Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học

24 3,375 43 Gửi tin nhắn cho Diệp Tử
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,934 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 14:59

Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 2 MMMuuụïïccc llluuụïïccc 1. Giới thiệu 3 2. Hướng dẫn sử dụng sách 4 3. Khám phá máy tính 6 4. Em tập vẽ 13 5. Em tập soạn thảo 17 6. Thế giới Logo của em 22 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 3 GGGiiiơơớùùiii ttthhhiiieeệääuuu Bộ đề 125 câu trắc nghiệm tin học cấp Tiểu học được biên soạn theo đúng khung chương trình Tin học phổ thơng chuẩn do Bộ GD & ĐT ban hành và được áp dụng giảng dạy trong một số trường ở nước ta. Mức độ các câu hỏi từ dễ đến khó và có mở rộng nhưng khơng q tầm. Cũng vì vậy, mà cơ cấu của bộ đề được chia thành 4 phần rõ ràng, tương ứng với các phần học của cấp. Bộ đề được hồn thành còn dựa trên một số Đề thi HSG Tin học tồn quốc như:  ĐỀ THI THỰC HÀNH BẢNG A - TIỂU HỌC, HỘI THI TIN HỌC TRẺ NĂM HỌC 2008  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC, HỘI THI TIN HỌC TRẺ LẦN XIV NĂM HỌC 2008 (Tại Tp. Đà Nẵng)  HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHƠNG CHUN - TIỂU HỌC TỒN QUỐC LẦN THỨ XI, ĐH CƠNG NGHỆ, 4/8/2005 Hiện tại bộ đề này chưa có Đáp án đi kèm. Nếu muốn có đáp án xin liên lạc theo địa chỉ thư điện tử: benemcoanhmattroi08@gmail.com. TTTGGG . PPPhhhaaạïïmmm ĐĐĐưưứùùccc HHHuuuyyy Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 4 HHHưưươơớùùnnnggg dddaaẫããnnn sssưưửûû ddduuụïïnnnggg sssaaáùùccchhh Như đã nói ở trên, bộ đề được chia thành bốn phần, tương ứng với các phần tin học (khơng tính phần trò chơi) được giảng dạy trong các trường Tiểu học cơ sở hiện nay. Mỗi câu có 4 phương án để chọn. Tác giả khơng lựa chọn đặt các phương án theo alphabet (A, B, C hay D) hoặc theo số thứ tự như thơng thường mà thay vào đó là các ký hiệu hình tròn. Với ký hiệu này rất tiện cho các em khi so đáp án với kết quả. Để các em làm thuận tiện, tài liệu này nên được in ra. Khi chọn phương án, các em khơng tích  vào mà dùng bút chì (tránh bút bi hoặc bút mực) tơ đen vào hình tròn trước phương án mà mình chọn. Đây là cách làm theo xu hướng mới hiện nay trong các cuộc thi hình thức trắc nghiệm. Về việc đánh giá kết quả, theo tác giả khơng nên đánh giá điểm như thơng thường mà sẽ theo bảng dưới đây: Phần Số câu Điểm mỗi câu Tổng điểm Số điểm được đánh giá là Đạt KHÁM PHÁ MÁY TÍNH 46 10 460 400 EM TẬP VẼ 25(47 - 72) 10 250 200 EM TẬP SOẠN THẢO 33(73 – 106) 10 330 300 THẾ GIỚI LOGO CỦA EM 19(106 – 125) 10 190 100 Tuy số điểm đánh giá Đạt ở đây cao hơn so với thường lệ, chỉ q bán, nhưng điều đó sẽ giúp các em tập trung hơn vào bài để đạt được số điểm đó hoặc tốt hơn là trên mức. Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 5 Số nhỏ ở trong ngoặc trên mỗi số câu biểu thị câu tiếp theo đến câu cuối của phần. Ví dụ: Phần EM TẬP VẼ bắt đầu từ câu 47 và kết thúc ở câu 72. Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 6 PPPHHHẦẦẦNNN KKKHHHÁÁÁMMM PPPHHHÁÁÁ MMMÁÁÁYYY TTTÍÍÍNNNHHH 1. CPU có tên đầy đủ tiếng Anh là… . Central Processing Unit . Central Pro United . Central Print United . Central Pro Unit 2. CPU làm những công việc chủ yếu nào? . Lưu giữ . Xử lý . Điều khiển . Cả 3 3. CPU được ví như ……… của máy tính. . Trái tim . Đôi tay . Bộ não . Cả 3 4. CPU nằm ở phần nào của máy tính? . Màn hình . Chuột . Bàn phím . Thân máy 5. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng? . 2 . 3 . 4 . 5 6. ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin? . 2 . 3 . 4 . 5 7. Trong ‘Khu vực chính’ của Bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất cả? . 2 . 3 . 4 . 5 8. Có mấy thao tác sử dụng Chuột máy tính? . 2 . 3 . 4 . 5 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 7 9. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào? . 1985 . 1995 . 1945 . 1935 10. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên có tên gọi là gì? . EIAC . ENIAC . ANCIE . INIAC 11. “Giúp em đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo yêu cầu của chương trình.” Là gì vậy? . Chuột . Bàn phím . Cả hai . Không cái nào 12. Máy in và Máy quét, cái nào là thiết bị đưa thông tin vào máy tính? . Máy in . Máy quét . Cả hai . Không cái nào 13. Phần mềm của máy tính là…. . Là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn, sờ thấy được của máy tính. . Là tất cả các chương trình đang có trong máy tính. . Cả hai ý trên . Không ý nào. 14. Đĩa CD (CD-rom) và đĩa mềm (Floppy disk) là phần cứng hay phần mềm của máy tính? . Phần mềm . Phần cứng . Cả hai . Không cái nào 15. Các chương trình và các thông tin quan trọng của máy tính thường được lưu trên… . Đĩa . Ổ đĩa cứng . Ổ đĩa mềm . Không cái nào 16. Chỉ ra nhóm cùng loại. . CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Thiết bị nhớ Flash (USB). Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 8 . CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Ổ đĩa cứng. . CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Ổ đĩa cứng. . CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Máy in. 17. Nhóm nào dưới đây bao gồm các thiết bị được xếp vào cùng loại: . Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in. . Bàn phím, Chuột, Máy in, Máy vẽ. . Máy in, Máy vẽ, Màn hình, Loa. . Màn hình, Micro, Máy quét, Chuột. 18. Những thiết bị chứa được các chương trình và các thông tin khác (trong đó có các kết quả làm việc, các tệp tin…) được gọi là……… . Thiết bị chứa . Ổ cứng . Thiết bị lưu trữ . Thiết bị thông tin 19. Floppy Disk (Đĩa mềm) thường không thể lưu giữ được dạng file nào? . File văn bản . File âm thanh .File video . 2 và 3 20. Trong phần thân máy, tính từ trên xuống, ổ đĩa nào được lắp ở vị trí cao nhất (đầu tiên) . Ổ đĩa cứng . Ổ đĩa mềm . Ổ CD . 2 và 3 21. Trong các ổ đĩa, ổ nào không có cửa để đưa đĩa vào, ra? . Ổ đĩa cứng . Ổ đĩa mềm . Ổ CD . 2 và 3 22. Đâu là biểu tượng của tệp tin? . . . . 23. Hình bên cho em biết nó thuộc dạng tệp (file) nào? . File chương trình . File văn bản . Cả hai . Cả hai đều sai Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 9 24. Trong máy tính thông tin tồn tại dưới các dạng tệp (file) nào? . File chương trình . File dữ liệu . Cả hai . Cả hai đều sai 25. Dạng file có đuôi là .exe là……… ? . File chương trình . File dữ liệu . Cả hai . Cả hai đều sai 26. Có thể mở ra xem, hiệu chỉnh và in ra đối với các tệp (file) tin thuộc dạng nào? . File chương trình . File dữ liệu . Cả hai . Cả hai đều sai 27. Để sắp xếp một cách khoa học, tiện lợi cho việc quản trị và sử dụng, các tệp tin (file) trong máy tính thường được tổ chức thành…… . Các đồ thị . Các phần mềm . Các Thư mục . Cả ba 28. Để tạo một thư mục tại thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách nào trong các phương án sau: . Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder. . Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortcut. . Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase. .Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document. 29. Để di chuyển hoặc sao chép một thư mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ Windows 2000 trở lên, thực hiện một cách nhanh nhất, không thủ công, tại cửa sổ của thư mục ta vào thực đơn nào? . File . Edit . Favourite . Cả ba 30. Để xem thông tin chi tiết về một thư mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ Windows 2000 trở lên, tại cửa sổ của thư mục ta vào thực đơn nào? . File . View . Favourite . Window Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 10 31. Để xem thông tin chi tiết về một các thư mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ Windows 2000 trở lên, tại cửa sổ hiện mở của thư mục hoặc trong các ổ đĩa khác nhau, ta nhấn chuột lên nút lệnh nào? . Folders . View . Up . Undo 32. Trong Ms Windows, thư mục được tổ chức dưới dạng? . Dây . Cây . Chuỗi . Đồ thị 33. Trong Ms Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì? . Xanh . Đỏ . Tím . Vàng 34. Thư mục (TM) không có gì ở bên trong, gọi là….? . TM không . TM lép . TM rỗng . TM tép 35. Thư mục (TM) nằm ngoài cùng, không còn thư mục nào khác chứa nó, gọi là….? . TM không . TM ngoài cùng . TM gốc . 1 và 2 36. Để xoá và đổi tên cho thư mục, nếu dùng thực đơn sẽ là thực đơn… . Favourite . Tool . Folder . File 37. Trong Window XP, một thư mục có thể chứa tệp tin và thư mục con trong nó. Vậy một tệp tin có thể chứa tệp và thư mục được không? . Có . Không . 1 và 2 . 1 và 2 đều sai 38. Các máy tính ở trong mạng máy tính: . Chỉ nhận và xử lý các thông tin được máy khác gửi tới. [...]... trong Logo, em sử dụng câu lệnh gì? Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 2 MMMuuuïïïccc llluuuïïïccc 1. Giới thiệu 3 2. Hướng dẫn sử dụng sách 4 3. Khám phá máy tính 6 4. Em tập vẽ 13 5. Em tập soạn thảo 17 6. Thế giới Logo của em 22 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên... 22. Đâu là biểu tượng của tệp tin? . . . . 23. Hình bên cho em biết nó thuộc dạng tệp (file) nào? . File chương trình . File văn bản . Cả hai . Cả hai đều sai Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 12 . Blocks . Dots . Solitaire . Internet Explorer Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn:... Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 24 . Label . Write . Sound . Không cái nào 124. Để chơi nhạc trong Logo, em sử dụng câu lệnh gì? . Label . Write . Sound . Không cái nào 125. Để dừng hoạt động của Logo lại ngay, em nhấn vào nút nào trong cửa sổ lệnh? . Pause . Halt . Trace . Edall Tin học - Học tin qua những câu hỏi. .. . Thân máy 5. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng? . 2 . 3 . 4 . 5 6. ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin? . 2 . 3 . 4 . 5 7. Trong ‘Khu vực chính’ của Bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất cả? . 2 . 3 . 4 . 5 8. Có mấy thao tác sử dụng Chuột máy tính? . 2 . 3 . 4 . 5 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên... Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 23 . Ford . Fod . Forward . Forwad 115. Để xoá toàn bộ ‘sân chơi’ trong MSWLogo, em dùng lệnh nào? . AS . BS . CS . DS 116. Muốn thay đổi nét vẽ mà màu nền ‘sân chơi’ trong MSWLogo, em vào thực đơn nào? . Edit . Bitmap . Set . File 117. Để khỏi phải viết lại nhiều lệnh, em sử dụng câu. .. . Ctrl + R . Ctrl + Q Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 4 HHHöööôôôùùùnnnggg dddaaaãããnnn sssöööûûû ddduuuïïïnnnggg sssaaaùùùccchhh Như đã nói ở trên, bộ đề được chia thành bốn phần, tương ứng với các phần tin học (không tính phần trò chơi)... 100 Tuy số điểm đánh giá Đạt ở đây cao hơn so với thường lệ, chỉ quá bán, nhưng điều đó sẽ giúp các em tập trung hơn vào bài để đạt được số điểm đó hoặc tốt hơn là trên mức. Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 9 24. Trong máy tính thông tin tồn tại dưới các dạng tệp (file) nào? . File chương trình . File dữ liệu . Cả hai . Cả hai đều... chọn một đoạn văn bản hoặc một câu trên trang soạn thảo còn có tên gọi khác nào? . Xoá . Kẻ lề . Vạch lề . Bôi đen 85. “Cho phép xoá các ký tự (chữ gõ vào) hoặc lùi lại một khoảng trống ở về bên phải (tức phía trước) con trỏ soạn thảo.” Là phím nào vậy? . Phím Backspace . Phím cách . Phím Delete . A hoặc B Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn:.. .Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 6 PPPHHHẦẦẦNNN KKKHHHÁÁÁMMM PPPHHHÁÁÁ MMMÁÁÁYYY TTTÍÍÍNNNHHH... gì? . Library . Images . WordArts . ClipArts 106. Để tắt hoàn toàn phần mềm Word, em sử dụng tổ hợp phím nào? . Ctrl + F4 . Shift + F4 . Alt + F4 . Alt + Shift Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 18 78. Các phím có hai ký hiệu: ký hiệu trên và ký hiệu dưới thường nằm ở hàng phím (HP) nào? . HP cơ sở . HP trên . HP số . . số câu biểu thị câu tiếp theo đến câu cuối của phần. Ví dụ: Phần EM TẬP VẼ bắt đầu từ câu 47 và kết thúc ở câu 72. Tin học - Học tin qua những câu hỏi. ttthhhiiieeệääuuu Bộ đề 125 câu trắc nghiệm tin học cấp Tiểu học được biên soạn theo đúng khung chương trình Tin học phổ thơng chuẩn do Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học, Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học, Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học

Bình luận về tài liệu tuyen-tap-125-cau-hoi-trac-nghiem-tin-hoc-cap-tieu-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP