Điều khoản tham chiếu

5 327 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 09:14

Điều khoản tham chiếu Điều khoản tham chiếu GIẢNG VIÊN KHÓA ĐÀO TẠO THÀNH LẬP NHÓM KINH DOANH Dự án Phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép giới ở Cam-pu-chia, Đông Ti-mo và Việt Nam tại Quảng Nam Quảng Nam, tháng 9 năm 2012 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Mục đích: Nhằm tuyển dụng tư vấn điều hành khoá tập huấn Thành Lập Nhóm Kinh Doanh cho các hộ dân tham gia sản xuất sắn, cói, mây tre và các ngành nghề địa phương tại huyện Duy Xuyên và Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam. Cơ quan điều phối/Tên dự án: Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha Paz y Desarrollo (PyD) và Ban Quản lý Dự án “Phát triển Kinh tế Xã hội có lồng ghép giới ở Cam-pu-chia, Đông Ti-mo và Việt Nam” tại Quảng Nam Vùng dự án: Quảng Nam THÔNG TIN CHUNG Tổ chức Hòa Bình và Phát triển Tây Ban Nha Paz Y Desarrollo phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Chương trình “Phát triển Kinh tế Xã hội có lồng ghép giới ở Campuchia, Đông Ti- mo và Việt Nam” tại Quảng Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Tây Ban Nha tài trợ. Ban Quản lý Dự án trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam là đơn vị được UBND tỉnh quyết định chịu trách nhiệm điều phối, thực hiện các hoạt động dự án cùng với tổ chức Hòa Bình và Phát Triển Tây Ban Nha, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu dự án nhằm góp phần đảm bảo việc thực hiện các quyền kinh tế và xã hội, giảm nghèo thông qua các tiếp cận về giới và cải thiện công bằng xã hội, dự án bao gồm 3 nhóm hoạt động: • Nhóm hoạt động 1: Cải thiện điều kiện sống của người hưởng lợi, với sự quan tâm bao gồm đặc biệt đến những nhóm người thiệt thòi nhất thông qua các sáng kiến kinh tế có lồng ghép giới. • Nhóm hoạt động 2: Thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững có sự tham gia của người hưởng lợi và các cơ quan liên quan. • Nhóm hoạt động 3: Thúc đẩy các sáng kiến công bằng xã hội như công bằng, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Là một chương trình lồng ghép giới, tạo cơ hội bình đẳng cho cả nữ giới và nam giới tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, phân tích giới sẽ xuyên suốt tất cả các hoạt động dự án, hay nói cách khác, tất cả các hoạt động dự án đều được phân tích trên góc độ bình đẳng giới. Dự án sẽ triển khai các khoá tập huấn Thành Lập Nhóm Kinh Doanh cho các người dân sản xuất sắn, cói, mây tre và các ngành nghề địa phương tại các huyện dự án Duy Xuyên và Hiệp Đức. Để thực hiện hoạt động này, nhóm giảng viên gồm 01 giảng viên chính và 01 trợ giảng sẽ đảm nhiệm việc điều hành các khóa tập huấn này. MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO Mục tiêu tổng quan Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết về thành lập và điều hành nhóm kinh doanh cho người dân tham gia chuỗi giá trị sắn và cói của dự án cũng như các hoạt động kinh doanh khác trong địa bàn mục tiêu của dự án. Mục tiêu cụ thể Hoạt động này nhằm: 1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và giá trị của nhóm kinh doanh 2. Cung cấp kiến thức và quy trình, thủ tục thành lập nhóm kinh doanh theo quy định pháp lý và của địa phương. 3. Cung cấp các nội dung cơ bản và cách thức để điều hành nhóm kinh doanh 4. Giới thiệu các phương pháp huy động và quản lý nguồn lực để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của nhóm có hiệu quả. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HOẠT ĐỘNG - Tổ chức 4 khóa tập huấn ở Duy Xuyên (2 khóa) và Hiệp Đức (2 khóa). Mỗi khóa sẽ được tổ chức trong 3 ngày; - Người tham gia các khóa tập huấn này gồm: + Các hộ nông dân đã tham gia khóa tập huấn sản xuất mũ cói và chổi đót ở huyện Duy Xuyên được Dự án tổ chức trong năm 2012, và là những người yêu thích kinh doanh trong những lĩnh vực này. + Những nông dân được lựa chọn tham gia 2 mô hình trình diễn giống sắn mới tại huyện Hiệp Đức, và các hộ nông dân khác quan tâm đến việc thành lập nhóm kinh doanh trong các xã mục tiêu ở huyện Hiệp Đức. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ Tư vấn được tuyển cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Thiết kế chương trình tập huấn theo phương pháp có sự tham gia của người học và lịch tập huấn cho các khóa học 2. Điều hành 4 khóa tập huấn tại những địa điểm phù hợp tại tỉnh Quảng Nam 3. Thiết kế bài kiểm tra trước và sau khoá học để đánh giá sự thay đổi kiến thức và kỹ năng của học viên. 4. Báo cáo gói tư vấn KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN Thời gian tư vấn dự kiến bắt đầu từ tuần thứ 4 của tháng 9 năm 2012. Kế hoạch chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể sau đó giữa PyD và tư vấn. KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA TƯ VẤN 1. Chương trình tập huấn và các tài liệu của khóa tập huấn. 2. Phiếu đánh giá trước và sau khóa tập huấn 3. Đề xuất kỹ thuật bao gồm nội dung và lịch tập huấn được thiết kế cho các khóa tập huấn 4. Bốn khóa tập huấn được tổ chức cho 100 người tham gia. Dự kiến sẽ có ít nhất 1 nhóm người tham trong mỗi khóa tập huấn gia sẽ đăng ký thành lập nhóm kinh doanh. 5. Báo cáo gói tư vấn bao gồm các phát hiện chính, bảng đánh giá tổng hợp dựa trên kết quả phiếu đánh giá, bài học chính và các khuyến nghị cho dự án trong tương lai. Báo cáo được viết cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh gởi về cho PyD trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc cả 4 khóa tập huấn. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN TƯ VẤN Năng lực yêu cầu - Có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn với chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế công hay các chuyên ngành liên quan. - Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong công tác vận động, tư vấn hướng dẫn thành lập các nhóm sản xuất kinh doanh, tập huấn theo phương pháp có sự tham gia, có kiến thức về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các hoạt động kinh doanh. - Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và dự án phi chính phủ. - Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại tỉnh Quảng Nam, và dự án của PyD Các lưu ý khác Trong thời gian thực hiện hợp đồng giảng dạy, Giảng viên: • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như: GTGT, Thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam. • Phía dự án sẽ tự động khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng. ỨNG VIÊN QUAN TÂM XIN GỬI ĐỀ XUẤT TRƯỚC NGÀY 18/9/2012 TỚI ĐỊA CHỈ: BQL dự án Phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép giới ở Campuchia, Đông Timor và Việt Nam tại Quảng Nam; Số 02 – Trần Phú – Tam Kỳ - Quảng Nam. Hoặc gửi mail theo địa chỉ thuy.ha@pazydesarrollo.org và cc đến địa chỉ phandan2611@gmail.com, và phi.lan.dang@pazydesarrollo.org. Hồ sơ bao gồm: 1. Thư xin việc 2. Sơ yếu lý lịch (tiếng Việt, Anh) 3. Đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính (tiếng Việt, Anh) . năm 2012 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Mục đích: Nhằm tuyển dụng tư vấn điều hành khoá tập huấn Thành Lập Nhóm Kinh Doanh cho các hộ dân tham gia sản xuất. Điều khoản tham chiếu GIẢNG VIÊN KHÓA ĐÀO TẠO THÀNH LẬP NHÓM KINH DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều khoản tham chiếu, Điều khoản tham chiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn