Thực trạng Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đổi mới & Phát triển INDE

60 341 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,098 tài liệu

  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2013, 09:29

Thực trạng Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đổi mới & Phát triển INDE Chương Ilý luận chung về kế tốn bán hàngxác định kết quả bán hàng tại d.N.T.M1.1. Sự cần thiết tổ chức cơng tác kế tốn bán hàngxác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp thương mại (DNTM)1. 1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ẢNH HƯỞNG TỚI KẾ TỐN BÁN HÀNGXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DNTM KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ GIAI ĐOẠN SAU CÙNG CỦA CHU KỲ TÁI SẢN XUẤT, NHẰM ĐƯA SẢN PHẨM TỚI TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG, PHỤC VỤ NHU CẦU SẢN XUẤT CŨNG NHƯ TIÊU DÙNG CỦA HỌ.THƯƠNG MẠI ĐƯỢC HIỂU LÀ BN BÁN, TỨC LÀ MUA HÀNG HỐ ĐỂ BÁN RA KIẾM LỜI, THU TIỀN RỒI LẠI TIẾP TỤC MUA HÀNG BÁN RA NHIỀU HƠN. NHƯ VẬY, HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TÁCH BIỆT HẲN KHƠNG LIÊN QUAN ĐẾN Q TRÌNH TẠO RA SẢN PHẨM, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT RA Ở ĐÂU; NĨ CHỈ LÀ HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI LƯU THƠNG HÀNG HỐ DỊCH VỤ DỰA TRÊN SỰ THOẢ THUẬN VỀ GIÁ CẢ.TRONG ĐIỀU KIỆN CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, VAI TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯƠNG MẠI NGÀY CÀNG CĨ Ý NGHĨA VÀ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỰ TỒN TẠIPHÁT TRIỂN CỦA MỖI DOANH NGHIỆP CŨNG NHƯ CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNGXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGIỆP. Ở ĐÂY TA CHỈ XÉT ĐẾN CƠNG TÁC BÁN HÀNG - HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠO RA LỢI NHUẬN CHO CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI LÀ HOẠT ĐỘNG PHI SẢN XUẤT, NHƯ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT, LƯU THƠNG KHƠNG TẠO RA GIÁ TRỊ NHƯNG GIÁ TRỊ CŨNG KHƠNG NẰM NGỒI Q TRÌNH 1LƯU THƠNG. CHÍNH HOẠT ĐỘNG LƯU THƠNG BN BÁN ĐÃ KẾT NỐI ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG GẦN XA, KHƠNG CHỈ Ở TRONG NƯỚC MÀ CỊN Ở CẢ THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGỒI. ĐIỀU NÀY ĐÃ GĨP PHẦN THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN PHỒN THỊNH CỦA MỘT QUỐC GIA.1.1.2. Khái niệm, vai trò của bán hàngxác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp:1.1.2.1 Khái niệm Q trình bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại là q trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hố sang vốn bằng tiền và hình thành kết quả kinh doanh thương mại. Q trình bán hàng hồn tất khi hàng hố đã giao cho người mua và đã thu được tiền bán hàng.Chúng ta thể khái qt đặc điểm bản của q trình bán hàng như sau:- Đó là sự mua bán thoả thuận: doanh nghiệp đồng ý bán và khách hàng đồng ý mua, đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền.- Doanh nghiệp giao cho khách hàng một lượng hàng hố và nhận được từ khách hàng một khoản tiền hoặc một khoản nợ. Khoản tiền này được gọi là doanh thu bán hàng, dùng để bù đắp các khoản chi phí đã bỏ ra trong q trình kinh doanh.- Căn cứ vào số tiền hay khoản nợ mà khách hàng chấp nhận trả để hạch tốn kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.- Việc xác định kết quả kinh doanh chính là xác định phần chênh lệch giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là tồn bộ chi phí đã bỏ ra. Số chênh lệch đó biểu hiện “lãi” hoặc “lỗ”. Xác định đúng kết quả kinh doanh là sở để đánh giá hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kì nhất định của doanh nghiệp, các định nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện đối với Nhà nước, lập các quĩ tạo điều kiện mở rộng sản xuất. Ngồi ra việc xác định đúng kết quả kinh doanh còn là sở để lập kế hoạch cho kì kinh doanh tiếp theo, đồng thời nó cũng là số liệu cung cấp thơng tin cho các đối tượng quan tâm như các nhà đầu tư, các ngân hàng… 21.1.2.2 Vai trò của bán hàngxác đinh kết quả bán hàngTrong công tác quản lý hoạt động bán hàngxác định kết quả bán hàng vai trò của kế toán rât quan trọng. Nó phản ánh tình hình vận động của hàng hoá, hoạt động bán hàngxác định kết quả bán hàng. Các thông tin mà kế toán cũng không chỉ phục vụ cho công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp mà còn là đối tượng liên quan như các nhà đầu tư, quan thuế, chủ nợ .Thông tin kế toán giúp các nhà quản trị doanh nghiệp nắm vững được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sự biến động của nó, thiết lập sự cân đối giữa mua vào với tiêu thụ, tìm ra những phương án hiệu quả nhất.Để thực hiện chức năng đó, kế toán bán hàngxác định kết quả bán hàng cần thực hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ sau:- Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ. Ngoài kế hoạch tổng hợp trên các tài khoản kế toán, kế toán còn phản theo dõi, ghi chép về số lượng, kết cấu chủng loại hàng đã bán, ghi chép doanh thu bán hàng từng nhóm, mặt hàng, theo từng đơn vị trực thuộc.- Tính toán đúng trị giá vốn của hàng đã bán, chi phí bán hàng và các khoản chi phí nhằm xác định đúng kết quả bán hàng.- Kiểm tra tình hình tiêu thụ tiền bán hàng và quản lý tiền bán hàng. Đối với hàng hoá bán chịu cần phải mở sổ sách ghi chép theo từng khách hàng, tứng lô hàng, số tiền khách hàng nợ, thời hạn và tình hình công nợ .- Cung cấp thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ về tình hình bán hàng, xác định kết quả phục vụ cho việc kịp báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp.1.1.3. Yêu cầu quảđối với công tác bán hàngxác định kết quả bán hàng. * Đối với công tác bán hàng:Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu của các doanh nghiệp là thu được nhiều lợi nhuận. Doanh nghiệp thương mại không những cần bán được hàng hoá mà phải bán được nhiều thì mới khả năng thu được doanh lợi cao, đứng vững và phát triển. Tăng nhanh quá trình tiêu thụ (bán được nhiều hàng với thời 3gian ngắn) sẽ tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, tiết kiệm vốn, tránh phải sử dụng các nguồn vốn như vốn vay, vốn chiếm dụng . đảm bảo thu hồi nhanh.Trong mối quan hệ với các doanh nghiệp khác, việc cung cấp sản phẩm kịp thời đúng qui cách phẩm chất . sẽ giúp doanh nghiệp đó hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.Từ đó, ta thấy trong công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải thoả mãn các yêu cầu sau:- Nắm bắt, theo dõi kịp thời chặt chẽ từng phương thức bán.- Về giá vốn hàng xuất bán trong kỳ: đối với doanh nghiệp thương mại giá vốn hàng xuất kho bao gồm giá mua thực tế và chi phí thu mua của số hàng đã xuất kho. Đây là sở xác định giá bán và tính toán hiệu quả kinh doanh.- Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: thuộc loại chi phí ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, do vậy cần phân bổ cho từng loại hang hoá và biện pháp giảm thiểu tối đa.- Về phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán.Tuỳ thuộc vào từng khách hàng, từng loại hàng hoá mà áp dụng hình thức thanh toán (bằng tiền mặt, séc .) và thời hạn thanh toán sao cho hợp lý đảm bảo thu hồi vốn đảm bảo chi phí.- Về giá bán và doanh thu: phải sử dụng giá bán như một công cụ cạnh tranh, tăng số lượng hàng bán ra, tăng doanh thu.* Đối với công tác xác định kết quả bán hàng:Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là phần thu nhập lớn nhất (so với kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động bất thường ) với bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào. Và nếu công tác bán hàng được quản lý một cách chặt chẽ, hợp lý và khoa học tất yếu sẽ được kết quả bán hàng cao. Đồng thời để xác định kết quả kinh doanh chính xác, yêu cầu đặt ra là việc xác định đúng và tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong 4quá trình bán hàng, phân bổ chi phí hợp lý cho số hàng còn lại cuối kỳ và kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ trong kỳ.1.1.4 Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán bán hàngxác định kết quả bán hàng.Để quản lý một cách tốt nhất đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không phân biệt thành phẩn kinh tế, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu nào đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau trong đó kế toán được coi là công cụ hữu hiệu. Nhiệm vụ của kế toán bán hàngxác định kết quả bán hàng như sau:- Một là ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời khối lượng hàng hoá bán ta, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng bán ra và các chi phí nhằm xác định chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp- Hai là cung cấp thông tin kịp thời về tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh thương mại.- Ba là kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, Như vậy, kế toán bán hàngxác định kết quả bán hàngcông tác quan trọng của doanh nghiệp nhằm xác định số lượng và giá trị của lượng hàng hoá bán ra cũng như doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Song để phát huy được vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trên đòi hỏi phải tổ chức tốt công tác kế toán thật khoa học, hợp lý; đồng thời cán bộ kế toán phải nắm vững nội dung của việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàngxác định kết quả bán hàng.1.2. Nội dung của tổ chức công tác Kế toán bán hàngxác định kết quả BÁN HÀNG1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán.1.2.1.1 Nội dung giá vốn hàng bánGiá vốn hàng bán là giá gốc của sản phẩm, hàng hoá lao vụ dịch vụ đã tiêu thu trong kỳ. Cụ thể bao gồm: toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng đã bán.5Đối với doanh nghiệp sản xuất, trị giá vốn thành phẩm xuất kho để bán hoặc thành phẩm hoàn thành không nhập kho mà đưa đi bán ngay chính là giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành.Đối với doanh nghiệp thương mại,trị giá vốn hàng xuất bán bao gồm trị giá mua thực tế và chi phí mua phân bổ cho hàng bán. Trong đó nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá mua của hàng bán không giá trị gia tăng đầu vào, còn nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì giá mua của hàng bán ra bao gồm thuế GTGT đầu vào.1.2.1.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng bánPhương pháp 1:* Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ:Theo phương pháp này hàng hoá xuất kho chưa ghi sổ. Cuối tháng căn cứ vào số tồn đầu kỳ và số nhập trong kỳ kế toán tính được giá bình quân của hàng hoá theo công thức:Đơn giá thực tế bình quân gia quyền = Giá thực tế hh tồn đầu kỳ + Giá thực tế hh nhập trong kỳ - Giá thực tế hh còn cuối kỳTừ đơn giá bình quân ta sẽ xác định được giá thực tế của hàng hoá xuất kho theo công thức:Giá thực tế h2 xuất kho=Số lượng h2 xuất kho x Đơn giá bình quân gia quyềnTheo phương pháp này giá hàng hoá xuất kho là đề cả trong kỳ ưu điểm là tương đối đơn giản, dễ làm nhưng mặt hạn chế là: Phải cuối kỳ mới tính được, do đó phương pháp này thường được sử dụng ở những doanh nghiệp số mặt hàng không lớn, hạch toán đơn giản.* Phương pháp bình quân liên hoàn (còn gọi là bình quân sau mỗi lần nhập)Về bản phương pháp này giống phương pháp trên nhưng đơn giá bình quân được xác định trên sở giá thực tế hàng tồn đầu kỳ và đơn giá từng lần nhập trong kỳ. Cứ sau mỗi lần nhập kho thì lại tính lại giá trị thực tế bình quân sau lần nhập đó. Và từ đó xác định giá trị hàng hoá xuất lần sau lần nhập đó6Giá thực tế h2 xuất kho = Số lượng h2 xuất kho x Đơn giá bình quân trước khi xuấtTheo phương pháp này kế toán không phải chờ đến cuối tháng mới xác định được đơn giá xuất kho để hạch toán. Phương pháp tính giá này cho ta giá trị hàng hoá xuất kho chính xác nhất so với giá mua. Tuy nhiên cách tính này phức tạp chỉ phù hợp với những doanh nghiệp ít loại hàng hoá và số lần nhập không nhiều.Như vậy ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán cũng thể xác định được giá thực tế hàng hoá xuất kho. Đây là phương pháp đơn giản dễ làm nhưng không chính xác, đặc biệt trong trường hợp giữa hai kỳ hạch toán liên tiếp sự biến động lớn về giá cả mua vào. Phương pháp này thường được áp dụng trong những doanh nghiệp bộ máy kế toán đơn giản, hoạt động kinh doanh với qui mô nhỏ.Phương pháp 2: Phương pháp giá thực tế nhập trước xuất trước (FIFO)Trong điều kiện giả định rằng hàng hoá nào nhập kho trước sẽ được xuất trước và giá thực tế giá hàng hoá xuất kho được tính theo đơn giá thực tế của số hàng thuộc các lần nhập trước nhân với số lượng hàng hoá xuất kho tương ứng.Phương pháp này thường được áp dụng cho những doanh nghiệp quản lý cao về điều kiện bảo quản, thời gian . nó giúp doanh nghiệp xác định chính xác doanh thu và lợi nhuận tương ứng.Phương pháp 3: Phương pháp giá thực tế nhập sau xuất trước (LIFO) Bản chất của phương pháp này cũng như phương pháp FIFO nhưng làm ngược lại. Giả định rằng hàng nào nhập sau sẽ được xuất trước tiên với đơn giá là đơn giá của lần nhập tương ứng.Phương pháp này thường được áp dụng với những doanh nghiệp mà giá mua biến động mạnh qua các lần nhập. Do đó để hạch toán tăng thu nhập thì doanh nghiệp sẽ áp dụng phương pháp tính giá này khi giá đầu vào giảm dần và ngược lại.7Nói chung, hai phương pháp nhập trước xuất trước và nhập sau xuất trước sẽ cung cấp những giá trị chính xác của hàng hoá xuất kho trong nhiều trường hợp linh động khác nhau nhưng nó lại gây khó khăn cho việc hạch toán chi tiết hàng hoá tồn kho cũng như việc tổ chức kho. Do đó phương pháp này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp ít chủng loại mặt hàng, việc nhập - xuất kho theo lô lớn và không thường xuyên.Phương pháp 4: Phương pháp giá thực tế đích danh.Theo phương pháp này, hàng hoá nhập kho từng lô theo giá nào thì xuất kho theo giá đó không quan tâm đến thời gian nhập xuất.Phương pháp này phản ánh chính xác giá từng lô hàng xuất nhưng công việc rất phức tạp đòi hỏi thủ kho phải nắm được chi tiết từng lô hàng. Phương pháp này thường được áp dụng cho các loại hàng hoá giá trị cao nhập theo lô và được bảo quản riêng theo từng lô của mỗi lần nhập. Việc lựa chọn áp dụng phương pháp tính giá thực tế hàng hóa xuất kho phải đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong các niên độ kế toán để đảm bảo tính so sánh được của các báo cáo tài chính.Mỗi một phương pháp tính giá đều nội dung, ưu nhược điểm khác nhau. Doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình, khả năng nghiệp vụ của cán bộ kế toán, yêu cầu quản lý cũng như điều kiện trang bị phương tiện kỹ thuật xử lý thông tin để đăng ký một phương pháp tính giá thích hợp.1.2.1.3 Chứng từ kết toán sử dụng1.2.1.4 Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 632 và một số TK liên quan khác như TK111, TK 1121.2.1.5 Sơ đồ kế toán* Hạch toán giá vốn hàng bán trong DN áp dụng phương pháp khai thường xuyên8TK 156Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bánTK 632 TK 911* HẠCH TỐN GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG DN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH KỲSƠ ĐỒ HẠCH TỐN GIÁ VỐN HÀNG BÁN1.2.2 KẾ TỐN DOANH THU BÁN HÀNG1.2.2.1 CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TỐN* CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG9TK 156TK 157Trị giá vốn của hàng xuất trực tiếp tại kho trong kỳGiá vốn của hàng xt trực tiếp tại các phân xưởngGiá vốn của hàng gửi bán đại lý ký gửi đã bán đượcKết chuyển giá vốn hàng đã tiêu thụ trong kỳTK 157 TK 156TK 611TK 632 TK 156TK 157TK 911Kết chuyển giá vốn hàng hố còn lại cuối kỳKết chuyển trị giá vốn tồn kho đầu kỳK/C trị giá vốn hàng gửi bán chưa bán được đầu KỲK/C giá thành sản phẩm, dịch vụ sản xuất hồn thành TRONG KỲKết chuyển giá vốn hàng còn gửi bán, ký gửi CUỐI KỲKết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳHIỆN NAY, CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG SAU:+ Bán buôn qua khoĐây là hình thức bán buôn mà hàng hoá bán được xuất ra từ kho của doanh nghiệp. Theo phương thức này 2 hình thức bán buôn:- Bán buôn qua kho bằng cách giao hàng trực tiếp- Bán buôn qua kho bằng cách chuyển thẳng hàng+ Bán buôn vận chuyển thẳngĐây là hình thức bán buôn mà các doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, nhận hàng mua về không nhập kho mà chuyển thẳng cho bên mua. Phương thức này được thực hiện theo các hình thức:- Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán.Theo hình thức này, doanh nghiệp không tham gia vào việc thanh toán tiền mua hàng bán hàng với người mua, người bán. Doanh nghiệp chỉ thực hiện việc môi giới: sau khi tìm được nguồn hàng, thoả thuận giá cả số lượng (dựa trên sở giá cả số lượng trong đơn đặt hàng của người mua) doanh nghiệp tiến hành bàn giao hàng ngày tại kho hay địa điểm giao hàng của người bán và người mua trách nhiệm thanh toán với người bán chứ không phải với doanh nghiệp. Như vậy, hàng hoá trong trường hợp này không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hưởng hoa hồng môi giới. - Bán buôn vận chuyển thẳng tham gia thanh toán.Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng chuyển hàng đi bán thẳng cho bên mua tại một địa diểm đã thoả thuận. Hàng hoá lúc này vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Chỉ khi bên mua thanh toán hoặc khi doanh nghiệp nhận được giấy biên nhận hàng và bên mua chấp nhận thanh toán thì hàng hoá được xác nhận là tiêu thụ. Trong trương hợp này, doanh nghiệp tham gia thanh toán với cả hai bên: Thu tiền bán hàng của người mua và trả tiền mua hàng cho người bán.+ Phương thức bán lẻ10[...]... sửa đổi trong trường số lẻ Kết nối với các phân hệ khác • Kết chuyển số liệu sang các phân hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả cũng như phân hệ kế toán tổng hợp 35 Chương II Thực trạng kế toán bán hàngxác định kết quả bán hàng tại CÔNG TY Cổ PHầN ĐổI MớIPHáT TRIểN iNDE 2.1 Đặc điểm chung về Công ty Cổ phần Đổi mớiPhát triển INDE 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần. .. bằng GTGT tiền 25 1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng 2.6.1 Nội dung Kết quả bán hàng của doanh nghiệp được xác định là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Kết quả bán hàng Giá Doanh = thu thuần - vốn hàng bán Chi - phí bán Chi - hàng phí quản lý doanh nghiệp Trong đó doanh thu thuần là doanh thu bán hàng sau khi đã loại trừ... khoản Sau khi đã tập hợp đầy đủ giá vốn hàng xuất kho để bán; chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng đã bán doanh nghiệp sẽ xác định được kết quả bán hàng Kế toán sử dụng tài khoản: - Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh dùng để phản ánh xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ hạch toán Tài khoản 911 sau khi kết chuyển không số dư cuối kỳ - Tài... ty Cổ phần Đổi mớiPhát triển INDE Công ty Cổ phần Đổi mớiPhát triển INDE (Tên giao dịch Development& Innovative Joint Stock Company Inde JSC) được thành lập theo giấy phép số 0103000318 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2001 Công ty Cổ phần Đổi mớiPhát triển INDE tiến hành hạch toán đọc lập, đầy đủ tư cách pháp nhân, tài khoản tiêng tại Ngân hàng, con... toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán CCLĐ ,kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, công trình xây lắp, kế toán chủ đầu tư, báo cáo thuế và phân hệ các báo cáo quản trị Phần mền FAST được chia làm các phân hệ, trong khuôn khổ đề tại thực tập xin trình bày các phân hệ liên quan: Phân hệ kế toán bán hàngcông nợ phải thu Phân hệ kế toán bán hàngcông nợ phải thu quản lý hóa đơn bán. .. mền kế toán FAST Công việc của FAST đó là phát triển và cung cấp các công cụ hiện đại trong quản lý tài chính kế toán và quản trị sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Fast Accounting 2005 được tổ chức theo các phân hệ nghiệp vụ các phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàngcông nợ phải thu, kế toán mua hàngcông nợ phải trả, kế toán. .. Sổ kế toán chi tiêu Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Kế toán Nhật ký chung được khái quát theo sơ đồ sau: Chứng từ gốc Sổ nhật ký Chuyên dùng Nhật ký chung Sổ cái Sổ thẻ, kế toán chi tiết Tổng hợp số liệu chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính 28 Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu 1.2.8 Tổ chức kế toán bán hàngxác định kết quả bán hàng trong điều kiện áp dụng kế toán máy Phần. .. năng, nhiệm vụ Công ty Cổ phần Đổi mớiPhát triển INDE kinh doanh trong lĩnh vực - Sản xuất và buôn bán hàng may mặc, quần áo - Buôn bán vật tư trang thiết bị máy móc ngành dệt may - Buôn bán thiết bị máy móc các ngành công nghiệp, hàng đồ gỗ, hàng gia dụng, hàng quảng cáo - Sản xuất may trang phục 1.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty được bố trí theo... tiếp D.thu bán hàng nội bộ chịu thuế GTGT D.thu hàng bán theo p/pháp trực tiếp bị trả lại TK911 Kết chuyển doanh thu thuần Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ 18 Kế toán doanh thu hàng đổi hàng không tương tự chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ TK511 TK131 Doanh thu xuất hàng đi trao đổi Giá trị hàng nhận đổi về TK3331 TK133 Thuế GTGT hàng nhận trả về Thuế GTGT hàng xuất... mại phát sinh trong kỳ Doanh thu bán hàng đại lý 1 TK641 Phí hoa hồng bán hàng đại lý phải trả TK3331 TK133 Thuế GTGT Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 16 Kế toán nhận bán hàng đại lý TK003 (1) Khi nhận hàng đại lý để bán TK511 (2) Khi quyết toán hàng đại lý đã bán TK331 D.thu hoa hồng bán đại lý TK111,112,13 Tiền bán hàng đại lý phải 1 trả cho chủ hàng TK3331 Thuế GTGT Trả tiền bán hàng 17 Kế toán . chung về kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại d.N.T.M1.1. Sự cần thiết tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong. 21.1.2.2 Vai trò của bán hàng và xác đinh kết quả bán hàngTrong công tác quản lý hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng vai trò của kế toán rât quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đổi mới & Phát triển INDE, Thực trạng Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đổi mới & Phát triển INDE, Thực trạng Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đổi mới & Phát triển INDE, Khái niệm Vai trò của bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng, Phương pháp xác định giá vốn hàng bán, Chứng từ kết toán sử dụng 1.2.1.4 Tài khoản sử dụng Sơ đồ kế toán, Nội dung của Doanh thu và điều kiện ghi nhận Doanh thu Phương pháp xác đinh Doanh thu, Chứng từ sử dụng Tài khoản sử dụng, Sơ đồ kế toán, Sơ đồ kế tốn Kế tốn chi phí QLDN .1 Nội dung, Tổ chức hệ thống sổ kế toán và xác định kết quả bán hàng, mền kế toán FAST, Nội dung Điều kiện ghi nhận doanh thu Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế tốn sử dụng Quy trình nhập liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn