Hợp đồng lao động dành cho đối tượng cộng tác viên

3 1,213 28
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 16:47

Hợp đồng lao động dành cho đối tượng cộng tác viên CÔNG TY TNHH KODAI VIỆT NAMSố: …/201…/HĐ-KODAICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGDÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊNHôm nay, ngày … tháng . năm 20 ., chúng tôi gồm:Bên A: CÔNG TY TNHH KODAI VIỆT NAMĐại diện: Ông NGUYỄN VĂN TÙNG Chức vụ: Giám ĐốcĐịa chỉ: Tầng 4, Số 24, Linh Lang, Ba Đình, Hà NộiĐiện thoại: 04 3791 7815Fax: 04 3791 7815Mã số thuế 0103852119Số tài khoản 020007239999 Tên TK: CÔNG TY TNHH KODAI VIỆT NAMNơi mở TK Ngân hàng Sacombank – CN Thăng LongBên B: ………………………………………………………………………Địa chỉ: ………………………………………………………………………Điện thoại: ………………………………………………………………………CMND ………………………………………………………………………Email: ……………………………………Số tài khoản ………………………………………………………………………Nơi mở TK ………………………………………………………………………Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồngÔng/Bà làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viênTừ ngày … tháng … năm…… đến ngày…… tháng……năm …….Địa điểm làm việc (Tại địa chỉ của bên B): Chức danh chuyên môn: Cộng tác viênChức vụ: Cộng tác viên kinh doanhCông việc phải làm: 1. Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thiết kế Website, Sử dụng Domain (Tên miền), Sử dụng máy chủ lưu trữ Web (Web hosting). 2. Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của bên A cung cấp, cùng với cán bộ của bên A thương thảo giá trị hợp đồng, soạn thảo hợp dồng và ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.3. Sau khi bên A thực hiện xong hợp đồng với khách hàng, có nhiệm vụ bàn giao sản phẩm, thanh lý hợp đồng.Điều II : Chế độ làm việc1. Thời gian làm việc: Bán thời gian, do bên B tự sắp xếp2. Phương tiện làm việc do bên B tự trang bị. Điều III : Quyền lợi, nghĩa vụ và quyền hạn của người lao động.A – Quyền lợi1. Cộng tác viên được hưởng hoa hồng theo phụ lục 01 của hợp đồng này.2. Được trả hoa hồng ngay theo tiến độ thanh toán của khách hàng. B- Nghĩa vụ1. Chủ động tìm kiếm khách hàng, Nắm vững yêu cầu khách hàng, báo cáo nguyện vọng của khách hàng cho cán bộ phụ trách của bên A. 2. Cùng khách hàng, các bộ phụ trách trực tiếp của bên A thương thảo giá trị hợp đồng. 3. Soạn thảo hợp đồng, sau khi giao hợp đồng cho khách hàng ký xong gửi chuyển về địa chỉ bên A. 4. Bàn giao sản phẩm cho khách hàng, Thanh lý hợp đồng với khách hàngC - Quyền hạnCó quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành.Điều IV: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động (Bên A)A - Nghĩa vụThực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký.Thanh toán số tiền được hưởng cho người lao động theo điều mục 3 khoản A của điều 3 hợp đồng này.B - Quyền hạn1. Cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm và dịch vụ của bên A cho cộng tác viên. 2. Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành. 3. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật Nhà nước hay các điều khoản của hợp đồng này. Điều V: Những thoả thuận khác1. Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. 2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày và ký kết bản phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết. 3. Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng lao động. Điều VI: Điều khoản thi hành• Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động • Hợp đồng lao động này làm thành hai (03) bản có giá trị như nhau: - 01 bản do người lao động giữ. - 02 bản do người sử dụng lao động giữ. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.Hợp đồng lao động làm tại , có hiệu lực từ ngày tháng năm Người lao động(Ký, ghi rõ họ tên)Người sử dụng lao động(Ký tên, đóng dấu)1 Ghi rõ thoả thuận cụ thể về thời gian làm việc tại đơn vị _____________________________* Trường hợp người lao động đã ký cam kết tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty tại văn bản khác thì không nhất thiết phải ký lại trong hợp đồng này. . …/201…/HĐ-KODAICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGDÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊNHôm nay,. hành• Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động • Hợp đồng lao động này làm thành hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng lao động dành cho đối tượng cộng tác viên, Hợp đồng lao động dành cho đối tượng cộng tác viên, Hợp đồng lao động dành cho đối tượng cộng tác viên

Bình luận về tài liệu hop-dong-lao-dong-danh-cho-doi-tuong-cong-tac-vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP