Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

97 232 3
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/97 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 16:25

Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Chuyên đề tốt nghiệpMỤC LỤCDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU 6Chương 1 8TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ .81.1. Các thông tin chung về công ty 81.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà .91.2.1. Giai đoạn 1959-1961: .91.2.2. Giai đoạn từ 1962-1967: 101.2.3 Giai đoạn 1968-1975: 101.2.4 Giai đoạn 1976-1985: 101.2.5 Giai đoạn từ 1986-2003 .101.2.6 Giai đoạn từ năm 2003 đến nay 111.2.7 Một số thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua .121.2.8 Công nghệ và trang thiết bị .121.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Ha 141.4 Một số kết quả sản xuất kinh doanh 201.4.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm gần đây 201.4.3 Phân tích một số biến động trong sản xuất kinh doanh 211.4.3.1 Doanh thu .211.4.3.2 Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận .221.4.4 Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty trong các năm gần đây .241.4.4.1 Các chỉ tiêu cơ bản .241.4.4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 251.5 Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ảnh hưởng tới công tác phát triển thương hiệu tại Công ty 25 1.5.1 Về sản phẩm: .251.5.1.1 Kẹo Chew .261.5.1.2 Bánh kem xốp .271.5.1.3 Bánh hộp, Bánh Trung Thu 271.5.1.4 Bánh mềm cao cấp .28 1.5.2 Thị trường và đối thủ cạnh tranh 301.5.3 Lực lượng lao động trong Công ty 311.5.4 Nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh .351.5.5 Quy định và luật pháp .361.5.6 Khách hàng 36 Chương 2 38Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46AChuyên đề tốt nghiệpTHỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ .382.1 Thương hiệu và vai trò của thương hiệu đối với Công ty Cổ phần Bạnh kẹo Hải Hà 39 2.2 Thực trạng hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu tại HAIHACO 41 2.2.1 Việc xây dựng một số yếu tố cấu thành nên nhãn hiệu HAIHACO .412.2.1.1 Tên hiệu .41 2.2.1.2 LOGO 422.2.1.3 Slogan 442.2.1.4 Bao bì 452.2.1.5 Nhạc hiệu quảng cáo 462.2.2 Thực trạng các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu tại HAIHACO .47 2.2.2.1 Ý thức của Ban lãnh đạo Công ty về phát triển thương hiệu 47 2.2.2.2 Quy trình xây dựng một thương hiệu sản phẩm mới vào thị trường .48 2.2.2.3 Coi trọng công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm / dịch vụ .512.2.2.4 Công tác đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền nhãn hiệu thương mại .532.2.2.5 Hoạt động bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm của Công ty .54 2.2.2.6 Chiến lược phát triển thương hiệu của HAIHACO .572.3 Những thành công và hạn chế trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà .692.3.1 Thành công 692.3.2 Hạn Chế .70 2.3.3 Nguyên nhân của các tồn tại .70Chương 3 72MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRONG THỜI KỲ TỚI 723.1 Triển vọng phát triển ngành bánh kẹo Việt Nam .723.2 Cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của HAIHACO .733.2.1 Cơ hội: .733.2.2 Thách thức: 733.2.3 Điểm mạnh: .74 3.2.4 Điểm yếu: .76 3.3 Định hướng phát triển của Công ty tới năm 2010 .763.4 Một số giải pháp phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà trong thời gian tới .79KẾT LUẬN 96Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46AChuyên đề tốt nghiệpDanh mục tài liệu tham khảo .97Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46AChuyên đề tốt nghiệpDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒSơ đồ 1: Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà .14 Sơ đồ 3:Quy trình sản xuất kẹo Chew .19Bảng 1: Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinhdoanh của công ty từ năm 2003 đến nay 20Bảng 2: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ từ năm 2003 đến năm 2007 20 Biểu đồ 1: Biểu đồ thay đổi cơ cấu sản phẩm qua các năm: 22Bảng 3: Tình hình biến động nguyên vật liệu .23Biểu đồ 2: Biến động giá nguyên vật liệu tại thời điểm tháng 8 hàng năm sau: 24Bảng 4: Tình hình công nợ 24Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .25Bảng 6: Lợi nhuận theo dòng sản phẩm từ năm 2005 đến tháng 2007 .29Bảng 7: Cơ cấu lao động của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà .31Biểu đồ 3: Mức thu nhập trung bình / tháng của người lao đông (2003-2007) .32 Bảng 8:Cơ cấu vốn kinh doanh của HAIHACO từ năm 2003- 2007 .35 Bảng 9: Số lượng các đại lý của Công ty qua các năm .40Hình 1: Biểu tượng của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà .42Bảng 10: Các kênh HAIHACO đã tiến hành quảng cáo bằng nhạc hiệu 47Bảng 11: Kinh phí đầu tư hoạt động thương hiệu 47Bảng 12:các sản phẩm mới của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà năm 2007 .49 Sơ đồ 4: Sơ đồ tiến hành công việc giới thiệu bánh Long – pie .51Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46AChuyên đề tốt nghiệpHình 2: Nhãn hiệu hàng hóa mà Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đang sử dụng: .53Hình 5: Sản phẩm kẹo Chew taro của Hải Châu sau khi phải thay đổi kiểu dáng bao bì: 56Hình 6: Nhãn hiệu kẹo Chew .57Sơ đồ 5: Cấu trúc thương hiệu Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 58Bảng 13: Cơ cấu danh mục sản phẩm của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Năm 2007 61Bảng 14:So sánh giá của mặt hàng mới nhất của Công ty so với sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh 64 Sơ đồ 6: Kênh phân phối của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà .64Bảng 15: Mức thưởng cho các đại lý hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra 65Bảng 16: chi phí cho quảng cáo năm 2003 – 2007 của Công ty Cổ phần .68Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46AChuyên đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦU.Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, sau hơn một năm gia nhập tình hình kinh tế đất nước đã có nhiều biến chuyển. Quan hệ giữa nước ta với các nước trên thế giới nói chung và các nước trong khu vực nói riêng ngày càng được mở rộng. Điều này tạo cho các doanh nghiệp của nước ta có nhiều cơ hội như: mở rộng thị trường, liên doanh liên kết để thu hút vốn và nắm bắt khoa học kỹ thuật tiên tiến từ các nước ngoài… Bên cạnh những cơ hội, các doanh nghiệp nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, đó là trước xu hướng toàn cầu hóa hội nhập khu vực và thế giới, nước ta cam kết cắt giảm thuế quan xuống còn mức từ 0 – 5% từ đây cạnh tranh là một thách thức to lớn với các doanh nghiệp nước ta không chỉ ở thị trường quốc tế mà cả thị trường trong nước. Các biện pháp cạnh tranh truyền thống dựa trên giá cả, phân phối, xúc tiến bán không còn đạt hiệu quả như trước nữa. Chính vì vậy, để có thể thâm nhập và đứng vững trên thị trường, song hành cùng chiến lược cạnh tranh và phát triển bền vững, mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là người chủ thương hiệu, cần phải có tư duy đúng về thương hiệu để từ đó đầu tư xây dựng, bảo vệ và phát triển nó phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong từng giai đoạn. Thương hiệu là vấn đề đã được rất nhiều đối tượng quan tâm bàn luận suốt thời gian qua. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhận thức đúng mức về vấn đề thương hiệu. Theo một điều tra gần đây của Dự án hỗ trợ doanh nghiệp về năng lực xây dựng và quảng bá thương hiệu, với mẫu 500 doanh nghiệp trên toàn quốc thì có đến 20% doanh nghiệp không hề đầu tư cho việc xây dựng thương hiệu, trên 70% doanh nghiệp có đầu tư thương hiệu nhưng chỉ ở mức đầu tư dưới 5% doanh thu. Theo một khảo sát mới đây của Bộ Công - Thương, có tới 95% trong số hơn 100 doanh nghiệp được hỏi trả lời rằng cần thiết phải xây dựng và phát triển thương hiệu. Hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng, thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh, là tài sản vô hình có giá trị lớn nhất của doanh nghiệp… nhưng mới chỉ có 20% doanh nghiệp hiểu được rằng xây dựng thương hiệu cần bắt đầu từ đâu, số còn lại đều rất lúng túng khi đưa ra một kế hoạch phát triển thương hiệu. Thậm chí, có doanh nghiệp cho rằng xây dựng thương hiệu chỉ đơn thuần là đăng ký một cái tên và làm logo. Hậu quả của việc nhận thức yếu về thương hiệu là trên thị trường nội địa, các công ty và tập đoàn nước ngoài tăng cường quảng bá thương hiệu của mình, tạo ra sức Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46AChuyên đề tốt nghiệpép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp trong nước; Tình trạng ăn cắp hoặc nhái thương hiệu cũng diễn ra khá thường xuyên giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng phổ biến như nước ngọt, bánh kẹo, xà phòng . Doanh nghiệp bị mất thương hiệu sẽ bị mất đi thị phần của mình, còn người tiêu dùng cũng hoang mang giữa các loại sản phẩm thật và sản phẩm nhái; Các doanh nghiệp xuất khẩu lớn của ta đang phải đối mặt với vấn đề bị các công ty nước ngoài ăn cắp hoặc nhái nhãn hiệu trên thị trường quốc tế.Trước thực trạng này thì Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã có những quyết sách, hành động như thế nào trong việc phát triển thương hiệu của mình để chinh phục thị trường mục tiêu. Câu hỏi này sẽ phần nào được giải đáp qua Chuyên đề thực tập tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà”. Chuyên đề đánh giá tình hình thực tế của công ty, qua đó đánh giá những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế trong công tác phát triển thương hiệu của Công ty và tìm ra nguyên nhân. Từ đây em mạnh dạn đưa ra một số giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này có kết cấu được chia làm ba chương như sau:Chương I :Tổng quan về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.Chương II : Thực trạng về việc xây dựng và phát triển thương hiệu Tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.Chương III : Một số giải pháp phát triển thương hiệu Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do thiếu kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong được các thầy cô cùng các bạn và những người quan tâm góp ý.Em xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Thu Thủy đã giúp đỡ và hướng dẫn tận tình để em có thể hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nói chung và Phòng kế hoạch – Thị trường nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em trong quá trình thực tập và làm việc tại Công ty.Sinh viênĐặng Thành NghĩaĐặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46AChuyên đề tốt nghiệpChương 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ.1.1. Các thông tin chung về công ty.Công ty cổ phần bánh kẹo Hải hà được thành lập ngày 25/12/1960. Sau 47 năm phát triển, công ty từ một xưởng làm Miến giờ đã trở thành một trong các nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam với quy mô lên tới 20.000 tấn sản phẩm/năm. Trong quá trình phát triển công ty đã đạt được nhiều thành tích lớn được nhà nước đánh giá cao. Điều này thể hiện qua việc công ty đã được trao tặng nhiều huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, Hạng Ba.Là một doanh nghiệp sản xuất, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà luôn hướng tới việc đảm bảo cao nhất cho chất lượng sản phâm. Công ty đã áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và hệ thống HACCP ( Phân tích mối nguy hiểm và các điểm kiểm soát tới hạn ) theo tiêu chuẩn TCVN 5603:1998 cùng với HACCP CODE : 2003. Đặc biệt Công ty là doanh nghiệp đầu tiên được cấp chứng nhận hệ thống “ Phân tích mối nguy hiểm và các điểm kiểm soát tới hạn” trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo tại Việt Nam. Qua đây ta thấy được cam kết của ban lãnh đạo doanh nghiệp về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sức khoẻ của người tiêu dùng. Với những nỗ lực không ngừng đó, sản phẩm của Công ty đã liên tục được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong 11 năm cho đến nay.Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103003614 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, thay đổi lần thứ 2 ngày 13/08/2007. Trụ sở chính và chi nhánh của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. Trụ sở chính: 25- Trương Định- Quận Hai Bà Trưng- Hà nội. Chi nhánh miền Nam: Lô 27- Đường Tân Tạo- khu công nghiệp Tân Tạo- Quận Tân Bình- TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh miền Trung: 134- Đường Phan Thanh- Quận Thanh Khê- Đà Nẵng. Tên giao dịch quốc tế : Haiha Confectionery Joint- Stock company Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46AChuyên đề tốt nghiệp(HAIHACO) Tài khoản ngân hàng : 710A .00009 tại chi nhánh Ngân hàng Công thương, Thanh Xuân, Hà Nội. Mã số thuế: 0101444379 Số điện thoại: 04.8632956 – 04.8632041 Fax: 04.8631683 – 04.8638730 Website: www.haihaco.com.vn Email: haiha@hn.vnn.vn Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: Chức năng: Công ty chuyên sản xuất bánh kẹo chất lượng cao phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân và xuất khẩu. Nhiệm vụ: - Chấp hàng mọi quyết định, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với nhà nước.- Không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời chú trọng phát triển thương hiệu của Công ty.- Đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, thu hút và đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao. Bảo vệ uy tín của doanh nghiệp, thực hiện đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải HàCông ty với hơn 40 năm phát triển đã đi qua nhiều giai đoạn khác nhau.Ta có thể xem xét một cách tổng quát qua các giai đoạn sau:1.2.1. Giai đoạn 1959-1961:Vào đầu năm 1959 Tổng công ty Nông sản thô Miền Bắc đã tiến hành xây dựng một cơ sở thực nghiệm để nghiên cứu sản xuất hạt Chân Châu với 9 cán bộ từ tổng công ty chuyển sang. Nhưng sau đó từ nhu cầu thiết thực của nhân dân, cơ sở đã chuyển sang nghiên cứu và chế biến Miến làm từ đậu xanh. Do đó, vào ngay 25/12/1960 xưởng Miến Hoang Mai ra đời. Đây cũng chính là dấu mốc cho sự ra đời Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46AChuyên đề tốt nghiệpcủa công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà ngày nay.1.2.2. Giai đoạn từ 1962-1967:Từ khi ra đời xưởng Miến Hoàng Mai đã có sự phát triển đáng kể về nhiều mặt. Vì vậy từ năm 1962 xưởng đã sản xuất thêm một số loại sản phẩm như: xì dầu, tinh bột ngô…Năm 1966 xưởng Miến đổi tên thành: Nhà máy thực nghiệm thực phẩm Hải Hà theo quyết định của Bộ công nghiệp nhẹ với nhiệm vụ chính là sản xuất viên đạm, nước chấm lên men, nước hoa quả, Bánh mỳ, bột dinh dưỡng trẻ em. Đặc biệt là nhà máy tiến hành nghiên cứu mạch nha. Đây là một nguyên liệu quan trọng cho việc phát triển của nhà máy thành công ty bánh kẹo sau nay.1.2.3 Giai đoạn 1968-1975:Tháng 6/1970 nhà máy chính thức tiếp nhận phân xưởng sản xuất của nhà máy bánh kẹo Hải Châu bàn giao sang với công suất 900 tấn một năm theo chỉ thị của Bộ lương thực thực phẩm.Sau đó nhà máy đổi tên thành: Nhà máy thực phẩm Hải Hà. Trong thời gian này nhà máy sản xuất các loại sản phẩm: Kẹo, mạch nha, giấy tinh bột, bột dinh dưỡng trẻ em…Năm 1975 khi trang bị thêm dây chuyền sản xuất từ các nước Đức, Trung Quốc…Nhà máy đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn với giá trị tổng sản lượng là 1.1 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 111.15%.1.2.4 Giai đoạn 1976-1985:Tháng 12/1976 nhà máy được nhà nước phê chuẩn phương án thiết kế mở rộng diện tích mặt bằng với công suất thiết kế 6000 tấn / năm.Năm 1978 lần đầu tiên nhà máy xuất khẩu được 38 tấn kẹo sang các nước Liên Xô, Mông Cổ, Pháp, Italya…Năm 1980, thực hiện Nghị Quyết trung ương 6 khoá V, nhà máy thành lập bộ phận sản xuất phù trợ là rượu. Năm 1982 nhà máy sản xuất bánh. Nhưng những năm 1981- 1983 trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, sản xuất bị đình đốn, sản phẩm bị ứ đọng.1.2.5 Giai đoạn từ 1986-2003.Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46A[...]... Chiến lược phát triển thương hiệu của HAIHACO 572.3 Những thành công và hạn chế trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 692.3.1 Thành công 692.3.2 Hạn Chế 70 2.3.3 Nguyên nhân của các tồn tại 70Chương 3 72MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRONG THỜI KỲ TỚI 723.1 Triển vọng phát triển ngành bánh kẹo Việt Nam... xây dựng và phát triển thương hiệu tại HAIHACO. 2.2.2.1 Ý thức của Ban lãnh đạo Công ty về phát triển thương hiệu. Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu là vấn đề hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty. Nhân thức được vấn đề này, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã có sự quan tâm và đầu tư vào hoạt động phát triển thương hiệu của Công ty. Đây là một thuận lợi... GóiĐóng Thành PhẩmHương Liệu Chuyên đề tốt nghiệpChương 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ.1.1. Các thông tin chung về công ty. Công ty cổ phần bánh kẹo Hải hà được thành lập ngày 25/12/1960. Sau 47 năm phát triển, công ty từ một xưởng làm Miến giờ đã trở thành một trong các nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam với quy mô lên tới 20.000 tấn sản phẩm/năm. Trong quá trình phát triển. .. của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 42Bảng 10: Các kênh HAIHACO đã tiến hành quảng cáo bằng nhạc hiệu 47Bảng 11: Kinh phí đầu tư hoạt động thương hiệu 47Bảng 12:các sản phẩm mới của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà năm 2007 49 Sơ đồ 4: Sơ đồ tiến hành công việc giới thiệu bánh Long – pie 51Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46A Chuyên đề tốt nghiệpTHỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU... TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 382.1 Thương hiệu và vai trò của thương hiệu đối với Công ty Cổ phần Bạnh kẹo Hải Hà 39 2.2 Thực trạng hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu tại HAIHACO 41 2.2.1 Việc xây dựng một số yếu tố cấu thành nên nhãn hiệu HAIHACO 412.2.1.1 Tên hiệu 41 2.2.1.2 LOGO 422.2.1.3 Slogan 442.2.1.4 Bao bì 452.2.1.5 Nhạc hiệu quảng cáo 462.2.2... với Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà trong thời gian tới:- Thuận lợi: Công ty hiện nay có một lực lượng khách hàng lớn bởi thương hiệu của Công ty đã ra đời từ rất lâu và được khách hàng đánh giá cao. Có một lượng rất lớn khách hàng trung thành với việc tiêu dùng sản phẩm của Công ty đặc biệt tại Hà Nội. Xu hướng tiêu dùng sản phẩm có thương hiệu mạnh trên thị trường là một thuận lợi cho công ty. ... quan trọng trong công tác bảo vệ thương hiệu của công ty. 1.5.6 Khách hàng.Hoạt động kinh doanh của Công ty luôn hướng tới khách hàng. Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nhận định là để sản phẩm của mình được tiêu thụ mạnh trên thị trường thì yếu tố đầu tiên là đẩy mạnh số lượng khách hàng. Để làm được điều Đặng Thành Nghĩa QTKD Tổng hợp 46A Chuyên đề tốt nghiệpBao gói của Công ty ngoài những mặt... hiệu của Công ty. Đồng thời nếu tiếp tục sản xuất các mặt hàng này sẽ đi ngược lại định hướng phát triển thương hiệu Công ty thành thương hiệu của các mặt hàng bánh kẹo chất lượng cao.Thị trường khách hàng có thu nhập trung bình là thị trường chính hiện nay của Công ty. Ở thị trường này nhu cầu bánh kẹo là lớn nhất và lượng khách hàng ở thị trường này là đông đảo nhất. Các sản phẩm bánh kẹo hiện... mặt hàng thay thế ngày càng xuất hiện khá nhiều.Vì vậy để có thể tiêu thụ được sản phẩm của mình thì phải làm sao để khách hàng biết tới sản phẩm của mình, tin tưởng vào lựa chọn của mình khi lựa chọn sản phẩm. Để có được điều này cách tốt nhất là xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty. Với Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà thì thương hiệu là vấn đề rất quan trọng trong quá trình phát triển. .. hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận 221.4.4 Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty trong các năm gần đây 241.4.4.1 Các chỉ tiêu cơ bản 241.4.4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 251.5 Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ảnh hưởng tới công tác phát triển thương hiệu tại Công ty 25 1.5.1 Về sản phẩm: 251.5.1.1 Kẹo Chew 261.5.1.2 Bánh . Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chương II : Thực trạng về việc xây dựng và phát triển thương hiệu Tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chương III : Một số giải. này sẽ phần nào được giải đáp qua Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà . Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Bình luận về tài liệu mot-so-giai-phap-nham-phat-trien-thuong-hieu-cua-cong-ty-co-phan-banh-keo-hai-ha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP