Hoàn thiện chiến lược marketing bán buôn sản phẩm thuốc lá Vinataba của Công ty Thương Mại Thuốc Lá

60 857 15
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/60 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 10:31

Hoàn thiện chiến lược marketing bán buôn sản phẩm thuốc lá Vinataba của Công ty Thương Mại Thuốc Lá MỞ ĐẦUSản phẩm thuốc lá Vinataba là sản phẩm thuốc lá cao cấp của tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam, đây là sản phẩm thuốc lá cao cấp mang thương hiệu Việt Nam và là sản phẩm có doanh số, sản lượng tiêu thụ cao nhất tại Việt Nam hiện nay, ngoài ra đây còn là sản phẩm có lợi nhận và nguồn đóng góp lớn nhất của tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam. Ngoài những lợi ích kinh tế do sản phẩm thuốc lá Vinataba mang lại, sản phẩm này còn góp phần chống thuốc lá nhập lậu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, và được đánh giá là sản phẩm có sức cạnh tranh cao trong quá trình hội nhập quốc tế.Trước đây, sản phẩm thuốc lá Vinataba được tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam giao cho 4 nhà máy trực thuộc sản xuất và tiêu thụ, nhưng do sự cạnh tranh của các nhà máy(cạnh tranh nội bộ) gây ra nhiều khó khăn cho việc phát triển sản phẩm. Vì vậy, từ 01/04/1997 tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam quyết định 4 nhà máy trực thuộc tổng công ty sản xuất thuốc lá Vinataba, và giao toàn bộ sản phẩm thuốc lá Vinataba cho công ty Thương Mại Thuốc Lá tiêu thụ. Đối với công ty Thương Mại Thuốc Lá sản phẩm thuốc lá Vinataba có tầm quan trọng đặc biệt. Vì đây là sản phẩm chủ lực của công ty Thương Mại Thuốc Lá, là sản phẩm mang lại doanh thu lợi nhuận chủ yếu cho công ty, là sản phẩm tạo điều kiện cho công ty tồn tại và phát triển, ngoài ra đây còn là sản phẩm có thể tạo đà cho việc kinh doanh các sản phẩm khác cuả công ty, tạo điều kiện để công ty tiến tới kinh doanh đa ngành.Từ những phân tích trên và với mục tiêu là hiểu rõ hơn về việc xây dựng chiến lược marketing nói chung, về việc xây dựng chiến lược marketing bán buôn nói riêng, em xin được chọn đề tài:”Hoàn thiện chiến lược marketing 1bán buôn sản phẩm thuốc lá Vinataba của công ty Thương Mại Thuốc Lá” để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trong đó, nhiệm vụ nghiên cứu của chuyên đề là phân tích hình tiêu thụ thuốc lá nói chung, tình hình tiêu thụ thuốc lá Vinataba nói riêng, và phân tích hoạt động marketing của công ty Thương Mại Thuốc Lá, từ đó đóng góp các giải pháp nhắm hoàn thiện chiến lược marketing bán buôn sản phẩm thuốc lá Vinataba của công ty. Việc nghiên cứu sẽ được thực hiện với đối tượng nghiên cứu là sản phẩm thuốc lá Vinataba trong phạm vi thị trường phía Bắc. Chuyên đề tốt nghiệp này sẽ bao gồm 3 nội dung chính sau:- Chương I: Tổng quan thị trường thuốc lá Việt Nam. - Chương II: Thực trạng hoạt động marketing sản phẩm thuốc lá Vinataba của công ty Thương Mại Thuốc Lá.- Chương III: Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm thuốc lá Vinataba của công ty. 2CHƯƠNG I: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THUỐC LÁ VIỆT NAM1.1. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THUỐC LÁ VIỆT NAM1.1.1. Quy mô1.1.1.1. Tình hình tiêu thụ thuốc lá tại thị trường Việt NamBảng 1.1: sản lượng tiêu thụ thuốc lá tại thị trường Việt NamNămSản lượng tiêu thụ (triệu bao)Tốc độ tăng trưởng (%)1995 2.041 -----1996 2.143 1051997 2.092 981998 2.177 1041999 2.140 982000 2.542 1182001 3.164 1242002 3.426 1082003 3.867 112,82004 4.010 103.72005 4.120 102.72006 4.388 106.52007 4.678 106.6 (nguồn: hiệp hội Thuốc Lá Việt Nam)Theo bảng 1.1, ta có thể thấy việc tiêu thụ thuốc lá tại Việt Nam hiện nay là cao, và tốc độ tăng trưởng vẫn tiếp tục tăng trong các năm qua. Điều này cho thấy, hiện tại nhu cầu về thuốc lá của người dân vẫn cao và chưa có xu hướng giảm. Qua bảng ta có thể thấy từ năm 1999 đến năm 2003 sản lượng tiêu thụ tăng khá nhanh sau đó từ năm 2003 đến nay sản lượng tiêu thụ tuy vẫn tăng nhưng đã có xu hướng tăng chậm hơn.1.1.1.2.Tình hình tiêu thụ thuốc lá của công ty Thương Mại Thuốc Lá3Bảng 1.2: sản lượng tiêu thụ thuốc lá của công ty Thương Mại Thuốc LáNăm Sản lượng tiêu thụ (triệu bao) Tốc độ tăng trưởng (%)2001 204,00 -------2002 228,50 1122003 278,48 121,92004 299,27 107,52005 350,38 117,12006 368,92 105,32007 446,80 121,1 (nguồn: công ty Thương Mại Thuốc Lá)Hiện nay sản lượng tiêu thụ của công ty Thương Mại Thuốc Lá là chiếm khoảng 10% tổng sản lượng của toàn ngành thuốc lá. Trong các năm qua tổng sản lượng tiêu thụ cuả công ty là liên tục tăng và tăng khá nhanh. Đặc biệt là năm nay (năm2007) sản lượng của công ty tăng nhanh với 121% sơ với năm ngoái (năm 2006). Và cho đến nay (năm 2007) sản lượng tiêu thụ thuốc lá của công ty đã cao hơn gấp đối so với khi công ty vừa thành lập. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty là khá thành công và đang ngày càng phát triển. Bảng 1.3: cơ cấu tiêu thụ thuốc lá của công ty Thương Mại Thuốc LáNămTổng sản lượng tiêu thụ (triệu bao)Sản lượng thuốc lá VinatabaSản lượng thuốc lá malboro2001 204,00 202 22002 228,50 204.50 242003 278,48 232,60 45,882004 299,27 258,77 40,502005 350,38 312,37 38,012006 368,92 337,39 31,532007 446,80 423,26 23,544 (nguồn: P.Thị trường - công ty Thương Mại Thuốc Lá)Về cơ cấu tiêu thụ, qua bảng 1.3 ta có thể thấy, Vinataba chính là sản phẩm chủ lực của công ty với sản lượng tiêu thụ hiện chiếm khoảng 95%, còn tốc độ tăng trưởng của sản phẩm này là liên tục tăng và tăng khá nhanh trong thời gian qua. Trong khi sản phẩm thuốc lá Malboro thì có sản lượng thấp và tốc độ tiêu thụ ngày càng giảm. Điều này cho thấy công ty rất tập trung vào sản phẩm chủ lực của mình là thuốc lá Vinataba. Ngoài ra công ty là nhà phân phối Vinataba độc quyền, vì vậy, với sản lượng hiện nay là 423.26 triệu bao cho ta thấy thuốc lá Vinataba đang chiếm 10% tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá tại thị trường Việt Nam. Bảng 1.4: lượng tiêu thụ Vinataba theo khu vực thị trườngChỉ tiêu ĐVT 2003 2004 2005 2006 2007Hà Hội Triệu bao 67,02 69,04 89,57 102,42 126,64Hòa Bình Triệu bao 2,18 2,38 2,46 3,11 3,64Hà Giang Triệu bao 0,38 0,25 0,29 0,35 0,59Lào Cai Triệu bao 2,89 2,97 2,67 5,26 5,69Phú Thọ Triệu bao 5,45 11,39 12,52 14,92 8,29Sơn La - Lai Châu Triệu bao 4,30 4,10 4,34 5,67 5,24Bắc Ninh – Bắc Giang Triệu bao 11,53 12,96 18,41 17,14 18,44Lạng Sơn Triệu bao 5,42 5,16 5,66 7,14 8,98Cao Bằng Triệu bao 1,04 1,25 1,35 1,65 2,00Tuyên Quang Triệu bao 2,81 2,62 2,57 2,96 5,12Thái Nguyên Triệu bao 7,84 8,03 9,56 8,04 11,20Yên Bái Triệu bao 3,70 3,64 4,43 5,71 6,45Ninh Bình Triệu bao 5,33 6,54 4,84 5,43 10,15Hà Nam Triệu bao 2,90 - 5,14 4,63 4,28Hải Phòng Triệu bao 8,02 11,15 12,44 16,31 26,81Hưng Yên Triệu bao 2,75 5,72 7,62 7,93 7,415Hải Dương Triệu bao 7,16 7,03 9,18 11,02 10,18Quảng Ninh Triệu bao 4,86 9,85 15,42 21,81 27,45Hà Tây Triệu bao 18,07 21,53 27,42 18,63 30,02Nam Định Triệu bao 9,96 12,61 12,74 11,99 12,79Thái Bình Triệu bao 8,80 8,25 10,16 10,32 10,18Thanh Hóa Triệu bao 16,60 16,52 14,77 14,66 17,40Nghệ An - Hà Tĩnh Triệu bao 6,23 6,50 6,41 7,23 14,44Phía Nam Triệu bao 23,51 25,27 28,65 31,48 37,16 (nguồn: công ty Thương Mại Thuốc Lá)Qua bảng báo cáo sản lượng tiêu thụ Vinataba theo khu vực thị trường của công ty Thương Mại Thuốc Lá, ta có thể thấy sản lượng Vinataba được tiêu thụ chủ yếu tại các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải phòng, Hà Tây, Quảng Ninh. Trong đó đặc biệt là khu vực Hà Nội với sản lượng tiêu thụ là rất lớn chiếm 1/3 tổng sản lượng tiêu thụ của công ty. Ngoài ra ta có thể thấy sản lượng tiêu thụ tại các khu vực thị trường trong các năm vừa qua hầu như không có biến động lớn, năm sau chủ yếu là tăng hơn năm trước. Việc tiêu thụ Vinataba tại khu vực phía nam tuy có tăng lên trong các năm, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, khi mà tổng sản lượng tiêu thụ của cả phía nam hiện nay chỉ là 37.16 triệu bao bằng 1/3 sản lượng tiêu thụ tại Hà Nội, và hơn chút ít so với các tỉnh thành phố lớn khác như: Hải Phòng, Quảng ninh, Hà Tây.1.1.2. Cơ cấu1.1.2.1. Cơ cấu theo khu vực địa lý Thị trường nông thônThị trường nông thôn tiêu thụ khoảng 60% tổng số sản lượng tiêu thụ thuốc lá trên thi trường. Do thu nhập thấp, tiêu thụ thuốc lá tại thị trường nông thôn là sản phẩm thuốc lá không đầu lọc và sản phẩm thuốc lá đầu lọc cấp thấp. Với mức giá từ 1500 đồng đến 3500đ/bao. Loại thuốc lá này tiêu thụ chiếm khoảng 70% tổng số tiêu thụ thuốc lá tại thị trường nông thôn.6Các loại thuốc lá cấp trung bình (mức giá 3500 – 7000đ/bao) tiêu thụ ít hơn (15 - 20%) và các loại thuốc lá trung cao cấp (mức giá 7000đ/bao trở lên) được tiêu thụ ít nhất tại thị trường nông thôn. Thị trường thành thị (thị trấn, thị xã, thành phố)Thị trường thành thị Việt Nam tiêu thụ khoảng 40% tổng sản lượng tiêu thụ trên thị trường. Xu hướng tiêu dùng chuyển dần tiêu thụ thuốc lá cấp thấp sang cấp cao. Do thu nhập của người dân ở đây ngày càng tăng. Các loại thuốc lá cao cấp được phối chế từ nguyên liệu thuốc lá vàng (gout Anh) như Vinataba, “555”, Craven A, White horse, Virginia gold, Dunhill . và các loại thuốc lá điếu được sản xuất từ nguyên liệu tổng hợp Virginia, Burbley, Oriental (gout Mỹ) như Marlboro ngày càng được người tiêu dùng tại các khu vực này chấp nhận và tiêu thụ tăng lên.1.1.2.2. Cơ cấu theo nhãn hiệuBảng 1.5: Tiêu thụ một số mức thuốc lá trung cao cấp tại Việt Nam Đơn vị: 1000 baoNăm 555 MarlboroCraven AWhite horseVirginia goldVinatabaTổng cộngTốc độ tăng trưởng (%)199521.259 2.943 10.700 25.188 31.410 156.300 250.725 -----199636.589 2.769 34.810 33.737 38.060 164.932 313.699 125199722.400 3.743 49.000 37.162 45.645 169.414 340.677 108,6199829.630 7.134 87.000 51.454 49.641 173.594 407.727 119,7199919.681 14.497 99,472 35.429 46.534 177.239 403.545 99200023.369 20.648 133.067 59.542 51.405 194.083 488.938 121,1200143.369 6.399 162.880 66.882 53.077 199.277 534.954 109,4200272.425 25.682 213.028 92.614 59.077 205.340 672.268 125,77200390.880 46.000 215.772 163.900 61.027 232.600 813.919 121,1200470.500 39.800 221.300 202.000 54.700 258.770 847.070 104.1200565.480 35.400 230.700 287.000 49.600 312.370 979.550 115.6200659.740 30.000 246.600 285.000 44.350 337.390 1.003.080 102.4200750.600 24.200 260.500 280.000 41.000 423.260 1.079.560 107.6 (nguồn: hiệp hội Thuốc Lá Việt Nam)Qua bảng, ta có thể thấy, mức tiêu thụ thuốc lá trung cao cấp tại Việt Nam hiện nay chiếm khoảng 25% tổng sản lượng toàn ngành thuốc lá. Mức tiêu thụ thuốc lá trung cao cấp liên tục tăng trong các năm qua cho thấy người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dần từ các sản phẩm thuốc lá cấp thấp sang các sản phẩm thuốc lá trung cao cấp. Qua bảng ta cũng có thể thấy, trong các sản phẩm thuốc lá trung cao cấp thì Vinataba là sản phẩm có lượng tiêu thụ cao nhất với 423,26 triệu bao năm 2007 chiếm khoảng 30% tổng sản lượng thuốc lá trung cao cấp được tiêu thụ tại Việt Nam. 1.2. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THUỐC LÁ TẠI VIỆT NAM 1.2.1. Tình hình sản xuất thuốc lá tại Việt Nam Hiện nay, tại Việt Nam có 17 nhà máy sản xuất thuốc lá điếu. Trong đó:  11 nhà máy thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam- Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn.- Nhà máy Thuốc lá Thăng Long.- Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn.- Nhà máy Thuốc lá Thanh Hóa.- Nhà máy Thuốc lá Long An.- Nhà máy Thuốc lá Bến Tre.8- Nhà máy Thuốc lá Cửu Long.- Nhà máy Thuốc lá Đồng Tháp.- Nhà máy Thuốc lá An Giang.- Công ty Thuốc lá Đà Nẵng.- Công ty Liên doanh Thuốc lá Vinasa 6 nhà máy trực thuộc các địa phương.- Công ty Thuốc lá Hải Phòng- Tổng Công ty Khánh Việt.- Công ty Thuốc lá Đồng Nai.- Công ty Thuốc lá Bến Thành.- Công ty 27/7- Công ty Thuốc lá & XNK Bình Dương.Các nhà máy thuốc lá này đều có công xuất tối thiểu >50 triệu bao/năm (theo quy định của Chính Phủ) và năng lực toàn ngành thuốc lá Việt Nam hiện nay khoảng 5 tỷ bao thuốc lá các loại hay khoảng 100 tỷ điếu/năm.Như vậy, ta có thể thấy việc sản suất thuốc lá tại Việt Nam hiện nay với năng suất 5 tỷ bao không những đủ để đáp ứng được với cầu thị trường về thuốc lá khi việc tiêu thụ thuốc lá tại Việt Nam hiện nay là vào khoảng 4.5 tỷ bao một năm mà còn có thể xuất khẩu thuốc lá ra các thị trường nước ngoài. Việc cung hơi vượt so với cầu và cùng với đó là tình trạng thuốc lá nhập lậu hàng năm được nhập vào Việt Nam là vào khoảng 500 triệu bao/năm cho thấy tình hình cạnh tranh trên thị trường thuốc lá tại Việt Nam hiện nay là khá gay gắt1.2.2. Tình hình sản xuất thuốc lá Vinataba Sản phẩm thuốc lá Vinataba là sản phẩm liên doanh giữa tập đoàn thuốc lá hàng đầu thế giới BAT (Bristish American Tobacco) và tổng công ty Thuốc Lá 9Việt Nam, được chính thức sản xuất từ năm 1990. Sản phẩm thuốc lá Vinataba là sản phẩm do 4 nhà máy trực thuộc tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam sản xuất: Nhà máy Thuốc Lá Sài Gòn, nhà máy Thuốc Lá Thăng Long, nhà máy Thuốc Lá Bắc Sơn, nhà máy Thuốc Lá Thanh Hoá. Đây là các sản phẩm mang thương hiệu của tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam, các nhà máy sản xuất theo hình thức nhượng quyền của tổng công ty và giao cho công ty Thương Mại thuốc lá độc quyền tiêu thụ. Trước tháng 11 – 2001, sản phẩm thuốc lá Vinataba do các nhà máy tự sản xuất. Vì vậy, vẫn còn tồn tại sự khác nhau về chất lượng, quy cách và giá cả sản phẩm. Điều này gây khó khăn cho người tiêu dùng, làm giảm sút uy tin chung của thương hiệu, từ đó gây khó khăn cho việc tiêu thụ cũng như việc điều hành chung của tổng công ty. Vì vậy, tháng 11 – 2001, tổng công ty đã quyết định và yêu cầu 4 nhà máy sản xuất sản phẩm Vinataba phải thống nhất về chất lượng, quy cách sản phẩm theo tiêu chuẩn mà tổng công ty ban hành. Đồng thời, tổng công ty yêu cầu các nhà máy phải mua bản quyền của nhà máy Thuốc Lá Sài Gòn và mặt trước của bao thuốc được ghi dòng chữ “Sản phẩm của nhà máy Thuốc Lá Sài Gòn”. Nhà máy Thuốc Lá Sài Gòn có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các nhà máy sản xuất thuốc lá Vinataba có quy cách chất lượng giống hệt nhau. Công ty xuất nhập khẩu phải cung ứng và các nhà máy phải mua các vật tư, phù hiệu của công ty xuất nhập khẩu để sản xuất Vinataba. Công ty thương mại phải kiểm tra chất lượng hàng nhập kho hàng ngày, nếu chất lượng không đảm bảo thì trả lại cho các nhà máy. Điều này đã tạo nên sự đồng nhất về thương hiệu cũng như chất lượng cho sản phẩm thuốc lá Vinataba.Hiện tại 4 nhà máy trực thuộc kể trên của tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam đều sản xuất thuốc lá Vinataba theo hình thức khoán sản phẩm. Số lượng sản 10[...]... sản xuất. Sản phẩm này được tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam giao cho công ty Thương Mại Thuốc Lá độc quyền tiêu thụ. Vì vậy, công ty Thương Mại Thuốc Lá được phân loại là nhà bán buôn đại diện của nhà sản xuất. Chính vì vậy, các giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing bán buôn của công ty sẽ cần phải phù hợp với 2 chức năng của công ty. Đó là chức năng của nhà bán buôn, và chức năng của nhà sản. .. dựng chiến lược marketing cho sản phẩm thuốc lá Vinataba của công ty. 2 2.4.1. Chính sách sản phẩm 2.4.1.1. Sản phẩm cung cấp Sản phẩm thuốc lá Vinataba là sản phẩm liên doanh giữa tập đoàn thuốc lá hàng đầu thế giới BAT (Bristish American Tobacco) và tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam, được chính thức sản xuất từ năm 1990. Sản phẩm thuốc lá Vinataba là sản phẩm do 4 nhà máy trực thuộc tổng công ty. .. Nhà máy Thuốc lá Cửu Long.- Nhà máy Thuốc lá Đồng Tháp.- Nhà máy Thuốc lá An Giang.- Công ty Thuốc lá Đà Nẵng.- Công ty Liên doanh Thuốc lá Vinasa 6 nhà máy trực thuộc các địa phương.- Công ty Thuốc lá Hải Phòng- Tổng Công ty Khánh Việt.- Công ty Thuốc lá Đồng Nai.- Công ty Thuốc lá Bến Thành.- Công ty 27/7- Công ty Thuốc lá & XNK Bình Dương.Các nhà máy thuốc lá này đều có công xuất... Minh.18 bán buôn sản phẩm thuốc lá Vinataba của công ty Thương Mại Thuốc Lá để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trong đó, nhiệm vụ nghiên cứu của chuyên đề là phân tích hình tiêu thụ thuốc lá nói chung, tình hình tiêu thụ thuốc lá Vinataba nói riêng, và phân tích hoạt động marketing của công ty Thương Mại Thuốc Lá, từ đó đóng góp các giải pháp nhắm hoàn thiện chiến lược marketing bán buôn sản. .. thu nhập dân cư cao, thuốc lá nhập lậu nhiều. 3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN Sản phẩm thuốc lá Vinataba là sản phẩm của tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam. Đây là sản phẩm do 4 nhà máy trực thuộc tổng công ty Thuốc Lá Việt 43 (nguồn: P.Thị trường - công ty Thương Mại Thuốc Lá) Về cơ cấu tiêu thụ, qua bảng 1.3 ta có thể thấy, Vinataba chính là sản phẩm chủ lực của công ty với sản lượng tiêu thụ hiện... thuộc tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam sản xuất: Nhà máy Thuốc Lá Sài Gòn, nhà máy Thuốc Lá Thăng Long, nhà máy Thuốc Lá Bắc Sơn, nhà máy Thuốc Lá Thanh Hoá. Đây là các sản phẩm mang thương hiệu của tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam, các nhà máy sản xuất theo hình thức nhượng quyền của tổng công ty và giao cho công ty thương mại thuốc lá độc quyền tiêu thụ. Thuốc lá Vinataba là sản phẩm có chất lượng... dàng đưa sản phẩm đến với nhà bán lẻ cũng như người tiêu dùng. Vì vậy, công ty có thể có cơ hội phát triển thêm sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm cung cấp cho khách hàng của mình từ thương hiệu thuốc lá Vinataba như thuốc lá Vinataba Premium, Vinataba Menthol, Vinataba Light. Đây đều là các sản phẩm trong chương trình phát triển sản phẩm mới từ thương hiệu Vinataba của tổng công ty Thuốc Lá Việt... ty Thuốc Lá Việt Nam và công ty Thương Mại Thuốc Lá là: xây dựng sản phẩm thuốc lá Vinataba thành thương hiệu thương mại nổi tiếng tại Việt Nam. Do vậy, công ty đưa sản phẩm Vinataba vào thị trường phía Nam, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, cạnh tranh với thuốc lá nhập lậu tiến tới thay thế hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá nhập lậu. Công ty thương mại xác định thị trường mục tiêu ở thị trường... bán buôn sản phẩm thuốc lá Vinataba của công ty. Việc nghiên cứu sẽ được thực hiện với đối tượng nghiên cứu là sản phẩm thuốc lá Vinataba trong phạm vi thị trường phía Bắc. Chuyên đề tốt nghiệp này sẽ bao gồm 3 nội dung chính sau:- Chương I: Tổng quan thị trường thuốc lá Việt Nam. - Chương II: Thực trạng hoạt động marketing sản phẩm thuốc lá Vinataba của công ty Thương Mại Thuốc Lá. - Chương III:... CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển2.1.1.1. Giới thiệu chung:- Tên đơn vị: CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ- Ngày thành lập: Ngày 01 tháng 01 năm 2001- Địa chỉ: 89b – Nguyễn Khuyến – Đống Đa – Hà Nội- Cơ quan quản lý cấp trên: tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam- Đơn vị trực thuộc: Chi nhánh công ty Thương Mại Thuốc Lá tại . động marketing sản phẩm thuốc lá Vinataba của công ty Thương Mại Thuốc Lá. - Chương III: Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm thuốc lá Vinataba của công. và giao toàn bộ sản phẩm thuốc lá Vinataba cho công ty Thương Mại Thuốc Lá tiêu thụ. Đối với công ty Thương Mại Thuốc Lá sản phẩm thuốc lá Vinataba có tầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chiến lược marketing bán buôn sản phẩm thuốc lá Vinataba của Công ty Thương Mại Thuốc Lá, Hoàn thiện chiến lược marketing bán buôn sản phẩm thuốc lá Vinataba của Công ty Thương Mại Thuốc Lá, Hoàn thiện chiến lược marketing bán buôn sản phẩm thuốc lá Vinataba của Công ty Thương Mại Thuốc Lá

Bình luận về tài liệu hoan-thien-chien-luoc-marketing-ban-buon-san-pham-thuoc-la-vinataba-cua-cong-ty-thuong-mai-thuoc-la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP