Giáo án dự thi bài giảng điện tử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

37 1,077 1
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2014, 21:34

. tế _Tăng cường bóc lột thu khóa Ngoài ra còn hàng trăm thứ thu khác như: thu ruộng đất, thu thân, thu rượu, thu muối, thu thu c phiện… Hòa Bình Cao Bằng Đông Triều Nam Định Vinh Đắc Lắc Phú. ngạch thu , mức thu nhất là thu đinh, thu điền, 1 suất thu đinh (1 người nam đến tuổi quy định) 60 kg thóc và thêm 15 % phụ thu cho ngân sách hàng tỉnh Chương trình khai thác Việt Nam lần. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY CHƯƠNG I : VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1930 BÀI 14 Nguyên nhân nào Thực Dân Pháp tiến hành đẩy mạnh khai thác thu c địa ở Việt Nam sau chiến tranh thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dự thi bài giảng điện tử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Giáo án dự thi bài giảng điện tử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Giáo án dự thi bài giảng điện tử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn