nghiên cứu nguyên lý hoạt động của máy đo đa năng gmdss test box_có bản vẽ chi tiết

55 1,354 1

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 22:29

. LỜI NÓI ĐẦU Thông tin liên lạc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nó có mặt trong mọi hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Thông tin liên lạc có trong mọi ngành như: Ngành hàng không , ngành hàng hải,ngành kinh tế…Cũng như trong mọi lĩnh vực khác thông tin liên lạc hàng hải cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe như chính xác,nhanh chóng, kịp thời và các trang thiết bị cũng phải phù hợp với chi phí kinh tế. Các tổ chức viên thong quốc tế đã có những qui định và điều khoản cụ thể trong thong tin liên lạc hàng hải:Các tàu,các đài bờ…trang bị hệ thống thông tin liên lạc hàng hải phải trang bị các thiết bị tối thiểu để đảm bảo thông tin liên lạc. Vì thế các thiết bị thu phát phải có các thông số kỹ thuật như : công suất , độ nhạy…có độ chính xác cao. Chính vì thế việc đo đạc và cho được kết quả tương đối chính xác về một số chỉ tiêu kỹ thuật là hết sức quan trọng và cần thiết. Xuất phát từ lí do đó mà em đã mạnh dạn nhận đề tài “Nghiên cứu nguyên hoạt động của máy đo đa năng GMDSS TEST BOX”. Đề tài của em được chia làm 3 chương như sau: Chương I: Những qui định về trang thiết bị thông tin trên tàu trong hệ thống GMDSS. Chương II: Cơ sở thuyết đo lường Chương III: Đi sâu nghiên cứu nguyên hoạt động của thiết bị đo GMDSS TEST BOX. Tuy nhiên,trong quá trình làm đề tài do thời gian và vốn kiến thức bản thân có hạn nên đề tài của em không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. Em rất mong được thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để đề tài của em được hoàn thiện hơn nữa. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo trong khoa Điện- Điện tử tàu biển về sự quan tâm và những kiến thức quí báu mà em đã tiếp thu được trong suốt những năm qua. Trong thời gian làm đề tài em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong tổ bộ môn Điện tử viễn thông , đặc biệt là thầy giáo Th.S Nguyễn Ngọc Sơn, người đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Hải phòng: ngày 14 tháng 02 năm 2010 Sinh viên:Nguyễn Viết Công 1 MỤC LỤC Chương I:Những qui định về trang thiết bị thông tin trên tàu trong hệ thống GMDSS. 1.1.Các trang thiếtt bị thông tin VTĐ trong hệ thống GMDSS trang bị cho các tàu biển 1.2.Các thiết bị kiểm tra chuyên dụng trong thông tin hàng hải. Chương II: Cơ sở thuyết đo lường và nguyênhoạt động của thiết bị thu phát. 2.1. Cơ sở thuyết đo lường. 2.1.1. Phương pháp đo công suất. 2.1.2. Phưong pháp đo tần số. 2.1.3. Phương pháp đo độ lệch pha 2.2. Đo tín hiệu điều chế và phân tích phổ tín hiệu. ChươngIII: Đi sâu nghiên cứu nguyên hoạt động của thiết bị đo GMDSS TEST BOX. 3.1. Thu và phát trên kênh DISTRESS. 3.2.Đo độ lệch trên kênh 6. 3.3.Đo công suất VHF. 3.4.Đo tần số từ 0,4 ÷ 475Mhz. 3.5.Đo tần số,dữ liệu và mức tín hiệu của EPIRB. 3.6.Phát bức điện của Navtex. 3.7.Chức năng test AIS. Chương I : Những qui định về trang thiết bị thông tin trên tàu trong hệ thống GMDSS. 2 1.1. Các trang thiết bị thông tin VTĐ trong hệ thống GMDSS trang bị cho các tàu biển -Năm 1988 thì hệ thống an toàn và cưu nạn hàng hải toàn cầu đã được thong qua,gọi tắt là GMDSS. - GMDSS : Global Maritime Distress and Safety System. - Hệ thống GMDSS do IMO đè xướng và phát triển. -Có sự hợp tác của nhiều tổ chức quốc tế khác,như : ITU,INMARSAT,COMPAS-SARSAT… -GMDSS bắt đầu có hiệu lực (từng phần) 1/2/1992 -GMDSS bắt đầu có hiệu lực (đầy đủ) 1/2/1999 a/ Qui định chung cho tất cả các tàu hoạt động trên biển (không phụ thuộc vào vùng biển mà tàu hoạt động). - Mỗi một tàu hoạt động trên biển bắt buộc phải được trang bị các that bị sau đây trong hệ thống GMDSS mà không phụ thuộc vào vùng biển mà tầu hoạt động: + Máy thu phát VHF : - Có khả năng thu phát và trực canh liên tục bằng DSC trên kênh 70. - Có các tần số của kênh thoại156.8Mhz kênh 16). Thiếthu phát D phát VHF SC trên kênh 70 có thể là độc lập hoặc kết hợp với that bị thu thoại. + Thiết bị phản xạ Radar –Radar transponder hoạt động trên tần số 9GHz phục vụ cho tìm kiếm và cứu nạn – SART. + Thiết bị thu nhận thông tin an toàn hàng hải MSI : Máy thu NAVTEX nếu tàu hoạt động trong vùng biển có dịch vụ NAVTEX quốc tế.Nếu tàu hoạt động ở các vùng biển không có dịch vụ NAVTEX quốc tế, thì phải được trang bị them một máy thu gọi nhóm tăng cường EGC. + Phao định vị vô tuyến qua vệ tinh :Có khả năng phát báo động cấp cứu qua vệ tinh quĩ dạo cực hoạt động trên tần số 406Mhz. Hoặc nếu tàu chỉ hoạt động ở vùng bao phủ của vệ tinh INMARSAT, thì EPIRB vệ tinh phải có khả năg phát báo cấp cứu qua vệ tinh địa tĩnh INMARSAT hoạt động ở băng L.Phao định vị vô tuyến này phải được đặt ở vị trí dễ dàng, thuận tiện, có khả năng hoạt động bằng tay,tự nổi khi tàu chìm đắm và tự động hoạt động khi nổi. 3 b/ Trang thiết bị vô tuyến điện cho tàu chạy vùng biển A1. - Tất cả các tàu khi hoạt động trong vùng biển A1, ngoài các trang that bị qui định chung, còn phải bắt buộc trang bị một trong các that bị sau. + VHF DSC> + EPIRB vệ tinh hoạt động trên tần số 406Mhz, hoặc that bị thu phát MF gọi chọn số DSC + That bị thu phát HF gọi chọn số DSC + EPIRB INMARSAT hoạt động trên băng L - Với các thiết bị VHF cũng phải có khẳ năng phát và thu bằng thoại nhưng thông tin thông thường. c/ Trang thiết bị vô tuyến điện cho tàu chạy vùng biển A1,A2: - Tất cả các tàu khi hoạt động ngoài vùng biển A1 nhưng trong vùng biển A2,phải trang bị thêm : + Thiết bị MF, có thể thu phát tín hiệu cấp cứu bằng DSC trên tần số 2187.5Khz và trên tần số 2182 Khz bằng thông tin vô tuyến điện thoại. + Máy thu trực canh DSC có khả năng duy trì liên tục việc trực canh trên tần số 2187.5Khz. + Một tín hiệu phát báo động cấp cứu chiều từ tàu đến bờ (ngoài thiết bị MF), có thể là EPIRB -406Mhz hoặc thiết bị HF/DSC, hoặc 1 trạm INMARSAT , hoặc EPIRB vệ tinh INMARSAT băng L. d/ Trang thiết bị vô tuyến điện cho tàu chạy vùng biển A1,A2 và A3 - Tất cả các tàu hoạt động trong ở vùng biển A1 và A2, nhưng trong vùng biển A3, sẽ phải trang bị thêm một trong hai cách lựa chọn sau: + Lựa chọn 1: Tram INMARSAT có khă năng: - Phát và thu những thông tin cấp cứu và an toàn bằng truyền chữ trực tiếp băng hẹp. - Nhận những cuộc gọi ưu tiên cấp cứu. - Duy trì việc trực canh đối với những báo động cấp cứu chiều từ bờ tới tàu. - Phát và thu những thông tin thông thường bằng vô tuyến điện thoại, hoặc truyền chữ trực tiếp băng hẹp. 4 - Một thiết bị MF có khẳ năng thu phát cấp cứu và an toàn trên tần số2187.5Khz băng DSC và tần số 2182Khz bằng vô tuyến điiện thoại. - Một máy thu trực canh có khă năng duy trì việc trực canh liên tục bằng DSC trên tần số 2187.5Khz. - Một thiết bị phát tín hiệu cấp cứu chiều từ tàu – bờ.Ngoài các that bị kể trên, có thể là EPIRB trên tần số 406Mhz, hoặc thiết bị HF/DSC. Hoặc một trạm INMARSAT dự phòng, hoặc một EPIRB vệ tinh INMARSAT. + Lựa chọn 2: - Một thiết bị thu phát MF/HF cho mục đích thông tin cấp cứu và an toàn trên tất cả các tần số cấp cứu và an toàn trong dải tần từ 1605Khz – 4000Khz và 4000Khz – 27500Khz băng các phương thức thông tin DSC, thoại, và truyền chữ trực tiếp băng hẹp. - Một thiết bị có khă năng duy trì việc trực canh bằng DSC trên tần số 2187.5Khz và 8414.5Khz và ít nhất một trong số các tần số cấp cứu và an toàn DSC sau: 4207.5Khz,61312Khz,12577Khz hoặc 16804.5Khz. - Thiết bị phát tín hiệu cấp cứu chiều tàu –bờ. Ngoài thiết bị thu phát MF/HF, có thể là EPIRB trên tần số 406Mhz , hoặc qua 1 trạm INMARSAT hoặc một EPIRB vệ tinh INMARSAT. - Thiết bị thu phát MF/HF có dải tần 1605Khz – 4000Khz và 4000khz- 27500khz , phục vụ cho các dịch vụ thông tin thông thường bằng phương thức thông tin thoại hoặc truyền chữ trực tiếp băng hẹp. e/ Trang thiết bị vô tuyến điện cho tàu chạy vùng biển A1,A2,A3 và A4 - Tất cả các tàu hoạt động trên tất cả các vùng biển, sẽ phải trang bị thêm các thiết bị sau: + Thiết bị thu phát MF/HF sử dụng cho mục đích an toàn và cứu nạn, có các phương thức thông tin gọi chọn số DSC, thoại, và truyền chữ trực tiếp băng hẹp, làm việc trong dải tần 1605khz – 4000khz và 4000khz – 27500khz. + Máy thu trực canh DSC trên tần số 2187.5khz, 8414.5khz và ít nhất một trong các tần số sau : 4207.5khz,6312khz ,12577khz và 16804.5khz. + Thiết bị EPIRB/406Mhz , thu phát tín hiệu cấp cứu chiều tàu-bờ. 5 + Thiết bị thu phát thông tin thông thường , có dịch vụ thông tin vô tuyến điện thoại và truyền chữ trực tiếp băng hẹp, thường là thiết bị thu phát MF/HF. 1.2. Các thiết bị kiểm tra chuyên dụng trong thông tin hàng hải. - Công việc kĩ thuật đòi hỏi sự chính xác cao.Trong lĩnh vực hàng hải thông tin liên lạc phải dưược thông suốt.Việc xác định tình trạng kĩ thuật của thiết bị rất quan trọng.Chính vì vậy mà các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra nhiều thiết bị cũng như phần mền test các trang thiết bị trong hệ thống GMDSS như BECON TESTER , AIS TEST,GMDSS TEST BOX……. a/Thiết bị đo HP -8920A. - Thiết bị được thiết kế để kiểm tra các that bị thông tin liên lạc . Thời gian đo được rút ngắn bằng phương pháp đo tiêu chuẩn và có thể cung cấp những yêu cầu về đo lường như những dụng cụ đo đơn lẻ khác.Mỗi quá trình đo, kết quả được hiển thị ra màn hình đo dưới dạng đồ thị hoặc dạng số. - Các chức năng chính của thiết bị đo. + Đo các thông số của thiết bị AM radio. + Đo các thông số của thiết bị FM radio. + Đo các thông số của thiết bị SSB radio. + Có chức năng như máy phân tích phổ. - Đối tượng kiểm tra của thiết bị. + Máy FM thu phát. + Máy AM thu phát. + Máy SSB thu phát. b/ Thiết bị Test EPIRB . - EPIRB: Phao vô tuyến chỉ báo vị trí bị nạn, sử dụng hai tần số là 121.5 Mhz (VHF EIPRB) và 406.025 Mhz (UHF EIPRB). - Tín hiệu EPIRB mang các thông tin nhận dạng Beacon, thông tin về tai nạn như: vị trí, tính chất bị nạn… được phát dưới 2 dạng bức điện: điện ngắn có độ dài 112 bits và bức điện dài có độ dài 144 bits. - Thời gian phát điện là 440ms với bức điện ngắn và 520ms với bức điện dài. - Chu kì lặp lại thay đổi ngẫu nhiên trong khoảng 47,5s đến 52,5s nhằm giảm sự xung đột khi có nhiếu beacon cùng được kích hoạt. 6 - BECON TESTER giúp cho các nhà dịch vụ, các nhà thầu phụ có thể nhanh chóng có thông tin về tình trạng EPIRB . Trên cơ sở đó cấp giấy chứng nhận test EPIRB hàng năm theo qui định của đăng kiểm. - Chức năng của becon tester đưa ra được thông số của tàu đã được cài đặt trong EPIRB, MMSI ,công suất phát của hai tần số 406Mhz ,121.5Mhz…. c/Thiết bị GMDSS Test Box. - Thiết bị GMDSS test box được tích hợp bởi nhiều tính năng . Nó được thiết kế để phục vụ việc kiểm tra thông tin liên lạc hàng hải . Thời gian kiểm tra được rút ngắn bằng những phương pháp đo tiêu chuẩn và có thể cung cấp những yêu cầu về đo lường như những dụng cụ đo đơn lẻ khác . Mỗi một quá trình đo, kết quả đều được hiển thị trên màn hình của thiết bị dưới dạng số hoặc đồ thị. - Cấu tạo của thiết bị như sau : + Màn hình chỉ báo Screen : Dùng để biểu diễn cho ta kết quả của phép đo tương ứng thông báo cho người dùng và hiển thị các Menu . + Panel điều khiển : Mặt trước Panel : Gồm các núm, nút điều khiển,các giắc cắm. Mặt sau Panel : Gồm các giắc cắm. - TEST BOX có các chức năng chính : + Thu và nhận trên kênh DISTRESS. + Đo độ lệch trên kênh 6. + Đo công suất VHF. + Đo tần số từ 0,4 ÷ 475Mhz. + Đo tần số, dữ liệu và mức tín hiệu của EPIRB. + Phát bức điện của Navtex. - Đối tượng đo chính của thiết bị : 7 CHƯƠNG II : Cơ sở thuyết đo lường. 2.1.Cơ sở thuyết đo lường. 2.1.1. Phương pháp đo công suất. A /Khái niện : Công suất là một đại lượng năng lượng điện tiêu thụ trên tải trong một đơn vị thời gian . Thiết bị để đo công suất gọi là wattmet. - Đối với dòng điện 1 chiều : P = U.I. + U là điiện áp đặt trên tải. + I là dòng điện chạyqua tải. - Đối với dòng điện xoay chiều công suất tức thời cũng được xác định bằng tích số : P=u.i. + u : điện áp tức thời trên tải. + i : dòng điện tức thời chảy qua tải. - Đối với dạng dòng điện điều hòa thì có: + Công suất tác dụng : P=1/T 0 . t u idt ∫ = U.I cosφ. + Công suất phản tác dụng Q = U.I sinφ U, I là giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện. φ là góc lệch pha giữa điện và điện áp. + Quan hệ cosφ = 2 2 R R X+ - R :thành phần thuần trở - thành phần thuần kháng - Đối với dạng xung ta có: + Công suất đỉnh xung : P x = 1/τ x 0 . T u idt ∫ τ x : độ rộng xung T: chu kỳ lặp lại của xung. + Công suất trung bình : P x = 1/T 0 T uidt ∫ - Quan hệ giữa P x và P tb : P tb = P x. *τ/T - Đơn vị : Đơn vị tính công suất được tính bằng watt(W),milliwatt(mW),Kilowatt(Kw),hay microwatt.Giải công suất đo trong kĩ thuật VTĐ khá rộng : từ công suất ra của máy phát đến công suất đầu vào của máy thu (từ 10 7 w ÷10 -6 w). 8 - Ngoài ra công suất có thể được tính bằng dẽiben watt(dBW) hay dẽiben miliwatt (dBmW) với mối quan hệ như sau: P (dBw) = 10lgP (P tính bằng W) , P (dBmw) =10lgP (P tính bằng mW) - Độ chính xác của phép đo công suất thường thấp.Nếu Wattmet có độ chính xác cao khi sai số ≤ 5% và trung bình khi sai số ≥ 25%. B/ Phương phát nhân điện tử. a) Nguyên lí chung : - Dùng đặc tính phi tuyến ( bậc 2) của linh kiện bán dẫn để thực hiện phép nhân : X 1 .x 2 = ¼[(x 1 + x 2 ) 2 _ (x 1 - x) 2 ] b) : Sơ đồ khối củađồ khối phương pháp nhân điện tử. Sơ đồ khối của phương pháp nhân điện tử để đo công suất -Theo sơ đồ khối ta có : + Sau bộ tổng 1 có: x 1 + x 2 + Sau bộ đảo pha 1 có : - x 2 + Sau bộ tổng 2 có : x 1 – x 2 + Sau bộ bình phương 1 có : (x 1 – x 2 ) 2 + Sau bộ tổng 3 có: (x 1 + x 2 ) 2 - (x 1 - x 2 ) 2 = 4x 1 x c) Nguyênđo công suất . - Ta có tín hiệu sau bộ tổng 3 là: (x 1 + x 2 ) 2 - (x 1 - x 2 ) 2 = 4 x 1 .x 2 Nếu ta cho x 1 = Ucosωt và x 2 = Icos(ωt + φ) thì: (x 1 + x 2 ) 2 - (x 1 - x 2 ) 2 = 4 x 1 .x 2 = 2.2UIcosωtcos(ωt + φ) = 2[UIcosφ + 2UIcos (2ωt + φ)] cho nên ta có:4x 1 .x 2 = 2[UIcosφ + UIcos(2ωt + φ)] - Dùng bộ lọc điện dung loại bỏ thành phần cao tần UIcos(2ωt + φ) ta có thành chính là công phần 1 chiều UIcosφ suất cần đo. 9 - Nhược điểm của phương pháp là độ chính xác phụ thuộc nhiều vào đặc tính của linh kiện và điện áp nguồn cung cấp. Để tăng độ chính xác có thể sử dụng hồi tiếp âm dòng điện. - Sai số của phương pháp nhân điện tử thường vào khoảng 5 ÷ 10%. C/Các phương pháp đo công suất. 1. Đo công suất bằng hiệu ứng Hall. - Hiệu ứng Hall xuất hiện trên các chất bán dẫn đơn tinh thể . Gồm một chất bán dẫn mỏng có hai cặp điện cực là DD và HH. Hiệu ứng Hall - Cặp dòng điện (DD) được cung cấp 1 dòng điện i D (AC hoặc DC). - Cặp điện áp Hall (HH) lấy điện áp hiệu ứng Hall e H . - Khi trên bản cực có tác dụng của từ trường (H) đồng thời với tác dụng của dòng điện chảy trong cặp cực DD là i D thì giữa cặp điện áp Hall xuất hiện một suất điện động cảm ứng Hall là : e H = k.B.i D trong đó. + k : là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào loại,kích thước và nhiệt độ của chất bán dẫn. + B : Cảm ứng từ tác động lên bề mặt của phiến bán dẫn. + i D : Dòng điện chảy trong cặp dòng DD. - Từ trường H có thể được tạo bởi một dòng điện chảy qua cuộn cảm L. Cấu tạo của cuộn dây L sao cho mối quan hệ giữa B và điện áp đặt lên nó u L là quan hệ bậc nhất: B = k u .u L do đó ta có: e H = k. k u .u L .i D = k’.u L .i D (k’ là hằng số) 2. Đo công suất bằng hiệu ứng Hall. Như vậy, nếu i D là dòng điện chảy qua tải và u L là điện áp trên tải thì bằng cách đo điện áp cảm ứng Hall có thể chuẩn trực tiếp để đo công suất. Watmet hiệu ứng Hall có thể đo được cả công suất dòng điện 1 chiều và xoay chiều. 10 [...]... thành phần hài cơ bản (bậc nhất) của các tín hiệu đó - Nghiên cứu độ lệch pha là một khâu quan trọng trong việc nghiên cứu đặc tính của mạch điện, thiết bị điện tử 2 Các phương pháp đo: - Độ lệch pha được đo bằng 1 phamet có giá trị từ 0 0 ÷ 3600 Phép đo độ lệch pha có thể được thay thế bằng phép đo độ lệch thời gian ∆T - Các phương pháp đo lệch pha thông dụng là: + Phương pháp dùng dao động ký + Phương... - Không tự động vẽ được đồ thị phổ tần mà phải vẽ bằng tay nên độ chính xác không cao - Không kinh tế vì sử dụng quá nhiều bộ lọc và thiết bị đo điện áp c/ Phân tích phổ lần lượt: + Nguyên lý: - Sử dụng 1 bộ lọc dải hẹp có thể điều chỉnh được tần số cộng hưởng từ f min÷fmax Quá trình phân tích là tự động và có thể vẽ được đồ thị phổ tần lên màn hình của một dao động kí điện tử - Nguyên của một bộ... trị đỉnh của các thành phần trong phổ tần số từ f 1 ÷ fn Nếu tín hiệu nghiên cứu có phổ tần số nằm trong giải từ f 1÷fn thì khi có tín hiệu vào, các bộ lọc tương ứng có ở trong phổ tần sẽ bị tác động và vonmet tương ứng sẽ chỉ giá trị điện áp tương đương với biên độ của thành phần phổ của tần số đó Từ đó có thể xác định được đồ thị phổ của tín hiệu nghiên cứu + Đặc điểm: - Đơn giản về nguyên - Phân... động ký + Với chế độ quét tuyến tính Sử dụng một dao động ký 2 tia sẽ quan sát được dạng đồng thời của cả 2 dao động đồ + Tiến hành đo các khoảng cách L và ∆L - ∆L tương ứng với độ lệch thời gian ∆T Hình ảnh tín hiệu trên DĐK - L tương ứng với chu kỳ của tín hiệu T - Ưu điểm của chế độ quét tuyến tính là vừa đo được độ lệch pha vừa quan sát được cả dạng của tín hiệu, tuy nhiên nó có nhược điểm là đo. .. thụ cần đo Trở tải của đèn bằng trở kháng sóng (W) của đường truyền Cường độ ánh sáng được đo bằng 1 tế bào quang điện và chỉ bảo bằng 1 cơ cấu từ điện (µA) - Thang đo được chuẩn bằng công suất một chi u cấp cho bóng đèn Phương pháp này có thể đo được công suất từ mW đến vài chục W ở tần số siêu cao và có sai số từ 10 - 12% 12 4 Đo công suất truyền dẫn - Trong thực tế cần phải đo những công suất của những... giá trị ở tần số cao Các nguyên nhân gây sai số của Wattmet hiệu ứng Hall là: 11 - Cấu tạo mạch đo - Sự biến đổi của nhiệt độ môi trường làm thay đổi hằng số k - Tần số của nguồn tín hiệu đo - Nếu đo ở tần số công nghiệp 50/60Hz ở nhiệt độ 10 - 500C thì sai số ≤ 0,5% - Các Wattmet loại này ngày nay có thể đo được công suất lên tới 4Ghz 3 Đo công suất hấp thụ a/ Phương pháp đo vonmet –ammet Các vôn... điều hưởng tự động nhờ chế độ quét tuyến tính: tín hiệu quét vừa đưa vào cặp phiến lệch ngang XX vừa được đưa vào bộ dao động điều tần (VCO) của bộ lọc dải hẹp để thực hiện thay đổi tần số của bộ tạo dao động nội nhằm mục đích tạo trục tần số ( trục hoành) - Bộ tạo dao động điều tần có độ di tần (∆f) của nó bao trùm hết tất cả các thành phần của phổ tần số và nó có tính năng như một bộ dao động VCO Yêu... suất của sóng và có trị số rất nhỏ Khoảng 10-9 đến 10-12N/cm2 , do vậy không thể đo trực tiếp được áp suất mà phải thông qua các bộ biến đổi khác như hiệu ứng áp điện, tụ điện vi chỉnh, đồng hồ đo áp suất cơ học Với phương pháp đo này được sử dụng trên các đo n ống dẫn sóng Về nguyên tham khảo thêm kỹ thuật siêu cao tần 2.1.2 Đo độ lệch pha 1 Khái niệm: - Khái niệm góc pha được gắn liền với dao động. .. tần số Độ chính xác của phương pháp có thể đạt tới 2.5% Hình vẽ một ví dụ thực tế của một tần số mét hoạt động theo phương pháp tụ điện phóng nạp: 25 Mạch đo tần số bằng phương pháp tụ điện phóng nạp 2.1.4 Đo tín hiệu điều chế và phân tích phổ tín hiệu 1/ Khái niệm chung a/ Khái niệm - Điều chế là quá trình làm cho một tham số nào đó của sóng mang cao tần thay đổi theo quy luật của tin tức Với sóng... tần số trong giải phổ tần của tín hiệu nghiên cứu mà biên độ của nó được đo bởi một Vonmet, tần số chính là tần số cộng hưởng của khung cộng hưởng + Mạch thực hiện: 34 - Bao gồm n bộ lọc tần số có tần số cộng hưởng trung tâm cách nhau đúng bằng độ rộng giải thông của các bộ lọc ∆f Cấu trúc that bị phân tích phổ đồng thời - Mỗi bộ lọc sẽ có một vônmét để đo điện áp ở đầu ra của chúng Các von met này . Xuất phát từ lí do đó mà em đã mạnh dạn nhận đề tài Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của máy đo đa năng GMDSS TEST BOX . Đề tài của em được chia làm 3 chương như sau: Chương I: Những qui định. thông tin trên tàu trong hệ thống GMDSS. Chương II: Cơ sở lý thuyết đo lường Chương III: Đi sâu nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thiết bị đo GMDSS TEST BOX. Tuy nhiên,trong quá trình làm. hiệu. ChươngIII: Đi sâu nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thiết bị đo GMDSS TEST BOX. 3.1. Thu và phát trên kênh DISTRESS. 3.2 .Đo độ lệch trên kênh 6. 3.3 .Đo công suất VHF. 3.4 .Đo tần số từ 0,4
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu nguyên lý hoạt động của máy đo đa năng gmdss test box_có bản vẽ chi tiết, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của máy đo đa năng gmdss test box_có bản vẽ chi tiết, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của máy đo đa năng gmdss test box_có bản vẽ chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn