Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf

20 516 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 11:20

Chương 8 MÁY NÉN I) KHÁI NIỆM: I.1) Các thông số chính : • Tỉ số nén, kí hiệu :Ɛ • Năng suất, ký hiệu Q: I.2) Phương trình trạng thái khí: I.3) Sự trao đổi năng lượng trong quá trình nén: Vậy công tiêu hao trong quá trình là : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo và nguyên lý máy nén một cấp II.3) Tính năng suất : II.4) Tính hiệu suất : II.5) Tính công suất : III) MÁY NÉN PISTON 2 CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: . Chương 8 MÁY NÉN I) KHÁI NIỆM: I.1) Các thông số chính : • Tỉ số nén, kí hiệu :Ɛ • Năng suất, ký hiệu Q: I.2) Phương trình trạng thái khí: I.3) Sự trao đổi năng lượng trong quá trình nén: . trong quá trình là : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo và nguyên lý máy nén một cấp II.3) Tính năng suất : II.4) Tính hiệu suất : II.5) Tính công suất : III) MÁY NÉN. suất : III) MÁY NÉN PISTON 2 CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: VI) MÁY THỔI:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf, Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf, Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn