nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

88 585 1
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2014, 23:02

Rất rất hay ! . Keo lai ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá được kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây Keo lai ở huyện Đồng. tiến bộ kỹ thuật thâm canh phù hợp. Xuất phát từ những yêu cầu trên tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây. trồng rừng thâm canh cây Keo lai làm nguyên liệu ván dăm ở huyện Đồng Hỷ. 8 Chương 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1. Tổng quan tài liệu 2.1.1. Cơ sở khoa học 2.1.1.1. Đặc điểm sinh thái cây Keo lai Keo
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên, nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên, nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn