Phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

3 1,074 16
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 11:53

Phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường Phụ lục 01 PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CNTT ngày tháng năm 2009 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin) Xin lưu ý - Khi trả lời đối với những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, xin chọn câu trả lời thích hợp bằng cách đánh dấu X vào ô  hoặc  tương ứng. Trong đó ký hiệu  chỉ chọn một trong các câu trả lời; ký hiệu  có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời. Trong trường hợp có câu hỏi về số lượng, diễn giải thêm đề nghị ghi thêm các thông tin trả lời. Thông tin chung Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại FAX Email Website Người liên hệ Địa chỉ Điện thoại Email Thời gian thực hiện khảo sát NỘI DUNG KHẢO SÁT A. ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH I. Ứng dụng hệ thống thư điện tử 1. Đơn vị đã có quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử chưa? x Không  Có 2. Tổng số cán bộ, công chức đã được cấp hộp thư điện tử . 3. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử .10% 4. Ước lượng tỷ lệ % văn bản được trao đổi qua hệ thống thư điện tử 10% II. Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành 1. Đơn vị đã được trang bị hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành chưa? x Không (chuyển xuống III)  Có (tiếp câu 2) 2. Đơn vị đã sử dụng để quản lý văn bản đi /đến  Không  Có 3. Đơn vị đã sử dụng để quản lý hồ sơ công việc  Không  Có 4. Đơn vị đã sử dụng để điều hành  Không  Có III. Một số kết quả ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành - Tỷ lệ gửi các loại văn bản dưới dạng điện tử (qua hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành .) so với gửi dưới dạng giấy như cách truyền thống 1. Lịch công tác % 1 2. Giấy mời họp % 3. Tài liệu phục vụ cuộc họp 5% 4. Những công văn gửi để báo cáo 5% 5. Những loại văn bản khác (quét và gửi qua thư điện tử) 5% - Thực hiện họp giao ban với các đơn vị trực thuộc trên môi trường mạng 1. Tổng số cuộc họp trong tháng . 2. Tỷ lệ số cuộc họp qua mạng trong tháng .% - Đưa thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 1. Tổng số bản tin chỉ đạo, điều hành (kết luận cuộc họp, ý kiến chỉ đạo, .) được đưa lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 2. Tỷ lệ số bản tin chỉ đạo, điều hành (kết luận cuộc họp, ý kiến chỉ đạo, .) được đưa lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử .% B. ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP 1. Đã ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ một cửa? x Không  Có 2. Đã có trang/cổng thông tin điện tử chưa? x Không (chuyển xuống C)  Có (tiếp câu 3) 3. Tần xuất cập nhật thông tin cho trang/cổng thông tin điện tử lần/ 4. Đã có dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên trang/cổng thông tin điện tử  Không  Có (tiếp câu 5) 5. Số dịch vụ công trực tuyến mức 1: . 6. Số dịch vụ công trực tuyến mức 2: . 7. Số dịch vụ công trực tuyến mức 3: . C. HẠ TẦNG CHO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Tỷ lệ số máy tính trên tổng số cán bộ .500/1500 . 2. Cơ quan có mạng LAN chưa?  Không x Có 3. Có kết nối internet không?  Không x Có 4. Tỷ lệ số máy tính có kết nối internet .% 5. Hiện trạng tốc độ đường truyền Internet tại cơ quan: x Đã phục vụ được công tác chuyên môn (tra cứu TT, gửi dữ liệu, …)  Không đáp ứng được công tác chuyên môn  Nhu cầu về tốc độ đường truyền . 6. Số lượng máy chủ: 10 . 7. Đã có hệ thống lưu trữ riêng (SAN) chưa? x Không  Có D. NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT: . 2. Tổng số cán bộ CNTT kiêm nhiệm thêm công việc khác: 5 . 2 3. Tổng số cán bộ khác kiêm nhiệm thêm công việc của cán bộ CNTT: 10 . 4. Số cán bộ có trình độ trên đại học về CNTT  Tiến sĩ: .  Thạc sĩ: .  Khác: . 5. Số cán bộ có trình độ ĐH CNTT:10 . 6. Số cán bộ có trình độ CĐ CNTT: 50 . 7. Số cán bộ sử dụng ứng dụng CNTT - Số cán bộ có trình độ cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu: . - Số cán bộ có khả năng về các phần mềm bản đồ, GIS: . - Số cán bộ có khả năng phát triển phần mềm: . - Số cán bộ có khả năng quản trị hệ thống mạng: . - Số cán bộ đã qua các lớp bồi dưỡng về CNTT: . - Số cán bộ có bằng lập trình, quản trị mạng cấp quốc tế: . 8. Thu nhập trung bình của cán bộ, viên chức CNTT: - Phần mềm……………………………/ tháng - Quản lý mạng:………………………./ tháng - Xây dựng cơ sở dữ liệu……5.000.000đ/ tháng - ………………………………………./ tháng - ………………………………………./ tháng - ………………………………………./ tháng - ………………………………………./ tháng Hà nội, ngày tháng năm 2009 Tổ chức, đơn vị lập báo cáo (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 3 . Phụ lục 01 PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết. tử............................10% II. Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành 1. Đơn vị đã được trang bị hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành chưa?
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường, Phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường, Phiếu điều tra, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Bình luận về tài liệu phieu-dieu-tra-khao-sat-hien-trang-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP