Nghiên cứu quá trình sinh học nitrate hóa và khử nitrate bằng mô hình liên tục xử lý nitơ trong nước rò rỉ bải rác cũ

Quỳnh Lưu
Quỳnh Lưu(11561 tài liệu)
(111 người theo dõi)
Lượt xem 128
5
Tải xuống 8,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 100 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 15:37

Mô tả: Nghiên cứu quá trình sinh học nitrate hóa và khử nitrate bằng mô hình liên tục xử lý nitơ trong nước rò rỉ bải rác cũ 123doc.vn

— Xem thêm —

Xem thêm: Nghiên cứu quá trình sinh học nitrate hóa và khử nitrate bằng mô hình liên tục xử lý nitơ trong nước rò rỉ bải rác cũ, Nghiên cứu quá trình sinh học nitrate hóa và khử nitrate bằng mô hình liên tục xử lý nitơ trong nước rò rỉ bải rác cũ

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15130686759949 s. Memory usage = 17.69 MB