Điều khoản tham chiếu về Đào tạo kỹ năng quảng bá và quản trị website cho cán bộ

7 146 0
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,934 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 11:53

Điều khoản tham chiếu về Đào tạo kỹ năng quảng bá và quản trị website cho cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre Ban quản lý Chương trình FSPS II Số 87 đường 30/04, Phường 3, Tp.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam Điện thoại: 0913658116/ 0753.823453/0753.839325 E-mail: ngatsbentre@yahoo.com Bà Trần Thị Thu Nga, Giám đốc FSPS II tỉnh Bến Tre ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) về Đào tạo kỹ năng quảng bá và quản trị website cho cán bộ (1 lớp/20 cán bộ/3 ngày). Mã số tham chiếu: DARD/FSPS II /STOFA/2011/4.4.2 1. BỐI CẢNH Chương trình hỗ trợ Ngành Thuỷ sản tỉnh Bến Tre giai đọan 2 được triển khai từ tháng 12 năm 2006 cho đến tháng 12 năm 2010 và trong giai đoạn kéo dài 2011- 20012, có mục tiêu phát triển như sau : Các bộ phận dân cư nghèo ở nông thôn tham gia hoạt động nghề cá được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế bền vững của ngành thủy sản. Chương trình hỗ trợ Ngành Thuỷ sản tỉnh Bến Tre giai đọan 2 bao gồm 4 hợp phần: 1. Tăng cường Quản lý hành chính thủy sản (STOFA) 2. Tăng cường Quản lý Khai thác thủy sản (SCAFI) 3. Phát triển Nuôi trồng thủy sản bền vững (SUDA) 4. Tăng cường Năng lực sau thu hoạch và tiếp thị (POSMA) Mục tiêu và các kết quả đầu ra Hợp phần STOFA của Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre - Mục tiêu trước mắt: Xây dựng năng lực tổ chức trong hệ thống hành chính qua việc thực hiện chiến lược phát triển và quản lý nguồn nhân lực của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần tăng cường năng lực quản lý hành chính ngành thủy sản. - Các kết quả đầu ra: Đầu ra 1: Năng lực hành chính ngành thủy sản Bến Tre được củng cố để xây dựng các chính sách, kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 1 Phụ lục 1 Đầu ra 2: Hệ thống hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre được đổi mới và thích nghi với các yêu cầu về triển khai chính sách và kế hoạch phát triển của ngành Đầu ra 3: Nền tảng nguồn nhân lực trong hoạch định chính sách, lập kế hoạch, nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng và cho công tác khuyến ngư được đổi mới và thích ứng nhằm tăng khả năng áp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc. Đầu ra 4: Hệ thống thông tin quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre được đổi mới và phát triển, đáp ứng các yêu cầu về quản lý ngành một cách có tri thức và nâng cao khả năng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tính cấp thiết : Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, chi phí cho các thiết bị phần cứng, phần mềm và các dịch vụ thông tin ngày càng hạ thấp đã giúp cho hầu hết các tầng lớn dân cư có thể tiếp cận được với các dịch vụ công nghệ thông tin. Trong bối cảnh đó, việc cung cấp thông tin qua Website ngày càng được coi trọng. Các doanh nghiệp đã sử dụng Website để quảng bá thông tin về sản phẩm cũng như các thông tin của tổ chức, qua đó xây dựng được những thương hiệu mạnh và tăng doanh số bán hàng. Tại Việt Nam, website cũng ngày càng được mở rộng, hàng ngày có nhiều trang web ra đời. Rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã bỏ ra công sức và chi phí khá lớn để xây dựng website cho đơn vị mà hình ảnh của đơn vị vẫn chưa được mọi người biết đến. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức về quảng bá và quản trị website cho cán bộ các đơn vị là rất cần thiết. 2. NHÓM ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA HỌC Thông tin chính về các học viên: • Dự kiến số lượng học viên: 1 lớp/3 ngày/20 cán bộ. • Đối tượng: cán bộ Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. • Độ tuổi: Độ tuổi từ 25- 50. • Giới tính: 80% nam; 20% nữ • Trình độ : tốt nghiệp trung cấp trở lên. 3. MỤC TIÊU CHUNG CỦA KHOÁ HỌC - Cán bộ phục vụ công tác quảng bá và quản trị website có thể vận dụng thành thạo kỹ năng được đào tạo trong công việc hàng ngày đạt hiệu quả thiết thực. - Nâng cao năng lực và trình độ về kỹ năng quảng bá và quản trị website trên nền Joomla cho các cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Bến Tre. 4. CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO/HỌC TẬP 2 Kết thúc khoá học, học viên sẽ có tiến bộ về: Các mục tiêu học tập Kiến thức về - Những kiến thức cơ bản về website và các thành phần trên website; hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla. - Những nội dung cơ bản về quản trị website trên nền Joomla và phương thức thực hiện. Cách đăng nhập Quản trị người dùng Quản trị chuyên mục Quản trị tin tức Viết tin mới (cập nhật bài viết cho website) Upload file lên máy chủ Tạo liên kết 2 bên (trái & phải), tạo Menu, modun cho website. - Trao đổi liên kết để quảng bá rộng rãi hình ảnh website trên mạng Internet - Phần đào tạo và thực hành quảng bá website: các phương pháp và cách thức thực hiện quảng bá website. Kỹ năng về - Quản trị website trên nền Joomla. - Kỹ năng quảng bá trang web. Thái độ về Các học viên có thể tiếp nhận vai trò, trách nhiệm mới và thể hiện sự tận tuỵ với công việc. 5. CÁC CHỦ ĐỀ CỦA KHÓA HỌC - Giảng viên có thể đề xuất và hòan chỉnh các chủ đề của khóa đào tạo. - Giảng viên được yêu cầu phải chuẩn bị đề cương phù hợp cho khóa đào tạo, bao gồm cả các học phần và nội dung cho từng phần bài giảng. - Nội dung có thể như sau (nhà tư vấn có thể đề xuất thêm các chủ đề phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động):  Giới thiệu những kiến thức cơ bản về website, các thành phần trên website và một số tính năng áp dụng website hiện hành.  Những nội dung cơ bản về quản trị website và phương thức thực hiện.  Những nội dung cơ bản về quảng bá website và phương pháp và cách thức thực hiện quảng bá website.  Phương thức truyền thông trực tuyến những nội dung có liên quan trên website của các cơ quan Nhà nước.  Kỹ năng viết bài, thẩm định, đăng tin trên website; 3  Phương thức cập nhật thông tin, lưu trữ, thiết kế giao diện, phục hồi dữ liệu website;  Phương thức kiểm soát số lượng truy cập, số trang truy cập, thu thập ý kiến người truy cập  Các bài kiểm tra và đánh giá (phiếu đánh giá khóa học).  Tổng kết lớp đào tạo. 6. PHƯƠNG PHÁP - Giảng viên sẽ đề xuất và xây dựng hòan chỉnh giáo trình đào tạo chi tiết cho khóa học và phương pháp giảng dạy được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/Ban quản lý Chương trình FSPS II Bến Tre đồng ý phê duyệt trước khi bắt đầu khóa đào tạo. Các phương pháp/hình thức có thể bao gồm: - Các bài trình bày và bài giảng lý thuyết. - Các thảo luận nhóm, giải đáp thắc mắc của học viên. - Bài tập tình huống, các ví dụ và bài tập thực hành. 7. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU Tất cả các tài liệu đào tạo được chuẩn bị bằng tiếng Việt. Giảng viên phải chuẩn bị đề cương bài giảng phù hợp, các tài liệu dùng cho khóa đào tạo và tiến hành giảng dạy. Tất cả các tài liệu đào tạo cần thiết, như các tài liệu viết (tập tài liệu đào tạo bao gồm đầy đủ các thông tin cơ bản, tài liệu in phát học viên, các bài tập tình huống, bài kiểm tra,….), và tài liệu nghe nhìn (bài trình bày trên bản chiếu Powerpoint, phim, ảnh,…) cần cung cấp đầy đủ cho học viên. Giảng viên sẽ phải thực hiện một báo cáo tổng kết hoạt động, trong đó báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động đào tạo đã thực hiện, kèm theo tất cả các tài liệu được xây dựng cho khóa học, bao gồm cả phiếu đánh giá của học viên về khóa học (câu hỏi đánh giá cuối khóa học). 8. CÁC HOẠT ĐỘNG Các hoạt động sẽ bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở: - Thống nhất về kế hoạch công việc và phương pháp luận, xác định các yêu cầu của khóa đào tạo và xây dựng chương trình cũng như nội dung đào tạo phù hợp. - Nghiên cứu và xác định các tài liệu phù hợp nhất có thể sử dụng cho khóa đào tạo. - Xây dựng đề cương và tài liệu đào tạo phù hợp, bao gồm các tài liệu phát học viên, bài trình bày trên bản chiếu PowerPoint, các tài liệu thực hành cho mỗi phần bài giảng và cả câu hỏi đánh giá của học viên về khóa học. - Chuẩn bị bài kiểm tra cho khóa đào tạo, và câu hỏi đánh giá để học viên cho ý kiến về chương trình đào tạo. - Chuẩn bị cho khóa đào tạo. - Tiến hành khóa đào tạo. 4 - Báo cáo tổng kết lớp đào tạo, bao gồm tổng kết các đánh giá của học viên, nội dung khóa học, bài học kinh nghiệm và các khuyến nghị đối với các khóa đào tạo tiếp theo. 9. NHÂN LỰC Giảng viên yêu cầu phải có kinh nghiệm và trình độ sau: - Chuyên gia tư vấn cần có trình độ chuyên môn : tốt nghiệp Đại học trở lên về chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị mạng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. - Phải có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên về lĩnh vực chuyên môn tư vấn, có kiến thức và kinh nghiệm triển khai các hoạt động liên quan về đào tạo các kỹ năng có liên quan cho cán bộ công chức nhà nước là một lợi thế. 10. THỜI GIAN - Họat động sẽ được triển khai ngay sau khi hợp đồng giảng dạy được 2 bên ký kết và cần được thực hiện càng sớm càng tốt trong quý 2/2011. - Việc xây dựng tài liệu đào tạo, thực hiện khóa đào tạo và các báo cáo có liên quan không vượt quá 1/2 tháng tư vấn. - 1 lớp đào tạo/ 20 học viên/3 ngày. - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/BQL Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre sẽ cử cán bộ tham gia điều phối hoạt động. Cán bộ này sẽ được tham khảo ý kiến trong tất cả các công việc liên quan. 11. ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO - Giảng viên không cần viết báo cáo tiến độ, tuy nhiên cần có thông tin đầy đủ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/BQL Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre về tiến độ trong quá trình chuẩn bị tài liệu và chương trình đào tạo. Lãnh đạo Sở/BQL Chương trình cần có sự thống nhất và đồng ý với Giảng viên về nội dung và phương thức tổ chức đào tạo trước khi bắt đầu khóa học. - Lập phiếu đánh giá khóa tập huấn sau khi kết thúc lớp tập huấn nằm xác định được học viên đã nắm bắt được thông tin cần truyền đạt và thái độ của học viên với khóa tập huấn. - Lớp đào tạo sẽ cần 2 mẫu đánh giá như liệt kê dưới đây. Kết quả của các đánh giá này sẽ được sử dụng để hoàn chỉnh lại phương pháp và cách tiếp cận cho các hoạt động đào tạo kế tiếp. Đánh giá mức độ phản hồi: học viên nghĩ hay cảm thấy thế nào về khóa đào tạo. Đánh giá mức độ hiệu quả: học viên đã học được gì sau khi tham gia khóa học. - Sau khi giảng viên nộp dự thảo báo cáo tổng kết khóa học (bằng tiếng Việt theo mẫu đề cương báo cáo được 2 bên thống nhất), kèm theo tất cả các tài liệu đào tạo đã được xây dựng. Báo cáo cần bao gồm phiếu đánh giá giảng viên/học viên, tóm tắt các ý kiến phản hồi của học viên, các trở ngại/vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của các vấn đề đó, 5 và các đề xuất cho việc nâng cao chất lượng các khóa học tương tự trong tương lai. Sở/BQL Chương trình sẽ có ý kiến phản hồi trong vòng 7 ngày. - Sau khi hoàn thành báo cáo tổng kết chính thức, giảng viên phải nộp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/BQL Chương trình 02 bản gồm cả bản in và bản điện tử (Microsoft Word/Excel hoặc một chương trình khác theo yêu cầu cụ thể của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/BQL Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre) trong vòng 7 ngày kế tiếp. - Giảng viên có thế sẽ viết dự thảo báo cáo tổng kết đồng thời trong quá trình thực hiện khóa đào tạo. - Tất cả các tài liệu và dữ liệu được thu thập và xây dựng lên trong quá trình giảng dạy đều là tài sản chung của Chương trình và chỉ được phép sao chép, sử dụng khi được sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/BQL Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre. Trong trường hợp tài liệu được xuất bản thì tên của Giảng viên sẽ được đề trong tài liệu. 12. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO - Khóa đào tạo sẽ tổ chức tại tỉnh Bến Tre. 13. TRÁCH NHIỆM/CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 13.1. Các đầu vào do Sở/BQL Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre cung cấp - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/BQL Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các bên có liên quan. Đồng thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và thanh toán chi phí cho công tác tư vấn sẽ được đề cập trong hồ sơ thầu của Nhà tư vấn. - Cung cấp cho Nhà tư vấn tất cả các tài liệu, văn bản có liên quan đến việc tố chức thực hiện hoạt động tư vấn. - Hỗ trợ và giúp đỡ nhà tư vấn thông hiểu về các qui định của DANIDA theo Sổ tay Quản lý Tài chính và Mua sắm điều chỉnh lần 3 có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2010 và hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam-Bản cập nhật năm 2009 (theo yêu cầu của Tư vấn). - Cử cán bộ phối hợp và hỗ trợ tổ chức lớp đào tạo. - Tổ chức công tác hậu cần (gởi giấy mời đại biểu, bố trí địa điểm cho lớp học, …). - Thanh tóan các khỏan chi phí đào tạo và phục vụ đào tạo (in sao tài liệu học tập, tổ chức trà nước cho và học viên .). - BQL Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre sẽ đánh giá và cho điểm việc thực hiện công tác tư vấn theo biểu mẫu về đánh giá tư vấn. Việc thanh toán toàn bộ chi phí tư vấn sẽ phụ thuộc vào số điểm Nhà tư vấn nhận được, tối thiểu điểm trung bình phải đạt 6.0 theo biểu mẫu đánh giá về đánh giá tư vấn. - Sơ yếu lý lịch của chuyên gia tư vấn có được lưu lại trong hồ sơ tư vấn của BQL Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre hay không sẽ phụ thuộc vào điểm số chuyên gia tư vấn đạt được, ít nhất là 7.0 trở lên theo thang điểm bảng đánh giá. 6 - Cán bộ là thành viên BQL Chương trình FSPS II tỉnh Bến Tre phụ trách hợp phần có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Tư vấn trong quá trình thực hiện hoạt động theo yêu cầu của bản tham chiếu và thực hiện công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động có liên quan. - Kế toán Chương trình chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục thu chi tài chính và thanh quyết toán hoạt động theo quy định của Chương trình. 13.2. Đầu vào của Nhà tư vấn: Trong suốt thời gian hợp đồng tư vấn, Nhà tư vấn: 1. Chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật. 2. Chịu trách nhiệm dân sự nghề nghiệp và tự mua bảo hiểm y tế, đi lại, tai nạn trong toàn bộ thời gian tiến hành hoạt động tư vấn. 3. Đóng thuế cho tất cả các khoản thu nhập theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam (đóng thuế thu nhập cá nhân nếu là tư vấn độc lập hoặc trả thuế VAT nếu là công ty theo quy định của pháp luật hiện hành). 4. Chịu trách nhiệm về phương tiện đi lại và các chi phí này phải được dự trù trong hồ sơ dự thầu trong phần chi phí có thể được hoàn trả theo qui định của Chương trình. 5. Lập dự trù kinh phí cho việc dịch tài liệu, in ấn và phô tô tài liệu trong quá trình tư vấn (nếu có yêu cầu) kể cả chi phí kiểm toán cho hợp đồng trên 250 triệu VNĐ. Các chi phí này cần được tính toán trong hồ sơ dự thầu và đưa vào mục các khoản chi phí có thể được hoàn trả theo qui định của Chương trình. 6. Tự thu xếp máy tính xách tay và các phương tiện, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong thời gian tiến hành hoạt động tư vấn. 7. Dự trù kinh phí cho việc kiểm tra và cấp chứng nhận cho học viên cuối khóa học (nếu có). Chi phí này cũng cần được tính toán trong hồ sơ dự thầu và đưa vào mục các khoản chi phí có thể được hoàn trả theo qui định của Chương trình. Ghi chú : Nhà Tư vấn cần tham khảo và nghiên cứu kỹ tất cả các tài liệu và các hướng dẫn, quy định của Chương trình có liên quan để thực hiện đầy đủ hồ sơ dự thầu, hoàn chỉnh hợp đồng (nếu được thông báo trúng thầu), triển khai thực hiện công việc theo yêu cầu và thanh quyết toán hoạt động theo quy định của Chương trình. Xin vui lòng truy cập tại Website của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn : http://www.agroviet.gov.vn hoặc Website của Sở NN và PTNT tỉnh Bến Tre: http://www.sonongnghiep.bentre.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp BQL Chương trình để được hướng dẫn cụ thể. PHÊ DUYỆT CỦA BGĐ CHƯƠNG TRÌNH 7 . tỉnh Bến Tre ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) về Đào tạo kỹ năng quảng bá và quản trị website cho cán bộ (1 lớp/20 cán bộ/ 3 ngày). Mã số tham chiếu: DARD/FSPS. phương pháp và cách thức thực hiện quảng bá website. Kỹ năng về - Quản trị website trên nền Joomla. - Kỹ năng quảng bá trang web. Thái độ về Các học
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều khoản tham chiếu về Đào tạo kỹ năng quảng bá và quản trị website cho cán bộ, Điều khoản tham chiếu về Đào tạo kỹ năng quảng bá và quản trị website cho cán bộ, Điều khoản tham chiếu về Đào tạo kỹ năng quảng bá và quản trị website cho cán bộ

Bình luận về tài liệu dieu-khoan-tham-chieu-ve-dao-tao-ky-nang-quang-ba-va-quan-tri-website-cho-can-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP