Đề tài " Văn hóa giao tiếp của doanh nhân mexico " ppt

12 1,036 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 15:20

GVHD: Nguyễn Thị Nhung GVHD: Nguyễn Thị Nhung [...]...Thiết lập một cột mốc thời gian Người Mexico có chiều hướng mặc cả Dù thế nào thì phải dành Dù thế nào thì phải dành thời gian suy nghĩ những thời gian suy nghĩ những đề nghị của đối tác đề nghị của đối tác Chiếc bút Chiếc bút 1chai rượu 1chai rượu Chiếc đồng hồ để bàn Chiếc đồng hồ để bàn . Nhung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài " Văn hóa giao tiếp của doanh nhân mexico " ppt, Đề tài " Văn hóa giao tiếp của doanh nhân mexico " ppt, Đề tài " Văn hóa giao tiếp của doanh nhân mexico " ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn