Giáo án toán lớp 5 tiết 1-35

72 5,185 29
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/72 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 16:57

Giáo án toán lớp 5 tiết 1-35 Tuần: Môn: toán (Tiết: 1 ) ôn tập : kháI niệm về phân số I. MC TIấU: Giỳp HS: * Kin thc: - Cng c khỏi nim ban u v phõn s; c, vit phõn s. - ễn tp cỏch vit thng, vit s t nhiờn di dng phõn s. II. DNG DY HC: Cỏc tm bỡa (giy) ct v hỡnh nh phn bi hc SGK th hin cỏc phõn s 100 40 ; 4 3 ; 10 5 ; 3 2 III. CC HOT NG DY - HC CH YU: Hoạt động dạy Hoạt động học GII THIU BI MI - GV gii thiu bi: lp 4, cỏc em ó c hc chng phõn s. Tit hc u tiờn ca chng trỡnh toỏn lp 5 chỳng ta s cựng nhau ễn tp: Khỏi nim v phõn s. - HS nghe GV gii thiu bi xỏc nh nhim v ca tit hc. DY - HC BI MI 2.1. Hng dn ụn tp khỏi nim ban u v phõn s: - GV treo ming bỡa th nht (biu din phõn s 3 2 ) v hi: ó tụ mu my phn bng giy ? - HS quan sỏt v tr li: ó tụ mu 3 2 bng giy. - GV yờu cu HS gii thớch. - HS nờu: Bng giy c chia thnh 3 phn bng nhau, ó tụ mu 2 phn nh th. Vy ó tụ mu 3 2 bng giy. GV cho HS c vit phõn s 3 2 . - HS vit v c: 3 2 c l hai phn ba. - GV tin hnh tng t vi cỏc hỡnh cũn li. - HS quan sỏt cỏc hỡnh, tỡm phõn s th hin phn c tụ mu ca mi hỡnh, sau ú c v vit cỏc phõn s ú. - GV vit lờn bng c bn phn s: 100 40 ; 4 3 ; 10 5 ; 3 2 . Sau ú yờu cu HS c. - HS c li cỏc phõn s trờn. 2.2. Hướng dẫn ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số: a) Viết thương hai số tự nhiên dưới dạng phân số: - GV viết lên bảng các phép chia sau 1 : 3; 4 : 10; 9 : 2. - GV nêu yêu cầu: Em hãy viết thương của các phép chia trên dưới dạng phân số. - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS cả lớp làm vào giấy nháp. ; 3 1 3:1 = ; 10 4 10:4 = 2 9 2:9 = - GV cho HS nhận xét bài bạn làm trên bảng. - HS đọc và nhận xét bài làm của bạn. - GV kết luận đúng/sai và sửa bài nếu sai. - GV hỏi: 3 1 có thể coi là thương của phép chia nào ? - HS: Phân số 3 1 có thể coi là thương của phép chia 1 : 3. - GV hỏi tương tự với hai phép chia còn lại. - HS lần lượt nêu: 10 4 là thương của phép chia 4 : 10 2 9 là thương của phép chia 9 : 2 - GV yêu cầu HS mở SGK và đọc Chú ý 1. - 1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm trong SGK. - GV hỏi thêm: Khi dùng phân số để viết kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 thì phân số đó có dạng như thế nào ? - HS nêu: Phân số chỉ kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có tử số là số bị chia và mẫu số là số chia của phép chia đó. b) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số: - HS viết lên bảng các số tự nhiên 5, 12, 2001, . và nêu yêu cầu: Hãy viết mỗi số tự nhiên trên thành phân số có mẫu số là 1. - Một số HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào giấy nháp. 1 5 5 = ; 1 12 12 = ; 1 2001 2001 = ; . - HS nhận xét bài làm của HS, sau đó hỏi: Khi muốn viết một số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1 ta làm như thế nào? - HS: Ta lấy tử số chính là số tự nhiên đó và mẫu số là 1. - GV hỏi HS khá, giỏi: Vì sao mỗi số tự nhiên có thể viết thành phân số có tử số chính là số đó và mẫu số là 1. Giải thích bằng ví dụ - HS nêu: Ví dụ: 1 5 5 = . Ta có 1 5 1:55 == - GV kết luận: Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. - GV nêu vấn đề: Hãy tìm cách viết 1 thành phân số. - Một số HS lên bảng viết phân số của mình. Ví dụ: 3 3 1 = ; 12 12 1 = ; 32 32 1 = ; … - GV hỏi: 1 có thể viết thành phân số như thế nào ? - HS nêu: 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. - GV có thể hỏi HS khá, giỏi: Em hãy giải thích vì sao 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. Giải thích bằng ví dụ. - HS nêu: Ví dụ: 3 3 1 = ; Ta có 13:3 3 3 == . Vậy 3 3 1 = . - GV nêu vấn đề: Hãy tìm cách viết 0 thành các phân số. - Một số HS lên bảng viết phân số của mình, HS cả lớp viết vào giấy nháp. Ví dụ: 5 0 0 = ; 15 0 0 = ; 352 0 0 = ; . - GV hỏi: 0 có thể viết thành phân số như thế nào ? - HS nêu: 0 có thể viết thành phấn số có tử bằng số 0 và mẫu số khác 0. 2.3. Luyện tập - Thực hành: Bài 1: GV cho HS làm miệng - HS trình bày, nhận xét. Bài 2: GV cho HS làm vào vở. - HS thực hiện bài 2 - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó cho điểm HS 5 3 5:3 = ; 100 75 100:75 = ; 17 9 17:9 = Bài 3: - GV tổ chức cho HS làm bài 3 tương tự như cách tổ chức làm Bài 2. - HS làm bài: 1 32 32 = ; 1 105 105 = ; 1 1000 1000 = Bài 4: - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 ý, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. a) 6 6 1 = b) 5 0 0 = - GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - HS nhận xét đúng/sai (nếu sai thì sửa lại cho đúng). CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học. - Dặn dò HS chuẩn bị bài: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số. BÀI TẬP HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP THÊM Điền chữ hoặc số thích hợp vào ô trống: 1) gp ba = : (với b là số tự nhiên khác ); 2) Vi mi s t nhiờn a, ta u cú ua a a = ; 3) = a a (Vi a l s t nhiờn khỏc 0); 4) a gp = 0 (Vi a l s t nhiờn khỏc ). Tun: Môn: toán (Tiết: 2 ) ôn tập : tính chất cơ bản của phân số I. MC TIấU: Giỳp HS: * Kin thc: - Nh li tớnh cht c bn ca phõn s. * K nng: - p dng tớnh cht c bn ca phõn s rỳt gn v quy ng mu s cỏc phõn s. - Biết rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số bằng nhiều cách. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra bài cũ: 1) Đọc các phân số sau: 85 57 , 100 92 , 27 63 2) Viết số thích hợp vào ô trống: 15 1 = , 12 0 = - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: Vừa rồi, chúng ta đã Ôn tập: Khái niệm về phân số. Tiết học hôm nay, cô cùng các em sẽ Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số. - HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học. 2.2. Hướng dẫn ôn tập tính chất cơ bản của phân số Ví dụ 1: - GV viết bài tập sau lên bảng: Viết số thích hợp vào ô trống 11 11 116 115 6 5 = × × = Sau đó, yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào ô trống. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Ví dụ: 24 20 46 45 6 5 = × × = - GV nhận xét bài làm của HS trên bảng, sau đó gọi một số HS dưới lớp đọc bài của mình. - GV hỏi: Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 ta được gì? - HS: Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số đã cho. Ví dụ 2: - GV viết bài tập sau lên bảng: Viết số thích hợp vào ô trống: 11 11:24 11:20 24 20 == - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Ví dụ: 6 5 4:24 4:20 24 20 == - GV nhận xét bài làm của HS trên bảng, sau đó gọi một số HS dưới lớp đọc bài của mình. - GV hỏi: Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được gì? - HS: Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số đã cho 2.3. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số a) Rút gọn phân số - GV hỏi: Thế nào là rút gọn phân số? - HS: Rút gọn phân số là tìm một phân số bằng phân số đã cho nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. - GV viết phân số 120 90 lên bảng và yêu cầu HS cả lớp rút gọn phân số trên. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Ví dụ về bài làm: 4 3 3:12 3:9 12 9 10:120 10:90 120 90 ==== hoặc 4 3 30:120 30:90 120 90 == ; . - GV hỏi: Khi rút gọn phân số ta phải chú ý điều gì? - HS: Ta phải rút gọn đến khi được phân số tối giản. - Yêu cầu HS đọc lại hai cách rút gọn của các bạn trên bảng và cho biết cách nào nhanh hơn. - HS: Cách lấy cả tử số và mẫu số của phân số 120 90 chia cho số 30 nhanh hơn. - GV nêu: Có nhiều cách để rút gọn phân số nhưng cách nhanh nhất là ta tìm được số lớn nhất mà tử số và mẫu số đều chia hết cho số đó. b) Quy đồng mẫu số: - GV hỏi: Thế nào là quy đồng mẫu số các phân số? - HS: Là làm cho các phân số đã cho có cùng mẫu số chung những vẫn bằng các phân số ban đầu. - GV viết các phân số 5 2 và 7 4 lên bảng yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số trên. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Chọn mẫu số chung (MSC) là 5 x 7 =35, ta có: 35 14 75 72 5 2 = × × = ; 35 20 57 54 7 4 = × × = - GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn làm trên lớp. - HS nhận xét. - GV yêu cầu HS nêu lại cách quy đồng mẫu số các phân số. - 1 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét. - GV viết tiếp các phân số 5 3 và 10 9 lên bảng, yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số trên. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Vì 10 : 2 = 5. Ta chọn MSC là 10, ta có: 10 6 25 23 5 3 = × × = ; giữ nguyên 10 9 - GV hỏi: Cách quy đồng mẫu số ở hai ví dụ trên có gì khác nhau? - HS: Ví dụ thứ nhất, MSC là tích mẫu số của hai phân số, ví dụ thứ hai MSC chính là mẫu số của một trong hai phân số. - GV nêu: Khi tìm MSC không nhất thiết các em phải tính tích của các mẫu số, nên chọn MSC là số nhỏ nhất cùng chia hết cho các mẫu số. 2.4. Luyện tập - Thực hành Bài 1 - HS thực hiện trên bảng con. - GV cùng HS chữa chung cả lớp. 5 3 5:25 5:15 25 15 == ; 3 2 9:27 9:18 27 18 == ; 16 9 4:64 4:36 64 36 == . Bài 2 - GV cho HS làm vào vở - HS làm bài, sau đó chữa bài cho nhau. • 3 2 và 8 5 . Chọn 3 x 8 = 24 là MSC ta có 24 16 83 82 3 2 = × × = ; 24 15 38 35 8 5 = × × = • 4 1 và 12 7 . Ta nhận thấy 12 : 4 = 3. Chọn 12 là MSC ta có: 12 3 34 31 4 1 = × × = . Giữ nguyên 12 7 • 6 5 và 8 3 . Ta nhận thấy 24 : 6 = 4; 24 : 8 = 3. Chọn 24 là MSC ta có: 24 20 46 45 6 5 = × × = ; 24 9 38 33 8 3 = × × = Bài 3 - GV cho HS tham gia “Trò chơi tìm bạn” - Đội A Đội B 100 40 30 12 5 2 == 35 20 21 12 7 4 == - GV gọi HS đọc các phân số bằng nhau mà mình tìm được và giải thích rõ vì sao chúng bằng nhau. - 1 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và kiểm tra bài. - GV nhận xét và cho điểm HS. CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV tổng kết giờ học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập: So sánh hai phân số. Tuần: 1 Môn: toán (Tiết: 3 ) ôn tập : so sánh hai phân số I. MC TIấU: Giỳp HS: * Kin thc: - Nh li cỏch so sỏnh hai phõn s cựng mu s, khỏc mu s. * K nng: - Bit sp xp cỏc phõn s theo th t t bộ n ln. II. CC HOT NG DY - HC CH YU: Hoạt động dạy Hoạt động học KIM TRA BI C - Kim tra bi c: 1) Rỳt gn cỏc phõn s sau: 36 18 , 90 45 , 48 12 2) Qui ng mu s cỏc phõn s sau: - 2 HS lờn bng lm bi, HS di lp theo dừi v nhn xột. 9 1 , 6 5 và 54 8 DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: Để sắp xếp được các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc ngược lại. Hôm nay, cả lớp sẽ cùng cô ôn lại bài: So sánh 2 phân số. - HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học. 2.2. Hướng dẫn ôn tập cách so sánh hai phân số a) So sánh hai phân số cùng mẫu số - GV viết lên bảng hai phân số sau: 7 2 và 7 5 , sau đó yêu cầu HS so sánh hai phân số trên. - HS so sánh và nêu: 7 5 7 2 < ; 7 2 7 5 > - GV hỏi: Khi so sánh các phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào? - HS: Khi so sánh các phân số cùng mẫu số, ta so sánh tử số của các phân số đó. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. b) So sánh các phân số khác mẫu số - GV viết lên bảng hai phân số 4 3 và 7 5 , sau đó yêu cầu HS so sánh hai phân số. - HS thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh. Quy đồng mẫu số hai phân số ta có: 28 21 74 73 4 3 = × × = ; 28 20 47 45 7 5 = × × = Vì 21 > 20 nên 7 5 4 3 28 20 28 21 >⇒> - GV nhận xét bài làm của HS và hỏi: Muốn so sánh các phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? - HS: Muốn so sánh các phân số khác mẫu ta quy đồng mẫu số các phân số đó, sau đó so sánh như với phân số cùng mẫu số. 2.3. Luyện tập – Thực hành Bài 1 - GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp. - HS làm bài, sau đó theo dõi bài chữa của bạn và tự kiểm tra bài của mình. Bài 2 - GV hỏi: Bài tập yêu cầu các em làm gì? - HS: Bài tập yêu cầu chúng ta xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. - GV hỏi: Muốn xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn, trước hết chúng ta phải làm gì? - Chúng ta cần so sánh các phân số với nhau. - GV yêu cầu HS làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần. Bi 2a) Xp: 18 17 9 8 6 5 << Bi 2b) 4 3 8 5 2 1 << - GV yờu cu HS gii thớch. - GV nhn xột v cho im HS. CNG C - DN Dề - GV tng kt tit hc, dn dũ HS chun b: ễn tp: So sỏnh hai phõn s (tt). Tuần: Môn: toán (Tiết: 4 ) ôn tập : so sánh hai phân số (tt) I. MC TIấU: Giỳp HS: * Kin thc: - So sỏnh phõn s vi n v. - So sỏnh hai phõn s cựng mu s, khỏc mu s. - So sỏnh hai phõn s cựng t s. * K nng: - Rốn tc so sỏnh cỏc phõn s nhanh, chớnh xỏc. II. CC HOT NG DY - HC CH YU: Hoạt động dạy Hoạt động học KIM TRA BI C - Kim tra bi c: 1) So sỏnh cỏc phõn s sau: 8 19 v 10 19 ; 40 25 v 15 25 2) 88 87 v 87 88 ; 3006 3005 v 3005 3006 - 2 HS lờn bng lm bi, HS di lp theo dừi v nhn xột. DY - HC BI MI [...]... ví dụ- HS nêu:Ví dụ: 1 5 5=. Ta có 1 5 1 :55 ==- GV kết luận: Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. 750 00 : 15 = 50 (quyển)Đáp số: 50 quyển. 25 x 2 = 50 (quyển)Đáp số: 50 quyển.- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp. - 1 HS nhận xét bài làm của bạn.Bài 2- GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp. - 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong... đọc bài toán 2. - 1 HS đọc thành tiếng đề bài trước lớp. HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.- GV hỏi: Bài toán thuộc dạng toán gì? - HS nêu: bài toán thuộc dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.- GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ và giải bài toán. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. ? Số bé:192 Số lớn:?Bài giảiTheo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3... Số lớn: ? mTheo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 5 + 7 = 12 (phần)Chiều rộng của mảnh vườn là:60 : 12 x 5 = 25 (m)Chiều dài của mảnh vườn là:60 – 25 = 35 (m)Diện tích của mảnh vườn là: 25 x 35 = 8 75 (m2)Diện tích lối đi là:8 75 : 25 = 35 (m2)Đáp số: Chiều rộng; 25m;Chiều dài: 35m; Lối đi: 35m2- GV gọi HS chữa bài của bạn trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.- Theo dõi bài... quả. Nhắc HS lựa chọn các cách so sánh quy đồng mẫu số để so sánh, quy đồng tử số để so sánh hay so sánh qua đơn vị sao cho thuận tiện, không nhất thiết - 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.a) So sánh 43 và 7 5 (có thể quy đồng mẫu số, hoặc quy đồng tử số để so sánh) Số bé là: 121 : 11 x 5 = 55 Số lớn là: 121 – 5 = 66Đáp số: Số bé: 55 ; Số lớn: 66- GV cho HS nhận xét... được gọi là bước “Tìm tỉ số”.- HS trình bày Bài giải như SGK vào vở.2.3. Luyện tập – Thực hànhBài 1 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp. - GV hỏi: Bài toán cho em biết gì? - Bài toán cho biết mua 5m vải thì hết 80000 đồng.- Bài toán hỏi gì? - Bài toán hỏi mua 7m vải đó thì hết bao nhiêu tiền.- GV hỏi: Theo em, nếu giá vải không đổi, số tiền mua vải gấp lên thì số vải... viết các phân số 5 2 và 74 lên bảng yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số trên.- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp.Chọn mẫu số chung (MSC) l 5 x 7 = 35, ta cú: 35 14 75 72 5 2=ìì=; 35 20 57 54 74=ìì=- GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn làm trên lớp. - HS nhận xét.- GV yêu cầu HS nêu lại cách quy đồng mẫu số các phân số.- 1 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và... Môn: toán (Tiết: 2 )ôn tập : tính chất cơ bản của phân sốI. MC TIấU:Giỳp HS:* Kin thc: - Nh lại tính chất cơ bản của phân số.* Kĩ nẵng: - Áp dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. - GV yêu cầu HS đọc đề bài.- GV yêu cầu HS làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.a) 4332 25 533610 59 6 5 109=ììììì=ìì=ìb) 35 87 355 452 321 25 2062120 25 62021: 25 6=ìììììì=ìì=ì=c)... chữ nhật là: 15 : 1 = 15 (m)Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là: 15 + 15 = 30 9m)Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là: ( 15 + 30) x 2 = 90 (m)Đáp số: 90mBài 3Tóm tắt100km : 12l 50 km : l ?Bài giải100km gấp 50 km số lần là:100 : 50 = 2 (km)Đi 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:12 : 2 = 6 (l)Đáp số: 6l- GV nhận xét và cho điểm HS.Bài 4- GV gọi 1 HS đọc đề bài toán trước lớp. - 1 HS đọc... chữa của bạn và đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.CỦNG CỐ - DẶN DÒ- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập và bổ sung về giải toán. KÕ hoạch dạy học Tuần: Môn: toán (Tiết: 16 )ôn tập và bổ sung về giảI toán I. MC TIấU:Giỳp HS:- Lm quen với bài toán quan hệ tie lệ.- Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:Bảng số trong ví dụ 1 viết... của tiết học.2.2. Hướng dẫn luyện tậpBài 1- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc thành tiếng trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài.- GV yêu cầu HS làm bài. (Nhắc HS chọn cách làm sao cho phân số thập phân tìm được là phân số bé nhất có thể).- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp lm bi vo v bi tp.1027:707:147014==100444 25 411 25 11=ìì=100 25 3:3003: 75 300 75 ==100046 250 0223 50 023=ìì=- . 32 25 533 610 59 6 5 10 9 = ììì ìì = ì ì =ì b) 35 8 7 355 452 3 21 25 206 21 20 25 6 20 21 : 25 6 = ììì ììì = ì ì =ì= c) 16 57 72 85 57 1440 5 14 7 40 = ì. c v lm bi vo v. - 1 HS lờn bng lm bi. 10 55 52 51 1 2 11 = ì ì = 100 3 75 254 251 5 4 15 = ì ì = 10 62 25 231 5 31 = ì ì = - GV cha bi v cho im HS. Bi 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 5 tiết 1-35, Giáo án toán lớp 5 tiết 1-35, Giáo án toán lớp 5 tiết 1-35

Bình luận về tài liệu giao-an-toan-lop-5-tiet-1-35

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP