Cách resize hình ảnh bằng Microsoft Office Picture Manager

3 3,577 6
idom

idom Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,965 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 11:12

Cách resize hình ảnh bằng Microsoft Office Picture Manager CÁCH RISIZE ẢNH THEO KÍCH THƯỚC MONG MUỐNResize hình ảnh bằng phần mềm trong bộ Microsoft OfficeBước 1: Bạn hãy mở chương trình Microsoft Office Picture Manager bằng cách sau: - Start/ program/ Microsoft Office/ Microsoft Office Tool / Microsoft Office Picture Manager sẽ xuất hiện màn hình: Bước 2:- File/ Add Picture Shortcut/ chọn nơi chứa hình muốn resize.Ví dụ, mình chọn những hình này:Bước 3:Resize hình ảnh: bạn chọn một hay nhiều hình mà bạn muốn resize bằng cách nhấp chuột chọn hoặc kéo chọn.Xong thì bạn vào menu Picture/ Resize… thì sẽ xuất hiện Tool bên phía phải màn hình (trong viền đỏ)Tiếp theo bạn nhập kích thước như mong muốn vào ô Custom width x height(tương đương chiều rộng x chiều cao).Ví dụ: kích thước 800 x 600pxPx: viết tắt của từ pixel(điểm ảnh)Xong thì bạn hãy nhấp vào button OK, chọn File/ Save as…/ Chọn nơi chứa hình đã Resize.Nhấn Save.Hoàn thành . Office Picture Manager bằng cách sau: - Start/ program/ Microsoft Office/ Microsoft Office Tool / Microsoft Office Picture Manager sẽ xuất hiện màn hình: Bước. CÁCH RISIZE ẢNH THEO KÍCH THƯỚC MONG MUỐNResize hình ảnh bằng phần mềm trong bộ Microsoft OfficeBước 1: Bạn hãy mở chương trình Microsoft Office Picture
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách resize hình ảnh bằng Microsoft Office Picture Manager, Cách resize hình ảnh bằng Microsoft Office Picture Manager

Bình luận về tài liệu cach-resize-hinh-anh-bang-microsoft-office-picture-manager

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP