cần thiết khách quan phải có thời kỳ quáđộ lên CNXH là do đặc điểm ra đời, phát triển của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa và cách mạng vô sản quy định . Quan hệ sản xuất phong kiến và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đều dựa trên cơ sở chếđộ tư hữu về tư liệu sản xuất. Do vậy, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa có thể ra đời từ trong lòng xã hội phong kiến. Sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đến một trình độ nhất định, sẽ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn của xã hội phong kiến, cáh mạng tư sản sẽ nổ ra. Nhiệm vụ của cách mạng tư sản chủ yếu chỉ là giải quyết về mặt chính quyền Nhà nước, làm cho kiến trúc thượng tầng thích ứng với cơ sở hạ tầng của nó. Cuộc cách mạng vô sản khác với các cuộc cách mạng khác ở chỗ :các cuộc cách mạng trước đó giành được chính quyền là kết thúc cuộc cách mạng vì nó dựa trên chếđộ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Còn cuộc cảch mạng vô sản giành được chính quyền mới chỉ là bước đầu, còn vấn đề chủ yếu cơ bản hơn đó là giai cấp vô sản phải xây dựng một xã hội mới, cả về lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất, cả về cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc thượng tầng, cả về tồn tại xã hội vàý thức xã hội.Hơn nữa, sự phát triển của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ lâu dài, không một lúc có thể hoàn thiện được. Để phát triển của lực lượng sản xuất, tằg năng xuất lao động, xây dựng chếđộ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, xây dựng kiểu xã 5 hội mới, cần phải có thời gian tương đối lâu dài. Nói cách khác, tất yếu phải có thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội . * Lý luận của V.I.Lênin về con đường quáđộ lên CNXH ở những nước chủ nghĩa tư bản chưa phát triển. C.Mác và Ph.Ăngghen là những người đầu tiên đã nêu lên khả năng những nước còn đang ở trong giai đoạn phát triển tiền tư bản chủ nghĩa có thể chuyển thẳng lên hình thái chếđộ cộng sản chủ nghĩa và khả năng phát triển rút ngắn của các nước này bỏ qua chếđộ tư bản chủ nghĩa. Còn về nội dung thời kỳ quáđộđó như thế nào và nó có nhiệm vụ cụ thể gì thì hai ông chưa đề cập tới. Đây chính làđiểm phát triển của V.I.Lênin về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và về thời kỳ quáđộở nhữnh nước tiền đề kinh tế cho cuộc cách mạng ấy chưa chín muồi, cho dùở nước đó chủ nghĩa tư bản phát triển ở mức trung bình ( như nước Nga năm 1917 ) . Lý luận của V.I.Lênin về thời kỳ quáđộ lên CNXH ở các nước chưa có CNTB phát triển bao gồm một số luận điểm cơ bản sau đây: * Một là, luận điểm về việc giành lấy chính quyền làm điều kiện tiên quyết để xây dựng tiền đề kinh tế cho CNXH. Để phản đối cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 1917, những người theo Quốc tế II cho rằng, nước Nga chưa nên làm cách mạng XHCN vì lực lượng sản xuất của nước Nga chưa phát triển đầy đủ. V.I.Lênin chỉ ra rằng, luận điểm này là trái với phép biện chứng cách mạng của chủ nghĩa Mác vì chủ nghĩa Mác cho rằng, tính quy luật chung của sự phát triển trong lịch sử toàn thế giới không loại trừ, trái lại, còn bao hàm một số hình thức phát triển đặc thùở một số quốc gia riêng biệt. Như vậy, những người theo Quốc tế II không thấy được thời kỳ cách mạng mới gắn với những mâu thuẫn gay gắt của CNTB thế giới; không hiểu được tình thế 6 cách mạng có thể xuất hiện ở nơi này hay nơi khác khiến cho các dân tộc có thể bước vào cuộc chiến tranh để thoát khỏi CNTB và giành lấy sự tiến bộ xã hội.từđó V.I.Lênin nêu luận điểm: ở một nước kém phát triển có thể và cần phải tạo ra nhưng điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH, bắt đầu bằng một cuộc cách mạng thiết lập chính quyền công nông, thông qua chính quyền ấy mà tiến lên vàđuổi kịp dân tộc khác. *Hailà,luận điểm về thời kỳ quáđộ với một loạt những bước quáđộ. Luận điểm này của V.I.Lênin được rút ra sau những sai lầm dẫn tới khủng hoảng kinh tế, chính trịở nước Nga Xô Viết sau nội chiến. Phân tích nguyên nhân khủng hoảng ở Nga, V.I.Lênin chỉ ra rằng, đối với một nước mà CNTB chưa phát triển cao như nước Nga, không thể thực hiện quáđộ trực tiếp lên CNXH được mà phải trải qua “ một loạt những bước quáđộ ”. V.I.Lênin viết: “ nếu phân tích tình hình chính trị hiện nay, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở vào một thời điểm quáđộ trong thời kỳ quáđộ. Toàn bộ nền chuyên chính vô sản là một thời kỳ quáđộ nhưng hiện nay có thể nói rằng, chúng ta có cả một loạt thời kỳ quáđộ mới ”. Luận điểm “một loạt những bước quáđộ ” xây dựng CNXH ở một nước mà trình độ phát triển kinh tế chưa chín muồi của V.I.Lênin bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: Không thể quáđộ trực tiếp lên CNXH mà phải qua con đường gián tiếp chứ không thể “ quá vội vàng, thẳng tuột, không được chuẩn bị”. Những bước quáđộấy theo V.I.Lênin là chủ nghĩa tư bản nhà nước và chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin nói: “ Để chuẩn bị .việc chuyển sang chủ nghĩa cộng sản, thì cần thiết phải có một loạt những bước quáđộ như chủ nghĩa tư bbản nhà nước và chủ nghĩa xã hội ”. 7 Bước quáđộ từ chủ nghĩa tư bảm nhà nước được thể hiện trong “ chính sách kinh tế ” mới mà việc trao hàng háo được coi là “ đòn xeo chủ yếu ” cho nên cần có sự nhượng bộ tạm thời và cục bộđối với CNTB nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, từng bước xã hội hoá sản xuất trong thực tế. 1.3.CÁCHÌNHTHỨCLÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI a. Quáđộ lên Chủ Nghĩa Xã Hội tự nước tư bản chủ nghĩa đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội (theo quy luật tư nhiên của thời đại). Loại quáđộ này phản ánh quy luật phát triển tuần tự của xã hội loài người. Là sự quáđộ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước mà CNTB đã phát triển đầy đủ, lực lượng sản xuất đã xã hội hoá cao mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất dựa trên chếđộ chiếm hữu tư nhân TBCN; mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản đến độ chín muồi. Cách mạng XHCN nổ ra và thắng lợi, chính quyền nhà nước của giai cấp công nhân được thiết lập, mởđầu thời kỳ quáđộ từ CNTB lên CNXH. Cho đến nay loại hình nay chưa xuất hiện trong thực tế, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan . b. Quáđộ lên Chủ Nghĩa Xã Hội nước có nền kinh tế chưa phát triển. Loại quáđộ này phản ánh quy luật phát triển nhảy vọt của xã hội loài người. Tư tưởng về loại quáđộ thứ hai đãđược C.Mác và Ph.Ăngghen dự kiến. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, sau khi chủ nghĩa xã hội ở các nước tư bản Tây Âu giành được thắng lợi, thì các nước lạc hậu có thểđi thẳng lên CNXH . 8 Tiếp tục tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã chỉ ra bản chất giai cấp, nội dung và các điều kiện của quáđộ tiến thẳng tới chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa . Tư tưởng của V.I.Lênin về bản chất giai cấp và nội dung của quáđộ tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN được trình bày trong bài phát biểu nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ năm 1921. *Vì sao với nước ta lại phù hơp với xu thế của thời đại nếu đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội : Một trong những tư tưởng quan trọng của V.I.Lênin về quáđộ tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN, là các điều kiện tiến thẳng. Theo V.I.Lênin, một nước lạc hậu có thể tiến thẳng lên CNXH khi cóđiều kiện khách quan vàđiều kiện chủ quan . * Các điều kiên cụ thểđể có thể khẳng định điêùđó ♣ Về khả năng khác quan: Điều kiện bên ngoài của sự phát triển này là phải có một bước dành được thắng lợi trong cách mạng vô sản, tiến lên xây dựng CNXH. Công cuộc xây dựng thành công CNXH ở nước này là tấm gương và tạo điều kiện để giúp đở các nước lạc hậu tiến lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. V.I.Lênin chỉ rỏ: vói sự giúp đở của giai cấp vô sản của cá nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chếđộ xô viết và trải qua một vài trình độ phát triển nhất định sẻ tiến tới chủ nghĩa cộng sản, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. ♣Về những tiền đề chủ quan: Điều kiện bên trong của sự quáđộ tiến thẳng là phải hình thành được các tổ chức đảng cách mạng và cộng sản, phải dành được chính quyền về tay mình, xây dựng được các tổ chức nhà nước mà bản chát là xô viết nông dân và xô viết những người lao động. V.I.Lênin cho rằng không thểthiếu hai điều kiện khách quan và chủ quan trên của quáđộ tến lên CNXH, bỏ qua giai đoan phát triển TBCN. 9 PHẦN II. QUÁTRÌNHNHẬNTHỨCVỀCONĐƯỜNGLÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘIỞNƯỚCTA 1. QUÁTRÌNHNHẬNTHỨCCỦACHÚNGTAVỀCONĐƯỜNGNÀYQUAHAITHỜI KỲTỪTRƯỚCTỚINAY. Quá trình nhận thức của chúng ta. 1.1. Bước đầu hình thành đường lối cách mạng XHCN ở miền Bắc. Hội nghị Trung ương lần thứ tám ( 8-1955) mới đặt vấn đề miền Bắc ra sức thực hiện kế hoạch hai năm khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội để “củng cố miền Bắc và tranh thủ miền Nam ”, đẩy mạnh cuộc đấu tranh hoà bình thống nhất đất nước. Trong khi đó, văn kiện Mấy vấn đề vềđường lối cách mạng Việt Nam ( 1-1956 ) của Bộ Chính trị khẳng định từ khi hoà bình được lập lại, miền Bắc đã chuyển sang cách mạng XHCN. Còn xây dựng đường lối cách mạng XHCN chỉđược thực sựđặt ra vào cuối năm 1957. Trong báo cáo tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương ( 12-1957) có nhận định: “ Miền Bắc đã bước vào giai đoạn quáđộ tiến lên CNXH từ gần ba năm nay nhưng Trung ương chưa đề ra đường lối chung của thời kỳ quáđộ. Nhiệm vụ cách mạng XHCN ở miền Bắc đã do thực tế khách quan đề ra rồi, mà nhận thức và tư tưởng của cán bộ, đảng viên ta nói chung vẫn còn ở trong giai đoạn cách mạng cũ, chưa chuyển kịp” 1 . Trong khi đó thì “ những biến cố mới lại xảy ra trên thế giới và trong nước làm cho tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng diễn biến phức tạp thêm” 2 . Từđó, Trubg ương đề ra nhiệm vụ “ Xây dựng đường lối chung của thời kỳ quáđộ tiến lên CNXH ở miền Bắc vàđáu tranh thống nhất nước nhà ” 3 . 10 [...]... nghĩa về thời kỳ này:Thời kỳ quáđộ lên Chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để và toàn diện từ xã hội cũ sang xã hội mới xã hội xã hội chủ nghĩa .Nó diễn ra trong toàn bộ các lĩnh vực đời sống của xã hội , tạo ra các tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hình thành một xã hội mà trong đó những nguyên tắc căn bản của xã hội xã hội chủ nghĩa từng bước được thực hiện.... cơ bản cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội . *. Về chính trị: Đặc đi m nổi bật của thời kỳ quáđộ lên Chủ nghĩa xã hội là những nhân tố của xã hội mới và tàn dư của xã hội cũ tồn tại đan xen lẫn nhau , đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế , văn hóa , xã hội , tư tưởng , tập quán trong xã hội . trong xã hội lúc này tồn tại nhiều thành phân, xã hội gồm đầy... dung chủ yếu sau đây:Không thể quáđộ trực tiếp lên CNXH mà phải qua con đường gián tiếp chứ không thể “ quá vội vàng, thẳng tuột, không được chuẩn bị”. Những bước quáđộấy theo V.I.Lênin là chủ nghĩa tư bản nhà nước và chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin nói: “ Để chuẩn bị việc chuyển sang chủ nghĩa cộng sản, thì cần thiết phải có một loạt những bước quáđộ như chủ nghĩa tư bbản nhà nước và chủ nghĩa xã hội. .. quan hệ giữa mở rộng quan hệ kinh tếđói ngoại với độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.20 hội mới, cần phải có thời gian tương đối lâu dài. Nói cách khác, tất yếu phải có thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội * Lý luận của V.I.Lênin về con đường quáđộ lên CNXH ở những nước chủ nghĩa tư bản chưa phát triển.C.Mác và Ph.Ăngghen là những người đầu tiên đã nêu lên khả năng... còn đang ở trong giai đoạn phát triển tiền tư bản chủ nghĩa có thể chuyển thẳng lên hình thái chếđộ cộng sản chủ nghĩa và khả năng phát triển rút ngắn của các nước này bỏ qua chếđộ tư bản chủ nghĩa. Còn về nội dung thời kỳ quáđộđó như thế nào và nó có nhiệm vụ cụ thể gì thì hai ông chưa đề cập tới. Đây chính l đi m phát triển của V.I.Lênin về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và về thời kỳ quáđ ở nhữnh... quáđộ lên CNXH ở những nước như nước ta, chếđộ sở hữu tất yếu phải đa dạng, ở cơ cấu kinh tế tất yếu phải có nhiều thành phần: kinh tế nhà nước; kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế cá thể và tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đường lối phát triển kinh tế 18 PHẦN II. QUÁTRÌNHNHẬNTHỨCV CON ƯỜNGLÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘIỞNƯỚCTA1.... nước ta phải đề ra chủ chương đúng đắn cho nhiệm vụ 23 Thời kỳ quáđộ lên CNXH là tất yếu đối với mọi nước đi lên CNXH. Bộ phận quan trọng trong học thuyết của V.I.Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội là lý luận về thời kỳ quáđộ lên CNXH.Theo V.I.Lênin, sự cần thiết khách quan phải có thời kỳ quáđộ lên CNXH là do đặc đi m ra đời, phát triển của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa và cách mạng... thống lịch sử và văn hoá dân tộc khác nhau Đi u đó cho phép thừa nhận sựđa dạng mô hình CNXH, sự phong phú về hình thức, phương pháp, bước đi trong tiến trình xây dựng CNXH trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội. b. Đặc đi m: *.Về kinh tế Về mặt kinh tếđây là thời kỳ bao gồm những mảng, những phần,những bộ phận của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội xen kẽ nhau ,tác động với nhau, lồng vào... sản xuất, cả về cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc thượng tầng, cả về tồn tại xã hội vàý thức xã hội. Hơn nữa, sự phát triển của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ lâu dài, không một lúc có thể hoàn thiện được. Để phát triển của lực lượng sản xuất, tằg năng xuất lao động, xây dựng chếđộ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, xây dựng kiểu xã 5 2.3. Mở rộng và nâng cao hiệu... hội gồm đầy đủ mọi thành phần với nhiều tư tưởng khác nhau. 1.2. VÌSAOQÚAĐỘLÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘIBỎQUACHẾĐỘTƯBẢNLÀMỘTTẤTYẾULỊCHSỬVỚINƯỚCTA :(HAIĐIỀUKIỆNCỦALÊNIN)Qúa độ lên CNXH là một tất yếu lịch sử.4 kinh tế hành hoá trong CNXH, đặc biệt là quy luật giá trị, quan hệ cung –cầu quan hệhàng hóa- tiền tệ nhằm phục vụ cho những mục tiêu của xã hội. Hội nghị Bộ Chính trị tháng 8-1986 đã xem xét . trong thực tế. 1.3.CÁCHÌNHTHỨCLÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI a. Quáđộ lên Chủ Nghĩa Xã Hội tự nước tư bản chủ nghĩa đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội (theo quy luật tư nhiên. cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội . *. Về chính trị: Đặc đi m nổi bật của thời kỳ quáđộ lên Chủ nghĩa xã hội là những nhân tố của xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam, Con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam, Con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

Bình luận về tài liệu con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP