Tự học Word 2010 part 11 doc

10 211 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 21:21

   1973          Nam 1967  TP.HCM    1968         1969 96 Pasteur TP.HCM   Chn Start Mail Merge Mailings n Step by Step Mail Merge Wizard.  m ra mt ca s u. Ca s  di chuyn bng chun mt v i   c  thc hin merge mail cn phc, bng dn bn nhp ri nhn Next  a hp thoi, nu mun quay l nhPrevious. Trong mc Select document type n sn Letters. Chc 2 Trong mc Select sartting document  n sn Use the current document. Chn Next c 3 Trong mc Select recipients nhChn va m  Chn Sheet1, OK  hp tho loi b hoc nh mun ti. Nhn OK. Nhc 4. Trong mc Write your letter, nhn chn  t con tr text  v n mi c li, lt main document  Nhc 5,   i tip theo Nhc th 6. Chn Printu mui trc tiin, chn Edit indidual letters nu mun. Trong hp tho    chn t     c ch chn ti cho mt s i. b. Envelopes To nhMail Merge. Thc hi ph chn From letter  c1. c. Labels T      c hi   ph    n n From letter  c1. d. Catologes Tn kiu dc hi phn From letter n From letter  c1.  to m t ging vi  dng thanh Ribbon, bn s  truy c nhing h ng kic khi bt vic ng yu t ng h d th hi u. Nhng lnh bMailings trong b - Start Mail Mergem bu t n chn mt lo chn, to, hoc chnh si nhn. - Write & Insert Fields:   dng Rules  th hiu. - Preview Resultsnh vic xem ln, b s d m tra li m ng. - Finisht h a b dic gn t. Chương 6: Các phím tắt trong Word 1. t:  s dt. Gi s  m mt ch b s dng: a. nh  b. T h Nhii cho rng bt k s kt hp ca mt t hn vic thc thi mt l gt, v   c nh s t rt quan trng lo c ho p) n truy c h mt thit vTab, lng th n s dng Acces Key bn Alt rn tip mc mt chui tun t   Mi l        Microsoft Office   Quick Access Toolbar t Key Tipn mi ca h thng  gn quen thuc  c khi mun truy c dKey combinations (t hp  h thc hin mt l  i nh    c nhn   ng hi tt c  nh copy). T hi trong ng ging hc. 2. Duyt thanh Ribbon bp) Khi bn mut b tr  u khin thanh ng th n phi bt chu khin bn phi chuyn t ch  nhp liu sang ch  thc thi lnh bAltn s t nhi duyt khp thanh Ribbon. a.  Ngay khi bn nhAlt, bn s th, ho hi ch ra Key Tip ca tng Tab. Khi bn nh t m s hin th Key Tip cho tng ln ch thy mi ln mn phi nhn mt la chc khi thy nhi t tuy s dt bi bn phi ghi nh, mi th u hin th h. b.  Key Tip Insert nh  phiPage Layout  th  t cho SmartArt trong t cho Margins trong Tab Page Layout. Bn ch  thy c vi Key Tip ct. Nu bn l ch . l nhPrevious. Trong mc Select document type n sn Letters. Chc 2 Trong mc Select sartting document  n sn Use the current document. Chn Next c 3 . n mi c li, lt main document  Nhc 5,   i. b dic gn t. Chương 6: Các phím tắt trong Word 1. t:  s dt. Gi s  m mt ch b
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học Word 2010 part 11 doc, Tự học Word 2010 part 11 doc, Tự học Word 2010 part 11 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn