Thuyết trình: Hành động xã hội, kiểm soát xã hội

45 837 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2014, 12:01

Thuyết trình: Hành động xã hội, kiểm soát xã hội nhằm trình bày về khái niệm hoạt động xã hội, hành vi cá nhân và hành vi tập thể, hành vi đám đông và hành vi tổ chức, các phong trào xã hội, ba nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh để giải phóng phụ nữ. [...]... hình thành hành vi đám đông • Berk cho rằng một trong những yếu tố quyết định để hình thành hành vi đám đông là sự ủng hộ của tất cả những người có mặt tại chỗ • Sự ủng hộ được xác định như sự sẵn sàng hành động của các thành viên đám đông làm giảm sự chần chừ, e ngại của một thành viên nào đó ■ Dấu hiệu của sự ủng hộ gồm những điểm • Số lượng chính xác những người có hành động trùng khớp với hành động. .. sự hình thành quần chúng ► Lý thuyết tiêu chuẩn nổi bật • Do Ralph Tuner và Lewis Killian đua ra Lý thuyết này không cho rằng hành vi tập thể hỗn loạn và phi lý như lý thuyết tiêm nhiễm cũng như không duy lý như lý thuyết hội tụ • Lý thuyết này được hiểu theo nghĩa là sự hội tụ những người có chung sự gắn bó • Vd Những người có chung sự kì thị với những người da đen 3 Hành vi đám đônghành vi tổ... 2 Phong trào bình quyền phụ nữ ■ BBĐG là vấn đề hội tồn tại rất lâu trong lịch sử phát triển hội của loài người Vậy BBĐG là gì? ■ Nói một cách đơn giản BBĐG là sự không ngang bằng nhau giữa cá nhân nam giới và phụ nữ, giữa các nhóm phụ nữ và nam giới trong các cơ hội, việc tiếp cận các nguồn lực và sử dụng, hưởng thụ các thành quả hội (GT hội học về giới- Hoàng Bá Thịnh) ■ Từ thời cổ Hy...►Lý thuyết tiêm nhiễm • Do nhà XHH người Pháp Gustave Le Bon (1841-1931) phát triển Lý thuyết này cho rằng trong tập thể, cá nhân mất đi lý trí của mình, trở thành người máy do các xúc cảm tiêm nhiễm khiến cho xúc cảm của quần chúng điều khiển hành vi của họ ► Lý thuyết hội tụ • Lý thuyết này phủ nhận quan điểm của lý thuyết tiêm nhiễm Lý thuyết này cho rằng quần chúng tạo... thấy được hành động của những người khác khiến họ nhận thấy họ đang được ủng hộ • Cá nhân phải gần những người đang hành động 3 Hành vi tổ chức a Khái niệm Hành vi tổ chức là nói đến những tương tác của con người và tổ chức, nó bao hàm sự nghiên cứu về những hành vi, những quá trình và cấu trúc trong các tổ chức đó VD: Tổ chức cộng đồng ở nông thôn, những người trong cộng đồng này hành động theo lệ... khoa học chính trị và sử học ■ Mục đích của việc nghiên cứu hành vi tổ chức là để mô tả, giải thích và kiểm soát hành vi của các tổ chức • Mô tả: Mục đích đầu tiên của việc nghiên cứu hành vi tổ chức là ghi nhận và mô tả các sự kiện xảy ra với tính đều đặn và có thể dự đoán được của chúng • Giải thích và dự báo • Kiểm soát 4 Các phong trào hội a Phong trào vì sự trong sạch của môi trường Các phong... mực đạo đức…” ■ Hành vi đám đông • Ta có thể hiểu hành vi đám đônghành vi của một tập hợp người trong nhưng hoàn cảnh nhất định Hành vi đám đông được hình thành một cách tự phát, hầu như không có tổ chức, không theo kế hoạch và khó đoán được hướng phát triển của nó B Phân loại đám đông ● Theo Roger Prown (1954) Đám đông chủ động Đám đông bị động ● Theo Blumer (1951) Đám đông hành động Đám đông... cộng đồng này hành động theo lệ làng b sự hình thành hành vi tổ chức • Hành vi tổ chức xuất hiện với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu vào đầu những năm 1960 và là một lĩnh vực liên ngành gồm 3 bộ môn khoa học chính là: Tâm lý học, hội học và nhân học Ngoài ra còn có 3 lĩnh vực khoa học khác cũng có những đóng góp quan trọng đối với những hiểu biết về hành vi tổ chức đó là: Kinh tế học, khoa học chính... trường lao động ● 15/8/2006 Liên đoàn lao động TP HCM đã tổng kết 10 năm thực hiện PT “Xanh- sạch- đẹp, đảm bảo ATVSLĐ • PT đã đạt được kết quả tốt đẹp góp phần cải thiện ĐK lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động ● Theo số liệu (1999-2006) ở TPHCM đã: • Di dời 1184 doanh nghiệp đã gây ô nhiễm môi trường • 4340 công trình cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân viên chức lao động được... vệ sinh lao động • 24/4/1996 Đoàn chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam chỉ thi 05/TLĐ đã phát động phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động , trong cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học…nhằm cải thiện điều kiện cho người lao động Hiệu quả lớn nhất của phong trào “Xanh- sạchđẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là: • Ý thức tự giác BHLĐ đã được nâng lên • Tích cực hưởng . Hoa. Chương X Hành động xã hội, kiểm soát xã hội. 1. Khái niệm hoạt động xã hội 2. Hành vi cá nhân và hành vi tập thể 3. Hành vi đám đông và hành vi tổ chức 4. Các phong trào xã hội Tài liệu tham. X ã hội học đại cương 2- k52. • www google.com 1. Khái niệm hoạt động xã hội Hành động là hành vi có mục đích. Hoạt động XH là hành động XH của con người trong XH…có quan hệ đến người khác, đến. thể. ■ Hành vi. +Theo cách hiểu lý thuyết hành vi chính thống thì hành vi của con người chỉ là những phản ứng máy móc quan sát được sau các tác nhân. +Theo cách hiểu lý thuyết hành vi xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình: Hành động xã hội, kiểm soát xã hội, Thuyết trình: Hành động xã hội, kiểm soát xã hội, Thuyết trình: Hành động xã hội, kiểm soát xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn