Xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì theo chuẩn kiến thức và kĩ năng hóa học khối 11 THPT

167 316 1
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/167 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 11:52

Xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì theo chuẩn kiến thức và kĩ năng hóa học khối 11 THPT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Huỳnh Ngọc Tài XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG HÓA HỌC KHỐI 11 THPT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Huỳnh Ngọc Tài XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG HÓA HỌC KHỐI 11 THPT Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học môn Hóa học Mã số: 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ ANH TUẤN Thành phố Hồ Chí Minh - 2011 0B LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ với đề tài ““Xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì theo chuẩn kiến thức và kĩ năng hoá học khối 11 THPT”” được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ tận tình nhiều quý thầy, cô. Tôi đặc biệt cảm ơn TS. Vũ Anh Tuấn đang công tác tại Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo dục và Đào tạo là người đã trực tiếp hướng dẫn đề tài từ khi hình thành ý tưởng cho đến lúc hoàn thành luận văn. Đồng thời, tôi trân trọng cảm ơn quý thầy, cô giảng dạy ở khoa Hóa, Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM. Tôi chân thành cảm ơn quý thầy, cô công tác tại Phòng Khoa học Công nghệ và Sau đại học đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp tôi hoàn thành luận văn. Tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Tổ bộ môn hóa học và các em học sinh Trường THPT An Ninh, Đức Hòa , Long An; trường THPT Hậu Nghĩa, Đức Hòa , Long An; trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Bến Lức, Long An; trường THPT Trần Văn Ơn, Bình Dương, TP HCM; và một số Trường THPT ở TP HCM, Tiền Giang, Bình Dương, Quảng Ngãi, Long An …đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình thực nghiệm sư phạm tại trường. Tôi chân thành cảm ơn các bạn trong lớp cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn hóa học – khóa 19 đã góp ý giúp tôi hoàn thiện đề tài nghiên cứu này. Tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tác giả MỤC LỤC 3T LỜI CẢM ƠN 3T 3 3T MỤC LỤC 3T . 4 3T DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 3T 8 3T MỞ ĐẦU 3T 1 3T 1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3T 1 3T 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 3T . 2 3T 3.NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 3T 2 3T 4.ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3T 2 3T 5.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3T 2 3T 6.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 3T . 2 3T 7.ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 3T . 3 3T 8.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3T 3 3T Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3T 4 3T 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 3T . 4 3T 1.2. Chuẩn kiến thức và kỷ năng 3T . 5 3T 1.2.1. Khái niệm chuẩn [7, 17, 22] 3T 5 3T 1.2.2. Khái niệm kiến thức, kĩ năng [16, 30, 33] 3T . 6 3T 1.2.2.1. Kiến thức 3T 6 3T 1.2.2.2.Kĩ năng 3T 6 3T 1.2.3. Mối quan hệ giữa kiến thức và kĩ năng trong trong quá trình dạy học ([33], tr14) 3T . 7 3T 1.3. Kiểm tra – đánh giá 3T . 8 3T 1.3.1. Khái niệm kiểm tra (7, 14, 17, 30) 3T 8 3T 1.3.2. Khái niệm đánh giá (7, 14, 17) 3T . 8 3T 1.3.3. Các hình thức kiểm tra đánh giá (7, 14, 17, 23) 3T 10 3T 1.3.3.1. Phân loại 3T 10 3T 1.3.3.2. Hình thức 3T 11 3T 1.3.4. Chức năng của kiểm tra đánh giá [ 7, 17, 18, 32] 3T 14 3T 1.3.5. Yêu cầu cơ bản của kiểm tra đánh giá (7, 17) 3T . 14 3T 1.3.6. Đổi mới việc kiểm tra đánh giá (15, 17, 19, 20) 3T . 15 3T 1.4. Đặc trưng của kiểm tra hóa học hiện nay [ 23 ] 3T 17 3T 1.4.1. Đánh giá phát triển 3T . 17 3T 1.4.2. Đánh giá thực tiễn 3T . 17 3T 1.4.3. Đánh giá sáng tạo 3T . 17 3T 1.5. Yêu cầu đối với đề kiểm tra định kì hóa học THPT [7,17, 32] 3T 18 3T 1.6. Quy trình thiết kế đề kiểm tra định kì môn hóa học khối 11 ([7], [17] tr 30- tr32) 3T 19 3T 1.6.1. Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra 3T 19 3T 1.6.1.1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 3T . 19 3T 1.6.1.3. Thiết kế ma trận đề kiểm tra 3T . 20 3T 1.6.2. Qui trình thiết kế đề kiểm tra 3T 23 3T 1.7. Thực trạng việc kiểm tra đánh giá môn hóa học vô cơ khối 11 THPT (4, 6, 14, 20) 3T . 25 3T 1.7.1. Thuận lợi 3T . 25 3T 1.7.2. Khó khăn và nguyên nhân 3T . 26 3T 1.8. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá hóa học vô cơ khối 11 3T 27 3T 1.8.1. Đối với cấp quản lý 3T 27 3T 1.8.2. Đối với giáo viên 3T . 30 3T 1.8.3. Đối với học sinh 3T . 30 3T 1.9. Giới thiệu một số phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá. ([15], tr 220 -245) 3T 31 3T 1.9.1. Phần mềm Hot Potatoes 3T . 31 3T 1.9.2. Phần mềm McMIX 3T 32 3T TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 3T . 32 3T Chương 2:XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 3T . 33 3T 2.1. Chuẩn kiến thức trong hóa học vô cơ lớp 11 3T 33 3T 2.1.1. Chương 1: Sự điện li 3T 33 3T 2.1.2. Chương 2: Nitơ- Photpho 3T . 33 3T 2.2. Chuẩn kĩ năng trong hóa học vô cơ lớp 11 3T 35 3T 2.2.1. Chương 1: Sự điện li 3T 35 3T − Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên. 3T . 35 3T 2.2.2. Chương 2: Nitơ- Photpho 3T . 35 3T 2.3. Đề kiểm tra định kì chương I: Sự điện li 3T . 37 3T 2.3.1. Thiết kế đề trắc nghiệm khách quan 3T . 37 3T 2.3.1.1. Xây dựng ma trận đề 3T 37 3T 2.3.1.2. Thư viện câu hỏi 3T . 38 3T 2.3.2. Thiết kế đề tự luận 3T . 57 3T 2.3.2.1. Xây dựng ma trận đề 3T 57 3T 2.3.2.2. Thư viện câu hỏi 3T . 58 3T 2.3.3. Thiết kế đề kết hợp TNKQ và tự luận 3T . 65 3T 2.3.3.1. Xây dựng ma trận đề 3T 65 3T 2.4.Đề kiểm tra định kì chương II: NITO- PHOTPHO 3T 69 3T 2.4.1. Thiết kế đề trắc nghiệm khách quan 3T . 69 3T 2.4.1.1. Xây dựng ma trận đề 3T 69 3T 2.4.1.2. Thư viện câu hỏi 3T . 71 3T 2.4.1.3. Thống kê số câu theo ma trận 3T . 86 3T 2.4.1.4. Xây dựng đề 3T . 86 3T 2.4.2. Dạng đề tự luận 3T 93 3T 2.4.2.1. Xây dựng ma trận đề 3T 93 3T 2.4.3. Hình thức kết hợp TNKQ và tự luận 3T . 104 3T 2.4.3.1. Xây dựng ma trận đề 3T 104 3T 2.4.3.2. Thống kê số câu theo ma trận 3T . 105 3T 2.4.3.3. Xây dựng đề 3T . 105 3T 2.5. Đề thi học kì I 3T 109 3T 2.5.1. Xây dựng ma trận đề 3T 109 3T 2.5.2. Thống kê số câu theo ma trận 3T . 110 3T 2.5.3. Xây dựng đề 3T 110 3T TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 3T . 112 3T Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3T 114 3T 3.1. Mục đích, nhiệm vụ thực hiện sư phạm 3T . 114 3T 3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm 3T . 114 3T 3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 3T . 114 3T 3.3.1. Chọn đối tượng thực nghiệm và địa bàn thực nghiệm 3T . 114 3T 3.3.2. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 3T . 115 3T 3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm 3T . 115 3T 3.4.1. Xử lý số liệu thực nghiệm sư phạm 3T 116 3T 3.4.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 3T 120 3T KẾT LUẬN CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3T 125 3T TÀI LIỆU THAM KHẢO 3T . 127 3T Phụ lục 3T 1 1B DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT CTPT : công thức phân tử CTCT : công thức cấu tạo CSVC : cơ sở vật chất DH : dạy học Dd : dung dịch GV : giáo viên GS : giáo sư GD-ĐT : Giáo dục và Đào tạo GDTrH : Giáo dục Trung học HDG : hướng dẫn giải HS : học sinh KT : kiểm tra KTĐG : kiểm tra đánh giá KT-KN : kiến thức – kĩ năng KL : kim loại PPDH : phương pháp dạy học PPHT : phương pháp học tập PP : phương pháp PPCT : phân phối chương trình PK : phi kim SGK : sách giáo khoa SGV : sách giáo viên TNKQ : trắc nghiệm khách quan TN THPT: tốt nghiệp trung học phổ thông 2B MỞ ĐẦU 9B 1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nghị quyết số 40/2000/QH10, ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội khóa X về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đã khẳng định mục tiêu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông lần này là “xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tòan diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới”. Văn bản đồng thời yêu cầu: “Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phải quán triệt mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục của các bậc học, cấp học qui định trong Luật Giáo Dục; khắc phục những mặt hạn chế của chương trình, SGK; tăng cường tính thực tiễn, kĩ năng thực hành, năng lực tự học; coi trọng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn; bổ sung những thành tựu về khoa học và công nghệ hiện đại, phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. Đảm bảo sự thống nhất, kế thừa và phát triển của chương trình giáo dục; tăng cường tính liên thông của giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; thực hiện phân luồng trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo sự cân đối về cơ cấu nguồn nhân lực; đảm bảo sự thống nhất về chuẩn kiến thức và kĩ năng, có phương án vận dụng chương trình SGK phù hợp với hòan cảnh và điều kiện của các địa bàn khác nhau. Đổi mới nội dung chương trình SGK, phương pháp dạy và học phải thực hiện đồng bộ với việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học, tổ chức đánh giá, thi cử, chuẩn hóa trường, sở, đào tạo bồi dưỡng GV và công tác quản lí giáo dục”. Đất nước ta đang bước vào giao đọan công nghiệp hóa và hiện đại hóa với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp về cơ bản trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi này là con người, là nguồn nhân lực người Việt Nam được phát triển tòan diện về số lượng lẫn chất lượng. Việc này bắt đầu từ giáo dục phổ thông, đòi hỏi nhà trường tạo ra những con người lao động tự chủ, năng động và sáng tạo. Để thực hiện yêu cầu này thì phương pháp giáo dục phải hướng vào việc khơi dậy, rèn luyện và phát triển khả năng suy nghĩ tư duy một cách tự chủ năng động và sáng tạo ngay trong học tập nhà trường. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc đổi mới phương pháp dạy, đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá sao cho phù hợp với yêu cầu xã hội. Nhằm xác định mức độ nắm được kiến thức, kĩ năng kĩ xảo của người học và thẩm định tính hiệu quả của phương pháp giáo dục thì việc làm không thể thiếu đó là kiểm tra đánh giá. Để kiểm tra đánh giá có kết quả thì cần có một ngân hàng đề đúng chuẩn và có độ tin cậy cao. Ngân hàng đề này không chỉ dành riêng cho giáo viên mà cho cả học sinh sử dụng như một tài liệu tham khảo đáng tin cậy. Trên thị trường đã có nhiều sách tham khảo, nhưng thể lọai sách giới thiệu đề kiểm tra theo đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ GD-ĐT là chưa đủ với nhu cầu của học sinh và giáo viên. Việc đề xuất một hệ thống đề kiềm tra như trên, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và đảm bảo đúng chuẩn (có kèm theo lời giải hoặc hướng dẫn) là việc cần thiết cho giáo viên và học sinh khi dạy và học môn hóa học. 10B 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Nhằm xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì môn hóa học lớp 11, đúng chuẩn kiến thức kĩ năng, cụ thể, rõ ràng, hỗ trợ giáo viên thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy, giúp học sinh tự đánh giá quá trình học tập của mình, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học hiện nay. 11B 3.NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về kiểm tra đánh giá. - Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về chuẩn kiến thức và kĩ năng. - Phân loại, hệ thống các hình thức đề kiểm tra định kì hóa học khối 11 THPT. - Xây dựng hệ thống đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kĩ năng hóa học khối 11 THPT. - Thực nghiệm sư phạm nhằm xác định tính hiệu quả của đề tài. 12B 4.ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì hóa học lớp 11. - Khách thể nghiên cứu: quá trình dạy học hóa học ở trường THPT. 13B 5.PHẠM VI NGHIÊN CỨU Xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì chương 1: Sự điện li, chương 2: Nitơ- Photpho, thi HKI lớp 11 THPT. 14B 6.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu nghiên cứu thành công đề tài, nó giúp: - Giáo viên có thêm tư liệu dạy học, làm phong phú vốn kiến thức, hệ thống đề kiểm tra của GV. - Học sinh có thể tự kiểm tra ở nhà nâng cao vai trò tự học, tự đánh giá, từ đó khơi dậy ở HS lòng say mê khoa học, tự nghiên cứu, tìm tòi để rèn luyện và phát triển tư duy. [...]... quả học tập của HS sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của HS để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp. 1.6.1.2. Xác định hình thức đề kiểm tra Đề kiểm tra có các hình thức sau: - Đề kiểm tra tự luận; - Đề kiểm. .. huy năng lực, lòng say mê học tập của học sinh. 22B1.6. Quy trình thiết kế đề kiểm tra định kì môn hóa học khối 11 ([7], [17] tr 30- tr32) Theo định hướng chỉ đạo về việc đổi mới kiểm tra, đánh giá mà Bộ GD-ĐT ban hành, để xây dựng đề kiểm tra định kì ta phải thiết kế ma trận đề kiểm tra. 44B1.6.1. Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra 75B1.6.1.1. Xác định mục đích của đề kiểm tra Đề kiểm tra. .. CHƯƠNG 13T 32 3TChương 2:XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 3T 33 3T2.1. Chuẩn kiến thức trong hóa học vô cơ lớp 11 3T 33 3T2.1.1. Chương 1: Sự điện li3T 33 3T2.1.2. Chương 2: Nitơ- Photpho3T 33 3T2.2. Chuẩn kĩ năng trong hóa học vô cơ lớp 11 3T 35 Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học là hết sức phức tạp luôn luôn... vô tư và sáng suốt của giáo viên chấm bài không đảm bảo. + Mất nhiều thời gian chấm bài. + Thường chỉ kiểm tra sự lỉnh hội kiến thức học sinh trong một phạm vi hẹp. * Ðiều kiện đạt kết quả cao : Theo thời điểm kiểm tra Theo đối tượng kiểm tra Theo cách thức kiểm tra Theo chủ thể kiểm tra Kiểm tra đầu năm Kiểm tra định kì Kiểm tra cuối học kì Kiểm tra phức hợp HS kiểm tra lẫn... với đề kiểm tra định kì hóa học THPT [7,17, 32]3T 18 3T1.6. Quy trình thiết kế đề kiểm tra định kì môn hóa học khối 11 ([7], [17] tr 30- tr32)3T 19 3T1.6.1. Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra 3T 19 3T1.6.1.1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 3T 19 3T1.6.1.3. Thiết kế ma trận đề kiểm tra 3T 20 3T1.6.2. Qui trình thiết kế đề kiểm tra 3T 23 3T1.7. Thực trạng việc kiểm tra. .. một ngân hàng đề đúng chuẩn và có độ tin cậy cao. Ngân hàng đề này không chỉ dành riêng cho giáo viên mà cho cả học sinh sử dụng như một tài liệu tham khảo đáng tin cậy. 15B7.ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI - Đề xuất cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá, về chuẩn kiến thức và kĩ năng hóa học - Đề xuất phương pháp kiểm tra định kì hóa vô cơ cho GV và HS THPT. - Tập hợp các hình thức đề kiểm tra cơ bản có... HS tự kiểm tra Kiểm tra cá nhân Kiểm tra nhóm Kiểm tra toàn lớp Kiểm tra nói Kiểm tra viết Kiểm tra thực hành GV kiểm tra HS Hình thức TNTL Hình thức TNKQ Kiểm tra đánh iá Hình thức kết hợp TL và TNKQ Trong các tài liệu về đánh giá kết quả học tập của học sinh, ta thường gặp các khái niệm: - “Đánh giá là quá trình thu thập và xử lí kịp thời, có hệ thống thông... lượng nắm vững bản chất hệ thống khái niệm hoá học cơ bản, các định luật hóa học cơ bản, còn nặng về ghi nhớ và tái hiện. − Chưa chú ý đánh giá năng lực thực hành, tổng hợp kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Hầu như ít kiểm tra về thí nghiệm hoá học và năng lực tự học của học sinh. − Chưa sử dụng các phương tiện hiện đại trong việc chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra để rút ra các kết... sức nỗ lực để tạo ra một hệ thống KTĐG giáo dục phổ thông theo xu hướng này. 21B1.5. Yêu cầu đối với đề kiểm tra định kì hóa học THPT [7,17, 32] Đầu tiên dựa vào mục tiêu của dạy học, GV đánh giá trình độ xuất phát của HS (kiểm tra đầu vào) trên cơ sở đó mà có kế hoạch dạy học: Kiến thức bộ môn rèn kỹ năng bộ môn để phát triển tư duy bộ môn. Kết thúc khoá học lại kiểm tra đánh giá (đánh giá đầu... U Xác định mục tiêu, phạm vi, mô tả yêu cầu cần đạt của nội dung kiểm tra theo các cấp độ (từ dễ đến khó). GV (hoặc tổ chuyên môn) phải căn cứ vào hệ thống các chuẩn kiến thức, kỹ năng được qui định trong Chương trình GDPT của môn học để mô tả yêu cầu cần đạt theo các cấp độ của tư duy. Đó là các kiến thức khoa học và cả phương pháp nhận thức chúng, các kỹ năng và khả năng vận dụng vào thực . thống các hình thức đề kiểm tra định kì hóa học khối 11 THPT. - Xây dựng hệ thống đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kĩ năng hóa học khối 11 THPT. - Thực. và học môn hóa học. 10B 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Nhằm xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì môn hóa học lớp 11, đúng chuẩn kiến thức kĩ năng, cụ thể,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì theo chuẩn kiến thức và kĩ năng hóa học khối 11 THPT, Xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì theo chuẩn kiến thức và kĩ năng hóa học khối 11 THPT, Xây dựng hệ thống đề kiểm tra định kì theo chuẩn kiến thức và kĩ năng hóa học khối 11 THPT

Bình luận về tài liệu xay-dung-he-thong-de-kiem-tra-dinh-ki-theo-chuan-kien-thuc-va-ki-nang-hoa-hoc-khoi-11-thpt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP