Chương trình hành động về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vòa năm 2020

12 1,030 4
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 16:06

TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG*Số: 12 - CTr/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHải Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2012CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNGThực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020-----I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG CỦA TỈNH1. Trong những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh đã được quan tâm đầu tư và bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng thúc đẩy, chuyển dịch cấu kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của nhân dân. - Hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; nhiều công trình lớn đã được khởi công xây dựng tạo sự kết nối vùng, kết nối các tỉnh lân cận và giữa các địa phương trong tỉnh. Đường giao thông nông thôn được đầu tư phát triển bằng nhiều nguồn vốn, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.- Hạ tầng cung cấp điện tiếp tục được đầu tư, cải tạo đáp ứng nhu cầu tăng từ 14 - 15% năm; nhiều đường dây, trạm biến áp được xây dựng, bản đáp ứng nhu cầu về điện cho sản xuất và sinh hoạt, đến nay 100% số hộ điện sinh hoạt.- Hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu được đầu tư, xây dựng bằng nhiều nguồn vốn. Hệ thống công trình đê điều, thủy lợi của tỉnh hằng năm đều được củng cố và tu bổ, góp phần phục vụ thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cấu cây trồng, cải tạo môi trường, môi sinh, mở rộng diện tích cây trồng vụ đông.- Hạ tầng đô thị phát triển nhanh đã giải quyết bản nhu cầu xã hội, giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị. Bộ mặt các đô thị được cải thiện đáng kể, nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại II, Chí Linh thành đô thị loại III. Xây dựng đề án nâng cấp huyện Kinh Môn thành thị xã trước năm 2015.- Hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) và Cụm công nghiệp (CCN) bước đầu phát triển, tạo ra hệ thống kết cấu hạ tầng mới; một số KCN đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, góp phần thu hút nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cấu kinh tế./var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc1- Hạ tầng thương mại phát triển khá nhanh trong những năm gần đây bản đáp ứng được sự gia tăng của nhu cầu mua bán, trao đổi và tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh.- Hạ tầng thông tin được xây dựng rộng khắp, phát triển nhanh với công nghệ tiên tiến, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ với chất lượng ngày càng tốt hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành hoạt động thường xuyên góp phần quan trọng và nâng cao năng suất lao động, cải cách thủ tục hành chính.- Hạ tầng giáo dục trong những năm qua được đầu tư nhiều hơn, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia đầu tư xây dựng sở hạ tầng giáo dục, tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng lên.- Hạ tầng y tế được tập trung đầu tư, nhất là tuyến y tế sở; các bệnh viện được quan tâm đầu tư thêm các trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến phục vụ tốt việc khám chữa bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.- Hạ tầng văn hóa thể thao và du lịch từng bước được đầu tư cải tạo, nâng cấp; các hoạt động văn hóa, du lịch được xúc tiến, quảng bá phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh, góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân.2. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ, kém tính kết nối, đang là điểm nghẽn của quá trình phát triển.- Hạ tầng giao thông đường bộ chưa đáp ứng được nhu cầu tăng nhanh của phương tiện, đường sắt Nội - Hải Phòng lạc hậu chưa được nâng cấp cải tạo. Một số cầu, cống chưa đáp ứng tải trọng khai thác của đường, chất lượng đường còn thấp, cấu vốn giữa xây dựng và bảo trì chưa hợp lý (đặc biệt là giao thông nông thôn); hệ thống cảng sông chưa được quan tâm cải tạo, công tác nạo vét luồng lạch chưa thường xuyên. - Chất lượng hệ thống lưới điện thấp, tổn thất điện năng còn lớn, tỷ lệ ngầm hóa tại các đô thị chưa cao. - Việc xây dựng hạ tầng các KCN, CCN chưa đồng bộ, còn thiếu công trình xử lý nước thải, chất thải. Việc thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN gặp nhiều khó khăn.- Hệ thống bán buôn, bán lẻ tại các chợ còn nhỏ, hiệu quả chưa cao. Các chợ đầu mối hoạt động ít hiệu quả.- Hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển nhanh nhưng chưa thực sự bền vững, chất lượng và mạng lưới dịch vụ chưa đồng đều, ở một số nơi đáp ứng /var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc2chưa tốt yêu cầu của người sử dụng. Mức độ tin học hóa trong các ngành, lĩnh vực còn thấp, đóng góp công nghệ thông tin trong giá thành còn ít.- Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tại các đô thị còn hạn chế, tình trạng ngập úng chưa được xử lý triệt để, chất thải rắn hầu hết đang sử dụng biện pháp chôn lấp; tỷ lệ cây xanh còn thấp, hệ thống chiếu sáng còn thiếu, công tác quản lý đô thị (đặc biệt là vỉa hè) còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch chưa cao.- Hạ tầng giáo dục, đào tạo vẫn còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là hệ thống trường mầm non, mẫu giáo. Hệ thống giáo dục - đào tạo chưa đồng bộ, liên thông, chưa cân đối giữa giáo dục nghề nghiệp với giáo dục THPT và giáo dục đại học. - Hệ thống y tế và chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân; sở khám, chữa bệnh còn thiếu, tình trạng quá tải ở tuyến tỉnh chậm được khắc phục. Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế còn nhiều hạn chế. Trang bị cho các sở y tế còn thiếu và chưa hiện đại, đặc biệt là tuyến sở.- Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Chất lượng công trình còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển và phong trào văn hoá, thể thao của tỉnh.II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU1. Quan điểmĐầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phải hiện đại, đồng bộ trên toàn tỉnh, từng ngành, từng vùng và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đầu tư trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, hạn chế lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện phân kỳ đầu tư, ưu tiên những dự án quan trọng tạo sự đột phá và tác động lan toả lớn. Tăng cường công tác quản lý trong khai thác sử dụng công trình.- Huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; đồng thời tiếp tục quan tâm dành vốn nhà nước tập trung đầu tư các công trình thiết yếu, quan trọng, khó huy động các nguồn lực xã hội.- Phát triển kết cấu hạ tầng là sự nghiệp chung, vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của toàn xã hội, mọi người dân đều trách nhiệm tham gia đóng góp, trước /var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc3hết là trong thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo đảm lợi ích hài hoà giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thu hẹp khoảng cách vùng, miền; gắn với tiết kiệm đất canh tác, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.2. Mục tiêuTập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư giải quyết bản những tắc nghẽn, quá tải, bức xúc hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới; giảm dần sự chênh lệch giữa các vùng, các huyện trong tỉnh và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu tỉnh ta bản đạt tỉnh nền kinh tế phát triển, trong đó công nghiệp và dịch vụ tỷ trọng lớn trong cấu kinh tế, nền văn hoá - xã hội tiên tiến vào năm 2020. Cùng với yêu cầu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực phát triển 4 lĩnh vực trọng tâm cần đi trước một bước:- Hạ tầng giao thông: Bảo đảm kết nối mạng lưới giao thông của tỉnh với các tỉnh lân cận, kết nối thành phố Hải Dương với các huyện, thị xã trong tỉnh (các đầu mối giao thông cửa ngõ hệ thống giao thông được xây dựng đồng bộ hiện đại) và kết nối giữa các huyện, thị xã với nhau bằng hệ thống đường vành đai bảo đảm năng lực vận tải được nâng cao, giao thông được thông suốt, an toàn.- Hạ tầng cung cấp điện: Bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng đường dây, trạm biến áp công tác quản lý để giảm tổn thất; tiết kiệm và giảm tiêu hao điện năng. - Hạ tầng thuỷ lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu: Bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho diện tích lúa 2 vụ, diện tích rau màu, các vùng cây ăn quả và nguyên liệu, vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung. Chủ động phòng, tránh bão, lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu.- Hạ tầng đô thị: Từng bước phát triển đồng bộhiện đại các đô thị, giải quyết bản tình trạng thiếu các điểm đỗ xe, úng ngập; cung cấp ổn định điện, nước, thu gom xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. /var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc4Trong 4 lĩnh vực trọng tâm trên, cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực tạo sự đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đi trước một bước, tạo động lực thúc sự đẩy phát triển các ngành kinh tế khác.III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU1. Nhiệm vụ cụ thể1.1. Hạ tầng giao thôngXây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, hợp lý, quy mô phù hợp, đảm bảo phục tốt cho hoạt động vận tải, lưu thông thông suốt và thuận tiện, kết nối chặt chẽ với các vùng, các tỉnh lân cận và hình thành các trục giao thông kết nối các khu, cụm, khu vực phát triển kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện khai thác tiềm năng sẵn có.Đường bộ: Coi đây là phương thức vận tải chủ đạo phục vụ các mục tiêu thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế đột phá gồm phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch.- Các Quốc lộ đạt tiêu chuẩn cấp I, II, III; các tuyến đường tỉnh chủ yếu đạt cấp III, một số đoạn tuyến lưu lượng vận tải lớn được quy hoạch cấp II, cầu cống được thiết kế bảo đảm tải trọng khai thác H30- XB80 đồng bộ với cấp đường. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống trục ngang gồm các tuyến đường cao tốc Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Hạ Long, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18 và một số tuyến đường tỉnh đóng vai trò là các trục ngang phụ kết nối các huyện như đường tỉnh 392, 396… Hệ thống trục dọc bao gồm Quốc lộ 37, Quốc lộ 38, đường vành đai 5 Nội; trục Bắc - Nam; các đường tỉnh 390, 388….- Giao thông đô thị: Đảm bảo quĩ đất dành cho giao thông đô thị đạt 20-23% (bao gồm cả giao thông tĩnh), quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống giao thông tĩnh, các bến xe khách, bãi đỗ xe. Các tuyến đường đô thị được nâng cấp, cải tạo bảo đảm 100% mặt đường bê tông nhựa (BTN), rải nhựa, bê tông xi măng. Xây dựng đường vành đai 1 và 2 của thành phố Hải Dương và đường vành đai của tỉnh liên kết các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà. Cải tạo các nút giao thông, chiếu sáng đô thị.- Giao thông nông thôn: Huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả đề án phát triển GTNT giai đoạn 2011-2015. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện đề án phát triển GTNT. Đến năm 2020 đường huyện bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV (kết cấu mặt nhựa hoặc bê tông xi măng), đường xã đạt tối thiểu đường loại A; các tuyến đường xã quan trọng đạt tiêu chuẩn cấp V; 100% đường xã được cứng hoá (kết cấu mặt bê tông xi măng hoặc nhựa). Cải tạo, nâng cấp 100% đường thôn xóm bằng vật liệu cứng, /var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc5trong đó 90% số đường thôn xóm, khuyến khích phát triển đường bê tông xi măng. Quy hoạch và xây dựng mỗi thôn ít nhất 01 bãi đỗ xe tập trung.Đường thủy nội địa: Phát triển luồng, cảng, bến, kho bãi và phương tiện để nâng cao năng suất vận tải, tiết kiệm thời gian, tăng khả năng cạnh tranh của phương thức vận tải thủy so với các phương thức vận tải khác. Ưu tiên tập trung đầu tư nâng cấp cảng Cống Câu, cảng Tiên Kiều, xây mới cảng Phúc Thành (Kinh Môn).1.2. Hạ tầng cung cấp điệnĐáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm tính liên tục, an toàn và chất lượng điện. Tập trung xây dựng một số đường dây và trạm nguồn chính theo quy hoạch được duyệt.- Xây dựng trạm 220KV Hải Dương 2 (An Phụ) 250MW; trạm 220KV nối cấp Nhà máy nhiệt điện Hải Dương (Phúc Thành) 250MW; trạm 220KV Gia Lộc 250MW, nâng công suất trạm 220KV Hải Dương 1 (Đức Chính) từ 12MW lên 250MW. Xây dựng mới 11 trạm 110KV với tổng công suất tăng thêm 603MW và nâng công suất các trạm 110KV quá tải. - Xây dựng mới 04 đường dây 220KV, 07 đường dây 110KV và 460Km đường dây trung thế từ 6 - 35KV.- Xây dựng mới 1584 trạm biến áp, cải tạo và xây dựng 1540Km đường dây hạ áp 0,4KV, thay mới 99.465công tơ các loại.1.3. Hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậuĐầu tư nâng cấp hệ thống thuỷ lợi hiện để phát huy công suất thiết kế và nâng cao năng lực phục vụ; củng cố hệ thống đê sông, các trạm bơm tiêu úng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Xây dựng các công trình điều tiết, kiểm soát lũ bảo đảm tiêu nước cho các đô thị lớn, an toàn cho sản xuất và dân sinh. Đầu tư hoàn thiện hệ thống cảnh báo thiên tai, bão, lũ. Phát triển thuỷ lợi phục vụ nước sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản; xây dựng phương án thích hợp và từng bước đầu tư bảo đảm nguồn cấp nước cho đô thị và công nghiệp. Bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho diện tích lúa 2 vụ, các vùng cây rau màu, nuôi trồng thuỷ sản tập trung. Chủ động phòng, tránh bão, lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các công trình tưới, tiêu, phòng chống lũ trên sở các công trình hiện và các công trình xây dựng mới. Trong đó: tập trung nạo vét trục sông Bắc Hưng Hải, xây dựng cải tạo, nâng cấp 78 trạm bơm, 18 hồ chứa và 60 cống; xây mới 40 trạm bơm, 15 cống; kiên cố hóa 925 Km kênh mương các loại; củng cố và nâng cấp các tuyến đê của tỉnh: cứng hóa 157 Km, củng cố 1,6 Km, làm 105Km đường hành lang, tôn cao ấp trúc 6,5 Km, trồng 2,3 Km tre chắn sóng./var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc61.4. Hạ tầng đô thịNâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại 1 vào năm 2020, thị xã Chí Linh lên đô thị loại 3 trước năm 2020, huyện Kinh Môn thành thị xã trước năm 2015 và huyện Bình Giang thành thị xã Bình Giang vào trước năm 2020. Nâng cấp một số xã lên đô thị loại V, hoàn thành quy hoạch mạng lưới cấp nước và xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng mới và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo sự kết nối giữa các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung với các khu đô thị cũ theo quy hoạch đã được duyệt. Quy hoạch xây dựng sở hạ tầng, trụ sở, thiết chế văn hóa, thể thao cho các đơn vị hành chính sẽ thành lập mới; hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống thoát nước thải và nhà máy xử lý nước thải TP. Hải Dương.1.5. Hạ tầng Khu công nghiệp và Cụm công nghiệpXây dựng hệ thống hạ tầng trong các KCN, CCN hiện đồng bộ, hiện đại để thu hút đầu tư, đồng thời xây dựng hệ thống giao thông, cung cấp điện, cấp và thoát nước, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ, nhằm đáp ứng ở mức cao nhất yêu cầu bản của nhà đầu tư và người lao động với chất lượng dịch vụ hạ tầng và chất lượng dịch vụ phụ trợ cao, chi phí hợp lý nhất, nâng cao năng lực cạnh tranh.Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào KCN (giao thông, cấp nước, cấp điện), các khu dân cư - dịch vụ phục vụ KCN. Triển khai xây dựng hạ tầng KCN Kim Thành, phần mở rộng của KCN Đại An - giai đoạn 2, phần mở rộng của KCN Tân Trường. Hoàn thiện hạ tầng tại 8 KCN (Nam Sách, Đại An, Phúc Điền, Tân Trường, Việt Hòa - Kenmark, Lai Vu, Lai Cách, Phú Thái), sớm hoàn thành đưa vào vận hành trạm xử lý nước thải tại KCN Lai Vu và KCN Lai Cách. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa và KCN Cẩm Điền - Lương Điền.Ban hành chế, chính sách hấp dẫn, thuận lợi trong việc thu hút đầu tư hạ tầng các CCN. 1.6. Hạ tầng thương mạiPhát triển hạ tầng thương mại theo quy hoạch đã được phê duyệt, tập trung xây dựng mạng lưới bán buôn, bán lẻ. Đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, các kho dự trữ hàng hóa, các sở bán lẻ quy mô lớn gắn với quá trình đô thị hóa, với quá trình xây dựng các khu dân cư, khu kinh tế và KCN tập trung.Phấn đấu đến năm 2020, ít nhất một sở bán buôn, bán lẻ văn minh ở tất cả các địa bàn dân cư. Tới năm 2020, trung bình 100.000 dân ít nhất là 2 sở bán lẻ văn minh hiện đại. Khuyến khích phát triển thương mại điện tử./var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc71.7. Hạ tầng thông tin và truyền thôngPhát triển thông tin và truyền thông công nghệ hiện đại, phục vụ cho cải cách thủ tục hành chính, cung cấp thông tin dịch vụ công chất lượng cao và cung cấp đa dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.Đến năm 2020 hình thành bản Chính phủ điện tử tại tỉnh; xây dựng các ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp trong quan nhà nước; phát triển mạnh các ứng dụng theo công nghệ GIS phục vụ quản lý kinh tế - xã hội của quan nhà nước và cung cấp thông tin cho người dân; xây dựng và phát triển mạnh các cổng giao tiếp điện tử cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp trực tuyến. Phát triển hạ tầng phát thanh và truyền hình theo lộ trình số hoá chương trình và truyền dẫn, đẩy mạnh phát triển hệ thống truyền thanh sở theo công nghệ vô tuyến. Phát triển các loại báo và công nghệ in.Xây dựng chế sử dụng chung sở hạ tầng viễn thông, điện lực, truyền hình, cấp, thoát nước, giao thông vận tải và các ngành khác trên địa bàn tỉnh. Phát triển mạng truy nhập cáp quang xuống xã trong giai đoạn 2010 - 2015. Xây dựng tuyến cáp quang đến KCN, CCN, xây dựng mạng các điểm phục vụ tại các khu du lịch.1.8. Hạ tầng giáo dục và đào tạoXây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giáo dục và đào tạo phù hợp với qui hoạch được duyệt và theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; ổn định hệ thống các trường học hiện có. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học đạt 80%. Quy hoạch đủ diện tích đất cho hệ thống các trường học, tập trung đầu tư xây dựng kiên cố các trường lớp học; sớm hoàn thiện sở vật chất trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương ở địa điểm mới.1.9. Hạ tầng y tếĐầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng y tế, ưu tiên hơn cho việc mua sắm trang thiết bị hiện đại để tiếp tục phát triển hệ thống y tế Hải Dương theo hướng từng bước hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Ưu tiên đầu tư xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, một số trạm y tế đã xuống cấp. Hoàn thiện dự án đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đang triển khai. Tập trung xây dựng Bệnh viện Phụ sản mới.Xây dựng đề án phát triển công nghệ thông tin y tế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế phù hợp với khả năng tài chính, kỹ thuật và nhu cầu sử dụng của từng tuyến./var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc81.10. Hạ tầng văn hóa thể thao và du lịchXây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao và du lịch từ cấp tỉnh đến sở tương ứng với quá trình phát triển của tỉnh. Tiếp tục cải thiện sở vật chất và đa dạng hoá, chuẩn hoá, tạo sản phẩm văn hoá chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. chính sách thu hút các nhà đầu tư phát triển hệ thống sở vật chất kỹ thuật du lịch, kết hợp giữa cải tạo, nâng cấp và xây mới các khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí để nâng cao chất lượng sản phẩm; tạo ra sự khác biệt về sản phẩm du lịch và tăng khả năng cạnh tranh của du lịch Hải Dương. Phát triển làng nghề phù hợp, xây dựng khu bảo tàng nông nghiệp phục vụ du lịch.Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt.Nâng cấp Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao, Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch; xây dựng mới rạp chiếu phim, nhà hát nhân dân, khu trung tâm văn hóa thể thao tỉnh tại địa điểm mới đã được quy hoạch.2. Các giải pháp chủ yếu 2.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầngRà soát, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng của từng ngành bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Lựa chọn một số công trình quan trọng sức lan toả, tạo sự đột phá lớn để tập trung đầu tư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, bảo đảm hiệu quả và tính khả thi. Coi trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm quy hoạch; tổ chức cắm mốc giới quy hoạch kết cấu hạ tầng các ngành, hạn chế thấp nhất việc quy hoạch treo.2.2. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tưSử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, địa phương và vốn trái phiếu Chính phủ. chế thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, vốn tín dụng ưu đãi. Đẩy mạnh vận động các đối tác, các nhà tài trợ tiếp tục cung cấp vốn để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình lớn về giao thông, cấp điện, thủy lợi; ưu tiên bố trí vốn đối ứng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đã phê duyệt.Thu hút các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư. Mở rộng phương thức đầu tư Nhà nước và nhân dân cùng làm. Xây dựng chế, chính /var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc9sách huy động các nguồn lực vốn đầu tư từ đất đai, chú ý huy động tối đa nguồn lực từ đất cho đầu tư xây dựng sở hạ tầng thơng qua khai thác địa tơ chênh lệch do đầu tư hạ tầng đem lại.Tập trung cho cơng tác giải phóng mặt bằng, chỉ thực hiện phê duyệt kế hoạch đấu thầu khi việc giải phóng mặt bằng đã thực hiện bản xong. Ưu tiên tập trung vốn cho các dự án cấp bách, các cơng trình dự án trọng điểm đã được xác định trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 06-CTr/TU ngày 25/5/2011. Đối với các tuyến đường giao thơng xây dựng mới thực hiện cắm mốc chỉ giới quản lý quy hoạch trong phạm vi 250m ra hai bên để sử dụng vào mục đích tạo vốn đầu tư cho hạ tầng giao thơng từ khai thác quỹ đất.2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nướcĐẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thơng thống, thuận lợi, khắc phục phiền và giảm chi phí cho các nhà đầu tư. Ứng dụng cơng nghệ thơng tin và phương pháp quản lý hiện đại trong việc tổ chức xây dựng, khai thác và quản lý kết cấu hạ tầng. Tăng cường tư vấn, giám sát và kiểm tốn độc lập nhằm nâng cao chất lượng cơng trình; kiểm sốt chặt chẽ suất đầu tư, thực hiện cơng khai minh bạch trong cơng tác đấu thầu các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa cơng trình, dự án vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn, dài hạn thay cho kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hàng năm, trong đó cần ưu tiên cho những cơng trình khả năng hồn thành sớm và phát huy tác dụng, cơng trình trọng điểm đã xác định trong nhiệm kỳ. Hạn chế đầu tư dự án mới chưa thực sự cấp bách. Rà sốt lại các dự án đầu tư, kiên quyết tạm dừng, đình hỗn, giãn tiến độ các dự án chưa thực sự cần thiết; chuyển một số dự án sang các hình thức kêu gọi đầu tư khác.Làm tốt cơng tác tun truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh.Xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhất là chủ tịch UBND cấp huyện trong cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ xây dựng các cơng trình, nhất là các dự án xây dựng hạ tầng giao thơng.2.4. Giải pháp về chính sáchRà sốt, đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh chế, chính sách để tạo mơi trường thuận lợi, thu hút mạnh và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư /var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc10[...]... nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là công trình trọng điểm kế hoạch tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất, đồng thời vận động sự tự nguyện chấp hành và tham gia đóng góp... các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư xây dựng giao thông, cấp điện, nước sạch Vận dụng linh hoạt các chế độ, chính sách để huy động mạnh nguồn lực đất đai vào phát triển hạ tầng Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án kinh doanh Khuyến khích, vinh danh các tổ chức, cá nhân nhiều đóng góp cho xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân.. .công, Luật quản lý Đô thị, các luật khác liên quan và các văn bản dưới luật để tạo sự đồng bộ, thuận lợi cho phát triển kết cấu hạ tầng Xây dựng định mức đơn giá suất đầu tư xây dựng bản mới phục vụ việc thẩm định và quản lý các dự án đầu tư Hoàn thiện chế phân cấp đầu tư, phân bổ nguồn vốn để vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của... quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình không chấp hành quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng 2.5.Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020 đã được phê duyệt Phát triển nguồn nhân lực làm công tác quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng Nâng cao năng lực,... các quan quản lý nhà nước, đơn vị tư vấn đầu tư, các chủ đầu tư trong việc quản lý đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Tăng cường chính sách thu hút nhân tài, đào tạo, đào tạo lại nhân lực, nhất là nhân lực trong lĩnh vực lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng dạy nghề nhằm tăng cường đội ngũ lao động qua đào tạo cả về. .. THỰC HIỆN 1 Các cấp ủy đảng trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Các huyện uỷ, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Đảng đoàn MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân xây dựng kế hoạch hành động thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị 2 Đảng đoàn Hội đồng. .. đoàn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo); - Văn phòng TW và các ban XD Đảng TW; - Các ban, BCS đảng, đảng đoàn; - Các, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ và ĐUTT TU; - Các đồng. .. quản lý thống nhất; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Thực hiện trách nhiệm quản lý theo thời hạn sử dụng của từng dự án; quy định rõ và chế tài cụ thể trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư Hoàn thiện chế, chính sách khuyến khích đầu tư theo các hình thức PPP, BT, BOT Mở rộng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; chế,... mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu và các hoạt động dịch vụ khoa học, công nghệ; đặc biệt là dịch vụ thông tin, tư vấn, đánh giá, thẩm định dự án /var/www/html/tailieu/data/upload/13/nu/oc/ocd1359363963.doc 11 và giám định công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Tiếp tục kiện toàn hệ thống các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ, các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật... dân tỉnh trách nhiệm cụ thể hoá các nội dung của Chương trình, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương và chỉ đạo triển khai thực hiện đạt các mục tiêu trong Chương trình đề ra 3 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền nội dung Nghị quyết Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ trong toàn Đảng bộ và nhân dân 4 Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh . kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020- ----I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG CỦA. xử lý nước thải TP. Hải Dương.1.5. Hạ tầng Khu công nghiệp và Cụm công nghiệpXây dựng hệ thống hạ tầng trong các KCN, CCN hiện có đồng bộ, hiện đại để
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình hành động về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vòa năm 2020, Chương trình hành động về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vòa năm 2020, Chương trình hành động về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vòa năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn