Các sai lầm hay mắc phải của một nhà đầu tư nhỏ potx

61 383 2
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 00:20

. Viết ra những sai lầm của mình cũng là một cách chia sẻ và rút kinh nghiệm. Theo bảng liệt kê, tôi đã phạm phải khoảng 80 loại sai lầm. Tôi sẽ viết ra dần những sai lầm của mình. 1 người cũ. Nhưng bản chất của các nhà đầu cơ, đầu tư hầu như không thay đổi theo thời gian (bản chất con người mà - khó thay đổi lắm) nên quá trình vận hành của thị trường là một sự lặp lại. Tuy. rằng dù một cổ phiếu có tốt đến mấy thì nhà đầu tư vẫn nên có thời điểm để vào - ra khỏi nó một cách hợp lý. 2/60 www.ebook4u.vn Tôi chỉ là một người hưu trí bình thường, nhưng nếu đầu tư theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Các sai lầm hay mắc phải của một nhà đầu tư nhỏ potx, Các sai lầm hay mắc phải của một nhà đầu tư nhỏ potx, Các sai lầm hay mắc phải của một nhà đầu tư nhỏ potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn